Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

NOU REGULAMENT EUROPEAN! CONTROALE ÎN FERME!

Publicat: 04 aprilie 2019 - 11:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIA COMISIEI EUROPENE! Pe parcursul anilor 2020, 2021 și 2022, statele membre prelevă și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse din fiecare produs, inclusiv din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, anunță Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei Europene, adoptat la 28 martie 2019.

Regulamentul intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și este obligatoriu să se aplice în toate statele membre UE.

Lotul din care se prelevă eșantioane se alege aleatoriu. Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, este în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.

Toate eșantioanele, inclusiv cele din alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și din produsele obținute din agricultura ecologică, se analizează pentru pesticidele menționate în anexa I (lista de mai jos n.r.) în conformitate cu definițiile reziduurilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, eșantioanele evaluate sunt prelevate din produsele prezentate drept gata pentru consum sau reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor, luând în considerare LMR-urile stabilite în Directivele 2006/125/CE și 2006/141/CE. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul nereconstituit astfel cum este comercializat, stipulează noul regulament.

Rezultatele testelor se transmit în formatul electronic de raportare stabilit de EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.  Statele membre transmit rezultatele analizelor eșantioanelor testate în 2020, 2021 și 2022 până la 31 august 2021, 2022 și, respectiv, 2023. În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), statele membre raportează rezultatele analizelor în conformitate cu definiția completă a reziduului. În plus, rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care aceștia au fost măsurați în mod individual, mai spune regulamentul.

România este obligată la prelevarea de minim 20 de eșantioane per produs de bază.

În plus față de eșantioanele necesare, în 2020 fiecare stat membru prelevă și analizează cinci eșantioane de preparate pentru sugari și cinci eșantioane de formule de continuare, în 2021, zece eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică, în 2022 fiecare stat membru prelevă și analizează zece eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât preparatele pentru sugari, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică.
Eșantioanele din produsele de bază obținute din agricultura ecologică, în cazul în care sunt disponibile, se prelevă în funcție de cota de piață a acestor produse de bază în fiecare stat membru, cu un minim de 1 eșantion. Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează. În cazul în care un stat membru folosește metode de screening calitativ, el analizează eșantioanele rămase prin metode de cuantificare a reziduurilor multiple.
În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

Produse de origine vegetală din care urmează să fie prelevate eșantioane în 2020, 2021 și 2022: mere, pere, piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari, struguri de masă, căpșuni, vinete, conopidă, ceapă, broccoli, salată, morcovi, pepeni galbeni, varză căpățână, cartofi, ciuperci de cultură, tomate, fasole uscată, ardei dulce, gogoșari, spanac, boabe de secară, boabe de grâu, boabe de ovăz, boabe de orz, vin (roșu sau alb) obținut din struguri. (În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare a vinului utilizați în „Raportul național de sinteză”). Pe listă mai sunt banane, kiwi, protocale și grapfruturi, dar în România nu se cultivă.

Produse de origine animală din care urmează să se preleveze eșantioane în 2020, 2021 și 2022: grăsime de pasăre, ficat de bovine (2020), grăsime de bovine, ouă de găină (2021) și lapte de vacă, grăsime de suine (2022).

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produsele de origine vegetală:

2,4-D, 2-Fenilfenol, Abamectină, Acefat, Acetamiprid, Acrinatrin, Aldicarb, Aldrin și dieldrin, Ametoctradin, Azinfos-metil, Azoxistrobin, Bifentrin, Bifenil, Bitertanol, Boscalid, Ion bromură (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020; în și pe ardei dulce în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Bromopropilat, Bupirimat, Buprofezin, Captan, Carbaril, Carbendazim și benomil, Carbofuran, Clorantraniliprol, Clorfenapir, Clormequatlista-pesticide_b (Se analizează numai în și pe morcovi, pere, secară și orez brun în 2020; în și pe vinete, struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe tomate și ovăz în 2022), Clorotalonil, Clorprofam, Clorpirifos, Clorpirifos-metil, Clofentezin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor) Clotianidin, Ciazofamid, Ciflufenamid, Ciflutrin, Cimoxanil, Cipermetrin, Ciproconazol, Ciprodinil, Ciromazin (Se analizează numai în și pe cartofi, ceapă și morcovi în 2020; în și pe vinete, ardei dulce, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2021; în și pe salată și tomate în 2022), Deltametrin, Diazinon, Diclorvos, Dicloran, Dicofol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Dietofencarb, Difenoconazol, Diflubenzuron, Dimetoat, Dimetomorf, Diniconazol, Difenilamină, Ditianon (Se analizează doar în și pe pere și orez brun în 2020; în și pe struguri de masă în 2021; în și pe mere și piersici în 2022), Ditiocarbamați (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă), Dodină, Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin, Endosulfan, Epoxiconazol, Etefon (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe ardei dulce, grâu și struguri de masă în 2021; în și pe mere, piersici, tomate și vin în 2022), Etion, Etirimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Etofenprox, Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Fenamifos, Fenarimol (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenazachin (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Fenbuconazol, Oxid de fenbutatin (Se analizează numai în și pe portocale și pere în 2020; în și pe vinete, grepfruturi, ardei dulce și struguri de masă în 2021; în și pe mere, căpșuni, piersici, tomate și vin în 2022), Fenhexamid, Fenitrotion, Fenoxicarb, Fenpropatrin,  Fenpropidin, Fenpropimorf, Fenpirazamină,  Fenpiroximat, Fention, Fenvalerat, Fipronil, Flonicamid, Fluazifop-P (Se analizează numai în și pe conopidă, fasole uscată, cartofi și morcovi în 2020; în și pe vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; înlista-pesticide-2_blista-pesticide-3_blista-pesticide-4_b și pe căpșuni, varză cu căpățână, salată, spanac și tomate în 2022), Flubendiamidă, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolid,  Fluopiram, Fluquiconazol, Flusilazol, Flutriafol,  Fluxapiroxad, Folpet, Formetanat, Fostiazat, Glifosat, Haloxifop, inclusiv haloxifop-P (Se analizează doar în și pe fasole uscată în 2020; în și pe broccoli, grepfruturi, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2022), Hexaconazol, Hexitiazox ( Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodion, Iprovalicarb, Izocarbofos, Izoprotiolan (Se analizează doar în și pe orez brun în 2020. Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2021 și 2022),Kresoxim-metil, Lambda-cihalotrin, Linuron, Lufenuron, Malation,  Mandipropamid,  Mepanipirim, Mepiquat (Se analizează numai în și pe pere, secară și orez brun în 2020; în și pe ciuperci de cultură și grâu în 2021; în și pe orz și ovăz în 2022), Metalaxil și metalaxil-M, Metamidofos,  Metidation, Metiocarb,  Metomil,  Metoxifenozid,  Metrafenonă, Monocrotofos,  Miclobutanil, Ometoat, Oxadixil, Oxamil,  Oxidemeton-metil,  Paclobutrazol, Paration-metil,  Penconazol, Pencicuron, Pendimetalin, Permetrin, Fosmet,
Pirimicarb, Pirimifos-metil, Procimidon, Profenofos, Propamocarb (Se analizează numai în și pe morcovi, conopidă, ceapă și cartofi în 2020; în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, vinete, broccoli, ardei dulce și grâu în 2021; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, salată, tomate și orz în 2022), Propargit, Propiconazol, Propizamidă,  Proquinazid, Prosulfocarb, Protioconazol (Se analizează numai în și pe morcovi, ceapă, secară și orez brun în 2020; în și pe ardei dulce și grâu în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, tomate, ovăz și orz în 2022), Pimetrozin (Substanța nu se analizează în sau pe niciun produs în 2020; se analizează doar în și pe vinete, pepene galben și ardei dulce în 2021; în și pe varză cu căpățână, salată, căpșuni, spanac și tomate în 2022), Piraclostrobin, Piridaben, Pirimetanil, Piriproxifen, Quinoxifen, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamină, Spirotetramat, Tau-fluvalinat,Tebuconazol, Tebufenozid, Tebufenpirad (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Teflubenzuron, Teflutrin, Terbutilazin, Tetraconazol, Tetradifon (Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția cerealelor), Tiabendazol, Tiacloprid, Tiametoxam, Tiofanat-metil, Tolclofos-metil, Triadimefon, Triadimenol, Tiodicarb, Triazofos, Triciclazol (Se analizează doar în și pe orez), Trifloxistrobin, Triflumuron, Vinclozolin.

Combinații de pesticide/produse care urmează să fie monitorizate în/pe produse de origine animală:

Aldrin și dieldrin, Bifentrin, Clordan,  Clorpirifos, Clorpirifos-metil,  Cipermetrin,  DDT , Deltametrin,  Diazinon, Endosulfan, Famoxadon,  Fenvalerat, Fipronil, Glifosat,  Heptaclor, Hexaclorbenzen,  Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta), Indoxacarb (Se analizează doar în și pe lapte în 2022), Lindan, Metoxiclor, Paration, Permetrin, Pirimifos-metil.


 

Vizualizat: 2938 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

OFICIAL APIA! PLATA AJUTORULUI pentru CREȘTEREA ANIMALELOR!

OFICIAL APIA! PLATA AJUTORULUI pentru CREȘTEREA ANIMALELOR!

03 iunie 2020 - 14:07

COMUNICAT APIA! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice că începând de astăzi, 03 iunie 2020, efectuează plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile de plată depuse în luna aprilie, aferente serviciilor prestate în luna martie si trimestrul I al anului 2020.

APIA VERIFICATĂ! DECIZIA COMISIEI EUROPENE!

APIA VERIFICATĂ! DECIZIA COMISIEI EUROPENE!

03 iunie 2020 - 12:08

CE SUMĂ TREBUIE SĂ RETURNEZE ROMÂNIA LA UE! Plățile făcute către fermieri pentru exercițiul financiar 2019 de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au fost verificate, în luna mai 2020, printr-un audit al Comisiei Europene. Potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/715 a Comisiei Europene, România va trebui să returneze circa 6 milioane de euro din suma alocată pentru plata subvențiilor agricole.

FERMIERI, AVEȚI DREPTUL LA UN AJUTOR DE 7.000 DE EURO! CEREȚI-VĂ DREPTURILE!

FERMIERI, AVEȚI DREPTUL LA UN AJUTOR DE 7.000 DE EURO! CEREȚI-VĂ DREPTURILE!

02 iunie 2020 - 17:24

FERMIERI, CEREȚI-VĂ DREPTURILE! Un europarlamentar român, membru în Comisia AGRI din Parlamentul European, îndeamnă fermierii români să facă front comun și să-și ceară drepturile. Fermierii au dreptul la un ajutor de criză de 7.000 de euro/fermă. Fermierilor li se spune că au dreptul, dar Ministerul Agriculturii nu le-a comunicat nici până astăzi ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a beneficia de ajutorul de criză.

PARLAMENTARII UITĂ CĂ ȚĂRANUL ROMÂN NU E PROST!

PARLAMENTARII UITĂ CĂ ȚĂRANUL ROMÂN NU E PROST!

02 iunie 2020 - 16:16

APEL! Uniunea Salvăm Țăranul Român cere modificarea de urgență a legii care a înmulțit taxele pentru țăranii români, cei care produc legume, carne, lapte, etc. și avantajează marile magazine, marii retaileri. Inserăm integral scrisoarea deschisă adresată parlamentarilor români, Ministerului Agriculturii, prin care țăranii, micii fermieri, solicită modificarea de urgență a legii.

MESAJ URGENT APIA pentru TOȚI FERMIERII!

MESAJ URGENT APIA pentru TOȚI FERMIERII!

02 iunie 2020 - 10:04

NU RATA SUBVENȚIA APIA! Depune online cererea la APIA, nu rata subvenția! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește tuturor beneficiarilor că data limită de depunere, fără penalități, a cererilor unice de plată aferente Campanie 2020 este 15 iunie 2020, anunță APIA într-un comunicat transmis astăzi pentru AGROINFO.

FORMULARELE CU CARE MODIFICAȚI ANUL ACESTA CEREREA APIA pentru SUBVENȚII!

FORMULARELE CU CARE MODIFICAȚI ANUL ACESTA CEREREA APIA pentru SUBVENȚII!

02 iunie 2020 - 09:51

SUBVENȚII APIA 2020. TERMEN LIMITĂ MODIFICARE CERERE. Fermierii care solicită anul acesta subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pot să-și modifice cererea unică de plată până la data de 30 iunie 2020, fără penalități și până la data de 10 iulie 2020, cu penalități de 1% din subvențiile cuvenite pentru fiecare zi de întârziere. Ce puteți modifica în cererea unică APIA, care sunt formularele?

CINE BENEFICIAZĂ DE UN SUPLIMENT DE MAXIM 97 EURO PE HECTAR LA SUBVENȚIA APIA pe SUPRAFAȚĂ!

CINE BENEFICIAZĂ DE UN SUPLIMENT DE MAXIM 97 EURO PE HECTAR LA SUBVENȚIA APIA pe SUPRAFAȚĂ!

02 iunie 2020 - 08:20

SUBVENȚII APIA 2020! Plata suplimentară de maxim 97 de euro pe hectar poate fi solicitat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) doar de către fermierii care fac cerere pentru schema de plată unică pe suprafață (SAPS). Concret, acest supliment pe hectar se adaugă la subvenția APIA pe suprafață. Vă spunem care sunt condițiile pentru a beneficia de un supliment de plată la hectar.

GHID AJUTOR DE 1.200 DE LEI/ANIMAL/AN pentru RASELE BAZNA ȘI MANGALIȚA!

GHID AJUTOR DE 1.200 DE LEI/ANIMAL/AN pentru RASELE BAZNA ȘI MANGALIȚA!

02 iunie 2020 - 07:42

AJUTOR DE MINIMIS 1.200 LEI/AN! AGROINFO vă pune la dispoziție toți pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a obține ajutorul de minimis de 1.200 de lei/scroafă/an pentru rasele de porci Bazna și Mangalița. Cererea de înscriere în program, cererea de plată, actele necesare, condițiile pe care trebuie să le îndepliniți.

Admitere 2020: Fii student la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara!

Admitere 2020: Fii student la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara!

01 iunie 2020 - 16:09

ADMITERE. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara își așteaptă viitorii studenți la prima sesiune de admitere începând cu data de 7 iulie 2020. Preînscrierile online încep în 2 iunie.

DIRECTOR COMISIA EUROPEANĂ: AJUTOR URGENT pentru FERMIERI FĂRĂ OBLIGAȚIA JUSTIFICĂRII UTILIZĂRII BANILOR!

DIRECTOR COMISIA EUROPEANĂ: AJUTOR URGENT pentru FERMIERI FĂRĂ OBLIGAȚIA JUSTIFICĂRII UTILIZĂRII BANILOR!

01 iunie 2020 - 10:33

OFICIAL. AJUTOR DE CRIZĂ. AGROINFO a intrat în posesia transcriptului cu discuțiile dintre oficialul Comisiei Europene, directorul general adjunct al Directoratului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Comisia Europeană, Mihail Dumitru, și europarlamentarii din Comisia AGRI, Parlamentul European, despre ajutoarele de criză pentru fermieri și procesatori. Mihail Dumitru a spus că fermierii trebuie să primească urgent ajutor financiar fără să fie obligați să justifice cu facturi cheltuirea banilor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

APAN Agriculture Equipments împreună cu producătorul finlandez TUME a prezenta la Indagra 2019 semănătoarea Nova Combi Star 4000. Semănătoarea Nova Combi Star este o semănătoare directă în mirşite, cu disc de pregătire şi fertilizare pentru cereale păioase.

Interviu cu Endre KOVÁCS, reprezentat Tume pentru România, Ungaria şi Serbia

 

Reporter: Gheorghe Ghişe

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Într-o frizerie

Într-o frizerie
Frizerul, tăindu-l pe client de vreo două ori, încearcă să discute cu el: Detalii