Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

ÎN VIGOARE! NOU AJUTOR de MINIMIS de MAXIM 200.000 EURO!

Publicat: 02 mai 2017 - 13:33
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DE ASTĂZI ÎN VIGOARE! Ajutor de minimis de maxim 200.000 de euro pentru românii care vor să-și deschidă o afacere la țară, alta decât agricultura, sau care au deja o întreprindere și vor să o dezvolte și să creeze noi locuri de muncă. Ajutorul de minimis este acordat prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), anunță un Ordin al ministrului agriculturii, publicat astăzi, 2 mai 2017. în Monitorul Oficial nr. 311 (I).

AGROINFO a anunțat pe 6 aprilie acest ajutor de minimis de când era în faza de proiect. Ordinul ministrului agriculturii care instituie acest ajutor a fost publicat marți, 2 mai, în Monitorul Oficial. Vă reamintim cum puteți obține banii, cine beneficiază de acest ajutor de minimis, etc.

Schema de ajutor de minimis vizează dezvoltarea comunităților locale din spațiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populație cuprinsă între 10.000 și 100.000 de locuitori, reprezentat de unități administrativ teritoriale (UAT), comune, orașe și municipii mici, cu o populație de maxim 20.000 de locuitori.

Bugetul schemei de ajutor este de 345.519.724 euro (echivalent în lei). Ajutorul de minimis poate fi accesat până la data de 31 decembrie 2020.

BENEFICIARII AJUTORULUI

Sprijinul financiar este destinat următoarelor tipuri de întreprinderi:

Entități private/publice, stabilite prin fișa măsurii din SDL (Strategie Dezvoltare Locală) selectată, cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE) nr.1305/2013.
GAL-uri, pentru investiții în infrastructură de internet în bandă largă, identificate în SDL selectată, în condițiile prevazute de prezenta schemă de minimis.
Solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanţare.

ATENȚIE! Persoanele fizice neautorizate nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.  Nu pot primi finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile care au beneficiat de sprijin prin submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale.

Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin această schemă este de aproximativ 2.468.

Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite.

DOMENIILE ÎN CARE SE ACORDĂ AJUTORUL

Domeniile acoperite de  schemă vizează acțiuni propuse prin proiectele selectate de GAL-uri  (Grupuri de Acțiune Locală) pentru dezvoltarea zonei eligibile LEADER. De exemplu:

a) diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
b) diversificarea ofertei turistice;
c) crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, inclusiv broadband;
d) creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
e) încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile generale de eligibilitate și documentele relevante pentru verificareaâ acestora aplicabile proiectelor de investiții, servicii și sumă forfetară din cadrul sub-măsurii 19.2 și prezentei scheme de minimis sunt detaliate în Ghidul de implementare aferent submăsurii 19.2.

Cheltuielile eligibile sunt:

a) construcţia, achiziţia, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
b) achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului;
c) costurile generale ocazionate de cheltuielile menţionate la literele (a) şi (b), precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studii de fezabilitate, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. Studiile de fezabilitate reprezintă cheltuieli eligibile chiar şi în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) şi (b);
d) următoarele investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
e) costurile elaborării planurilor de gestionare a pădurilor şi echivalentul acestora;
f) cheltuieli similare celor de la punctele a) – e) în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Pentru măsurile cu tip de sprijin sumă forfetară destinate creării unor întreprinderi noi și demarării de noi activități în întreprinderi deja existente, toate cheltuielile propuse prin proiect pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția celor aferente achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii finanţate în cadrul submăsurii 19.2, cu respectarea cumulativă a condițiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.226/20152, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) să facă dovada, dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele;
b) să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fișa sub-măsurii 19.2;
c) să respecte regulile ajutoarelor de minimis, inclusiv în ceea ce privește cumulul acestora;
d) să nu creeze condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj.

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL (Strategie de Dezvoltare Locală) trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, cu condiția de a se demonstra că beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.

VALOARE SPRIJIN

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% - până la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Ajutorul de minimis se acordă după ce administratorul prezentei scheme verifică declaraţia pe propria răspundere a aplicantului, respectiv faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul
unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr.1.407/2013 și ale prezentei scheme.

Vizualizat: 13346 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

MESAJ URGENT ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A CIOBANILOR: NU CUMPĂRAȚI MIORI FĂRĂ BULETINE DE ANALIZĂ MEDICALĂ!

MESAJ URGENT ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A CIOBANILOR: NU CUMPĂRAȚI MIORI FĂRĂ BULETINE DE ANALIZĂ MEDICALĂ!

12 iulie 2020 - 16:04

VOCEA FERMIERULUI! Asociația Profesională a Ciobanilor (APC) din România a transmis un comunicat către AGROINFO prin care-i avertizează pe toți crescătorii de ovine să fie foarte atenți când cumpără miori, berbeci folosiți prima oară anul acesta pentru montă. Miorii trebuie să aibă buletin de analiză medicală care confirmă că au fost testați pentru rezistența la scrapie și că li s-a făcut paternitatea, anunță APC.

HOTĂRÂRE GUVERN! MINISTERUL AGRICULTURII FINANȚEAZĂ 57 DE LICEE AGRICOLE!

HOTĂRÂRE GUVERN! MINISTERUL AGRICULTURII FINANȚEAZĂ 57 DE LICEE AGRICOLE!

11 iulie 2020 - 08:45

ȘEDINȚĂ GUVERN. În ședința Guvernului din data de 9 iulie 2020 a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sunt 57 de licee agricole finanțate de MADR, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis pentru AGROINFO.

LEGE ÎN VIGOARE DIN 13 IULIE! AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII RASELOR BAZNA ȘI MANGALIȚĂ!

LEGE ÎN VIGOARE DIN 13 IULIE! AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII RASELOR BAZNA ȘI MANGALIȚĂ!

11 iulie 2020 - 08:01

LEGE FERMIERI. Legea nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție a fost publicată vineri, 10 iulie 2020, în Monitorul Oficial și intră în vigoare din data de 13 iulie 2020. Crescătorii de suine din rasele Bazna și Mangalița beneficiază de un ajutor de stat pentru activitatea de reproducție. Valoarea totală a ajutorului de stat este de 10 milioane de euro.

DECIZIE GUVERN pentru CRESCĂTORII DE OVINE!

DECIZIE GUVERN pentru CRESCĂTORII DE OVINE!

11 iulie 2020 - 07:02

OFICIAL. Guvernul a aprobat, în ședința din 9 iulie 2020, o Hotărâre prin care testele de genotipizare a scrapiei se vor efectua gratuit, de către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis pentru AGROINFO.

ASAS AVERTIZEAZĂ: AU SCĂZUT DRASTIC EFECTIVELE DE ANIMALE și NUMĂRUL DE FERME!

ASAS AVERTIZEAZĂ: AU SCĂZUT DRASTIC EFECTIVELE DE ANIMALE și NUMĂRUL DE FERME!

10 iulie 2020 - 16:16

SEMNAL DE ALARMĂ! Au scăzut drastic efectivele de animale, s-a redus numărul fermelor, suntem dependenți de importuri și asta ne mai lipsea o lege a mirosurilor care să ne închidă fermele zootehnice, avertizează Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

APIA VĂ ANUNȚĂ ASTĂZI!

APIA VĂ ANUNȚĂ ASTĂZI!

10 iulie 2020 - 15:47

COMUNICAT. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31.07.2020, la Centrele județene ale APIA unde este depusă cererea de plată, se primesc deconturile / documentele justificative aferente trim. II pentru Măsura 14 –„Bunăstarea animalelor” - pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020.

TÂNĂR FERMIER, 24 DE ANI: DE CÂND MĂ ȘTIU, LUCREZ PĂMÂNTUL ȘI AM GRIJĂ DE ANIMALE!

TÂNĂR FERMIER, 24 DE ANI: DE CÂND MĂ ȘTIU, LUCREZ PĂMÂNTUL ȘI AM GRIJĂ DE ANIMALE!

10 iulie 2020 - 15:10

TÂNĂR FERMIER ROMÂN PASIONAT DE AGRICULTURĂ. De când mă știu lucrez pământul, am grijă de animale și gospodărie și am cultivat legume împreună cu familia, spune tânărul fermier Andrei Ionuț Moldovan, în vârstă de 24 de ani, din comuna Sânnicolau Român, județul Bihor. Părinții lui se ocupă de agricultură de peste 25 de ani. Andrei Ionuț Moldovan, pasionat de agricultură, și-a făcut propria fermă cu ajutorul fondurilor europene.

Încrederea agricultorilor faţă de UE rămâne scăzută

Încrederea agricultorilor faţă de UE rămâne scăzută

10 iulie 2020 - 14:48

Deşi s-a înregistrat o uşoară creştere în ceea ce priveşte starea de spirit a fermierilor în această primăvară, comparativ cu toamna anului 2019, această creştere nu a fost suficientă pentru a compensa sentimentul negativ încă resimţit în toate statele membre ale UE.

TIMP DE 5 ANI, A LUAT ILEGAL SUBVENȚII APIA PENTRU TERENUL CARE APARȚINEA BISERICII!

TIMP DE 5 ANI, A LUAT ILEGAL SUBVENȚII APIA PENTRU TERENUL CARE APARȚINEA BISERICII!

09 iulie 2020 - 18:45

ANCHETA DNA. Un bărbat din județul Caraș Severin a încasat ilegal subvenții APIA de aproape 95.000 de lei pe un teren care nu-i aparținea, era terenul unei biserici, informează un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

GHID INSTALARE TINERI FERMIERI! AJUTOR DE 50.000 DE EURO LA PACHET CU TEREN AGRICOL!

GHID INSTALARE TINERI FERMIERI! AJUTOR DE 50.000 DE EURO LA PACHET CU TEREN AGRICOL!

09 iulie 2020 - 16:53

INFORMAȚII UTILE! AGROINFO vă pune la dispoziție informațiile utile, care vă ajută să obțineți sprijinul financiar, din Ghidul final pentru submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Informațiile ne sunt furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Farm Tech la Indagra 2019

Farm Tech la Indagra 2019

La 15 ani de la înfiinţare şi după tot atâtea prezenţe la Indagra, Farm Tech SRL oferă acum soluţii complete pentru fermele zootehnice şi pentru manipulare cereale şi alte materiale. Alături de încărcătoarele frontale Schäffer, Farm Tech mai reprezintă branduri: Schäffer, Strautmann, Teagle, Göweil, Garant Kotte, Chioda Daniele, SIP, Tehnos şi Montefiori. Una dintre noutăţile de anul acesta a fost încărcător frontal electric Schäffer 23e, de 45CP:

Interviu cu Diya Shoucair, administrator Farm Tech.

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe

Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

În trafic

În trafic
Un tip care dorea să îşi vândă maşina, îşi scrie pe o hârtie numărul de telefon şi îl lipeşte pe geamul din spate al maşinii. Detalii