Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

FERMELE MICI, VERIGA SLABĂ! CE DEZVĂLUIE UN DOCUMENT AL MINISTERULUI AGRICULTURII!

Publicat: 25 septembrie 2019 - 21:21
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

AMENINȚĂRILE ȘI PUNCTELE SLABE DIN AGRICULTURĂ. Un document al Ministerului Agriculturii care stabilește strategia din agricultură pentru perioada 2020-2030, inclusiv acordarea subvențiilor pentru fermieri, face o analiză SWOT. Concret, documentul dezvăluie care sunt punctele slabe din agricultură, amenințările, punctele tari și oportunitățile.

România va avea un sector agroalimentar durabil și competitiv, centrat pe exportul de produse cu valoare adăugată înaltă, rezistent la provocările globale, care asigură bunăstare și condiţii de viaţă în mediul rural apropiate cu cele din mediul urban, scrie în document. Sub această "viziune" sunt precizate punctele tari, punctele slabe, oportunitățile, amenințările, obiectivul strategic și ținta.

PUNCTE SLABE

Productivitate scăzută, cu mult sub potenţialul real, în special în sectorul zootehnic.  Acces scăzut la capital şi la credite. Ferme mici şi mijlocii, cu un nivel scăzut de inputuri utilizate (îngrăşăminte şi produse de protecția plantelor) echipamente şi o bază genetică învechită.

Lanţ de aprovizionare neorganizat (distanţă mare de la fermă la piaţă).  Lipsa infrastructurii de marketing şi de prelucrare care conduce la un nivel scăzut al veniturilor. Canale de marketing nepotrivite pentru fermele mici. Deficit agroalimentar important, cauzat de importuri de produse cu valoare adăugată ridicată şi de exporturi de materii prime (cereale, plante oleaginoase, etc.).

Teren agricol extrem de fragmentat şi disfuncţionalităţi grave pe piaţa terenurilor. Pondere ridicată a exploataţiilor fără personalitate juridică. Lipsa unui sistem de cadastru funcţional şi costuri ridicate pentru înregistrarea terenurilor. Numărul mare de fermieri care nu sunt eligibili pentru asistenţă prin Pilonul 1 (plăți directe n.r.).

Ponderea ridicată de ferme de subzistenţă şi semi-subzistenţă.  Transferul lent al terenurilor către tineri şi noii fermieri. Servicii publice de consultanţă insuficiente.  Numărul mic de organizaţii de producători. Scăderea calităţii solului.  Gradul scăzut de
utilizare şi starea necorespunzătoare a sistemelor de irigaţii. Vulnerabilitate ridicată a agriculturii la riscuri naturale (eroziunea
solului, alunecări de teren, secetă, grindină, îngheţ, inundaţii ).

Potenţial neexploatat al sectorului forestier.  Scăderea bio-diversităţii în mediul rural. Nivelul scăzut al agriculturii ecologice. Forță de muncă numeroasă, dar cu productivitate scăzută.  Îmbătrânirea populaţiei cu un nivel scăzut de educaţie. Rate ridicate ale şomajului în rândul tinerilor.  Infrastructura fizică de proastă calitate în mediul rural.  Iniţiative slabe de dezvoltare locală.

Venit mediu scăzut (sărăcie).  Infrastructura rurală generală şi de bază de proastă calitate (drumuri, servicii de alimentare cu apă potabilă, centralizarea și epurarea apelor uzate/tratarea deşeurilor, reţele de bandă largă, energie şi gaz).

AMENINȚĂRI

Absorbţie insuficientă a fondurilor UE.  Instabilitate politică. Concurenţă străină (inclusiv pentru produsele ecologice). Lipsa investiţiilor şi perioada lungă de implementare a proiectelor necesare pentru modernizarea infrastructurii rurale.

Migraţia populaţiei tinere şi calificate din mediul rural în mediul urban.  Riscul de depopulare a zonelor rurale. Competenţe şi
cunoştinţe neactualizate ale personalului din administrația agricolă.

Schimbările climatice accelerate şi apariţia frecventă a dezastrelor naturale şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile. Gestionarea necorespunzătoare a calamităţilor naturale.  Calamităţi naturale şi creşterea gradului de eroziune a solului în urma defrişărilor.
Reducerea alimentării cu apă din cauza schimbărilor climatice.  Creşterea temperaturii şi modificarea modelelor de precipitaţii.
Gestionarea defectuoasă a practicilor de producţie agricolă, care au drept rezultat o creştere a nivelului poluării.

Scăderea biodiversităţii. Reducerea posibilităţilor de angajare în agricultură. Depopularea satelor din cauza migrării şi îmbătrânirea populaţiei. Intensificarea diferenţelor între mediul urban şi cel rural sub aspectul veniturilor. Creşterea nivelului sărăciei şi al excluziunii sociale în zonele rurale.

analiza-agricultura-swot_b

PUNCTE TARI

Zone agricole semnificativ de mari, cu o pondere ridicată de terenuri arabile. Potenţial ridicat pentru diversificarea culturilor. Gamă largă de produse tradiţionale. Zone extinse cu condiţii bune (cernoziomuri) pentru producţia agricolă. Forţă de muncă disponibilă pe plan local. Mare diversitate a resurselor naturale şi a produselor locale. Sol fertil şi condiţii climatice favorabile. Resurse satisfăcătoare de apă. Ponderea relativ mare a pădurilorGamă largă de surse regenerabile de energie. Mediu natural divers. Ponderea ridicată a zonelor rurale.  Patrimoniul rural bogat(tradiţii, natură, arhitectură tradiţională).  Mobilitate internă a forţei de muncă din mediul rural.  Atitudine pozitivă faţă de micii întreprinzători.

OPORTUNITĂȚI

Creşterea cererii de produse agroalimentare. Producţia bio/ecologică are perspective favorabile de dezvoltare. Cererea în creştere de produse locale şi regionale de calitate.  Expunerea la pieţele globale (portul Constanţa), legături fluviale cu principalele ţări UE (Dunărea).

PAC 2014 – 2020 mai flexibilă pentru diversitatea UE-28 care oferă un cadru adecvat pentru a continua restructurarea și investiţiile. Posibilitatea de a utiliza fondurile structurale şi de investiţii europene pentru un sistem naţional de cadastru.  Facilităţi de marketing pentru grupurile de producători şi pentru asociaţiile de producători.

Reorientarea PAC către problematica înverzirii. Pătrunderea în masă a practicilor moderne de gestionare a terenurilor agricole prin cercetare/inovare şi extensie.  Pătrunderea în masă a practicilor moderne de management a apelor prin cercetare şi extensie.

Dezvoltarea şi/sau utilizarea de specii rezistente la schimbările climatice.  Creşterea resurselor de energie regenerabilă din agricultură. Consolidarea capacităţilor forestiere (infrastructură şi prelucrare). Managementul durabil al resurselor. Posibilităţi de dezvoltare a agroturismului bazat pe agricultura extensivă. Diversificarea economiei rurale creează locuri de muncă în afara
sectorului agriculturii.  Crearea de locuri de muncă în mediul rural, prin pătrunderea întreprinderilor cu capital străin (producători, servicii, etc.).  Salariul mediu în mediul rural creşte datorită creşterii economice.  Posibilitatea de a folosi remitenţele pentru investiţii. Intensificarea agroturismului.  Apariţia micilor întreprinzători agricoli tineri.

OBIECTIVUL STRATEGIC

Creșterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă și redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, în concordanţă cu potenţialul de producţie sectorial şi ca răspuns la cererea crescândă de alimente la nivel mondial. Accelerarea tranziției structurale spre o agricultură viabilă economic în paralel cu aplicarea practicilor agricole prietenoase cu mediul şi reducerea treptată a forţei de muncă din agricultură. Limitarea amprentei de carbon a agriculturii,
promovarea agriculturii ecologice şi a celei rezistente la schimbările climatice, managementul adecvat al apei și încurajarea
producției de energie regenerabilă.

Îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale, asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de bază comparabile cu cele din zonele urbane, reducerea diferenţelor de venituri rurale dintre România şi media UE.

ȚINTA

Menținerea soldului pozitiv al balanței comericale agroalimentare. Exploataţiile viabile economic lucrează cel puţin 90% din totalul terenurilor agricole. Amprenta de carbon a agriculturii este limitată la 20.000 Gg CO2 echivalent anual.

Pondere de 90% din infrastructura viabilă și marginal viabilă de irigaţii este repusă în funcţiune. Diferenţele între mediul rural şi cel urban sub aspectul veniturilor urbane sunt reduse cu 50%. Accesul populaţiei din mediul rural la servicii/infrastructuri de
bază este egal cu cel puţin 80% din nivelurile de acces din mediul urban înregistrat la nivel european.


Vizualizat: 4404 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

21 octombrie 2020 - 09:37

TERMEN 31 DECEMBRIE 2020! Atenție, apicultori, intrați în legalitate! Consilierul personal al ministrului agriculturii, apicultorul Marian Irimei, cunoscut pe Facebook Marian Stuparul Oltean, anunță apicultorii că e foarte important să intre în legalitate până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, consilierul îi anunță că se va modifica Ordinul MADR 251/2017 care-i privește pe apicultori.

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

21 octombrie 2020 - 09:15

OFICIAL APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 21 octombrie 2020, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a plătit peste 46 de milioane de euro. A finalizat aceste plăți, iar banii sunt în conturi.

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

21 octombrie 2020 - 08:59

AMENINȚĂ CU JUDECATA! Uniunea Salvăm Țăranul Român cere explicații de la Ministerul Agriculturii pentru plata cotizației de 200.000 de euro la organizația europeană COPA COGECA. Revoltați, fermierii vor să știe de ce ministerul a plătit cotizația doar pentru anumite organizații. Ei amenință că vor acționa în instanță MADR. Inserăm comunicatul Uniunii Salvăm Țăranul Român.

ORDIN MINISTRUL AGRICULTURII!

ORDIN MINISTRUL AGRICULTURII!

21 octombrie 2020 - 08:36

NEGOCIEREA SUBVENȚIILOR FERMIERILOR. Organizațiile profesionale din sectorul agricol și agroalimentar sunt selectate în grupurile naționale de dialog civil care se vor ocupa de chestiunile reglementate de politica agricolă comună, anunță un Ordin al ministrului agriculturii, publicat pe site-ul oficial MADR. Pe scurt, aceste grupuri vor stabili toate condițiile pentru acordarea subvențiilor și plăților din agricultură.

EUROPARLAMENTAR: FERMIERII NOȘTRI PRIMESC DOAR O TREIME DIN SUBVENȚIILE FERMIERILOR DIN FRANȚA SAU GERMANIA!

EUROPARLAMENTAR: FERMIERII NOȘTRI PRIMESC DOAR O TREIME DIN SUBVENȚIILE FERMIERILOR DIN FRANȚA SAU GERMANIA!

20 octombrie 2020 - 21:27

SUBVENȚII EGALE PENTRU FERMIERII DIN EST ȘI VEST! Subvenția pe suprafață încasată de un fermier din Franța sau Germania are un cuantum mai mare decât subvenția pe suprafață încasată de un fermier din România, Estonia sau Bulgaria. Și asta în condițiile în care toți acești agricultori concurează pe aceeași piață. Un europarlamentar din Estonia a pus astăzi punctul pe i în cadrul ședinței plenare din Parlamentul European, la dezbaterea noilor regulamente pentru noua Politică Agricolă Comună (PAC).

NOI SUBVENȚII PENTRU CARE MINISTRUL OROS VREA MAI PUȚINI BANI! COMISIA EUROPEANĂ, MAI MULȚI!

NOI SUBVENȚII PENTRU CARE MINISTRUL OROS VREA MAI PUȚINI BANI! COMISIA EUROPEANĂ, MAI MULȚI!

20 octombrie 2020 - 20:25

NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ! Eco-schemele sunt noile subvenții care-i dau mari emoții ministrului agriculturii, Adrian Oros. Dealtfel, a și declarat că România este în pericol să piardă acești bani în exercițiul 2021-2027. Astăzi, în Parlamentul European, s-a vehiculat un procent de 30% din bugetul plăților directe pentru aceste subvenții. Ministrul Oros a declarat luni la Consiliul Agrifish că se opune stabilirii unui procent obligatoriu pentru eco-scheme.

DATA DE REFERINȚĂ SUBVENȚIE BOVINE ANUL 2018!

DATA DE REFERINȚĂ SUBVENȚIE BOVINE ANUL 2018!

20 octombrie 2020 - 15:35

SCHIMBAREA DATEI DE REFERINȚĂ! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a solicitat ieri la Luxembourg, în cadrul Consiliului Agrifish, menținerea ajutorului național tranzitoriu și schimbarea datei de referință pentru ajutorul acordat crescătorilor de bovine. Este de notorietate că această dată de referință, 31 ianuarie 2013, a dus la o aberație. Cei care nu mai au picior de animal, dar au avut la data de referință, continuă și azi să ia subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

PLATĂ REDISTRIBUTIVĂ MICI FERMIERI, 10% DIN BUGETUL SUBVENȚIILOR, SPRIJIN CUPLAT, 15% DIN BUGET!

PLATĂ REDISTRIBUTIVĂ MICI FERMIERI, 10% DIN BUGETUL SUBVENȚIILOR, SPRIJIN CUPLAT, 15% DIN BUGET!

20 octombrie 2020 - 15:15

SUBVENȚIILE FERMIERILOR, NEGOCIERI CRUCIALE. La Luxembourg a avut loc luni, 19 octombrie 2020, Consiliul AgriFish(Consiliul Agricultură și Pescuit), la care s-au întâlnit miniștrii agriculturii din țările membre UE. Prin vocea ministrului agriculturii Adrian Oros, România s-a opus cu vehemență plafonării subvențiilor pentru fermele mari.

COMISAR EUROPEAN AGRICULTURĂ: FERMELE MICI SUNT INIMA AGRICULTURII!

COMISAR EUROPEAN AGRICULTURĂ: FERMELE MICI SUNT INIMA AGRICULTURII!

20 octombrie 2020 - 14:26

DIRECT BRUXELLES! Țările care nu au agricultură nu au viitor, iar inima agriculturii sunt fermele mici, a spus astăzi comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare în cadrul dezbaterilor desfășurate în Parlamentul European, Bruxelles, pentru votarea reformei Politicii Agricole Comune 2021-2027.

ACUM! MESAJ URGENT APIA PENTRU FERMIERI!

ACUM! MESAJ URGENT APIA PENTRU FERMIERI!

20 octombrie 2020 - 13:11

MESAJ APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), reamintește fermierilor că termenul limită de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din PNDR 2014 - 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi, este 23 octombrie 2020, inclusiv.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ce trebuie să ştii înainte să începi un proiect horticol

Ce trebuie să ştii înainte să începi un proiect horticol

Pentru demararea unui proiect în domeniul horticol pentru construirea de sere sau solarii este necesară urmărirea unor "paşi" relativ simpli dar de foarte multe ori mai puţin cunoscuţi. Ciprian Suciu, consultant oferă câteva sfaturi pentru cei care vor să înceapă un proiect horticol prin accesarea de fonduri europene. Specialiştii Brinkman oferă proiecte tehnice complete în domeniul horticol.

Interviu cu Ciprian Suciu, consultant.

Reporter: Gheorghe Ghişe

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Drumul spre casă

Drumul spre casă
Un beţiv, în drum spre casă, se împiedică şi cade. Se ridică cu greu, porneşte şi iar cade. Detalii