Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

NOU REGULAMENT EUROPEAN! CONTROALE ÎN FERME!

Publicat: 04 aprilie 2019 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIA COMISIEI EUROPENE! Pe parcursul anilor 2020, 2021 și 2022, statele membre prelevă și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse din fiecare produs, inclusiv din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, anunță Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei Europene, adoptat la 28 martie 2019.

Regulamentul intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și este obligatoriu să se aplice în toate statele membre UE.

Lotul din care se prelevă eșantioane se alege aleatoriu. Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, este în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.

Toate eșantioanele, inclusiv cele din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, se analizează pentru pesticidele menționate în anexa I (lista de mai jos n.r.) în conformitate cu definițiile reziduurilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, eșantioanele evaluate sunt prelevate din produsele prezentate drept gata pentru consum sau reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor, luând în considerare LMR-urile stabilite în Directivele 2006/125/CE și 2006/141/CE. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul nereconstituit astfel cum este comercializat, stipulează noul regulament.

Rezultatele testelor se transmit în formatul electronic de raportare stabilit de EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.  Statele membre transmit rezultatele analizelor eșantioanelor testate în 2020, 2021 și 2022 până la 31 august 2021, 2022 și, respectiv, 2023. În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), statele membre raportează rezultatele analizelor în conformitate cu definiția completă a reziduului. În plus, rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care aceștia au fost măsurați în mod individual, mai spune regulamentul.

România este obligată la prelevarea de minim 20 de eșantioane per produs de bază.

În plus față de eșantioanele necesare, în 2020 fiecare stat membru prelevă și analizează cinci eșantioane de preparate pentru sugari și cinci eșantioane de formule de continuare, în 2021, zece eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică, în 2022 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât preparatele pentru sugari, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.
Eșantioanele din produsele de bază obținute din agricultura ecologică, în cazul în care sunt disponibile, se prelevă în funcție de cota de piață a acestor produse de bază în fiecare stat membru, cu un minim de 1 eșantion. Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează. În cazul în care un stat membru folosește metode de screening calitativ, el analizează eșantioanele rămase prin metode de cuantificare a reziduurilor multiple.
În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

Produse de origine vegetală din care urmează să fie prelevate eșantioane în 2020, 2021 și 2022: mere, pere, piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari, struguri de masă, căpșuni, vinete, conopidă, ceapă, broccoli, salată, morcovi, pepeni galbeni, varză căpățână, cartofi, ciuperci de cultură, tomate, fasole uscată, ardei dulce, gogoșari, spanac, boabe de secară, boabe de grâu, boabe de ovăz, boabe de orz, vin (roșu sau alb) obținut din struguri. (În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare a vinului utilizați în „Raportul național de sinteză”). Pe listă mai sunt banane, kiwi, protocale și grapfruturi, dar în România nu se cultivă.

Produse de origine animală din care urmează să se preleveze eșantioane în 2020, 2021 și 2022: grăsime de pasăre, ficat de bovine (2020), grăsime de bovine, ouă de găină (2021) și lapte de vacă, grăsime de suine (2022).

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produsele de origine vegetală:

2,4-D, 2-Fenilfenol, Abamectină, Acefat, Acetamiprid, Acrinatrin, Aldicarb, Aldrin și dieldrin, Ametoctradin, Azinfos-metil, Azoxistrobin, Bifentrin, Bifenil, Bitertanol, Boscalid, Ion bromură (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020; în și pe ardei dulce în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Bromopropilat, Bupirimat, Buprofezin, Captan, Carbaril, Carbendazim și benomil, Carbofuran, Clorantraniliprol, Clorfenapir, Clormequatlista-pesticide_b (Se analizează numai în și pe morcovi, pere, secară și orez brun în 2020; în și pe vinete, struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe tomate și ovăz în 2022), Clorotalonil, Clorprofam, Clorpirifos, Clorpirifos-metil, Clofentezin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor) Clotianidin, Ciazofamid, Ciflufenamid, Ciflutrin, Cimoxanil, Cipermetrin, Ciproconazol, Ciprodinil, Ciromazin (Se analizează numai în și pe cartofi, ceapă și morcovi în 2020; în și pe vinete, ardei dulce, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Deltametrin, Diazinon, Diclorvos, Dicloran, Dicofol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Dietofencarb, Difenoconazol, Diflubenzuron, Dimetoat, Dimetomorf, Diniconazol, Difenilamină, Ditianon (Se analizează doar în și pe pere și orez brun în 2020; în și pe struguri de masă în 2021; în și pe mere și piersici în 2022), Ditiocarbamați (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă), Dodină, Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin, Endosulfan, Epoxiconazol, Etefon (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe ardei dulce, grâu și struguri de masă în 2021; în și pe mere, piersici, tomate și vin în 2022), Etion, Etirimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Etofenprox, Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Fenamifos, Fenarimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenazachin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenbuconazol, Oxid de fenbutatin (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe vinete, grepfruturi, ardei dulce și struguri de masă în 2021; în și pe mere, căpșuni, piersici, tomate și vin în 2022), Fenhexamid, Fenitrotion, Fenoxicarb, Fenpropatrin,  Fenpropidin, Fenpropimorf, Fenpirazamină,  Fenpiroximat, Fention, Fenvalerat, Fipronil, Flonicamid, Fluazifop-P (Se analizează numai în și pe conopidă, fasole uscată, cartofi și morcovi în 2020; în și pe vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; înlista-pesticide-2_blista-pesticide-3_blista-pesticide-4_b și pe căpșuni, varză cu căpățână, salată, spanac și tomate în 2022), Flubendiamidă, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolid,  Fluopiram, Fluquiconazol, Flusilazol, Flutriafol,  Fluxapiroxad, Folpet, Formetanat, Fostiazat, Glifosat, Haloxifop, inclusiv haloxifop-P (Se analizează doar în și pe fasole uscată în 2020; în și pe broccoli, grepfruturi, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2022), Hexaconazol, Hexitiazox ( Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodion, Iprovalicarb, Izocarbofos, Izoprotiolan (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020. Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2021 și 2022),Kresoxim-metil, Lambda-cihalotrin, Linuron, Lufenuron, Malation,  Mandipropamid,  Mepanipirim, Mepiquat (Se analizează numai în și pe pere, secară și orez brun în 2020; în și pe ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe orz și ovăz în 2022), Metalaxil și metalaxil-M, Metamidofos,  Metidation, Metiocarb,  Metomil,  Metoxifenozid,  Metrafenonă, Monocrotofos,  Miclobutanil, Ometoat, Oxadixil, Oxamil,  Oxidemeton-metil,  Paclobutrazol, Paration-metil,  Penconazol, Pencicuron, Pendimetalin, Permetrin, Fosmet,
Pirimicarb, Pirimifos-metil, Procimidon, Profenofos, Propamocarb (Se analizează numai în și pe morcovi, conopidă, ceapă și cartofi în 2020; în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, salată, tomate și orz în 2022), Propargit, Propiconazol, Propizamidă,  Proquinazid, Prosulfocarb, Protioconazol (Se analizează numai în și pe morcovi, ceapă, secară și orez brun în 2020; în și pe ardei dulce și grâu în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, tomate, ovăz și orz în 2022), Pimetrozin (Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2020; se analizează doar în și pe vinete, pepene galben și ardei dulce în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, căpșuni, spanac și tomate în 2022), Piraclostrobin, Piridaben, Pirimetanil, Piriproxifen, Quinoxifen, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamină, Spirotetramat, Tau-fluvalinat,Tebuconazol, Tebufenozid, Tebufenpirad (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Teflubenzuron, Teflutrin, Terbutilazin, Tetraconazol, Tetradifon (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Tiabendazol, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiofanat-metil, Tolclofos-metil, Triadimefon, Triadimenol, Tiodicarb, Triazofos, Triciclazol (Se analizează doar în și pe orez), Trifloxistrobin, Triflumuron, Vinclozolin.

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produse de origine animală:

Aldrin și dieldrin, Bifentrin, Clordan,  Clorpirifos, Clorpirifos-metil,  Cipermetrin,  DDT , Deltametrin,  Diazinon, Endosulfan, Famoxadon,  Fenvalerat, Fipronil, Glifosat,  Heptaclor, Hexaclorbenzen,  Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta), Indoxacarb (Se analizează doar în și pe lapte în 2022), Lindan, Metoxiclor, Paration, Permetrin, Pirimifos-metil.


 

Vizualizat: 3176 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

11 aprilie 2021 - 09:26

VOCEA CRESCĂTORULUI! Crescătorul de ovine Vasile Turculeț, Asociația Crescătorilor Montani de Ovine „Dealu Negru” Bistrița Năsăud, a transmis o scrisoare către AGROINFO în care spune cu amărăciune că atâtea controale și supracontroale vor duce la distrugerea fermelor de animale și nu la sprijinirea lor pentru a se dezvolta. Oierul subliniază cu ironie aberațiile impuse de autorități crescătorilor.

USAMV CLUJ VINDE PESTE 90.000 RĂSADURI LEGUME PRODUSE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE HORTICOLĂ!

USAMV CLUJ VINDE PESTE 90.000 RĂSADURI LEGUME PRODUSE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE HORTICOLĂ!

11 aprilie 2021 - 08:05

ANUNȚ! Peste 90.000 de răsaduri de legume produse la Stațiunea de Cercetare Horticolă, puse în vânzare de USAMV Cluj-Napoca! De luni, 12 aprilie 2021, puteți cumpăra răsaduri de la USAMV Cluj, anunță USAMV Cluj într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ANIMALELE TRANSPORTATE FĂRĂ ACTE SANITARE-VETERINARE, CONFISCATE ȘI UCISE!

ANIMALELE TRANSPORTATE FĂRĂ ACTE SANITARE-VETERINARE, CONFISCATE ȘI UCISE!

09 aprilie 2021 - 09:43

ATENȚIE, CRESCĂTORI! Animalele care sunt transportate fără documente sanitare-veterinare sunt confiscate și ucise de inspectorii sanitari-veterinari, avertizează Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, DSVSA Giurgiu, într-un comunicat transmis media.

CRESCĂTORI DE ANIMALE, VOCEA VOASTRĂ TREBUIE AUZITĂ ACUM LA BRUXELLES PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU!

CRESCĂTORI DE ANIMALE, VOCEA VOASTRĂ TREBUIE AUZITĂ ACUM LA BRUXELLES PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU!

09 aprilie 2021 - 08:26

TREZIȚI-VĂ! Crescătorii de animale din România trebuie să se trezească până nu e prea târziu! Trebuie să-și facă acum vocea auzită la Bruxelles! Deocamdată, acolo se aude acum doar vocea unor organizații care fac presiuni mari pentru interzicerea exportului de animale vii din România și reducerea numărului de animale crescute în ferme. Crescătorul de oi Iancu Polifronie din Dobrogea a declarat miercuri că pregătește o scrisoare către Comisia Europeană și Guvernul României.

AMENINȚARE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

AMENINȚARE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

09 aprilie 2021 - 06:47

CE LI SE PREGĂTEȘTE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE! De la interzicerea exportului și transportului animalelor vii la interzicerea înființări de noi ferme de animale sunt dezbaterile fierbinți de acum de la Bruxelles. Comisia Europeană urmărește să limiteze consumul de carne, să-l înlocuiască cu consumul de viermi și insecte, a anunțat europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, care a organizat joi o dezbatere live cu crescători și exportatori de animale din România.

ASTĂZI, ÎN DIRECT! ZOOTEHNIA ROMÂNEASCĂ, SUB ASALT!

ASTĂZI, ÎN DIRECT! ZOOTEHNIA ROMÂNEASCĂ, SUB ASALT!

08 aprilie 2021 - 10:08

DEZBATERI. Eurodeputata Carmen Avram, membră a Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European (AGRI), organizează joi, 8 aprilie, de la ora 13:00, o dezbatere live, pe Facebook, pe tema provocărilor și amenințărilor la adresa zootehniei din România.

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI!

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI!

08 aprilie 2021 - 08:52

OFICIAL! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2021, au fost înregistrate un număr de 395.027 cereri, pentru o suprafață de 2.232.129 ha.

MESAJUL FERMIERILOR: VENIM CU TRACTOARELE LA BUCUREȘTI!

MESAJUL FERMIERILOR: VENIM CU TRACTOARELE LA BUCUREȘTI!

08 aprilie 2021 - 08:40

PROTEST! Fermierii care au scos miercuri, 7 aprilie 2021, tractoarele în stradă la Iași și Botoșani anunță că vor merge cu utilajele agricole la București dacă nu le sunt rezolvate cererile. Asociația Producătorilor de Porumb din România a transmis un comunicat către AGROINFO.

SUBVENȚIILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRAȚII FERMIER! DEFINIȚIA NOULUI FERMIER!

SUBVENȚIILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRAȚII FERMIER! DEFINIȚIA NOULUI FERMIER!

08 aprilie 2021 - 08:07

SUBVENȚII AGRICOLE. A fost introdus conceptul privind noul fermier care va avea acces mult mai ușor la fonduri europene, la fel ca tânărul fermier. “Noul fermier” este definit astfel încât să includă următoarele elemente: condițiile pentru a fi „șeful exploatației”; formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare; o limită de vârstă de peste 40 de ani, anunță europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Com AGRI, Parlamentul European.

ASOCIAȚIE DIN ZOOTEHNIE, PEDEPSITĂ PENTRU SUBVENȚII APIA ÎNCASATE PE ACTE ȘI DECLARAȚII FALSE!

ASOCIAȚIE DIN ZOOTEHNIE, PEDEPSITĂ PENTRU SUBVENȚII APIA ÎNCASATE PE ACTE ȘI DECLARAȚII FALSE!

08 aprilie 2021 - 07:47

COMUNICAT DNA. Asociația Agro-zootehnica Nemira din Bacău și alte două persoane au recunoscut în fața procurorilor DNA că au încasat ilegal de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenții pe suprafață și plăți compensatorii pentru zona montană în valoare de 800.000 de lei, circa 170.000 de euro.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură

Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură

Proprietarul uneia dintre cele mai mari ferme de bovine Scottish Highland din România, Nicolae Ibăşfălean, vrea să-şi lichideze afacerea înființată în urmă cu 12 ani. Pare cumva greu de înţeles, însă după ce am stat de vorbă cu fermierul, am convingerea că nu prea e cale de întoarcere. Lipsa motivaţiei, înaintarea în vârstă şi mai ales faptul că îi este tot mai greu să găsească oameni de încredere care să se ocupe de activitatea din fermă l-au determinat pe cel mai cunoscut crescător de vaci Highland din judeţul Sibiu să ia foarte serios în calcul opţiunea de a renunța la efectivul de animale. Printre argumente s-ar mai putea adăuga, desigur, şi dezinteresul românilor pentru carnea de vită premium. Pentru că, până la urmă, degeaba ai un produs de calitate dacă nu îl poţi valorifica.

Un reportaj de LIVIU GORDEA

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi Cositorile EasyCut de la KRONE în acțiune!

Bancul zilei

De mare ajutor

De mare ajutor
Un preot observă pe cealaltă parte a străzii un copil care nu ajungea la sonerie, deşi se chinuia de numa', numa'. Detalii