Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

CUM OBȚINEȚI AJUTORUL DE 1.200 LEI/CAP DE ANIMAL pentru BAZNA ȘI MANGALIȚA!

Publicat: 08 mai 2020 - 10:07
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

AJUTOR DE MINIMIS CRESCĂTORI DE ANIMALE. Guvernul a aprobat ieri, pentru anul 2020, schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”. Valoarea ajutorului acordat crescătorilor este de 1.200 lei/cap de animal/an. AGROINFO vă pune la dispoziție condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și actele de care aveți nevoie pentru a încasa acești bani.

BENEFICIARII AJUTORULUI SUNT:

a) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
b) producătorii agricoli persoane juridice.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 purcei/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;
e) purcei să fie identificaţi potrivit legislaţiei în vigoare;
f) să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris pe toată perioada de derulare a Programului.

CUANTUM AJUTOR

Valoarea ajutorului de minimis este de 1200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minim 4 purcei/cap de scroafă/an la o greutate de minim 8 kg/cap.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2020 - 2022, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2020, este de 1.000.000 lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat.

CERERE. ACTE

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptată joi, 7 mai 2020, de Guvern, la depunerea cererii, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în prezența beneficiarilor, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

În situația în care suma rămasă disponibilă după realizarea verificărilor depășește suma potențial a fi primită corespunzătoare numărului de scroafe înscrise în cererea de înscriere în program, cererea se respinge.

După efectuarea verificării, beneficiarii depun anual, o singură cerere de înscriere în Program, însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului /a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz al/a solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor, cu animalele identificate și înregistrate în SNIIA, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare;
c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
d) certificatul de origine al scroafelor înscrise în registru genealogic al rasei care fac obiectul cererii, în copie;.
e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în Registrul Genealogic al rasei deținute, în copie;
f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.

În cazul în care la data depunerii cererii de înscriere în Program sunt în vigoare măsurile restrictive ca urmare a COVID-19, beneficiarii transmit prin fax sau în format electronic prin e-mail la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, toate documentele necesare accesării ajutorului de minimis.

Verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din DAJ și se comunică telefonic/fax sau în format electronic, prin e-mail înainte de înregistrarea cererii de înscriere în program.

Pentru primirea sprijinului, beneficiarii înregistraţi în Registrul unic depun cereri de plată la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după livrarea produșilor obținuți de la scroafele înscrise în cererea de înscriere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, însoţite de copii ale următoarelor documente:

a) factură de vânzare din care rezulta datele de identificare ale cumparatorului si numarul de animale comercializate ;
b) avizul de însoțire din care rezulta numarul de purcei comercializati, greutatea totală/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislatia sanitar veterinara în vigoare;
d) certificatul sanitar - veterinar pentru purceii comercializați.
e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Cererile de plată şi documentelele justificative se depun până cel târziu, la data de 10 decembrie a anului de cerere.

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

În cazul în care beneficiarul invocă forţa majoră, aşa cum este prevăzută de lege, acesta trebuie să prezinte direcţiei pentru agricultură judeţene, inclusiv documente sanitar-veterinare justificative.

În cazul nerespectării prevederilor precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarii în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere
de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și  completările ulterioare.

Conform datelor de la Agenția Națională pentru Zootehnie, la această dată, sunt înscrise în Registrul Genealogic, în secțiunea principală un număr de 1030 capete scroafe din rasele Bazna și Mangalița. Dintre acestea, un număr de 316 capete scroafe sunt deținute de persoane juridice, II, IF, PFA, iar un număr de 714 capete scroafe sunt deținute de persoane fizice.

Vizualizat: 2355 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

ȘEFUL APIA, ANUNȚ PENTRU FERMIERII CARE AȘTEAPTĂ SUBVENȚIILE!

ȘEFUL APIA, ANUNȚ PENTRU FERMIERII CARE AȘTEAPTĂ SUBVENȚIILE!

27 mai 2020 - 18:15

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, invitat la o dezbatere DC News, a explicat circuitul subvențiilor APIA până să ajungă în contul fermierilor. Dacă pentru plățile directe pe hectar și pe cap de animal, circuitul e destul de anevoios, dar e mai scurt, pentru plățile compensatorii, de agro-mediu sau pentru zone defavorizate, agricultură ecologică, circuitul e de-a dreptul birocratic.

MICILE FERME DISPAR, ȚĂRANII NU MAI CRESC ANIMALE!

MICILE FERME DISPAR, ȚĂRANII NU MAI CRESC ANIMALE!

27 mai 2020 - 17:09

URGENȚĂ DE GRAD ZERO PENTRU SALVAREA ȚĂRANILOR! Micile ferme se vor autodizolva, fermierii nu vor mai crește animale, nu vor mai cultiva pământul. Oierii nu au unde să-și vândă mieii și lâna, crescătorii de vaci nu au unde să vândă laptele, gospodăriile țărănești sunt în pericol, avertizează astăzi senatorul PMP Maramureș Severica Covaciu, într-o interpelare pentru ministrul agriculturii, Adrian Oros.

CE SUBVENȚIE PE HECTAR PREGĂTEȘTE MINISTERUL AGRICULTURII!

CE SUBVENȚIE PE HECTAR PREGĂTEȘTE MINISTERUL AGRICULTURII!

27 mai 2020 - 13:51

SCHEMĂ DE AJUTOR PENTRU FERMIERI! Ministerul Agriculturii va notifica la Comisia Europeană o nouă schemă de ajutor pentru fermieri, acordată pe hectarul de teren calamitat de secetă. Fermierii care au culturile agricole distruse de secetă vor primi o sumă forfetară (sumă fixă n.r.) care, cel mai probabil, se va acorda pe hectarul de teren calamitat. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat MADR Emil Florian Dumitru.

FĂRĂ NEONICOTINOIDE, FERMIERII ROMÂNI PIERD UN MILION HA DE PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI!

FĂRĂ NEONICOTINOIDE, FERMIERII ROMÂNI PIERD UN MILION HA DE PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI!

27 mai 2020 - 13:14

COMUNICAT! Președintele Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) a transmis către AGROINFO o reacție la decizia Comisiei Europene de a reduce la jumătate utilizarea pesticidelor în culturile agricole. Vasile Iosif susține că România utilizează, în prezent, 700 gr/ha substanță activă din pesticide în timp ce media UE este de 2 kg/ha. Fără utilizarea neonicotinoidelor, fermierii români pierd un milion hectare de porumb și floarea soarelui, mai spune acesta.

ZECI DE HECTARE DE PĂȘUNE, DISTRUSE DE MISTREȚI!

ZECI DE HECTARE DE PĂȘUNE, DISTRUSE DE MISTREȚI!

27 mai 2020 - 10:09

LA CAPĂTUL PUTERILOR! Mistreții fac ravagii în mai multe comune din județul Alba. În Poiana Vadului, crescătorii de animale sunt la capătul puterilor. Zeci de hectare de pășune și fânațe sunt distruse de mistreți. În ritmul ăsta, crescătorii nu mai au unde să-și pășuneze animalele. Mulți localnici renunță să mai facă plângeri pentru că nu mai speră în despăgubiri. Gardul electric, sârma ghimpată nu mai sunt o piedică pentru sălbăticiuni. Prefectura Alba solicită ca 2.200 de mistreți să fie recoltați.

FERMIERII: AȘTEPȚI SĂ IEI BĂNUȚII MUNCIȚI ȘI ÎNTR-O CLIPĂ RĂMÂI SĂRAC!

FERMIERII: AȘTEPȚI SĂ IEI BĂNUȚII MUNCIȚI ȘI ÎNTR-O CLIPĂ RĂMÂI SĂRAC!

27 mai 2020 - 08:39

JALE. Fermierii români din mai multe zone ale țării își plâng în pumni truda și banii cheltuiți pentru cultivarea pământului. A bătut cu furie grindina, a și nins în Alba, Harghita, peste munca lor istovitoare, peste legumele puse cu grijă. Cine-i va despăgubi pentru trudă?!

IMAGINI DE ASTĂZI! A NINS PUTERNIC ÎN JUDEȚUL ALBA!

IMAGINI DE ASTĂZI! A NINS PUTERNIC ÎN JUDEȚUL ALBA!

26 mai 2020 - 17:01

NINSOARE ÎN LUNA MAI! În comuna Livezile, județul Alba, a nins puternic astăzi ca în plină iarnă și s-a așternut un strat de zăpadă. Imaginile au fost postate pe Facebook.

LEGE PENTRU FERMIERI PROMULGATĂ ASTĂZI DE PREȘEDINTE!

LEGE PENTRU FERMIERI PROMULGATĂ ASTĂZI DE PREȘEDINTE!

26 mai 2020 - 15:57

OFICIAL! Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea pentru completarea art. 9 din legea apelor nr. 107/1996, care prevede ca utilizarea apelor subterane pentru irigaţii să fie scutită de la plata taxei specifice pentru perioada stării de urgenţă şi pentru încă şase luni.

DIRECTOR APIA: ELIBERAȚI URGENT ADEVERINȚELE pentru FERMIERI!

DIRECTOR APIA: ELIBERAȚI URGENT ADEVERINȚELE pentru FERMIERI!

26 mai 2020 - 14:15

URGENT SUBVENȚII APIA 2020! Primăriile trebuie să elibereze urgent adeverințele de la registrele agricole pentru fermierii care solicită subvenții agricole și să le transmită către Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Adeverința trebuie anexată obligatoriu la cererea unică depusă de fermieri pentru subvențiile din agricultură aferente acestui an.

DATE OFICIALE! EFECTIVELE DE PORCINE din ROMÂNIA!

DATE OFICIALE! EFECTIVELE DE PORCINE din ROMÂNIA!

26 mai 2020 - 09:05

OFICIAL. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), efectivele de porcine au înregistrat o creștere ușoară la sfârșitul anului 2019 prin comparație cu anul 2018, în ciuda pestei porcine africane care împânzește țara și din pricina căreia au fost uciși sute de mii de porci. Datele oficiale relevă că scăderea este la efectivul de scroafe, matcă.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!