Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

NOU REGULAMENT EUROPEAN! CONTROALE ÎN FERME!

Publicat: 04 aprilie 2019 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIA COMISIEI EUROPENE! Pe parcursul anilor 2020, 2021 și 2022, statele membre prelevă și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse din fiecare produs, inclusiv din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, anunță Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei Europene, adoptat la 28 martie 2019.

Regulamentul intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și este obligatoriu să se aplice în toate statele membre UE.

Lotul din care se prelevă eșantioane se alege aleatoriu. Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, este în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.

Toate eșantioanele, inclusiv cele din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, se analizează pentru pesticidele menționate în anexa I (lista de mai jos n.r.) în conformitate cu definițiile reziduurilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, eșantioanele evaluate sunt prelevate din produsele prezentate drept gata pentru consum sau reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor, luând în considerare LMR-urile stabilite în Directivele 2006/125/CE și 2006/141/CE. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul nereconstituit astfel cum este comercializat, stipulează noul regulament.

Rezultatele testelor se transmit în formatul electronic de raportare stabilit de EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.  Statele membre transmit rezultatele analizelor eșantioanelor testate în 2020, 2021 și 2022 până la 31 august 2021, 2022 și, respectiv, 2023. În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), statele membre raportează rezultatele analizelor în conformitate cu definiția completă a reziduului. În plus, rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care aceștia au fost măsurați în mod individual, mai spune regulamentul.

România este obligată la prelevarea de minim 20 de eșantioane per produs de bază.

În plus față de eșantioanele necesare, în 2020 fiecare stat membru prelevă și analizează cinci eșantioane de preparate pentru sugari și cinci eșantioane de formule de continuare, în 2021, zece eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică, în 2022 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât preparatele pentru sugari, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.
Eșantioanele din produsele de bază obținute din agricultura ecologică, în cazul în care sunt disponibile, se prelevă în funcție de cota de piață a acestor produse de bază în fiecare stat membru, cu un minim de 1 eșantion. Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează. În cazul în care un stat membru folosește metode de screening calitativ, el analizează eșantioanele rămase prin metode de cuantificare a reziduurilor multiple.
În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

Produse de origine vegetală din care urmează să fie prelevate eșantioane în 2020, 2021 și 2022: mere, pere, piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari, struguri de masă, căpșuni, vinete, conopidă, ceapă, broccoli, salată, morcovi, pepeni galbeni, varză căpățână, cartofi, ciuperci de cultură, tomate, fasole uscată, ardei dulce, gogoșari, spanac, boabe de secară, boabe de grâu, boabe de ovăz, boabe de orz, vin (roșu sau alb) obținut din struguri. (În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare a vinului utilizați în „Raportul național de sinteză”). Pe listă mai sunt banane, kiwi, protocale și grapfruturi, dar în România nu se cultivă.

Produse de origine animală din care urmează să se preleveze eșantioane în 2020, 2021 și 2022: grăsime de pasăre, ficat de bovine (2020), grăsime de bovine, ouă de găină (2021) și lapte de vacă, grăsime de suine (2022).

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produsele de origine vegetală:

2,4-D, 2-Fenilfenol, Abamectină, Acefat, Acetamiprid, Acrinatrin, Aldicarb, Aldrin și dieldrin, Ametoctradin, Azinfos-metil, Azoxistrobin, Bifentrin, Bifenil, Bitertanol, Boscalid, Ion bromură (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020; în și pe ardei dulce în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Bromopropilat, Bupirimat, Buprofezin, Captan, Carbaril, Carbendazim și benomil, Carbofuran, Clorantraniliprol, Clorfenapir, Clormequatlista-pesticide_b (Se analizează numai în și pe morcovi, pere, secară și orez brun în 2020; în și pe vinete, struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe tomate și ovăz în 2022), Clorotalonil, Clorprofam, Clorpirifos, Clorpirifos-metil, Clofentezin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor) Clotianidin, Ciazofamid, Ciflufenamid, Ciflutrin, Cimoxanil, Cipermetrin, Ciproconazol, Ciprodinil, Ciromazin (Se analizează numai în și pe cartofi, ceapă și morcovi în 2020; în și pe vinete, ardei dulce, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Deltametrin, Diazinon, Diclorvos, Dicloran, Dicofol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Dietofencarb, Difenoconazol, Diflubenzuron, Dimetoat, Dimetomorf, Diniconazol, Difenilamină, Ditianon (Se analizează doar în și pe pere și orez brun în 2020; în și pe struguri de masă în 2021; în și pe mere și piersici în 2022), Ditiocarbamați (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă), Dodină, Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin, Endosulfan, Epoxiconazol, Etefon (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe ardei dulce, grâu și struguri de masă în 2021; în și pe mere, piersici, tomate și vin în 2022), Etion, Etirimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Etofenprox, Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Fenamifos, Fenarimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenazachin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenbuconazol, Oxid de fenbutatin (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe vinete, grepfruturi, ardei dulce și struguri de masă în 2021; în și pe mere, căpșuni, piersici, tomate și vin în 2022), Fenhexamid, Fenitrotion, Fenoxicarb, Fenpropatrin,  Fenpropidin, Fenpropimorf, Fenpirazamină,  Fenpiroximat, Fention, Fenvalerat, Fipronil, Flonicamid, Fluazifop-P (Se analizează numai în și pe conopidă, fasole uscată, cartofi și morcovi în 2020; în și pe vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; înlista-pesticide-2_blista-pesticide-3_blista-pesticide-4_b și pe căpșuni, varză cu căpățână, salată, spanac și tomate în 2022), Flubendiamidă, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolid,  Fluopiram, Fluquiconazol, Flusilazol, Flutriafol,  Fluxapiroxad, Folpet, Formetanat, Fostiazat, Glifosat, Haloxifop, inclusiv haloxifop-P (Se analizează doar în și pe fasole uscată în 2020; în și pe broccoli, grepfruturi, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2022), Hexaconazol, Hexitiazox ( Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodion, Iprovalicarb, Izocarbofos, Izoprotiolan (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020. Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2021 și 2022),Kresoxim-metil, Lambda-cihalotrin, Linuron, Lufenuron, Malation,  Mandipropamid,  Mepanipirim, Mepiquat (Se analizează numai în și pe pere, secară și orez brun în 2020; în și pe ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe orz și ovăz în 2022), Metalaxil și metalaxil-M, Metamidofos,  Metidation, Metiocarb,  Metomil,  Metoxifenozid,  Metrafenonă, Monocrotofos,  Miclobutanil, Ometoat, Oxadixil, Oxamil,  Oxidemeton-metil,  Paclobutrazol, Paration-metil,  Penconazol, Pencicuron, Pendimetalin, Permetrin, Fosmet,
Pirimicarb, Pirimifos-metil, Procimidon, Profenofos, Propamocarb (Se analizează numai în și pe morcovi, conopidă, ceapă și cartofi în 2020; în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, salată, tomate și orz în 2022), Propargit, Propiconazol, Propizamidă,  Proquinazid, Prosulfocarb, Protioconazol (Se analizează numai în și pe morcovi, ceapă, secară și orez brun în 2020; în și pe ardei dulce și grâu în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, tomate, ovăz și orz în 2022), Pimetrozin (Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2020; se analizează doar în și pe vinete, pepene galben și ardei dulce în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, căpșuni, spanac și tomate în 2022), Piraclostrobin, Piridaben, Pirimetanil, Piriproxifen, Quinoxifen, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamină, Spirotetramat, Tau-fluvalinat,Tebuconazol, Tebufenozid, Tebufenpirad (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Teflubenzuron, Teflutrin, Terbutilazin, Tetraconazol, Tetradifon (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Tiabendazol, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiofanat-metil, Tolclofos-metil, Triadimefon, Triadimenol, Tiodicarb, Triazofos, Triciclazol (Se analizează doar în și pe orez), Trifloxistrobin, Triflumuron, Vinclozolin.

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produse de origine animală:

Aldrin și dieldrin, Bifentrin, Clordan,  Clorpirifos, Clorpirifos-metil,  Cipermetrin,  DDT , Deltametrin,  Diazinon, Endosulfan, Famoxadon,  Fenvalerat, Fipronil, Glifosat,  Heptaclor, Hexaclorbenzen,  Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta), Indoxacarb (Se analizează doar în și pe lapte în 2022), Lindan, Metoxiclor, Paration, Permetrin, Pirimifos-metil.


 

Vizualizat: 3089 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

27 noiembrie 2020 - 18:32

TEREN AGRICOL PENTRU TINERII FERMIERI. Tânărul fermier Marcel Pop din județul Satu Mare este primul tânăr fermier care a semnat astăzi un contract cu Agenția Domeniilor Statului pentru atribuirea directă a celor 50 de hectare de teren agricol, promise tinerilor fermieri. Pentru celelalte suprafețe declarate disponibile în câteva județe, se vor organiza licitații publice.

 

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

27 noiembrie 2020 - 17:18

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2020.

MINISTRUL OROS: AJUTOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO/AN PENTRU SERE ȘI SOLARII!

MINISTRUL OROS: AJUTOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO/AN PENTRU SERE ȘI SOLARII!

27 noiembrie 2020 - 10:44

OFICIAL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că fermierii români vor beneficia, în fiecare an, timp de 7 ani, de 100 de milioane de euro, ajutor pentru construirea de sere și solarii. Potrivit șefului MADR, va fi o nouă măsură de finanțare a agricultorilor români, lansată în premieră pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027.

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

27 noiembrie 2020 - 09:49

DEZASTRU! Seceta și recoltele dezastruoase din Dobrogea îi forțează pe fermieri să își vândă utilajele și terenurile.Mulți nu mai au bani pentru salariile angajaților pe care i-au găsit foarte greu. Cornel Zamfir deţine peste 1300 de hectare în apropierea localităţii Cobadin, în Constanța. A scos la vânzare mai multe utilaje agricole ca să obţină banii pentru salariile angajaților. Dacă fermierii mari au probleme, cei mici nu vor rezista

EURODEPUTAT BUDA: SUBVENȚIE DIRECTĂ DE 100.000 DE EURO/FERMĂ PENTRU PRODUCȚIA PRIMARĂ DE PRODUSE AGRICOLE!

EURODEPUTAT BUDA: SUBVENȚIE DIRECTĂ DE 100.000 DE EURO/FERMĂ PENTRU PRODUCȚIA PRIMARĂ DE PRODUSE AGRICOLE!

27 noiembrie 2020 - 08:15

OFICIAL BRUXELLES. Europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele COMAGRI, Parlamentul European, a anunțat că a fost aprobată de către Comisia Europeană o schemă de ajutor pentru România în valoare de 216 milioane de euro. Ajutorul va fi acordat sub forma unor subvenții directe care nu pot depăși 100.000 de euro/fermă pentru producția primară de produse agricole și 120.000 de euro/întreprindere în sectorul pescuitului și acvaculturii.

ȘAPTE FERME ROMÂNEȘTI LIVREAZĂ 2.000 DE PORCI PE SĂPTĂMÂNĂ LA KAUFLAND!

ȘAPTE FERME ROMÂNEȘTI LIVREAZĂ 2.000 DE PORCI PE SĂPTĂMÂNĂ LA KAUFLAND!

27 noiembrie 2020 - 07:16

PORC NĂSCUT ȘI CRESCUT ÎN ROMÂNIA 100%! Retailerul german Kaufland a lansat programul Porc născut și crescut în România 100%. Potrivit comunicatului companiei, porcii sunt crescuți inclusiv cu furaje din România. Retailerul  lucrează deja cu şapte ferme din România, care livrează 2.000 porci/ săptămână către magazinele reţelei, iar în doi ani speră să dubleze cantitatea.

NORME LA LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE!

NORME LA LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE!

26 noiembrie 2020 - 16:24

ORDIN MINISTRUL AGRICULTURII! Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 25 noiembrie 2020, pe site-ul oficial Normele metodologice la legea vânzării terenurilor agricole.

VACI FLĂMÂNZITE ȚINUTE ÎN MOCIRLĂ ȘI BĂLEGAR DE UN METRU!

VACI FLĂMÂNZITE ȚINUTE ÎN MOCIRLĂ ȘI BĂLEGAR DE UN METRU!

26 noiembrie 2020 - 10:34

ANIMALE CHINUITE. Autoritățile din Sibiu au intervenit pe 24 noiembrie 2020 pentru ridicarea a două cadavre de bovine din curtea unui sibian care locuiește în cartierul Valea Aurie. În grajdul improvizat au rămas alte trei bovine - spun martorii, care trăiesc în condiții sub orice critică. Flămânzite, ținute în mocirlă și bălegar de un metru. Proprietarul este același care în urmă cu doi ani și-a omorât calul în bătaie.

COMISIA EUROPEANĂ, ÎN CONTROL LA ANSVSA!

COMISIA EUROPEANĂ, ÎN CONTROL LA ANSVSA!

26 noiembrie 2020 - 09:48

COMUNICAT ANSVSA. În cadrul programului de audit planificat al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG Sănătate și Siguranță Alimentară) se va desfășura, în perioada 7-16 decembrie 2020, în sistem videoconferință, Misiunea de audit a Comisiei Europene (DG-SANTE)/2020-6934. Obiectivul principal al auditului este evaluarea controalelor oficiale privind siguranța laptelui și a produselor din lapte efectuate de către autoritățile competente din România.

MINISTRUL OROS: PLĂȚILE SE FAC DIN 25 NOIEMBRIE!

MINISTRUL OROS: PLĂȚILE SE FAC DIN 25 NOIEMBRIE!

26 noiembrie 2020 - 08:16

BANII ÎN CONTURILE FERMIERILOR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, anunță că ajutoarele Covid-19 au început să fie transferate către conturile fermierilor încă de ieri, miercuri, 25 noiembrie 2020. Deocamdată, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu a comunicat sumele autorizate la plata acestor ajutoare.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde

Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde

Principala problemă din acest an în cultura pepenilor verzi a fost antracnoza, o boală care atacă toate părțile aeriene ale plantei: frunze, fructe şi tulpini. Soluțiile Syngenta pentru controlul atracnozei sunt produse precum Cidely Top și Ortiva Top aplicate în alternanță.

În cultura pepenilor galbeni principala problema a fost mana. Fungicidul Revus are o acţiunea puternică şi persistentă şi asigură un bun nivel de combatere al manei.

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Scrisoare de la profesoară către părinţi:

Scrisoare de la profesoară către părinţi:
- "Dragi părinţi, vă rog să-l spălaţi pe Bulă! Miroase!" Detalii