Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

AJUTOR de STAT de 300 MILIOANE EURO pentru ACESTE FERME!

Publicat: 22 octombrie 2017 - 14:51
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE LEGE ÎN DEZBATERE! Fermele de creștere a păsărilor vor beneficia de un ajutor de stat, anunță un proiect de lege aflat în consultare publică.Până acum, fermele de păsări, asemeni fermelor de suine, nu au beneficiat de o subvenție de la stat.

Potrivit proiectului de lege, în dezbatere publică pe pagina Senatului României, până-n data de 13 noiembrie 2017, Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol este destinat fermelor de reproducție, stațiilor de incubație și fermelor de creștere, inclusiv pentru prima populare.

BENEFICIARII AJUTORULUI DE STAT

a) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere sau stații de incubare a ouălor;
b) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin expolatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;
c) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de creștere, care își măresc capacitatea de cazare sau de incubare a ouălor;
d) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care doresc să înființeze o fermă de reproducție și incubație aferentă, în funcție de capacitatea de producție și creștere a puilor de carne și a hibridului ouător;
e) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care doresc să înființeze o fermă de reproducție rase grele și incubața aferentă, pentru obținerea puilor de carne sau reproducție rase ușoare și incubația aferentă pentru obținerea hibridului ouător.

Ajutorul de stat se acordă pentru:
- înființarea de ferme de reproducție, stații de incubație, ferme creștere noi cu capacități de maxim (nu este precizat) de locuri de cazare noi pentru reproducție/beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație
- pentru investiții în ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, o singură dată pe cod de exploatație
- pentru mărirea capacității stației de incubație, de cazare în fermele de reproducție sau creștere existente, o singură dată pe cod de exploatație.

Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară construirii fermelor. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

Prevederile legii nu se aplică beneficiarilor care se află în una din următoarele situații:
a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
b) întreprinderi aflate în dificultate financiară.

CHELTUIELI ELIGIBILE

- construcția stațiilor de incubație, a fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- achiziționarea, inclusiv prin leasing, de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
- costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcții, servicii de arhitectură și consultanță;
- achiziția sau producția de animale de reproducție pentru prima populare.
Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maxim 40% din costul standard. Acest procent poate fi majorat cu 20 de puncte, fără a depăși 90 de puncte, pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori depunerii cererii de înscriere în Program;
- investițiile care se realizează în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
- cooperative.

MODALITATEA DE ACCESARE A AJUTORULUI DE STAT

Începând cu data intrării în vigoare a legii, beneficiarii depun cerere de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la direcțiile pentru agriculturp județene, pe raza cărora se înființează sau se află fermele.

DOCUMENTE ATAȘATE CERERII

- împuterncire/procură notarială și o copie BI/CI al/a reprezentantului legal;
- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului precum și o copie a BI/CI pentru împuternicitul persoană fizică;
- copie de pe actul constitutiv;
- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitude sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- plan cadastral;
- copie de pe autorizația sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate sau aviz sanitar veterinar pentru exploatațiile nou înființate.

După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cerere de finanțare la direcțiile pentru agricultură unde și-au înregistrat cererea de înscriere. Documentele atașate cererii de finanțare sunt:

- studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
- extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
- certificat de urbanism;
- contract de consultanță și asistență tehnică în vederea implementării și funcționării proiectului. Consultantul răspunde în solidar cu beneficiarul pentru implementarea și funcționarea acestuia. Contractul-cadru precum și termenii acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii.

Direcțiile pentru agricultură au termen 5 zile pentru verificarea cererilor de finanțare, iar după expirarea acestui termen pot să acorde un avans beneficiarilor ajutorului.

Pentru acordarea avansului, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele acte:

- autorizația de construcție, cu excepția beneficiarilor care dețin exploatații de păsări sau stații de incubare aflate în conservare
- studiul geotehnic
- aviz sanitar veterinar
- aviz de mediu
- aviz emis de Direcția de Sănătate Publică Județeană
- declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri.

ferma_de_pasari_bBeneficiarii justifică folosirea avansului până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și să se încadreze în tipul de cheltuieli eligibile.

Decontarea următoarelor cheltuieli efectuate pentru finalizarea investiției se efectuează pe baza documentelor de plată și a facturilor atașate graficului de lucrări, iar în cazul populării pe baza facturii și a documentelor de plată ce atestă achiziționarea sau a documentelor de mișcare emise de beneficiar din care să rezulte că păsările au fost obținute în exploatația proprie.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni 150 cm lungime și 20 cm lățime, din material rezistent, amplasată într-un loc ușor vizibil, pe care se inscripționează: investiție beneficiară a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție sau de creștere în sectorul avicol, conform cererii numărul...de la Direcția pentru agricultură a județului...

Termenul maxim de realizare a investițiilor este un an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitate de prelungire încă 6 luni la solicitarea beneficiarului. Fermierii care vor beneficia de acest ajutor de stat trebuie să mențină active exploatațiile din sectorul avicol minim 10 ani.

Transferul, închirierea sau vânzarea fermei se face cu preluarea obligației de a menține activă fermă până la sfârșitul perioadei de 10 ani. În cazurile de forță majoră, beneficiarul este exonerat de sancțiuni. 

Toate documentele care atestă acordarea ajutorului de stat se păstrează timp de 10 ani, atât de către beneficiarii, cât și de direcțiile pentru agricultură. Până la expirarea perioadei de 10 ani, fermele care au beneficiat de ajutor vor fi controlate de inspectorii direcțiilor pentru agricultură până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Programul se desfășoară în perioada 2018-2020.

Valoarea totală a ajutorului este de 300 de milioane de euro. Plafoanele anuale se aprobă prin hotărâre de Guvern.

ATENȚIE! Acesta este un proiect de lege aflat în consultare publică, prevederile lui se aplică după intrarea în vigoare.Vizualizat: 4757 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Oficial APIA! Banii care au ajuns în conturile fermierilor până la data de 10 mai 2021

Oficial APIA! Banii care au ajuns în conturile fermierilor până la data de 10 mai 2021

13 mai 2021 - 10:29

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a anunțat miercuri suma care a ajuns în conturile fermierilor români, crescătorilor de animale, beneficiari de subvenții europene și ajutoare de stat, începând din data de 16 octombrie 2020 până la data de 10 mai 2021.

Șeful APIA: Suma autorizată pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii până la data de 12 mai 2021!

Șeful APIA: Suma autorizată pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii până la data de 12 mai 2021!

13 mai 2021 - 09:58

Plata subvențiilor APIA 2020! Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a anunțat miercuri, 12 mai 2021, suma care este transferată către conturile fermierilor, crescătorilor de animale care au solicitat anul trecut ajutoarele naționale tranzitorii, subvenție plătită de la bugetul de stat.

Planul Comisiei Europene pentru fermieri!

Planul Comisiei Europene pentru fermieri!

13 mai 2021 - 08:55

Comisia Europeană a adoptat pe 12 mai 2021 Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” un rezultat esențial al Pactului verde european și principalul subiect al Săptămânii verzi a UE din acest an, anunță comunicatul transmis de Comisia Europeană către Agroinfo.

Disperare mare în rândul fermierilor români!

Disperare mare în rândul fermierilor români!

13 mai 2021 - 08:35

Fermierii români îl somează, într-o scrisoare deschisă, pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, să găsească 2,6 miliarde de euro pentru implementarea strategiei privind managementul apei, care tocmai a fost exclusă din Programul Național de Redresare și Reziliență Economică (PNRR) după negocierile cu Bruxelles-ul. Scrisoarea Alianței pentru Cooperare și Agricultură:

Fermele de porci sunt puse la pământ, urmează fermele de păsări!

Fermele de porci sunt puse la pământ, urmează fermele de păsări!

13 mai 2021 - 08:10

Pesta porcină africană a decimat fermele mari de creștere a porcilor din România, a spus ministrul agriculturii, Adrian Oros. De la fermele de porci, pericolul a tracut acum la fermele de păsări. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a depistat trei noi focare de gripă aviară după ce săptămâna trecută era unul singur, într-o fermă din Mureș. ANSVSA a impus interdicții și imediat s-a declanșat o avalanșă de amenzi aplicate fermierilor, transportatorilor.

Ministrul Oros: Lista sumelor care vor fi transferate anul acesta fermierilor, crescătorilor de animale!

Ministrul Oros: Lista sumelor care vor fi transferate anul acesta fermierilor, crescătorilor de animale!

13 mai 2021 - 07:41

Suma alocată pentru plata subvențiilor agricole pentru anii de tranziție, 2021-2022, este de 3 miliarde de euro, la care se adaugă bani de la bugetul național pentru plata ajutoarele din agricultură care sunt finanțate de stat. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a prezentat miercuri, lista subvențiilor APIA și a ajutoarelor de stat de care beneficiază fermierii, crescătorii de animale și sumele care vor ajunge în conturile acestora.

Avertisment! Străinii vor deține 7 milioane ha din terenul arabil al României!

Avertisment! Străinii vor deține 7 milioane ha din terenul arabil al României!

12 mai 2021 - 14:32

Federația Națională PRO AGRO avertizează că străinii vor deține, până-n 2030, 7 milioane de hectare din cele 9,4 milioane de hectare de teren arabil pe care le are România. Apelul fermierilor către parlamentari a fost transmis astăzi de PRO AGRO către Agroinfo.

Mesaj urgent APIA pentru fermieri!

Mesaj urgent APIA pentru fermieri!

12 mai 2021 - 13:52

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește tuturor beneficiarilor că data de 17 mai 2021, reprezintă ultima zi de primire, fără penalități, a Cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2021.

Crescătorii români de oi și de vaci vor beneficia de ajutor pentru bunăstarea animalelor!

Crescătorii români de oi și de vaci vor beneficia de ajutor pentru bunăstarea animalelor!

12 mai 2021 - 08:36

Ajutorul pentru bunăstarea animalelor va fi acordat și crescătorilor de ovine, de vaci, de capre, nu doar crescătorilor de porci și păsări cum se întâmplă acum. Bunăstarea animalelor este inclusă între eco-scheme sau schemele de ecologie, noile subvenții de care vor beneficia fermierii români. Anunțul este făcut de europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlamentul European.

Lista completă cuantum ajutoare pentru fermierii români!

Lista completă cuantum ajutoare pentru fermierii români!

12 mai 2021 - 07:44

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro și anume: fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. euro și fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Grădina lui Piper - o livadă intensivă, irigată și protejată

Grădina lui Piper - o livadă intensivă, irigată și protejată

O afacere de familie, consolidată cu ajutorul fondurilor europene, produce 500 de tone de fructe pe an, în livada intensivă de la periferia municipiului Arad.
 
Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radi
KRONE BiG Pack – Randament și densitate! Agra Asigurări angajează! Bianca ne spune ce calități trebuie să aibă un bun evaluator de daune Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000

Bancul zilei

Adevăr...

Adevăr...
Deoarece Dumnezeu nu reuşeşte să urmărească chiar totul, a creat bătrânele şi băncile din curte. Detalii