Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

AJUTOR DE CRIZĂ DE 100.000 DE EURO PE FERMĂ în UNGARIA!

Publicat: 03 august 2020 - 20:26
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DOCUMENT COMISIA EUROPEANĂ. Ungaria a notificat la Comisia Europeană și a obținut aprobare pentru o listă lungă de ajutoare pentru întreprinderi mici, mijlocii, mari, inclusiv exploatații agricole. Ajutorul acordat unei ferme din țara vecină este de maxim 100.000 de euro, confirmă un document al Comisiei Europene pus la dispoziția AGROINFO. În timp ce vecinii noștri au notificat la CE o serie de subvenții directe, România are o listă scurtă de ajutoare și sume mult mai mici decât Ungaria.

Comisia Europeană a aprobat o schemă maghiară în valoare de aproximativ 99 de milioane EUR (35 000 de milioane HUF) pentru a sprijini sectorul agroalimentar, sectorul pescuitului și al acvaculturii, sectorul forestier și de gestionare a vânatului (vânătoare) în contextul epidemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020 și 8 mai 2020.

Sprijinul se va acorda sub formă de granturi și va fi accesibil întreprinderilor de toate mărimile care își desfășoară activitatea în aceste sectoare. Scopul schemei este să răspundă nevoilor de lichidități ale acestor întreprinderi, pentru a le ajuta să își continue activitățile în timpul epidemiei și după aceea. Se estimează că aproximativ 15 000 de întreprinderi vor beneficia de acest sprijin. Comisia a constatat că schema maghiară respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutoarele nu depășesc 120 000 EUR pe întreprindere activă în sectorul pescuitului și acvaculturii și 100 000 EUR pe întreprindere activă în domeniul producției primare de produse agricole, precizează comunicarea Comisiei Europene transmisă nouă.

Nu e singura schemă de ajutor, la aceasta se adaugă alte scheme de ajutor, alte sume, notificate de Ungaria și aprobate de Comisie, de o parte din aceste ajutoare beneficiind și fermierii maghiari. Cităm din același document CE:

La 23 iunie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă maghiară în valoare de 50 de miliarde HUF (aproximativ 145 de milioane EUR) pentru a compensa întreprinderile mari pentru daunele suferite ca urmare a epidemiei de coronavirus și a măsurilor de izolare pe care guvernul maghiar a trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. În cadrul schemei, întreprinderile vor avea dreptul la despăgubiri pentru daunele suferite, sub formă de subvenții directe. Despăgubirea va acoperi până la 100 % din diferența dintre profiturile din exploatare obținute de întreprinderea în cauză în perioada acoperită de despăgubire și profiturile din exploatare obținute într-o perioadă de referință înainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus. Sprijinul va fi accesibil întreprinderilor mari care își desfășoară activitatea în toate sectoarele, cu excepția societăților active în sectorul agriculturii primare și în sectoarele pescuitului și acvaculturii. Se estimează că între 50 și 100 de întreprinderi vor beneficia de sprijin. Comisia a constatat că măsura maghiară este conformă cu articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acesta îi permite Comisiei să aprobe măsurile de ajutor de stat acordate de țările membre pentru a despăgubi anumite întreprinderi sau anumite sectoare pentru daunele cauzate în mod direct de evenimente extraordinare, cum ar fi epidemia de coronavirus.

La 22 iunie 2020, Comisia a constatat că modificarea unei scheme maghiare aprobate anterior de sprijinire a economiei Ungariei în contextul epidemiei de coronavirus este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu cadrul temporar privind ajutoarele de stat. Schema existentă a fost aprobată la 20 mai 2020 cu numărul de caz SA.57269. Ungaria a notificat următoarele modificări aduse schemei: (i) o creștere a bugetului total estimat al schemei, de la 57 de miliarde HUF (aproximativ 156 de milioane EUR) la 103 miliarde HUF (aproximativ 288,3 milioane EUR); și (ii) extinderea schemei inițiale la noi fonduri de capital („Hiventures” și „fonduri de criză”). Se estimează că între 240 și 420 de întreprinderi vor beneficia de pe urma modificării schemei existente.

La 9 iunie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă maghiară de tip „umbrelă”, în valoare de 54 de miliarde HUF (aproximativ 155 de milioane EUR), menită să sprijine întreprinderile afectate de epidemia de coronavirus. Măsura le va permite autorităților maghiare să acorde ajutoare în cadrul anumitor scheme existente sub formă de granturi directe, pentru a acoperi investițiile realizate de întreprinderi cu scopul de a păstra locurile de muncă sau de a crea altele noi. Această schemă de tip „umbrelă” ar urma să ajute întreprinderile să facă față deficitului de lichidități cu care se confruntă din cauza epidemiei.

La 25 mai 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă maghiară cu un buget estimat de 57 de miliarde HUF (aproximativ 156 de milioane EUR) pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de coronavirus. Sprijinul se va acorda sub formă de injecții de capital și de credite convertibile (care pot fi transformate în fonduri proprii) de până la 800 000 EUR. La schemă vor avea acces întreprinderile active în toate sectoarele, cu unele excepții definite de Ungaria, și anume întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii. Se estimează că între 140 și 220 de întreprinderi vor beneficia de sprijin. Scopul schemei este să răspundă nevoii de lichidități a întreprinderilor afectate de criza actuală și să le ajute să își continue activitatea, să înceapă investițiile și să păstreze locurile de muncă în timpul epidemiei și după aceea.

La 25 mai 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă maghiară în valoare de aproximativ 60 de milioane EUR (21 de miliarde HUF) menită să sprijine microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) afectate de epidemia de coronavirus. Scopul măsurii este să se asigure că microîntreprinderile și IMM-urile afectate de epidemia de coronavirus au suficiente lichidități pentru a-și acoperi nevoile imediate de capital circulant și de investiții prin facilitarea accesului la credite. Sprijinul se va acorda sub formă de subvenții directe destinate să acopere o parte a costurilor (dobânzi și comisioane de analiză dosar) suportate de microîntreprinderi și de IMM-uri în legătură cu anumite împrumuturi acordate până la 31 decembrie 2020. Ajutorul va fi canalizat prin instituții de credit. Autoritățile maghiare preconizează că aproximativ 6 000 de microîntreprinderi și IMM-uri vor putea beneficia de această măsură.

La 7 mai 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă maghiară de sprijinire a lanțului valoric agroalimentar în contextul epidemiei de coronavirus, care se preconizează că va mobiliza cel puțin 314 milioane EUR (aproximativ 111 miliarde HUF). Schema va fi accesibilă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) active în toate sectoarele, dar este destinată lanțului valoric agroalimentar în ansamblu. Obiectivul măsurii este de a le oferi acestor întreprinderi mijloace financiare pentru a-și acoperi nevoile imediate de capital circulant și de investiții și de a le ajuta să își mențină activitățile în această perioadă dificilă.

Comisia Europeană a aprobat trei măsuri maghiare de ajutor de stat, cu un buget total de 900 de milioane EUR, menite să sprijine economia Ungariei în contextul epidemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020. În cadrul celor trei scheme, cu un buget total de circa 900 de milioane EUR, sprijinul public se va acorda sub formă de (i) subvenții directe, (ii) garanții pentru împrumuturi și (iii) rate ale dobânzii subvenționate pentru împrumuturi. Măsurile vor fi accesibile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderilor mari care se confruntă cu dificultăți economice și cu deficite de lichidități din cauza epidemiei de coronavirus. Se preconizează că schemele vor aduce beneficii unui număr de până la 5 000 de întreprinderi. Scopul lor este să le ofere întreprinderilor care sunt în mod special afectate de epidemia de coronavirus un nivel suficient de lichiditate pentru a-și acoperi nevoile imediate de capital circulant și de investiții, permițându-le astfel să își continue activitățile, să facă investiții și să își mențină locurile de muncă în timpul epidemiei și după aceea.

Comisia a aprobat o schemă maghiară de ajutor de stat în valoare de 1,55 miliarde EUR (circa 550 de miliarde HUF) pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020. Ea constă în două măsuri complementare care vor fi gestionate și puse în aplicare de două entități separate: (i) Garantiqa Credit Guarantee Company Ltd., deținută parțial de stat, va oferi garanții pentru credite de până la 14 milioane EUR (aproximativ 5 miliarde HUF) pe întreprindere; (ii) MFB Ltd. (Banca de Dezvoltare a Ungariei), deținută de stat, va oferi garanții pentru împrumuturi care depășesc suma menționată anterior dar nu sunt mai mari de 28 de milioane EUR (aproximativ 10 miliarde HUF) pe întreprindere. În cadrul schemei, sprijinul public oferit de Garantiqa va lua forma unor garanții de stat pentru împrumuturile de investiții și de capital circulant noi și existente. Sprijinul acordat de Banca de Dezvoltare va lua forma garanțiilor de stat pentru împrumuturi noi de investiții și de capital circulant. Garanțiile vor fi canalizate prin instituții de credit. Schema le este destinată microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderilor mari.

Comisia Europeană a aprobat o schemă maghiară de subvenții salariale în valoare de 31,5 miliarde HUF (aproximativ 88 de milioane de euro) pentru cercetători și dezvoltatori activi în toate sectoarele afectate de epidemia de coronavirus. Măsura este accesibilă întreprinderilor de toate dimensiunile și, în special, celor care desfășoară o activitate intensă de cercetare și inovare. Comisia a constatat că schema notificată de Ungaria este conformă cu condițiile stabilite în cadrul temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020. În special, (i) măsura va compensa costurile salariale pentru angajații care se califică drept cercetători și dezvoltatori și se limitează la întreprinderi care, în caz contrar, ar concedia personal din cauza epidemiei de coronavirus, (ii) intensitatea ajutorului respectă nivelul maxim de 80 % permis de cadrul temporar și (iii) schema de ajutoare respectă durata maximă de douăsprezece luni.

La 17 aprilie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă maghiară de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de coronavirus, în valoare de 350 de miliarde HUF (aproximativ 1 miliard EUR). Sprijinul se va acorda sub formă de subvenții, împrumuturi și instrumente de capital propriu, utilizându-se, în acest scop, fondurile structurale ale UE. Sprijinul le va fi accesibil tuturor întreprinderilor, respectiv microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari, care au acces la fondurile structurale europene și se confruntă cu dificultăți din cauza impactului economic al epidemiei de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020.

La 8 aprilie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă maghiară de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de coronavirus. Schema va sprijini întreprinderile afectate de epidemia de coronavirus și va fi gestionată de Agenția de promovare a investițiilor din Ungaria (HIPA Non-Profit Ltd). Sprijinul public, care va lua forma unor subvenții directe, va fi accesibil întreprinderilor mijlocii și mari, care sunt afectate în mod deosebit de consecințele economice ale epidemiei de coronavirus și care își desfășoară activitatea în anumite sectoare definite de Ungaria. Schema are ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți din cauza pierderii de venituri și de lichidități ca urmare a impactului economic al epidemiei de coronavirus. În special, schema va ajuta întreprinderile să își acopere nevoile imediate de capital de lucru și de investiții.

Prin comparație cu Ungaria, lista cu ajutoare, notificate Comisiei de către România și aprobate, este mult mai scurtă.

La 2 iulie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă românească în valoare de 4 miliarde RON (aproximativ 800 de milioane EUR), menită să sprijine întreprinderile afectate de epidemia de coronavirus. În cadrul schemei, sprijinul va lua forma împrumuturilor subvenționate și a garanțiilor de stat pentru împrumuturi. Măsurile vor fi gestionate de către componenta de dezvoltare a băncii de export-import a României („EximBank”), care acționează în numele statului român și în deplină independență față de activitățile comerciale ale băncii. La schemă vor avea acces întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu o cifră de afaceri de peste 20 de milioane RON (aproximativ 4 milioane EUR) în 2019, precum și întreprinderile mari. Măsurile vizează îmbunătățirea accesului la finanțare pentru aceste întreprinderi, permițându-le astfel să își continue activitățile în timpul epidemiei de coronavirus și după aceea.

La 11 aprilie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă românească de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în contextul epidemiei de coronavirus. În cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin sub formă de subvenții directe și garantarea de către stat a împrumuturilor pentru investiții și capital de lucru. Sprijinul acordat în temeiul acestei scheme va fi accesibil IMM-urilor care se confruntă cu dificultăți ca urmare a impactului economic al pandemiei de COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta întreprinderile să își acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investiții, astfel încât acestea să își poată continua activitatea, precizează același document al Comisiei Europene.

Vizualizat: 4107 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

27 noiembrie 2020 - 18:32

TEREN AGRICOL PENTRU TINERII FERMIERI. Tânărul fermier Marcel Pop din județul Satu Mare este primul tânăr fermier care a semnat astăzi un contract cu Agenția Domeniilor Statului pentru atribuirea directă a celor 50 de hectare de teren agricol, promise tinerilor fermieri. Pentru celelalte suprafețe declarate disponibile în câteva județe, se vor organiza licitații publice.

 

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

27 noiembrie 2020 - 17:18

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2020.

MINISTRUL OROS: AJUTOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO/AN PENTRU SERE ȘI SOLARII!

MINISTRUL OROS: AJUTOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO/AN PENTRU SERE ȘI SOLARII!

27 noiembrie 2020 - 10:44

OFICIAL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că fermierii români vor beneficia, în fiecare an, timp de 7 ani, de 100 de milioane de euro, ajutor pentru construirea de sere și solarii. Potrivit șefului MADR, va fi o nouă măsură de finanțare a agricultorilor români, lansată în premieră pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027.

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

27 noiembrie 2020 - 09:49

DEZASTRU! Seceta și recoltele dezastruoase din Dobrogea îi forțează pe fermieri să își vândă utilajele și terenurile.Mulți nu mai au bani pentru salariile angajaților pe care i-au găsit foarte greu. Cornel Zamfir deţine peste 1300 de hectare în apropierea localităţii Cobadin, în Constanța. A scos la vânzare mai multe utilaje agricole ca să obţină banii pentru salariile angajaților. Dacă fermierii mari au probleme, cei mici nu vor rezista

EURODEPUTAT BUDA: SUBVENȚIE DIRECTĂ DE 100.000 DE EURO/FERMĂ PENTRU PRODUCȚIA PRIMARĂ DE PRODUSE AGRICOLE!

EURODEPUTAT BUDA: SUBVENȚIE DIRECTĂ DE 100.000 DE EURO/FERMĂ PENTRU PRODUCȚIA PRIMARĂ DE PRODUSE AGRICOLE!

27 noiembrie 2020 - 08:15

OFICIAL BRUXELLES. Europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele COMAGRI, Parlamentul European, a anunțat că a fost aprobată de către Comisia Europeană o schemă de ajutor pentru România în valoare de 216 milioane de euro. Ajutorul va fi acordat sub forma unor subvenții directe care nu pot depăși 100.000 de euro/fermă pentru producția primară de produse agricole și 120.000 de euro/întreprindere în sectorul pescuitului și acvaculturii.

ȘAPTE FERME ROMÂNEȘTI LIVREAZĂ 2.000 DE PORCI PE SĂPTĂMÂNĂ LA KAUFLAND!

ȘAPTE FERME ROMÂNEȘTI LIVREAZĂ 2.000 DE PORCI PE SĂPTĂMÂNĂ LA KAUFLAND!

27 noiembrie 2020 - 07:16

PORC NĂSCUT ȘI CRESCUT ÎN ROMÂNIA 100%! Retailerul german Kaufland a lansat programul Porc născut și crescut în România 100%. Potrivit comunicatului companiei, porcii sunt crescuți inclusiv cu furaje din România. Retailerul  lucrează deja cu şapte ferme din România, care livrează 2.000 porci/ săptămână către magazinele reţelei, iar în doi ani speră să dubleze cantitatea.

NORME LA LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE!

NORME LA LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE!

26 noiembrie 2020 - 16:24

ORDIN MINISTRUL AGRICULTURII! Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 25 noiembrie 2020, pe site-ul oficial Normele metodologice la legea vânzării terenurilor agricole.

VACI FLĂMÂNZITE ȚINUTE ÎN MOCIRLĂ ȘI BĂLEGAR DE UN METRU!

VACI FLĂMÂNZITE ȚINUTE ÎN MOCIRLĂ ȘI BĂLEGAR DE UN METRU!

26 noiembrie 2020 - 10:34

ANIMALE CHINUITE. Autoritățile din Sibiu au intervenit pe 24 noiembrie 2020 pentru ridicarea a două cadavre de bovine din curtea unui sibian care locuiește în cartierul Valea Aurie. În grajdul improvizat au rămas alte trei bovine - spun martorii, care trăiesc în condiții sub orice critică. Flămânzite, ținute în mocirlă și bălegar de un metru. Proprietarul este același care în urmă cu doi ani și-a omorât calul în bătaie.

COMISIA EUROPEANĂ, ÎN CONTROL LA ANSVSA!

COMISIA EUROPEANĂ, ÎN CONTROL LA ANSVSA!

26 noiembrie 2020 - 09:48

COMUNICAT ANSVSA. În cadrul programului de audit planificat al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG Sănătate și Siguranță Alimentară) se va desfășura, în perioada 7-16 decembrie 2020, în sistem videoconferință, Misiunea de audit a Comisiei Europene (DG-SANTE)/2020-6934. Obiectivul principal al auditului este evaluarea controalelor oficiale privind siguranța laptelui și a produselor din lapte efectuate de către autoritățile competente din România.

MINISTRUL OROS: PLĂȚILE SE FAC DIN 25 NOIEMBRIE!

MINISTRUL OROS: PLĂȚILE SE FAC DIN 25 NOIEMBRIE!

26 noiembrie 2020 - 08:16

BANII ÎN CONTURILE FERMIERILOR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, anunță că ajutoarele Covid-19 au început să fie transferate către conturile fermierilor încă de ieri, miercuri, 25 noiembrie 2020. Deocamdată, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu a comunicat sumele autorizate la plata acestor ajutoare.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde

Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde

Principala problemă din acest an în cultura pepenilor verzi a fost antracnoza, o boală care atacă toate părțile aeriene ale plantei: frunze, fructe şi tulpini. Soluțiile Syngenta pentru controlul atracnozei sunt produse precum Cidely Top și Ortiva Top aplicate în alternanță.

În cultura pepenilor galbeni principala problema a fost mana. Fungicidul Revus are o acţiunea puternică şi persistentă şi asigură un bun nivel de combatere al manei.

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Scrisoare de la profesoară către părinţi:

Scrisoare de la profesoară către părinţi:
- "Dragi părinţi, vă rog să-l spălaţi pe Bulă! Miroase!" Detalii