Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

AJUTOR de STAT de 300 MILIOANE EURO pentru ACESTE FERME!

Publicat: 22 octombrie 2017 - 14:51
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE LEGE ÎN DEZBATERE! Fermele de creștere a păsărilor vor beneficia de un ajutor de stat, anunță un proiect de lege aflat în consultare publică.Până acum, fermele de păsări, asemeni fermelor de suine, nu au beneficiat de o subvenție de la stat.

Potrivit proiectului de lege, în dezbatere publică pe pagina Senatului României, până-n data de 13 noiembrie 2017, Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol este destinat fermelor de reproducție, stațiilor de incubație și fermelor de creștere, inclusiv pentru prima populare.

BENEFICIARII AJUTORULUI DE STAT

a) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere sau stații de incubare a ouălor;
b) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin expolatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;
c) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de creștere, care își măresc capacitatea de cazare sau de incubare a ouălor;
d) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care doresc să înființeze o fermă de reproducție și incubație aferentă, în funcție de capacitatea de producție și creștere a puilor de carne și a hibridului ouător;
e) persoane juridice și/sau PFA și/sau întreprinderi familiale (IF) și/sau întreprinderi individuale (II) care doresc să înființeze o fermă de reproducție rase grele și incubața aferentă, pentru obținerea puilor de carne sau reproducție rase ușoare și incubația aferentă pentru obținerea hibridului ouător.

Ajutorul de stat se acordă pentru:
- înființarea de ferme de reproducție, stații de incubație, ferme creștere noi cu capacități de maxim (nu este precizat) de locuri de cazare noi pentru reproducție/beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație
- pentru investiții în ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, o singură dată pe cod de exploatație
- pentru mărirea capacității stației de incubație, de cazare în fermele de reproducție sau creștere existente, o singură dată pe cod de exploatație.

Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară construirii fermelor. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

Prevederile legii nu se aplică beneficiarilor care se află în una din următoarele situații:
a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
b) întreprinderi aflate în dificultate financiară.

CHELTUIELI ELIGIBILE

- construcția stațiilor de incubație, a fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- achiziționarea, inclusiv prin leasing, de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
- costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcții, servicii de arhitectură și consultanță;
- achiziția sau producția de animale de reproducție pentru prima populare.
Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maxim 40% din costul standard. Acest procent poate fi majorat cu 20 de puncte, fără a depăși 90 de puncte, pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori depunerii cererii de înscriere în Program;
- investițiile care se realizează în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
- cooperative.

MODALITATEA DE ACCESARE A AJUTORULUI DE STAT

Începând cu data intrării în vigoare a legii, beneficiarii depun cerere de înscriere în Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la direcțiile pentru agriculturp județene, pe raza cărora se înființează sau se află fermele.

DOCUMENTE ATAȘATE CERERII

- împuterncire/procură notarială și o copie BI/CI al/a reprezentantului legal;
- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului precum și o copie a BI/CI pentru împuternicitul persoană fizică;
- copie de pe actul constitutiv;
- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitude sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- plan cadastral;
- copie de pe autorizația sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate sau aviz sanitar veterinar pentru exploatațiile nou înființate.

După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cerere de finanțare la direcțiile pentru agricultură unde și-au înregistrat cererea de înscriere. Documentele atașate cererii de finanțare sunt:

- studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
- extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
- certificat de urbanism;
- contract de consultanță și asistență tehnică în vederea implementării și funcționării proiectului. Consultantul răspunde în solidar cu beneficiarul pentru implementarea și funcționarea acestuia. Contractul-cadru precum și termenii acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii.

Direcțiile pentru agricultură au termen 5 zile pentru verificarea cererilor de finanțare, iar după expirarea acestui termen pot să acorde un avans beneficiarilor ajutorului.

Pentru acordarea avansului, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele acte:

- autorizația de construcție, cu excepția beneficiarilor care dețin exploatații de păsări sau stații de incubare aflate în conservare
- studiul geotehnic
- aviz sanitar veterinar
- aviz de mediu
- aviz emis de Direcția de Sănătate Publică Județeană
- declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri.

ferma_de_pasari_bBeneficiarii justifică folosirea avansului până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și să se încadreze în tipul de cheltuieli eligibile.

Decontarea următoarelor cheltuieli efectuate pentru finalizarea investiției se efectuează pe baza documentelor de plată și a facturilor atașate graficului de lucrări, iar în cazul populării pe baza facturii și a documentelor de plată ce atestă achiziționarea sau a documentelor de mișcare emise de beneficiar din care să rezulte că păsările au fost obținute în exploatația proprie.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni 150 cm lungime și 20 cm lățime, din material rezistent, amplasată într-un loc ușor vizibil, pe care se inscripționează: investiție beneficiară a Programului de susținere pentru activitatea de reproducție sau de creștere în sectorul avicol, conform cererii numărul...de la Direcția pentru agricultură a județului...

Termenul maxim de realizare a investițiilor este un an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitate de prelungire încă 6 luni la solicitarea beneficiarului. Fermierii care vor beneficia de acest ajutor de stat trebuie să mențină active exploatațiile din sectorul avicol minim 10 ani.

Transferul, închirierea sau vânzarea fermei se face cu preluarea obligației de a menține activă fermă până la sfârșitul perioadei de 10 ani. În cazurile de forță majoră, beneficiarul este exonerat de sancțiuni. 

Toate documentele care atestă acordarea ajutorului de stat se păstrează timp de 10 ani, atât de către beneficiarii, cât și de direcțiile pentru agricultură. Până la expirarea perioadei de 10 ani, fermele care au beneficiat de ajutor vor fi controlate de inspectorii direcțiilor pentru agricultură până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Programul se desfășoară în perioada 2018-2020.

Valoarea totală a ajutorului este de 300 de milioane de euro. Plafoanele anuale se aprobă prin hotărâre de Guvern.

ATENȚIE! Acesta este un proiect de lege aflat în consultare publică, prevederile lui se aplică după intrarea în vigoare.Vizualizat: 4626 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APICULTORI, VERIFICAȚI-VĂ CONTURILE!

APICULTORI, VERIFICAȚI-VĂ CONTURILE!

24 septembrie 2020 - 20:25

PLATA AJUTORULUI DE MINIMIS! Consilierul personal al ministrului agriculturii, apicultorul Marian Irinei, cunoscut pe Facebook ca Marian Stuparul Oltean, a anunțat astăzi că are semnale de la apicultori din toată țara că a început plata ajutorului de minimis de 25 de lei/familia de albine.
Banii au ajuns deja la mai mulți apicultori.

1.200 DE OVINE DUSE LA ABATOR DIN CAUZA SCRAPIEI!

1.200 DE OVINE DUSE LA ABATOR DIN CAUZA SCRAPIEI!

24 septembrie 2020 - 19:48

SCRAPIA, BOALĂ MORTALĂ LA OVINE. Două focare de scrapie la ovine au fost depistate la două ferme din județul Giurgiu. Au fost sacrificate 300 de ovine și alte 900 de ovine vor fi duse la abator pentru sacrificare. Scrapia este o boală mortală, fără leac. De multe ori, acolo unde este descoperit un focar de scrapie, este sacrificată întreaga turmă, iar proprietarul primește despăgubiri.

ȘEFUL APIA, EXPLICAȚII IMPORTANTE PENTRU CRESCĂTORII CARE CER AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO!

ȘEFUL APIA, EXPLICAȚII IMPORTANTE PENTRU CRESCĂTORII CARE CER AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO!

24 septembrie 2020 - 16:14

EXCLUSIV AGROINFO. Data de referință pentru plata ajutorului excepțional de maxim 7.000 euro/fermă, acordat crescătorilor de animale pe Măsura 21, este 1 iulie 2020. Dacă la 1 iulie 2020, am avut în fermă 11 vaci eligibile pentru acest ajutor și acum mai am doar 5, pentru câte vaci primesc ajutorul? Ne-a întrebat un crescător de bovine din județul Maramureș.

DATE EUROSTAT: CÂTE OI SE MAI CRESC ÎN ROMÂNIA!

DATE EUROSTAT: CÂTE OI SE MAI CRESC ÎN ROMÂNIA!

24 septembrie 2020 - 14:33

LOCUL DOI ÎN UE. Anul trecut, în 2019, în România a fost înregistrat un efectiv de 10 milioane de ovine, ceea ce a dus țara noastră pe locul doi în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mari crescători de oi, susțin datele publicate miercuri,23 septembrie 2020, de Eurostat.

AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO/FERMĂ! MESAJUL APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

AJUTORUL DE MAXIM 7.000 DE EURO/FERMĂ! MESAJUL APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

24 septembrie 2020 - 10:19

COMUNICAT APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi.

SANCȚIUNI APIA pentru AJUTOARELE MICILOR FERMIERI ACORDATE PE MĂSURA 21!

SANCȚIUNI APIA pentru AJUTOARELE MICILOR FERMIERI ACORDATE PE MĂSURA 21!

24 septembrie 2020 - 09:22

AJUTOARE CRIZĂ. Verificările în teren efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru ajutoarele acordate în cadrul Măsurii 21, ajutoare excepționale pentru pierderile cauzate de criza sanitară, se pot solda cu aplicarea unor sancțiuni crescătorilor de animale și cultivatorilor de legume, fructe și cartofi.

CONTROLUL APIA ÎN TEREN PENTRU AJUTOARELE ACORDATE MICILOR FERMIERI PE MĂSURA 21!

CONTROLUL APIA ÎN TEREN PENTRU AJUTOARELE ACORDATE MICILOR FERMIERI PE MĂSURA 21!

24 septembrie 2020 - 08:36

AJUTOARE CRIZĂ! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat miercuri, 23 septembrie 2020, lansarea Măsurii 21 prin care sunt acordate ajutoare crescătorilor de ovine/caprine, crescătorilor de bovine care dețin sub 91 de capete bovine și cultivatorilor de legume și fructe. Cererile se depun la APIA din data 25 septembrie 2020. APIA va efectua controale în teren pentru aceste ajutoare.

APIA: CERERILE PENTRU AJUTOR CRIZĂ MĂSURA 21 SE DEPUN ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE - 23 OCTOMBRIE 2020!

APIA: CERERILE PENTRU AJUTOR CRIZĂ MĂSURA 21 SE DEPUN ÎN PERIOADA 25 SEPTEMBRIE - 23 OCTOMBRIE 2020!

23 septembrie 2020 - 20:12

APIA ANUNȚĂ! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020 a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

GHIDUL MĂSURII 21! AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE OVINE/CAPRINE!

GHIDUL MĂSURII 21! AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE OVINE/CAPRINE!

23 septembrie 2020 - 18:48

AJUTOR CRIZĂ. Ministerul Agriculturii a transmis astăzi către AGROINFO Ghidul Măsurii 21. Vă punem la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie pentru a solicita acest ajutor  la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

GHIDUL MĂSURII 21 PENTRU CRESCĂTORII DE BOVINE CARE DEȚIN SUB 91 DE CAPETE DE ANIMALE!

GHIDUL MĂSURII 21 PENTRU CRESCĂTORII DE BOVINE CARE DEȚIN SUB 91 DE CAPETE DE ANIMALE!

23 septembrie 2020 - 18:15

AJUTOR CRIZĂ. Ministerul Agriculturii a transmis astăzi către AGROINFO Ghidul Măsurii 21. Vă punem la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie pentru a solicita acest ajutor  la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia Syngenta pentru cultura de tomate

Tehnologia Syngenta pentru cultura de tomate

Produsele Syngenta recomandate pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la culturile de tomate în spații protejate.
Află ce fungicide și insecticide au fost utilizate cu succes în lotul demonstrativ Syngenta de la Seleuş, Arad.

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

La restaurant

La restaurant
Chelnerul aleargă la masa unui client: Detalii