FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

PREZENTAȚI-VĂ la APIA! TERMENE LIMITĂ pentru SUBVENȚII!

Publicat: 26 septembrie 2016 - 13:12
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

FOARTE IMPORTANT! Nu uitați de termenele limită pentru depunerea documentelor necesare cererii unice de plată în funcție de schema de plată pe care ați bifat-o în campania 2016! Nedepunerea acestor documente până la termenul limită înseamnă anularea subvenției, excluderea voastră de pe lista de plată! Nu așteptați să vă notifice Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Prezentați-vă voi la APIA!

SECTOR VEGETAL

1 OCTOMBRRIE. Până la această dată se depun la APIA documentele justificative pentru sprijinul cuplat pentru următoarele culturi:

CARTOFI TIMPURII, SEMITIMPURII și de VARĂ pentru INDUSTRIALIZARE. Valoare subvenție 2015 - 11.257,47 euro/ha.   
Dovada comercializării unei producţii minime de 12,5 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală până la data de 1 octombrie a anului de cerere; 

ATENȚIE! Persoanele fizice pot să depună dovada comercializării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere. 

Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile Prebază, Bază şi Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul nr. 1.266/2005. 

În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui/unei grup/organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei sunt

a)pentru persoanele fizice, fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
b)pentru persoanele juridice, inclusiv PFA, II, IF, copia facturii emise către grup. 

Solicitanţii mai prezintă şi: 

a)adeverinţă prin fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători prin care valorifică producţia; 
b)copia contractului încheiat între grup/organizaţie şi cumpărător.

CIREȘE ȘI VIȘINE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII. Valoare sprijin cuplat 2015 – 195,42 euro/ha.

Dovada comercializării unei producţii minime de 4,4 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 octombrie a anului de cerere. 

Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de cireşi şi/sau vişini fac dovada procesării producţiei proprii până la data de 1 octombrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

SFECLĂ DE ZAHĂR. Valoare sprijin cuplat 2015 – 786,3 euro/ha.

Contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs.

Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat.  

3 OCTOMBRIE. SFECLĂ DE ZAHĂR, ajutor național tranzitoriu (ANT 6).

Contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, înregistrat la Direcția Agricolă Județeană şi vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor privind respectarea suprafaţei cultivate şi a densităţii culturii. Cu penalități de 1% întârziere pe fiecare zi lucătoare  puteți depune și până la  28 octombrie 2016 inclusiv.

Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp. Absența vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6.


1 NOIEMBRIE. Până la această dată, fermierii care procesează propriile culturi depun documente justificative pentru obținerea sprijinului cuplat pentru următoarele culturi:

MAZĂRE BOABE pentru INDUSTRIALIZARE. Valoare subvenție 2015 – 141,07 euro/ha.

Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. Producție minimă 1,9 tone/ha.

FASOLE BOABE pentru INDUSTRIALIZARE. Valoare sprijin cuplat  2015 – 446 euro/ha.

Procesatorii care cultivă fasole boabe fac dovada industrializării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. Producție minimă 0,85 tone/ha.

TOMATE CULTIVATE în CÂMP, DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII. Valoare sprijin cuplat 2015 – 13.669,88 euro/ha.

Dovada valorificării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a unei cantităţi cel puţin egale cu 30 tone/ha până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

Unităţile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

CASTRAVEȚI CULTIVAȚI în CÂMP  pentru INDUSTRIALIZARE. Valoare sprijin cuplat 2015 – 3.065,6 euro/ha.

Dovada valorificării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

Livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveţi la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere proprii fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne (producții minime : 50 tone/ha pentru industrializare și 65 tone/ha pentru consum în stare proaspătă).

PRUNE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII pentru OBȚINEREA de PRODUSE NONALCOOLICE. Valoare sprijin cuplat  2015 – 2.966,38 euro/ha.

Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producţiei proprii prevăzute la lit. b), până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. Producție minimă 5,6 tone/ha.

CÂNEPĂ pentru ULEI și FIBRĂ. Valoarea sprijin cuplat 2015 – 312,81 euro/ha.

Contract cu unităţi de procesare autorizate aflate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene pentru producția obținută.  

Copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de o instituţie similară din statele membre UE, din care să rezulte activitatea de procesare a unităţii cu care a încheiat contractul.  

Factura fiscală de livrare a producţiei, proces-verbal de recepţie, bon fiscal sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, pentru cantităţile vândute, dar nu mai puțin decât producția minimă care este de 600 kg seminţe/ha sau 10.000 kg tulpini uscate/ha. 

Raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.

Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiza oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.

Copie de pe autorizaţia de cultivare emisă de DAJ. 

Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 1 noiembrie a anului de cerere.

15 NOIEMBRIE. OREZ. Valoare sprijin cuplat 2015 -  649,43 euro/ha

Contract de valorificare a unei producţii minime de 4.500 kg/ha orez şi fac dovada valorificării acesteia pe bază de factură fiscală şi contract. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii prin documente contabile interne.

Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, efectuate în ţări terţe, şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Decizia Consiliului 2003/17/CE, sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.

(Sursa: Ordinul 619/2015, modificat prin Ordinul 234/2016, privind criteriile de eligibilitate pentru toate schemele de plată din agricultură)

 

 

Vizualizat: 7896 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

17 septembrie 2021 - 09:34

Valoarea pe hectar a schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an, este stabilită printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii. Care este cuantumul subvenției APIA pentru un hectar de pășune, pentru anul 2021, subvenție de care beneficiază crescătorii de animale?

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

17 septembrie 2021 - 07:55

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, va fi marți, 21 septembrie 2021, în mijlocul fermierilor din județul Tulcea. Miercuri, șeful APIA a fost în județul Cluj, la Feleacu. APIA desfășoară, în această perioadă, o amplă campanie de informare a fermierilor români despre subvențiile agricole de care beneficiază aceștia. În fiecare județ, șeful APIA se întâlnește cu fermierii, crescătorii de animale.

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

17 septembrie 2021 - 06:18

Primarul comunei vasluiene Şuletea a postat pe pagina personală Facebook un mesaj pentru Guvern: "La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci...cu furcile, coasele şi securile!"

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

16 septembrie 2021 - 20:15

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că suma alocată pentru plata subvențiilor agricole către fermierii, crescătorii de animale din România, în perioada 2021-2027, este 13,6 miliarde de euro.

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

16 septembrie 2021 - 17:26

Eurodeputata Carmen Avram a atras atenția, în Plenul Parlamentului European, că fermierii și agricultura nu au fost menționați nici măcar o singură dată în discursul asupra Stării Uniunii, rostit de Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta deși, pe lângă pandemie, standarde tot mai înalte de calitate și importurile ieftine din țări terțe, pe umerii fermierilor stau acum și costurile mult mai mari la energie, informează un comunicat transmis Agroinfo.

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

16 septembrie 2021 - 13:58

Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

16 septembrie 2021 - 06:50

Printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, este stabilit cuantumul pe hectar al schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an. Subvenția care a crescut cu aproape 4 euro pe hectar este plata pentru tinerii fermieri.

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

16 septembrie 2021 - 06:29

Ministrul Adrian Oros a anunțat că a semnat scrisoarea comună a miniștrilor agriculturii din Grupul de la Visegrad (Cehia, Ungaria, Slovacia și Polonia), alături de Bulgaria și Croația adresată Președintelui Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, Norbert Lins, cu privire la adoptarea cu celeritate a actelor de bază a Politicii Agricole Comune de care depinde acordarea subvențiilor pentru fermieri.

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

15 septembrie 2021 - 20:14

Unul dintre cei mai influenți și bogați fermieri români, fost deputat PNL, fost membru al Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare pentru o mită de 5,3 milioane euro.

Subvenții APIA 2021! Cuantum SAPS pe hectar pentru acest an, mai puțin cu 3 euro/ha față de anul trecut!

Subvenții APIA 2021! Cuantum SAPS pe hectar pentru acest an, mai puțin cu 3 euro/ha față de anul trecut!

15 septembrie 2021 - 08:48

Un proiect de hotărâre de Guvern, publicat marți, 14 septembrie 2021, pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii anunță cuantumul pe hectar pentru plățile directe pe suprafață ale fermierilor, pentru acest an. Suma pe hectar pentru schema de plată unică pe suprafață, SAPS, este mai mică cu 3,26 euro/ha prin comparație cu SAPS plătit anul trecut fermierilor români.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Ioan Hlavai, exploatează în jur de o sută de hectare iar în 2019 a reuşit să câştige un proiect de finanţare cu fonduri europene în valoare de 74.500 euro, pentru achiziţia de utilaje. Îşi luase atunci un tractor Zetor Forterra CL 140, împreună cu o tocătoare pentru defrişări. „Până la urmă, am comparat mai multe modele de tractoare cu acelaşi număr de cai putere iar concluzia a fost că cea mai bună soluţie pentru mine este acest Zetor. M-a interesat nu doar preţul de achiziţie, ci şi cât m-ar costa întreţinerea tractorului. Serviciile after-sales sunt foarte importante”, îmi spunea fermierul.

Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței Povestea porumbului de Cărpiniş

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii