Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Legea pajiştilor, rediscutată cu crescătorii de animale

Publicat: 18 iulie 2012 - 21:31
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

Legea 214/2011 pentru reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente, care este în vigoare din noiembrie 2011, dar nu este aplicată, va fi modificată pe baza propunerilor venite din partea asociaţiilor de crescători de animale, susţine Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

Redăm, mai jos, principalele propuneri de modificare şi completare a Legii 214, centralizate până la începutul lunii iulie de Ministerul Agriculturii într-un proiect, cu precizarea că „această formă va suferi modificări în urma dezbaterii cu asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale şi cu ceilalţi factori implicaţi”, după cum a subliniat Emil Florian Dumitru, directorul de Cabinet al Ministrului Agriculturii.

Art. 1. Potrivit proiectului, Legea 214/2011 se va numi „Legea pajiştilor permanente”, pajiştea permanentă fiind definită ca terenul cu folosinţa agricolă de păşune sau fâneaţă, consacrat în mod permanent (pentru o perioadă de cel puţin 5 ani), ocupată permanent de iarbă şi alte plante furajere erbacee, fie că acestea sunt cultivate (semănate) sau naturale (autoînsămânţate), care nu intră în sistemul de rotaţie a culturilor exploataţiei.
În categoria pajişti sunt cuprinse şi: a) păşunile împădurite cu consistenţa mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră; b) păşunile alpine; c) păşunile situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării.
Pajiştile pot fi utilizate pentru păşunat, sau pot fi cosite pentru însilozare, fân sau pentru producerea de biomasă. Pajiştile pot avea în decursul aceluiaşi an utilizare mixtă: păşune, fân şi fân însilozat.

Art. 2. După forma de proprietate, pajiştile pot fi: pajişti proprietate publică sau privată a statului, administrate de ADS; pajişti proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, a municipiilor şi a mun. Bucureşti, administrate de consiliile locale; pajişti proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. La acelaşi articol se propune să fie interzisă includerea pajiştilor în intravilan.
Un nou Art. 21 defineşte iarba şi alte plante furajere erbacee, biomasa şi  unitatea vită mare (UVM).

Art. 3. Deţinătorii de pajişti (nu România, cum prevede Legea 214) sunt obligaţi să menţină suprafaţa totală ocupată cu pajişti la 1 ian. 2007, înregistrate în Registrul Agricol ca păşune/fâneaţă la 31.12.2006, respectiv aflate la acea dată în administrarea ADS.

Art. 5. Schimbarea categoriei de folosinţă păşune şi fâneaţă în alte categorii de folosinţă agricolă este interzisă (cu excepţia pajiştilor neproductive), indiferent de regimul juridic al pajiştilor, iar actele administrative sau juridice care nu respectă această prevedere sunt nule.

Art. 6. Pajiştile împădurite sunt obligatoriu reintroduse în circuitul pastoral.
Pajiştile comunale şi urbane (Cap. II), proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, nu mai constituie un capitol separat.

Art. 8. Pajiştile se folosesc pentru păşunat, ca fâneţe şi pentru cultivarea plantelor erbacee specifice zonei, în vederea obţinerii de masă verde şi fân, dar, prin excepţie se pot amplasa construcţii zoopastorale şi efectua lucrări de utilitate publică (cu destinaţie militară, căi ferate, şosele, linii electrice etc.), cu condiţia realocării şi/sau compensării anticipate a suprafeţelor respective. De asemenea, pentru refacerea covorului vegetal se pot efectua lucrări de ameliorare şi amenajare a pajiştii.

Art. 9 Elimină obligativitatea amenajamentelor pastorale sau silvo-pastorale ale căror costuri sunt suportate de asociaţiile crescătorilor de animale care folosesc pajiştea prin contract şi propune ca modul de folosire şi exploatare a pajiştilor să se facă respectând bunele condiţii agricole şi de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.11. Însămânţarea sau supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante care cresc în mod tradiţional în zonă.

Art. 12. În cazul înstrăinării pajiştilor proprietate privată a comunelor sau persoanelor fizice sau juridice, noul proprietar este obligat să menţină categoria de folosinţă a terenului.
Se propune abrogarea Art. 13 şi Art. 14, privind trecerea pajiştii comunale de la o comună la alta şi organizarea unui serviciu public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor.

Art.15. Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor, şi pentru folosirea eficientă a acestora, primarii acestora (nu Consiliile locale, cum prevede legea 214), în baza cererilor asociaţiilor/organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale locale sau filiale ale asociaţiilor profesionale judeţene, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe minim 10 ani.
Primarii trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închirierea până la 1 februarie a fiecărui an, dacă există pajişte disponibilă, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, municipiului.
Anual, până în data de 1 februarie, consiliile locale verifică respectarea încărcăturii de animale/ha/contract şi stabileşte disponibilul de pajişti ce pot fi concesionate/închiriate.

Lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către proprietarii de animale persoane fizice sau juridice, asociaţiile/organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale locale sau filiale ale asociaţiilor profesionale judeţene care le folosesc.
Condiţiile şi nivelul lucrărilor de întreţinere a pajiştilor vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere şi stabilite prin ordin al ministrului Agriculturii, în 30 de zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii.
Drepturile şi obligaţiile reieşite din angajamentele de agromediu, încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit proprietarilor de animale persoane fizice sau juridice, asociaţiilor/organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale locale sau filiale ale asociaţiilor profesionale judeţene, care au încheiat contracte de concesiune/închiriere.

Art.18. Prin derogare, pajiştile proprietate publică şi privată a statului sunt administrate de ADS conform Legii 268/2001, beneficiarii reconstituirii dreptului de proprietate conform legilor proprietăţii au obligaţia de a menţine categoria de folosinţă pajiştilor.
Pajiştile în indiviziune (Cap. III), şi pajiştile de munte şi de baltă (Cap. IV) nu mai constituie capitole separate în propunerea de modificare a Legii 214.

Art. 30. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de structurile specializate centrale şi locale din subordinea Ministerului Agriculturii (şi nu de către persoanele împuternicite de consiliul local, de camerele agricole şi de Prefectură, cum prevede Legea 214).

FCBR vrea să definească utilizatorii pajiştilor
Şi Federaţia Crescătorilor de Bovine din România are propuneri de modificare a Legii 214. Cum acestea urmau a fi trimise Ministerului Agriculturii în a doua jumătate a lunii iulie, nu au fost cuprinse în proiectul pe care ministerul ni l-a transmis înainte de data respectivă. „Se foloşeşte foarte mult în lege cuvântul utilizator, dar acesta nu este definit nicăieri. Utilizatorul păşunilor sau pajiştilor va fi persoana fizică sau juridică sau asociaţie profesională legal constituită, cu cel puţin un an vechime dovedită prin bilanţ contabil şi afiliată la o federaţie reprezentativă la nivel naţional. Mergând mai departe, avem propuneri de modificare pe fiecare articol de lege”, ne-a spus Claudiu Frânc, preşedintele FCBR.

Vom avea o nouă lege a pajiştilor
Adoptarea de către Parlament a modificărilor va însemna abrogarea Legii 214, o nouă lege a pajiştilor şi încă 90 de zile pentru Guvern să adopte normele de aplicare a acesteia, norme elaborate de Ministerul Agriculturii, dar şi de cel al Internelor (potrivit propunerilor de modificare).
„Legea 214, a pajiştilor, nu a putut fi aplicată pentru că nu au fost normele de aplicare redactate şi au fost discuţii interminabile despre ce se întâmplă cu aceste contracte de concesiune pe care asociaţiile de producători sau producătorii le solicită la nivel local, disensiuni între anumiţi producători şi anumite primării şi s-a decis introducerea de amendamente, aşa că legea este la Senat”, ne-a spus, la finalul lunii iunie, Daniel Botănoiu.

La Senat, însă, singura modificare avizată favorabil de Comisia de Agricultură până la începutul lunii iulie a.c. este o iniţiativă a trei senatori PSD, înregistrată în aprilie a.c., şi care vizează definirea pajiştilor de munte şi de baltă şi eliminarea din textul Legii 214 a articolului care prevedea concesionarea acestor categorii de pajişti către crescătorii de animale. Aşa că, modificări mai serioase vor fi probabil făcute după vacanţa parlamentară.

Vizualizat: 8596 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

04 decembrie 2023 - 16:47

Ministerul Agriculturii a postat astăzi, 4 decembrie,  pe site-ul www.madr.ro, secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HG nr.393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2023.

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

04 decembrie 2023 - 16:05

Fermierii, crescătorii de animale care sunt persoane fizice beneficiază anul viitor de ajutorul de stat APIA acordat prin reducerea accizei la motorina folosită în agricultură. Ce condiție trebuie să îndeplinească aceștia în 2024 ca să ia subvenția APIA la motorină?

Anunț APIA ajutor de stat! Beneficiari, condiții, cerere!

Anunț APIA ajutor de stat! Beneficiari, condiții, cerere!

04 decembrie 2023 - 10:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat Ghidul solicitantului ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, pentru anul 2024. Atenție, termenul de depunere a cererilor de acord este 31 decembrie 2023. 

Dragă APIA, nu am primit subvențiile și e urgent că nu mai avem nutreț la animale!

Dragă APIA, nu am primit subvențiile și e urgent că nu mai avem nutreț la animale!

04 decembrie 2023 - 09:05

Mesajele disperate, rugătoare sau pline de furie ale fermierilor, crescătorilor de animale către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) curg pe rețelele de socializare sugerînd că anul acesta plățile către fermieri s-au cam împotmolit.

Video! Ministrul Barbu: Protejăm gospodăria țărănească!

Video! Ministrul Barbu: Protejăm gospodăria țărănească!

03 decembrie 2023 - 19:18

Ministrul agriculturii a declarat la târgul Poftim, din România, ținut la acest sfârșit de săptămână, că este pentru păstrarea tradițiilor românești și protejarea gospodăriei țărănești. 

Sumele APIA hectar și cap animal pentru tranșa a doua de plată APIA!

Sumele APIA hectar și cap animal pentru tranșa a doua de plată APIA!

03 decembrie 2023 - 07:36

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează de luni, 4 decembrie 2023, tranșa a doua de plată a subvențiilor APIA aferente acestui an, plata finală al cărui termen limită este 30 iunie 2024. Plățile directe care sunt pe lista APIA și suma pe hectar și cap animal pentru această tranșă de plată.

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

01 decembrie 2023 - 15:42

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis astăzi un mesaj fermierilor, crescătorilor de animale.

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

30 noiembrie 2023 - 14:21

Un val mare de nemulțumiri se ridică din rândul fermierilor și crescătorilor de animale în ultima perioadă. Pulsul accelerat, dezamăgirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin răzbat din reacțiile lor la comunicatele făcute de către cele două agenții de plăți din agricultura României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2023 - 12:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să demareze de luni, 4 decembrie 2023, plățile finale aferente anului de cerere 2023. În fiecare an, tranșa a doua de plată a început în prima zi lucrătoare ulterioară datei de 1 decembrie. 

Lansare nouă sesiune bani europeni!

Lansare nouă sesiune bani europeni!

30 noiembrie 2023 - 10:54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
ion
|
07. 19, 2012. Thursday 08:44

Oare de ce nu este discutata si cu fostii proprietari?!

Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Sfaturi pentru primii pași în agricultura biologică

Sfaturi pentru primii pași în agricultura biologică

Pentru a avea succes tranziţia la agricultura biologică trebuie pregătită din timp, atât în ceea ce înseamnă combaterea principalelor buruieni şi a dăunătorilor problemă, rotaţia culturilor, dar şi pregătirea solului. Sfaturi utile pentru fermierii care doresc să "intre" în cultura biologică găsiţi în cartea lui Paolo Barchetta.

„Agricultura Biologică” vol. 1 și 2 pot fi achiziționate de aici https://www.mondobio.eu/carte/

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

La cumpărături

La cumpărături
Un tip făcea cumpărături într-un supermagazin cu un cărucior în care era şi băieţelul său de doi ani. Detalii