Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

DATE pe care FERMIERII TREBUIE SĂ LE DECLARE la REGISTRUL AGRICOL!

Publicat: 21 august 2017 - 13:30
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

REGISTRU ELECTRONIC! De la 1 ianuarie 2018, Registrul agricol va fi în format electronic, conform unui proiect de ordin publicat pe pagina Ministerului Agriculturii. Datele înscrise în acest document se vor obține de la fermieri cu ajutorul chestionarelor și a declarațiilor. Cum se fac modificările în Registrul agricol?

IDENTIFICARE TERENURI AGRICOLE

„Terenuri aflate în proprietate” se completează pentru toate categoriile de proprietari. Se înregistrează suprafețele în proprietate pe destinații și pe categorii de folosință, iar în cadrul acestora, pe total și defalcate în funcție de localitatea în care sunt situate: în localitatea de domiciliu/sediu și în alte localități, inclusiv cele cu care s-au înscris în asociații cu personalitate juridică, cum ar fi: societăți comerciale și societăți agricole.

EFECTIVE DE ANIMALE

„Evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate” se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate și/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localității și pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localități, care dețin animale pe raza localității: perioada de completare este 5—20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.productie-animala_b

Datele înscrise se referă la modificările intervenite în efectivele de animale, cum sunt produșii vii obținuți, cumpărări, vânzări, tăieri, animale moarte etc. Datele privind evoluția animalelor se înscriu separat pentru fiecare semestru.

UTILAJE AGRICOLE

„Utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului” din registrul agricol se completează pentru toate categoriile de deținători, indiferent de titlul cu care acestea sunt deținute.

Se înscriu echipamentele existente și care sunt în stare de funcționare sau în curs de reparație. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpărare, dotare, concesionare, moștenire etc. Echipamentele în proprietatea persoanelor fizice/juridice care sunt date cu chirie altor gospodării sau altor operatori economici se înscriu la proprietar. Nu se înscriu echipamentele luate cu chirie.

ÎNGRĂȘĂMINTE, AMENDAMENTE

„Aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor pe suprafețe situate pe raza localității” din registrul agricol se completează anual, în perioada 5—31 ianuarie, cu date reprezentând suprafețele pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și cantitățile ce s-au utilizat în anul calendaristic de referință.

Se înscriu date pentru toate persoanele fizice/juridice, pentru toate suprafețele de teren pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice situate pe raza localității, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, cote-părți etc.:

a) suprafețele de terenuri agricole, în hectare, pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice, îngrășăminte naturale, amendamente, pesticide — insecticide, fungicide și erbicide;
b) cantitatea de îngrășăminte utilizată, în kg substanță activă;
c) cantitatea de îngrășăminte naturale, în kg;
d) cantitatea de amendamente, în kg;
e) cantitatea de insecticide utilizată, în kg substanță activă;
f) cantitatea de fungicide utilizată, în kg substanță activă;
g) cantitatea de erbicide utilizată, în kg substanță activă, precum și suprafețele de grâu și de porumb pe care s-au aplicat erbicide și cantitățile aferente, în kg substanță activă.

Cantitatea de substanță activă se stabilește prin înmulțirea greutății comerciale a produsului cu procentul ce exprimă concentrația în substanță activă, înscris pe ambalaj ori furnizat de comerciant.

„Utilizarea îngrășămintelor chimice (în echivalent substanță activă) la principalele culturi” se completează la 5—10 zile după încheierea recoltării pentru culturile nominalizate, odată cu înregistrarea datelor privind producțiile obținute.

CLĂDIRI GOSPODĂRIE

„Clădiri existente la începutul anului pe raza localității”. Se completează pentru toate categoriile de deținători. Se înscriu date cu privire la clădirile de locuit și celelalte construcții gospodărești deținute în proprietate pe raza localității, respectiv codul materialelor de construcții, anul terminării. În cazul în care o persoană deține mai mult de șapte clădiri se adaugă alonjă pentru înscrierea tuturor clădirilor, respectând structura coloanelor.

La gospodăriile care posedă construcții de locuit ce au în prelungire încăperi care servesc drept grajd, șure etc. se defalcă suprafața construită desfășurată destinată pentru locuit și suprafața construită desfășurată destinată pentru adăpostul animalelor, pentru șure etc.

Dacă într-o gospodărie se găsesc două sau mai multe clădiri de locuit, acestea se înscriu fiecare pe rânduri separate. Se consideră o singură clădire aceea ale cărei părți, deși au număr diferit de etaje și intrări separate, constituie o construcție unitară din punctul de vedere al sistemului constructiv. Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor
secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, ale logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite, ale curților interioare și/sau exterioare de lumină sau de acces mai mari de 4 m2 și ale subsolurilor tehnice.

Suprafața secțiunii unui nivel se determină pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al pereților, inclusiv suprafața balcoanelor și a logiilor. În cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereților, suprafața secțiunii unui nivel reprezintă suma suprafețelor utile ale tuturor încăperilor/incintelor, inclusiv a suprafețelor balcoanelor, a logiilor și a suprafețelor secțiunilor pereților, toate aceste suprafețe fiind situate la același nivel; la suprafețele utile ale încăperilor/incintelor se adună și suprafețele incintelor de deservire comună.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii, determinată potrivit prevederilor alin. (7), cu un coeficient de transformare de 1,20.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul dării în folosință se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

MOȘTENIRE, DESCHIDEREA SUCCESIUNII

„Mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici” din registrul agricol. În vederea comunicării către camera notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, se înscriu mențiuni cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și:

a) numărul actului de deces;
b) numărul și data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondenței de la nivelul autorităților administrației publice locale respective;
c) numărul înregistrării în registrul de evidență a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale;
d) numărul și data confirmării primirii de către notarul public.

MENȚIUNI SPECIALE

„Mențiuni speciale”. În acest capitol se înscriu modificări efectuate cu privire la situația juridică a terenului, modificări ce intervin pe parcursul unui an, ulterior datei întocmirii registrului agricol, cum ar fi: vânzări, cumpărări, donații etc. Eventualele contracte de închiriere pentru bunurile care fac obiectul înregistrării în registrul agricol.declaratie-registru_b

Datele privind producția vegetală și animală se stabilesc atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice cu activitate pe raza localității, prin calcule efectuate la nivelul localității pe baza datelor centralizate înscrise în capitole din partea a II-a a registrului agricol, a datelor culese cu ajutorul sondajelor și a raportărilor tuturor entităților cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității.

Producția medie la hectar se înscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un număr de persoane fizice, a căror suprafață cultivată reprezintă 10—15% din suprafața culturii respective pe total localitate și a raportărilor tuturor entităților cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității.productie-vegetala_b

Sondajul se efectuează pe un eșantion de 5% din numărul total al persoanelor fizice înscrise în registrul agricol, ceea ce înseamnă că din 20 de persoane fizice se alege una. Selectarea se face pe baza registrului agricol. Informațiile ce se obțin de la persoanele fizice selectate se înscriu într-un chestionar.

Sursa: MADR


 

Vizualizat: 5486 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

MICII FERMIERI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ MODIFICE CONDIȚIILE PENTRU AJUTOARE MĂSURA 21!

MICII FERMIERI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ MODIFICE CONDIȚIILE PENTRU AJUTOARE MĂSURA 21!

01 octombrie 2020 - 08:59

VOCEA FERMIERILOR! Micii fermieri care cultivă legume în spații protejate sunt nemulțumiți de condițiile de acordare a ajutorului excepțional stabilit prin Măsura 21. Mai mult, ei au observat neconcordanțe între fișa Măsurii 21 și Ghidul solicitantului. Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli din Olt, organizație membră în Uniunea Salvăm Țăranul Român, a anunțat că a solicitat Ministerului Agriculturii modificarea condițiilor în așa fel încât de ajutor să beneficieze mai mulți fermieri.

TERMEN SUBVENȚII APIA 31 OCTOMBRIE 2020! ACTE OBLIGATORII PENTRU AJUTORUL DE STAT!

TERMEN SUBVENȚII APIA 31 OCTOMBRIE 2020! ACTE OBLIGATORII PENTRU AJUTORUL DE STAT!

01 octombrie 2020 - 08:18

PLĂȚI FERMIERI. Până la data de 31 octombrie 2020 inclusiv, fermierii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020 (trim. III al anului 2020), a transmis APIA o informare pentru AGROINFO.

PLATA AVANSULUI APIA 2020! SUMA MAXIMĂ PE HECTAR ESTIMATĂ LA 169 EURO/HA!

PLATA AVANSULUI APIA 2020! SUMA MAXIMĂ PE HECTAR ESTIMATĂ LA 169 EURO/HA!

01 octombrie 2020 - 07:49

SUBVENȚII APIA 2020! Fermierii români beneficiază și-n acest an de un avans la plățile directe pe suprafață cuvenite pentru anul de cerere 2020. Plata avansului va începe la data de 16 octombrie 2020. AGROINFO a estimat suma pe hectar pe care APIA le-o va plăti în avans fermierilor din cuantumul plăților directe pe suprafață.

SUBVENȚIA DE 100 DE EURO! LISTA APIA CU CRESCĂTORII DE ANIMALE DIN FIECARE JUDEȚ!

SUBVENȚIA DE 100 DE EURO! LISTA APIA CU CRESCĂTORII DE ANIMALE DIN FIECARE JUDEȚ!

30 septembrie 2020 - 18:47

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI! Situația finală a cererilor depuse pentru ajutoarele de stat aferente susținerii  activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol și suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19!

ASTĂZI! SUMA AUTORIZATĂ LA PLATĂ DE APIA PENTRU ZOOTEHNIE!

ASTĂZI! SUMA AUTORIZATĂ LA PLATĂ DE APIA PENTRU ZOOTEHNIE!

30 septembrie 2020 - 16:08

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru cererile depuse în luna august 2020, aferente serviciilor prestate în luna iulie 2020, anunță astăzi APIA, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

FERMIERII ROMÂNI, MEMBRI CU DREPTURI DEPLINE ÎN CEA MAI MARE ORGANIZAȚIE A FERMIERILOR DIN EUROPA!

FERMIERII ROMÂNI, MEMBRI CU DREPTURI DEPLINE ÎN CEA MAI MARE ORGANIZAȚIE A FERMIERILOR DIN EUROPA!

30 septembrie 2020 - 14:45

COMUNICAT. Din data de 29 septembrie 2020, Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal UNCSV și Asociația Producătorilor de Porumb din România APPR, reunite în cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare, au devenit membre cu drepturi depline în COPA-COGECA. cea mai mare organizație a fermierilor din Europa.

DIN 1 OCTOMBRIE! ACTE NECESARE AJUTOR APIA PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

DIN 1 OCTOMBRIE! ACTE NECESARE AJUTOR APIA PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

30 septembrie 2020 - 13:47

SUBVENȚII ZOOTEHNIE. În perioada 01-31.10.2020, se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în trim. III al anului 2020. Informațiile sunt furnizate de APIA pentru AGROINFO.

CALENDAR PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN OCTOMBRIE!

CALENDAR PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN OCTOMBRIE!

30 septembrie 2020 - 13:02

OFICIAL APIA. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a stabilit calendarul pentru luna octombrie pentru plata subvențiilor agricole aferente anului de campanie 2020.

DOCUMENT OBLIGATORIU PE CARE APICULTORII TREBUIE SĂ-L TRANSMITĂ LA ANZ PÂNĂ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020!

DOCUMENT OBLIGATORIU PE CARE APICULTORII TREBUIE SĂ-L TRANSMITĂ LA ANZ PÂNĂ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020!

30 septembrie 2020 - 09:25

OBLIGAȚII APRICULTORI. Apicultorii transmit anual, în perioada 1 septembrie- 31 decembrie, la Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), prin Oficiul Județean pentru Zootehnie (OJZ), declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi identificați pregătiți pentru iernare, informează Ordinul MADR nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor.

CÂND ÎNCEPE PLATA SUBVENȚIILOR APIA PENTRU CRESCĂTORII DE BOVINE!

CÂND ÎNCEPE PLATA SUBVENȚIILOR APIA PENTRU CRESCĂTORII DE BOVINE!

30 septembrie 2020 - 08:18

SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că perioada de reținere în ferme a bovinelor se încheie, pentru acest an, la data de 15 decembrie 2020. Astfel, crescătorii de bovine vor intra la plata subvențiilor din zootehnie abia după această dată, cel mai probabil, prin ianuarie 2021.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Peste 8 tone de orz la hectar în ferma lui Călin Tomescu! Ce a făcut diferenţa dintre orz şi grâu?

Peste 8 tone de orz la hectar în ferma lui Călin Tomescu! Ce a făcut diferenţa dintre orz şi grâu?

#AgrolinTCI #CalinTomescu #productieorz #orz2020 #campanie2020

Anul acesta, deşi a fost secetă, Călin Tomescu a obţinut cea mai bună producţie la cultura de orz de toamnă: a recoltat peste 8.000 kg/ha. Orzul l-a semănat în 10 octombrie, când era deficit mare de apă. Pe 16 ha - Jup, de la Caussade, iar pe alte 6 ha - orz bază de la Gherla.

Cultura premergătoare a fost grâu, ceea ce „nu e foarte indicat”, recunoaşte tânărul fermier, dar spune că „dacă orzul merge pentru furajare, nu este o problemă foarte mare”.

Seceta de anul acesta l-a determinat să se gândească serios ca de anul viitor să aplice îngrăşăminte lichide, care au o absorbţie mai bună în sol.

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Dilemă

Dilemă
Un tip intră într-o berărie: Detalii