Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

AJUTOR de STAT de 300 MILIOANE EURO pentru ACESTE FERME!

Publicat: 22 octombrie 2017 - 14:51
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE LEGE ÎN DEZBATERE! Fermele de creștere a păsărilor vor beneficia de un ajutor de stat, anunță un proiect de lege aflat în consultare publică.Până acum, fermele de păsări, asemeni fermelor de suine, nu au beneficiat de o subvenție de la stat.

Potrivit proiectului de lege, în dezbatere publică pe pagina Senatului României, până-n data de 13 noiembrie 2017, Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol este destinat fermelor de reproducție, stațiilor de incubație și fermelor de creștere, inclusiv pentru prima populare.

BENEFICIARII AJUTORULUI DE STAT

a) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere sau stații de incubare a ouălor;
b) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin expolatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;
c) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de creștere, care își măresc capacitatea de cazare sau de incubare a ouălor;
d) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care doresc să înființeze o fermă de reproducție și incubație aferentă, în funcție de capacitatea de producție și creștere a puilor de carne și a hibridului ouător;
e) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care doresc să înființeze o fermă de reproducție rase grele și incubața aferentă, pentru obținerea puilor de carne sau reproducție rase ușoare și incubația aferentă pentru obținerea hibridului ouător.

Ajutorul de stat se acordă pentru:
- înființarea de ferme de reproducție, stații de incubație, ferme creștere noi cu capacități de maxim (nu este precizat) de locuri de cazare noi pentru reproducție/beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație
- pentru investiții în ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, o singură dată pe cod de exploatație
- pentru mărirea capacității stației de incubație, de cazare în fermele de reproducție sau creștere existente, o singură dată pe cod de exploatație.

Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară construirii fermelor. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

Prevederile legii nu se aplică beneficiarilor care se află în una din următoarele situații:
a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
b) întreprinderi aflate în dificultate financiară.

CHELTUIELI ELIGIBILE

- construcția stațiilor de incubație, a fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- achiziționarea, inclusiv prin leasing, de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
- costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcții, servicii de arhitectură și consultanță;
- achiziția sau producția de animale de reproducție pentru prima populare.
Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maxim 40% din costul standard. Acest procent poate fi majorat cu 20 de puncte, fără a depăși 90 de puncte, pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori depunerii cererii de înscriere în Program;
- investițiile care se realizează în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
- cooperative.

MODALITATEA DE ACCESARE A AJUTORULUI DE STAT

Începând cu data intrării în vigoare a legii, beneficiarii depun cerere de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la direcțiile pentru agriculturp județene, pe raza cărora se înființează sau se află fermele.

DOCUMENTE ATAȘATE CERERII

- împuterncire/procură notarială și o copie BI/CI al/a reprezentantului legal;
- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului precum și o copie a BI/CI pentru împuternicitul persoană fizică;
- copie de pe actul constitutiv;
- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitude sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- plan cadastral;
- copie de pe autorizația sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate sau aviz sanitar veterinar pentru exploatațiile nou înființate.

După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cerere de finanțare la direcțiile pentru agricultură unde și-au înregistrat cererea de înscriere. Documentele atașate cererii de finanțare sunt:

- studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
- extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
- certificat de urbanism;
- contract de consultanță și asistență tehnică în vederea implementării și funcționării proiectului. Consultantul răspunde în solidar cu beneficiarul pentru implementarea și funcționarea acestuia. Contractul-cadru precum și termenii acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii.

Direcțiile pentru agricultură au termen 5 zile pentru verificarea cererilor de finanțare, iar după expirarea acestui termen pot să acorde un avans beneficiarilor ajutorului.

Pentru acordarea avansului, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele acte:

- autorizația de construcție, cu excepția beneficiarilor care dețin exploatații de păsări sau stații de incubare aflate în conservare
- studiul geotehnic
- aviz sanitar veterinar
- aviz de mediu
- aviz emis de Direcția de Sănătate Publică Județeană
- declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri.

ferma_de_pasari_bBeneficiarii justifică folosirea avansului până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și să se încadreze în tipul de cheltuieli eligibile.

Decontarea următoarelor cheltuieli efectuate pentru finalizarea investiției se efectuează pe baza documentelor de plată și a facturilor atașate graficului de lucrări, iar în cazul populării pe baza facturii și a documentelor de plată ce atestă achiziționarea sau a documentelor de mișcare emise de beneficiar din care să rezulte că păsările au fost obținute în exploatația proprie.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni 150 cm lungime și 20 cm lățime, din material rezistent, amplasată într-un loc ușor vizibil, pe care se inscripționează: investiție beneficiară a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție sau de creștere în sectorul avicol, conform cererii numărul...de la Direcția pentru agricultură a județului...

Termenul maxim de realizare a investițiilor este un an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitate de prelungire încă 6 luni la solicitarea beneficiarului. Fermierii care vor beneficia de acest ajutor de stat trebuie să mențină active exploatațiile din sectorul avicol minim 10 ani.

Transferul, închirierea sau vânzarea fermei se face cu preluarea obligației de a menține activă fermă până la sfârșitul perioadei de 10 ani. În cazurile de forță majoră, beneficiarul este exonerat de sancțiuni. 

Toate documentele care atestă acordarea ajutorului de stat se păstrează timp de 10 ani, atât de către beneficiarii, cât și de direcțiile pentru agricultură. Până la expirarea perioadei de 10 ani, fermele care au beneficiat de ajutor vor fi controlate de inspectorii direcțiilor pentru agricultură până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Programul se desfășoară în perioada 2018-2020.

Valoarea totală a ajutorului este de 300 de milioane de euro. Plafoanele anuale se aprobă prin hotărâre de Guvern.

ATENȚIE! Acesta este un proiect de lege aflat în consultare publică, prevederile lui se aplică după intrarea în vigoare.Vizualizat: 4642 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APEL DISPERAT CRESCĂTOR DE VACI CĂTRE MINIȘTRII OROS ȘI VELA!

APEL DISPERAT CRESCĂTOR DE VACI CĂTRE MINIȘTRII OROS ȘI VELA!

24 noiembrie 2020 - 07:34

VOCEA FERMIERULUI. Crescătorul de bovine Mihai Ionel Ambruș din județul Bihor face un apel disperat către ministrul de Interne, Marcel Vela, și ministrul agriculturii, Adrian Oros. Carantina instituită în unele localități îi împiedică pe operatori să ajungă la fermele unde trebuie făcute însămânțările la vite. Operatorii sunt în vârstă și acesta ar fi motivul pentru care li se interzice să intre într-o localitate carantinată.

AJUTOR DE MINIMIS GARANTAT PÂNĂ-N 2023! CUANTUM AJUTOR!

AJUTOR DE MINIMIS GARANTAT PÂNĂ-N 2023! CUANTUM AJUTOR!

24 noiembrie 2020 - 06:52

OFICIAL! Schemă de ajutor de minimis prelungită până-n 2023! Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordin al ministrului agriculturii care modifică Ordinul 1353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

EXPORTUL DE ANIMALE VII DIN ROMÂNIA A EXPLODAT!

EXPORTUL DE ANIMALE VII DIN ROMÂNIA A EXPLODAT!

24 noiembrie 2020 - 05:53

COMUNICAT. La un an de la scufundarea vaporului care a ucis mii de oi: niciun vinovat, nicio schimbare! Animals International comemorează astăzi miile de animale care în urmă cu exact un an au îndurat cea mai oribilă moarte posibilă în portul Midia, atunci când vaporul Queen Hind s-a răsturnat. Organizația condamnă lipsa de acțiune a Guvernului României în anul care a trecut de la tragedie, spune Animals International, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE!

23 noiembrie 2020 - 21:47

ȘEDINȚĂ DE GUVERN. Ministrul agriculturii Adrian Oros a anunțat, luni seara, într-un briefing susținut la finalul ședinței de Guvern, că a fost adoptată o ordonanță de urgență care modifică legea vânzării terenurilor agricole.

DECIZIA GUVERNULUI PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

DECIZIA GUVERNULUI PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

23 noiembrie 2020 - 20:31

ANUNȚ OFICIAL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, în această seară, la finalul ședinței de Guvern că Ministerul Agriculturii a primit la rectificarea bugetară 1,2 miliarde de lei, sumă din care se va finaliza și plata avansului la subvențiile APIA cuvenit fermierilor pentru anul de cerere 2020.

SCANDAL ÎNTRE ASOCIAȚIILE DIN OIERIT!

SCANDAL ÎNTRE ASOCIAȚIILE DIN OIERIT!

23 noiembrie 2020 - 20:02

PUNCT DE VEDERE. Asociația Județeană a Crescătorilor Montani de Ovine „Dealu Negru" Bistrița-Năsăud, reprezentată de Vasile Turculeț, a transmis la redacția AGROINFO un punct de vedere legat de Ordinul nr.180 al Agenției Naționale pentru Zootehnie și Ministerul Agriculturii, un ordin care a scindat, se pare, oieritul din România în două tabere. Sunt asociații ale crescătorilor de ovine care contestă acest Ordin referitor la genotiparea ovinelor, monta la animalele de fermă, etc. și asociații ale oierilor care-l susțin.

ACUM! ANUNȚUL PRIM-MINISTRULUI ORBAN DESPRE PLATA SUBVENȚIILOR APIA PENTRU FERMIERI!

ACUM! ANUNȚUL PRIM-MINISTRULUI ORBAN DESPRE PLATA SUBVENȚIILOR APIA PENTRU FERMIERI!

23 noiembrie 2020 - 16:43

VIN BANII PENTRU FERMIERI! Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a anunțat acum, în deschiderea ședinței de Guvern de astăzi, 23 noiembrie 2020, că a suplimentat banii pentru plățile fermierilor. Premierul a precizat că plățile pentru care a fost nevoie de bani în plus sunt ajutorul de stat la motorina utilizată în agricultură și despăgubirile pe hectar pentru pierderile cauzate de secetă.

USAMV CLUJ: STUDIU PE MII DE CĂPUȘE!

USAMV CLUJ: STUDIU PE MII DE CĂPUȘE!

23 noiembrie 2020 - 16:23

CĂPUȘELE, PERICULOASE PENTRU OM ȘI ANIMAL. Timp de doi ani de specialiștii parazitologi din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca au efctuat un studiu pe mii de căpușe. Studiul a fost coordonat de prof.dr. Andrei Daniel Mihalca, prorector USAMV Cluj. Concluziile studiului au fost comunicate de USAMV Cluj Napoca într-un comunicat transmis astăzi pentru AGROINFO.

PLANUL GUVERNANȚILOR DE SALVARE A MICULUI FERMIER ȘI PRODUSULUI ROMÂNESC DIN FERME!

PLANUL GUVERNANȚILOR DE SALVARE A MICULUI FERMIER ȘI PRODUSULUI ROMÂNESC DIN FERME!

23 noiembrie 2020 - 08:48

VÂNZAREA PRODUSELOR DIN FERMELE ROMÂNEȘTI! Problema vânzării produselor românești din fermele din România, sprijinirea micilor fermieri să-și valorifice producția, ar urma să fie rezolvată printr-un program anunțat de ministrul agriculturii Adrian Oros. Sumele alocate pentru acest plan au fost anunțate de europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte COMAGRI, Parlamentul European.

FERMELE DIN ROMÂNIA CARE VOR BENEFICIA DE UN AJUTOR DE 550 MILIOANE DE EURO!

FERMELE DIN ROMÂNIA CARE VOR BENEFICIA DE UN AJUTOR DE 550 MILIOANE DE EURO!

23 noiembrie 2020 - 07:36

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! În următorul exercițiu financiar, 2021-2027, sunt alocate 550 de milioane de euro care vor fi direcționate sub forma subvențiilor pentru fermele din agricultura ecologică. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Anul 2020 a fost unul dificil din punct de vedere climatic şi pentru Cramele Recaş.

Află cum au gestionat combaterea bolilor și dăunătorilor la vița-de-vie, schema de tratamente include produse sistemice, cât și de contact, cu soluții eficiente împotriva făinării, manei, acarienilor, moliei și putregaiului cenușiu. Gheorghe Iova, directorul general Cramele Recaș apreciază produsele pentru protecția plantelor de la Syngenta şi este mulțumit de eficiența produselor Affirm®, Switch® și Thiovit® Jet, iar anul acesta a remarcat poențialul noilor soluții fungicide Taegro® şi Orondis™ Ultra.

Reporter: Gheorghe Ghișe
Video: Zsolt Tamássy

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie AGRO EDMA, 2.500 ha: La discuit și fertilizat cu Massey Ferguson 8740S DYNA-VT şi 7726S DYNA 6

Bancul zilei

Control

Control
Tatăl controlează caietul feciorului mai mic: Detalii