Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

NOU REGULAMENT EUROPEAN! CONTROALE ÎN FERME!

Publicat: 04 aprilie 2019 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIA COMISIEI EUROPENE! Pe parcursul anilor 2020, 2021 și 2022, statele membre prelevă și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse din fiecare produs, inclusiv din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, anunță Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei Europene, adoptat la 28 martie 2019.

Regulamentul intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și este obligatoriu să se aplice în toate statele membre UE.

Lotul din care se prelevă eșantioane se alege aleatoriu. Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, este în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.

Toate eșantioanele, inclusiv cele din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, se analizează pentru pesticidele menționate în anexa I (lista de mai jos n.r.) în conformitate cu definițiile reziduurilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, eșantioanele evaluate sunt prelevate din produsele prezentate drept gata pentru consum sau reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor, luând în considerare LMR-urile stabilite în Directivele 2006/125/CE și 2006/141/CE. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul nereconstituit astfel cum este comercializat, stipulează noul regulament.

Rezultatele testelor se transmit în formatul electronic de raportare stabilit de EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.  Statele membre transmit rezultatele analizelor eșantioanelor testate în 2020, 2021 și 2022 până la 31 august 2021, 2022 și, respectiv, 2023. În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), statele membre raportează rezultatele analizelor în conformitate cu definiția completă a reziduului. În plus, rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care aceștia au fost măsurați în mod individual, mai spune regulamentul.

România este obligată la prelevarea de minim 20 de eșantioane per produs de bază.

În plus față de eșantioanele necesare, în 2020 fiecare stat membru prelevă și analizează cinci eșantioane de preparate pentru sugari și cinci eșantioane de formule de continuare, în 2021, zece eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică, în 2022 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât preparatele pentru sugari, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.
Eșantioanele din produsele de bază obținute din agricultura ecologică, în cazul în care sunt disponibile, se prelevă în funcție de cota de piață a acestor produse de bază în fiecare stat membru, cu un minim de 1 eșantion. Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează. În cazul în care un stat membru folosește metode de screening calitativ, el analizează eșantioanele rămase prin metode de cuantificare a reziduurilor multiple.
În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

Produse de origine vegetală din care urmează să fie prelevate eșantioane în 2020, 2021 și 2022: mere, pere, piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari, struguri de masă, căpșuni, vinete, conopidă, ceapă, broccoli, salată, morcovi, pepeni galbeni, varză căpățână, cartofi, ciuperci de cultură, tomate, fasole uscată, ardei dulce, gogoșari, spanac, boabe de secară, boabe de grâu, boabe de ovăz, boabe de orz, vin (roșu sau alb) obținut din struguri. (În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare a vinului utilizați în „Raportul național de sinteză”). Pe listă mai sunt banane, kiwi, protocale și grapfruturi, dar în România nu se cultivă.

Produse de origine animală din care urmează să se preleveze eșantioane în 2020, 2021 și 2022: grăsime de pasăre, ficat de bovine (2020), grăsime de bovine, ouă de găină (2021) și lapte de vacă, grăsime de suine (2022).

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produsele de origine vegetală:

2,4-D, 2-Fenilfenol, Abamectină, Acefat, Acetamiprid, Acrinatrin, Aldicarb, Aldrin și dieldrin, Ametoctradin, Azinfos-metil, Azoxistrobin, Bifentrin, Bifenil, Bitertanol, Boscalid, Ion bromură (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020; în și pe ardei dulce în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Bromopropilat, Bupirimat, Buprofezin, Captan, Carbaril, Carbendazim și benomil, Carbofuran, Clorantraniliprol, Clorfenapir, Clormequatlista-pesticide_b (Se analizează numai în și pe morcovi, pere, secară și orez brun în 2020; în și pe vinete, struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe tomate și ovăz în 2022), Clorotalonil, Clorprofam, Clorpirifos, Clorpirifos-metil, Clofentezin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor) Clotianidin, Ciazofamid, Ciflufenamid, Ciflutrin, Cimoxanil, Cipermetrin, Ciproconazol, Ciprodinil, Ciromazin (Se analizează numai în și pe cartofi, ceapă și morcovi în 2020; în și pe vinete, ardei dulce, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Deltametrin, Diazinon, Diclorvos, Dicloran, Dicofol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Dietofencarb, Difenoconazol, Diflubenzuron, Dimetoat, Dimetomorf, Diniconazol, Difenilamină, Ditianon (Se analizează doar în și pe pere și orez brun în 2020; în și pe struguri de masă în 2021; în și pe mere și piersici în 2022), Ditiocarbamați (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă), Dodină, Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin, Endosulfan, Epoxiconazol, Etefon (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe ardei dulce, grâu și struguri de masă în 2021; în și pe mere, piersici, tomate și vin în 2022), Etion, Etirimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Etofenprox, Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Fenamifos, Fenarimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenazachin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenbuconazol, Oxid de fenbutatin (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe vinete, grepfruturi, ardei dulce și struguri de masă în 2021; în și pe mere, căpșuni, piersici, tomate și vin în 2022), Fenhexamid, Fenitrotion, Fenoxicarb, Fenpropatrin,  Fenpropidin, Fenpropimorf, Fenpirazamină,  Fenpiroximat, Fention, Fenvalerat, Fipronil, Flonicamid, Fluazifop-P (Se analizează numai în și pe conopidă, fasole uscată, cartofi și morcovi în 2020; în și pe vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; înlista-pesticide-2_blista-pesticide-3_blista-pesticide-4_b și pe căpșuni, varză cu căpățână, salată, spanac și tomate în 2022), Flubendiamidă, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolid,  Fluopiram, Fluquiconazol, Flusilazol, Flutriafol,  Fluxapiroxad, Folpet, Formetanat, Fostiazat, Glifosat, Haloxifop, inclusiv haloxifop-P (Se analizează doar în și pe fasole uscată în 2020; în și pe broccoli, grepfruturi, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2022), Hexaconazol, Hexitiazox ( Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodion, Iprovalicarb, Izocarbofos, Izoprotiolan (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020. Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2021 și 2022),Kresoxim-metil, Lambda-cihalotrin, Linuron, Lufenuron, Malation,  Mandipropamid,  Mepanipirim, Mepiquat (Se analizează numai în și pe pere, secară și orez brun în 2020; în și pe ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe orz și ovăz în 2022), Metalaxil și metalaxil-M, Metamidofos,  Metidation, Metiocarb,  Metomil,  Metoxifenozid,  Metrafenonă, Monocrotofos,  Miclobutanil, Ometoat, Oxadixil, Oxamil,  Oxidemeton-metil,  Paclobutrazol, Paration-metil,  Penconazol, Pencicuron, Pendimetalin, Permetrin, Fosmet,
Pirimicarb, Pirimifos-metil, Procimidon, Profenofos, Propamocarb (Se analizează numai în și pe morcovi, conopidă, ceapă și cartofi în 2020; în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, salată, tomate și orz în 2022), Propargit, Propiconazol, Propizamidă,  Proquinazid, Prosulfocarb, Protioconazol (Se analizează numai în și pe morcovi, ceapă, secară și orez brun în 2020; în și pe ardei dulce și grâu în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, tomate, ovăz și orz în 2022), Pimetrozin (Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2020; se analizează doar în și pe vinete, pepene galben și ardei dulce în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, căpșuni, spanac și tomate în 2022), Piraclostrobin, Piridaben, Pirimetanil, Piriproxifen, Quinoxifen, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamină, Spirotetramat, Tau-fluvalinat,Tebuconazol, Tebufenozid, Tebufenpirad (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Teflubenzuron, Teflutrin, Terbutilazin, Tetraconazol, Tetradifon (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Tiabendazol, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiofanat-metil, Tolclofos-metil, Triadimefon, Triadimenol, Tiodicarb, Triazofos, Triciclazol (Se analizează doar în și pe orez), Trifloxistrobin, Triflumuron, Vinclozolin.

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produse de origine animală:

Aldrin și dieldrin, Bifentrin, Clordan,  Clorpirifos, Clorpirifos-metil,  Cipermetrin,  DDT , Deltametrin,  Diazinon, Endosulfan, Famoxadon,  Fenvalerat, Fipronil, Glifosat,  Heptaclor, Hexaclorbenzen,  Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta), Indoxacarb (Se analizează doar în și pe lapte în 2022), Lindan, Metoxiclor, Paration, Permetrin, Pirimifos-metil.


 

Vizualizat: 3050 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

SUMELE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

SUMELE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

18 septembrie 2020 - 14:53

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a stabilit, printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat astăzi pe site-ul oficial, sumele pentru plata ajutorului de stat, pentru anul 2020, pentru creșterea animalelor. Proiectul modifică Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE LEI FĂCUTĂ DE ANSVSA!

INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE LEI FĂCUTĂ DE ANSVSA!

17 septembrie 2020 - 20:08

COMUNICAT ANSVSA. Dr. Robert Chioveanu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a inaugurat astăzi, 17 septembrie 2020. noua secție de biologie moleculară și analiză genetică din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș (DSVSA).

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ ASTĂZI: DE MÂINE ÎNCEP PLĂȚILE APIA!

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ ASTĂZI: DE MÂINE ÎNCEP PLĂȚILE APIA!

17 septembrie 2020 - 16:11

CÂND AJUNG BANII ÎN CONTURILE FERMIRILOR? Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că de mâine, 18 septembrie 2020, începe plata ajutorului de stat pentru fermierii ale căror culturi agricole au fost afectate de secetă.

ȚĂRANUL ROMÂN E CĂUTAT ȘI-I SUNT ASCULTATE NECAZURILE DOAR ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ!

ȚĂRANUL ROMÂN E CĂUTAT ȘI-I SUNT ASCULTATE NECAZURILE DOAR ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ!

17 septembrie 2020 - 15:51

OPINIE. Vin domnii de la oraș să-l caute pe țăranul român și să-i asculte necazurile, să-i vadă truda doar în campanie electorală. Atunci vor toți să-i arate țăranului cât de tare îl sprijină și cât de tare le pasă de soarta lui. Toți vor să se fotografieze și să se filmeze alături de țăranul român de parcă ar fi un exponat într-un muzeu. Pentru că asta va ajunge dacă i se vor da doar vorbe, nu și fapte.

SUNTEM O FAMILIE DE TINERI, MUNCIM ÎN CEHIA ȘI VREM SĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ, SĂ AVEM FERMA NOASTRĂ!

SUNTEM O FAMILIE DE TINERI, MUNCIM ÎN CEHIA ȘI VREM SĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ, SĂ AVEM FERMA NOASTRĂ!

17 septembrie 2020 - 11:22

TINERI FERMIERI DIN DIASPORA. AGROINFO a primit o scrisoare de la o familie de tineri care muncește în Cehia. Cei doi soți și-ar dori să se întoarcă în România și să-și facă o fermă la ei acasă. Ne-au rugat să le spunem ce condiții trebuie să îndeplinească pentru ajutorul de 50.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri, varianta pentru tinerii români din diaspora.

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU OIERII ȘI VĂCARII!

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU OIERII ȘI VĂCARII!

17 septembrie 2020 - 09:36

AGENDA ȘEFULUI MADR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, se află, în acest moment, la discuții cu crescătorii de oi și de vaci din localitatea Hida, județul Sălaj. Șeful MADR își publică zilnic agenda pe pagina sa oficială Facebook.

UN FERMIER AUSTRIAC RISCĂ PUȘCĂRIE PENTRU CĂ LE-A DAT SALARII PREA MICI MUNCITORILOR ROMÂNI!

UN FERMIER AUSTRIAC RISCĂ PUȘCĂRIE PENTRU CĂ LE-A DAT SALARII PREA MICI MUNCITORILOR ROMÂNI!

17 septembrie 2020 - 09:01

ANCHETAT CĂ-ȘI PLĂTEA PROST MUNCITORII. Un fermier austriac din Marchfeld riscă o amendă uriașă și chiar închisoarea, după ce autoritățile au aflat că îi plătea pe sezonierii din România și Serbia cu doar 4,20 euro pe oră, informează Digi24.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 17 - 23 SEPTEMBRIE 2020!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 17 - 23 SEPTEMBRIE 2020!

17 septembrie 2020 - 08:36

Caracteristici meteorologice. În primele zile va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, după care, spre sfârșitul perioadei se va produce o răcire treptată a vremii, la nivelul întregii țări.

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ pentru FERMELE DE ANIMALE!

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ pentru FERMELE DE ANIMALE!

16 septembrie 2020 - 18:49

ANUNȚAȚI APIA DE URGENȚĂ! Nu sunteți excluși de la plata subvențiilor APIA, aferente acestui an, dacă aveți dovada cu care să demonstrați că ați avut un caz de forță majoră în ferma de animale sau o circumstanță naturală. Care sunt actele de care aveți nevoie și-n cât timp trebuie să anunțați Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)?

ACTE OBLIGATORII pentru SUBVENȚIILE APIA ALE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

ACTE OBLIGATORII pentru SUBVENȚIILE APIA ALE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

16 septembrie 2020 - 15:21

SUBVENȚII APIA 2020! Crescătorii de animale care au solicitat anul acesta ajutorul național tranzitoriu și sprijinul cuplat, subvențiile APIA din zootehnie, trebuie să prezinte la controlul efectuat de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) mai multe acte obligatorii pentru încasarea banilor de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). AGROINFO vă pune la dispoziție lista cu acte.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

#tehnodiesel #masseyferguson #masseyferguson7360

Combina aparţine firmei Colina Harvesting, specializată în activităţi de recoltat şi fondată în 2019 de către Ionuţ Socaciu și Grațian Ştefănuţ. Combina Massey Ferguson Beta 7360 PLI a fost prima mare achiziţie a companiei. „Ne-am bazat mult pe nevoile fermierilor, de aceea am și ales o combină de recoltat performantă, de pantă, fiindcă zona unde activăm noi şi, în special, județul Cluj este o zonă de deal/colină - de aceea şi firma se numește Colina - de la zona unde activăm și Harvesting/recoltat", ne-a declarat Ionuţ Socaciu.

Massey Ferguson Beta 7360 PLI este pregătită pentru lucru în pantă şi dispune de un sistem de reglare şi "orizontalizare" automată electro-hidraulică până la: 20% transversal, 30% longitudinal ascendent şi 10% longitudinal descendent. Deşi headerul PowerFlow de 5,6 m poate fi considerat mic, pentru zona de deal este suficient. Sistemul de alimentare PowerFlow cu benzi transportoare nu lasă materialul să se adune la cuţite şi îl dirijează spre melc, care îl conduce la pick-up şi în aparatul de treierat.

Cabina SKYLINE cu încălzire şi aer conditionat, scaun operator Maximo Evolution cu suspensie pneumatică, cotieră şi joystick multifuncțional PowerGrip şi computer de bord Tech Touch oferă confort şi condiţii ideale de lucru. „Nu am avut niciodată probleme, doar reviziile și întreţinerea curentă.

Nu avem angajați, lucrăm doar noi şi o îngrijim bine... trebuie să fii atent, să ai ureche muzicală. Întreținerea nu este costisitoare, facem de 2 ori/an revizie capitală (filtre de aer, uleiul de motor, ulei grupuri, ulei hidraulic) și întreținerea zilnică în campanie - în fiecare dimineață combina este «suflată» şi gresată", precizează Ionuţ Socaciu.

Află detalii despre oferta de utilaje Tehnodiesel de la reprezentanții companiei.• Dudeștii Noi, jud. Timiș - tel. 0256378003• Bonțida, jud. Cluj - tel. 0373 550 105

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii