Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

BUGETARUL CU SALARIU MAI MARE DECÂT IOHANNIS A AFLAT DIN PRESĂ CĂ E DEMIS!

Publicat: 18 decembrie 2019 - 13:31
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DECLARAȚIE DE PRESĂ. AGROINFO a primit o scrisoare de la fostul director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”. Dr. ing. Ovidiu Badea a aflat dintr-o conferință de presă că este demis. Domnia-sa susține că motivele demiterii ar fi stupide. Despre Ovidiu Badea se știe că ar fi bugetarul cu cel mai mare salariu din România, cam de zece ori mai mare decât al președintelui țării.

Am aflat cu stupoare de înlocuirea mea din funcția de director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea” – funcție deținută prin delegare până la organizarea concursului – din conferința de presă, care a avut loc la  sediul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ( MMAP) la data de 16 decembrie 2019 orele 18, ținută de ministrul Educației și Cercetării și de  ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Merită menționat faptul că INCDS „Marin Drăcea” se află, potrivit reglementărilor în vigoare, în coordonarea MEC și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, iar MMAP are doar caliatea de beneficiar al rezultatelor obținute în cadrul contractului de finanțare a Inventarului Forestier Național – Ciclul al II-lea.ovidiu-badea-bun_b

Stupoarea este cauzată, nu de decizia ministrului  de încetare a delegării de atribuții ci de motivele (pretextele !!!)  invocate cu această ocazie. În esență doamna ministru Monica Anisie și-a justificat decizia de retragere a delegației prin:
 - „numeroasele petiții primite la Ministerul Educației și Cercetării”;
 - „semnale primite din partea presei”;
 - „controlul pe care l-am dispus”;
 - „în urma controlului, la data de 31 noiembrie – ultimul bilanț, INCDS a înregistrat pierderi de 5,9 milioane lei”;
 - „celebra cifră de 38,6 milioane de metri cubi a volumului de lemn recoltat din pădurile României”.
 Pentru orice persoană cu minime cunoștințe de management (cu atât mai mult pentru un demnitar!), pentru primele două motive invocate ar fi trebuit să dispună verificarea veridicității acuzelor aduse printr-un control care să aibă drept obiectiv aceste ”petiții” și „semnale”. Surpriza totală a fost când prin Ordinul  de Serviciu nr. 771/CC/12.12.2019   aprobat de  doamna ministru, se dispune realizarea unui control care să aibă ca tematică „verificarea activității INCDS „Marin Drăcea” în perioada 1 ianuarie 2019 - prezent”. Perioada controlului prevăzută în ordin era „12-17 decembrie 2019”, iar raportul trebuia finalizat „în termen de 10 zile de la finalizarea misiunii”, adică 27 dec 2019. Ignorându-și propria aprobare, doamna ministru nu a mai așteptat nici măcar  finalizarea controlului efectiv („misiunii”), nemaivorbind de termenul pentru redactarea raportului, și a ieșit în public anunțând – în  tandem cu ministrul MMAP, la sediul acestuia (!!!) – încetarea delegării.
 Invocarea pierderii în valoare de 5,9 milioane lei, înregistrată la 31 (sic!) noiembrie, este un argument lipsit de relevanță pentru decizia doamnei ministru din cel puțin două motive:
  - un prim motiv este legat de faptul că orice institut de cercetare dezvoltare care se finanțează din contracte câștigate prin competiție  și nu de la buget, înregistrează în cursul anului perioade în care cheltuielile în avans ocazionate de derularea contractelor sunt mai mari decât veniturile încasate. Relevant pentru situația financiară a institutului este balanța de la finele anului, atunci când se încasează toate contractele derulate în acel an.
 Dacă doamna ministru ar fi fost animată de bune intenții, ar fi solicitat informații de la direcțiile din subordinea domniei sale  sau de la reprezentantul ministerului în Consiliul de administrație al INCDS și ar fi aflat realitatea potrivit căreia la 31 decembrie 2019, pe baza proiectelor de cercetare-dezvoltare elaborate, avizate intern de comisiile de avizare și control științific și transmise în termen beneficiarilor, se va realiza nu o pierdere, ci un profit brut de 1,2 milioane de lei;
  - cel de al doilea motiv este legat de faptul că „pierderea” invocată la data (corectă !)  de 31 octombrie este generată de realizarea, în ultimele 11 luni, a unor venituri situate mult sub cheltuielile efectuate (30 %) de către Serviciul IFN. Situația a fost creată de nerespectarea, de către Ministerul Apelor și Pădurilor (actualul Minister al Mediului, Apelor și Pădurilor) a prevederilor Codului silvic de finanțare continuă a realizării Inventarului Național Forestier. Pentru a nu trimite în șomaj personalul încadrat în IFN, am luat decizia de redistribuire temporară a celor 75 de salariați la proiecte de cercetare-dezvoltare din institut, salvând în acest mod desființarea acestei structuri. Un efect mult mai grav al lipsei de finanțare a IFN de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este  cel legat de amânarea cu un an a declanșării lucrărilor celui de-al 3-lea ciclu, cu implicații semnificative asupra viitoarelor rezultate de caracterizare a vegetației forestiere din România.

În ceea ce privește „celebra cifră de 38,6 milioane de metri cubi a volumului de lemn recoltat din pădurile României”, pentru o corectă informare a celor interesați să afle adevărul, prezint succint istoricul acestui indicator.
 Cu ocazia  analizei în vederea avizării Raportului final al  ciclului al II-lea IFN, în luna octombrie a anului  2018 Comisia de Avizare și Control Științific (CACS) – Specializarea Management Forestier a  INCDS „Marin Drăcea”, constatând că indicatorul volumul de lemn recoltat anual din păduri era însoțit de o eroare de  aproape 2,5 ori mai mare (e%=4,75%) decât eroarea maximă admisă la nivel național (e% =2%), impusă prin metodologia aprobată de beneficiar și care a stat la baza  dimensionării rețelei eșantionului, a luat decizia de a nu-l aviza și pe cale de consecință de a nu-l transmite la beneficiar. De remarcat că, la această ședință de avizare au participat, având calitatea de invitați, directorul general al Direcției  Generale Păduri  și directorul Direcției de Reglementări din cadrul  Autorității Publice Centrale care răspunde de Silvicultură. Se impune a menționa faptul că, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Avizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul INCDS ,,Marin Drăcea”, toate lucrările elaborate în Institut (cercetare sau dezvoltare) sunt supuse avizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Științific și obțin în acest mod girul științific al calității elaboratelor.

Raportul final al ciclului al  II-lea IFN, transmis la beneficiar în forma avizată în institut (fără indicatorul volum de lemn recoltat), a fost analizat și avizat favorabil de către Comisia Tehnică de Avizare pentru Silvicultură (CTAS) din cadrul Ministerului de resort. Merită subliniat faptul că, ședința de avizare a fost condusă, în calitate de președintele, de directorul Direcției de Reglementări, iar avizul este semnat de directorul general al Direcției Generale Păduri. Deși cei doi știau de neavizarea anterioară a informațiilor aferente volumului de lemn recoltat, nu au adus în discuție lipsa din raport a acestui indicator și nici nu au propus avizarea condiționată a raportului final  de  includerea, de către Institut, a informațiilor aferente volumului de lemn recoltat. Precizăm faptul că, timp de aproape un an, șeful Serviciului IFN, responsabil al raportului final IFN, nu a contestat hotărârea luată în CACS – Specializarea Management Forestier de a nu aviza acest indicator, iar autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ,  în calitate de beneficiar, nu a solicitat niciodată,  în mod oficial, transmiterea de către Institut a acestui indicator, indiferent de mărimea erorii de eșantionare asociată.

Menționăm că, potrivit prevederilor contractuale dintre Ministerul de resort și INCDS „Marin Drăcea”, Institutului îi este interzis   ieșirea în spațiul public cu informații rezultate din sistemul IFN fără acordul prealabil al beneficiarului, cu atât mai mult cu cât acestea  nu surprind realitatea din punct de vedere al valorilor estimate. În luna septembrie a acestui an, unele ONG-uri și reprezentanți ai mass-mediei au adus în spațiul public valoarea indicatorului volum de lemn recoltat din pădurile României și au cerut demiterea mea pentru că am „ascuns adevărul”. Atacul în spațiul public s-a suprapus (simplă coincidență !) cu perioada în care INCDS se afla în procedură de acreditare. Rezultatul obținut, 98 de puncte dintr-un total de 100, nu a fost în măsură să tempereze defăimarea mea. În această situație, pentru a da ocazia să se cunoască adevărul,  am solicitat și am obținut de la Ministerul Cercetării și Inovării aprobarea organizării unei dezbateri pe această temă. În cadrul dezbaterii științifice care a avut loc la sediul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor în  data de 5 Decembrie 2019, INCDS Marin Drăcea -  prin Comisia de Avizare și Control Științific  și   Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești ” -  prin  Secția de Silvicultură au prezentat analize, demonstrând științific faptul că  indicatorul volumul de lemn recoltat din păduri rezultă din date insuficiente (un singur exemplu relevant: 1911 arbori groși cu diametrul mai mare de 30 cm, identificați în IFN ca „recoltați”  în ciclul al II-lea față de ciclul I IFN,  generează prin agregare la nivel național, conform cu procedurile incluse în sistemul de prelucrare, un „volum de lemn recoltat” de 27,5 mil. m3!!), iar  eșantionul actual IFN  este subdimensionat pentru stabilirea, cu eroarea de eșantionare impusă, a indicatorului volumul de lemn recoltat din păduri. Totodată, s-a constatat existența unei baze de date primară cu frecvente și aberante informații ale diametrelor și înălțimilor arborilor măsurați în teren în cele două cicluri, informații care au stat și la baza calculului acestui indicator.

De asemenea, compararea, în spațiul public, a valorii volumului de lemn recoltat, estimată prin tehnici de eșantionare statistică la parametri ce depășesc cu mult valorile limită asumate în IFN, cu volumul de lemn recoltat calculat prin alte procedee dendrometrice și raportat la Institutul Național de Statistică este lipsită de profesionalism.  Analiza de detaliu și concluziile prezentate de raportorii celor două entități au fost aduse în spațiul public, fiind posibilă consultarea lor. Mai mult dezbaterea a fost înregistrată în format audio și video de către direcția de Comunicare din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, materialul video fiind prezentat public pe site-ul ministerului la o calitate foarte slabă a înregistrării.

Cu toate acestea, domnul ministru Costel Alexe – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat pe pagina proprie de Facebook și a difuzat în mediul on-line un material video reprezentând „rezumatul” dezbaterii științifice din data de 05.12.2019, însoțit de o serie de etichetări  nejustificate și tendențioase  puse unor specialiști  din cercetarea științifică silvică.  Analizând materialul postat, am constatat   că acesta reprezintă  o manipulare grosolană a opiniei publice și o distorsionare evidentă a discuțiilor purtate. Materialul video prezintă  numai o parte din opiniile prezentate, respectiv cele favorabile opiniei proprii și care sunt în concordanță cu declarațiile anterioare ale domnului Ministru și prezentate într-o conferință de presă ținută cu mult înaintea dezbaterii, în care preciza „am acceptat în integralitate acest raport”;....  ”confirm volumul de lemn recoltat”;  „anunț public pe cei care pun la îndoială profesionalismul ... celor care lucrează în IFN că au o problemă cu mine”. Materialul video nu prezenta deloc argumentele aduse de reprezentantul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești sau de Președintele Comisiei de Avizare și Control Științific – Specializarea Management Forestier din cadrul INCDS „Marin Drăcea”.

Indignat de faptul că domnul ministru Costel Alexe, din calitatea sa de înalt demnitar public, promovează în spațiul public informații incomplete, manipulează în mod deliberat, prin omisiune, opiniile prezentate într-o dezbatere științifică de către INCDS Marin Drăcea și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și ignoră adevărul științific exprimat de aceste  două   instituții de prestigiu ale cercetării silvice din România, am considerat normal să adaug drept comentariu la postarea pe facebook un text în care îmi exprimam în termeni categorici dezacordul. Comentariul a rezistat doar câteva zeci de secunde, dovadă definitorie pentru transparența declarată de autorul videoclip-ului în numeroase ocazii. Deranjat de această îndrăzneală, a solicitat de urgență doamnei ministru Monica Anisie retragerea delegării mele din funcția de director general, fapt recunoscut cu nonșalanță în conferința de presă ”mulțumesc doamnei ministru....că a luat cont de solicitarea mea ca ministru al mediului, apelor și pădurilor de a-l demite pe domnul Ovidiu Badea”. În mod evident, prin această declarație se explică de ce doamna ministru Anisie nu a mai așteptat raportul de control dictat, punându-se într-o situație stânjenitoare pentru un demnitar. Din cele prezentate, rezultă în mod indubitabil adevăratele motive ale retragerii delegației de ocupare a funcției de director general al INCDS „Marin Drăcea”.

Este de neînțeles implicarea directă, din poziția de beneficiar al rezultatelor IFN, fără menajamente, dar cu  asumarea unor mari riscuri, a domnului ministru Costel Alexe în promovarea falsului adevăr potrivit căruia valoarea vehiculată de 38,6 mil. metri cubi a volumului de lemn recoltat din pădurile României este corectă, în pofida nu doar a argumentelor științifice prezentate în dezbatere, ci și a argumentelor de bun simț aduse în aceiași dezbatere de  majoritatea vorbitorilor. Este cineva interesat ca România să fie in mod nemeritat considerată că își distruge pădurile, fără ca autoritățile competente să intervină ? Este o întrebare la care alte instituții sunt în măsură să dea un răspuns. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.


CSI Dr.ing. Ovidiu Badea

Ziarul Financiar relata, în luna iulie, că Ovidiu Badea încasează pentru anul 2019 suma de 1,94 milioane lei, unul dintre cele mai mari salarii din țară. Potrivit declarației de avere a președintelui Klaus Iohannis, acesta încasează un salariu de 133.879 lei pe an. Prin urmare, Badea câștiga de zece ori mai mult ca președintele României.
Ovidiu Badea, fostul director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”, încasează pentru anul 2019 suma de 1,94 milioane de lei, pentru poziţia pe care o ocupă, potrivit Ordinului nr. 337 din 23 mai 2019.

Sursa foto: Magna News


Vizualizat: 3444 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANIMALS INTERNATIONAL: OPRIȚI EXPORTUL DE ANIMALE VII PE TIMPUL VERII!

ANIMALS INTERNATIONAL: OPRIȚI EXPORTUL DE ANIMALE VII PE TIMPUL VERII!

04 august 2020 - 10:27

ANIMALS INTERNATIONAL REACȚIE DURĂ LA LEGE! Animals International avertizează că valul de caniculă face ca animalele exportate din portul Midia către Orientul Mijlociu să îndure suferințe extreme și inutile. Organizația a transmis un mesaj către AGROINFO. Noua lege permite tortura și este nevoie ca premierul Orban să intervină imediat cu un OUG pentru a rezolva problema specifică a stresului termic pe durata verii, cere Animals International.

MINISTRUL AGRICULTURII, DECLARAȚII ÎN DIRECT ASTĂZI DE LA ORA 13!

MINISTRUL AGRICULTURII, DECLARAȚII ÎN DIRECT ASTĂZI DE LA ORA 13!

04 august 2020 - 08:25

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, susține astăzi, 4 august 2020, o conferință de presă la sediul MADR. Declarațiile ministrului agriculturii sunt transmise în direct, de la ora 13, pe pagina Facebook a Ministerului Agriculturii, preluate pe pagina Facebook AGROINFO.

AJUTOR DE CRIZĂ DE 100.000 DE EURO PE FERMĂ în UNGARIA!

AJUTOR DE CRIZĂ DE 100.000 DE EURO PE FERMĂ în UNGARIA!

03 august 2020 - 20:26

DOCUMENT COMISIA EUROPEANĂ. Ungaria a notificat la Comisia Europeană și a obținut aprobare pentru o listă lungă de ajutoare pentru întreprinderi mici, mijlocii, mari, inclusiv exploatații agricole. Ajutorul acordat unei ferme din țara vecină este de maxim 100.000 de euro, confirmă un document al Comisiei Europene pus la dispoziția AGROINFO. În timp ce vecinii noștri au notificat la CE o serie de subvenții directe, România are o listă scurtă de ajutoare și sume mult mai mici decât Ungaria.

UN MILION DE HECTARE CULTIVAT ÎN PRIMĂVARĂ, DISTRUS DE SECETĂ!

UN MILION DE HECTARE CULTIVAT ÎN PRIMĂVARĂ, DISTRUS DE SECETĂ!

03 august 2020 - 18:08

FERMIERII CER AMÂNAREA RATELOR LA CREDITE. Agricultorii români au fost astăzi la Ministerul Agriculturii, la o ședință cu reprezentanții băncilor.  Fermierii solicită amânarea ratelor la credite. La suprafața de peste un milion de hectare cu culturi de toamnă, distrusă de secetă, se adaugă încă un  milion de hectare cu culturi de primăvară grav afectate de lipsa apei din sol. Solicitarea fermierilor ajunge pe masa prim-ministrului României și a guvernatorului BNR.

PÂNĂ ACUM, UN SINGUR TÂNĂR ROMÂN VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN ȚARĂ ȘI SĂ DEVINĂ FERMIER!

PÂNĂ ACUM, UN SINGUR TÂNĂR ROMÂN VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN ȚARĂ ȘI SĂ DEVINĂ FERMIER!

03 august 2020 - 10:21

BANI PENTRU TINERII FERMIERI! Bugetul pentru ajutorul acordat tinerilor fermieri români a fost împărțit în două, o premieră pentru submăsura 6.1 Sprijin instalare fermieri din PNDR 2020. Astfel, 23 de milioane de euro sunt disponibile pentru tinerii fermieri din România, iar 20 de milioane de euro pentru tinerii plecați la muncă în străinătate, dar care ar putea fi tentați de acest ajutor să se întoarcă în țară și să devină fermieri.

DECIZIE UE pentru BUNĂSTAREA ANIMALELOR din FERME!

DECIZIE UE pentru BUNĂSTAREA ANIMALELOR din FERME!

03 august 2020 - 08:07

COMISIE DE ANCHETĂ. Parlamentul European  a votat la 19 iunie 2020 înființarea unei comisii de anchetă care să examineze aplicarea normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii Europene. Odată cu noua strategie „de la fermă la consumator”, Comisia Europeană evaluează în prezent întreaga legislație a UE privind condițiile de viață ale animalelor de fermă.

APIA ÎN CONTROL! VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE PENTRU SUBVENȚIA APIA PE HECTAR!

APIA ÎN CONTROL! VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE PENTRU SUBVENȚIA APIA PE HECTAR!

03 august 2020 - 07:17

PLATĂ SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află, în această perioadă, în plin control al fermelor care au solicitat subvențiile agricole aferente acestui an. Atenție! APIA verifică dacă fermierii au creat condiții artificiale pentru a obține suma pe hectar cu care sunt subvenționați în fiecare an.

ACTE CARE AU TERMEN 1 SEPTEMBRIE 2020 PENTRU SUBVENȚIA APIA PE HECTAR!

ACTE CARE AU TERMEN 1 SEPTEMBRIE 2020 PENTRU SUBVENȚIA APIA PE HECTAR!

03 august 2020 - 06:32

SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță termenul pe care trebuie să-l respecte fermierii care vor să beneficieze anul acesta de plata pe hectar, ajutor național tranzitoriu, pentru culturile de cânepă și in.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ PÂNĂ-N 7 AUGUST 2020!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ PÂNĂ-N 7 AUGUST 2020!

02 august 2020 - 20:06

Caracteristici meteorologice. Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, în cea mai mare parte a țării.Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 17...28°C, abaterile termice pozitive fiind de 1...4°C, la scara întregii țări. Temperatura maximă a aerului se va situa între 24...34°C, la nivelul întregului teritoriu.

MINISTRUL OROS, ȘEDINȚĂ FOTO ÎN GRAJDUL BRUNELOR!

MINISTRUL OROS, ȘEDINȚĂ FOTO ÎN GRAJDUL BRUNELOR!

02 august 2020 - 09:32

CU FURCA-N MÂNĂ. Îmbrăcat cu chimeșă, strânsă într-un chimir lat din piele, cu furca-n mână de parcă s-ar pregăti să dea de mâncare brunelor din grajd, așa a pozat ministrul agriculturii, Adrian Oros, în vizita pe care a făcut-o în Maramureș la acest sfârșit de săptămână.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Vest Tract la Agromalim 2019

Vest Tract la Agromalim 2019

Vest Tract a expus la Agromalim toată gama de tractoare McCormick, de la 35CP până la 310CP. Alături de acestea, au mai fost expuse maşini Krone pentru pregătirea şi condiţionarea furajelor vezi, brand pentru care Vest Tract este importator exclusiv în zona sa de activitate şi utilajele pentru pregătirea solului Maschio Gaspardo şi semănători Tume.
Interviu cu Sergiu Cristea, director vânzări Vest Tract.

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe
Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Dorinţă

Dorinţă
Tăticule, ţie ţi s-a îndeplinit vreo dorinţă din copilărie? Detalii