KWS+
Reclama header after big part 2

FERMIERI, SE SCHIMBĂ CONDIȚIILE pentru ÎNCASAREA SUBVENȚIILOR APIA!

Publicat: 31 iulie 2017 - 10:16
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

ULTIMA ORĂ! ORDINUL SUBVENȚIILOR, DIN NOU MODIFICAT! Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa oficială, în urmă cu puțin timp, modificări substanțiale în condițiile de eligibilitate pentru încasarea subvențiilor din agricultură. Proiectul modifică Ordinul 619/2015 privind criteriile de eligibilitate pentru toate schemele de plată din agricultură.

Potrivit proiectului de act normativ, modificările vizează sprijinul cuplat din sectorul vegetal, plata pe înverzire, agricultura ecologică și plățile compensatorii acordate fermierilor pentru pachetele din măsurile de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2020.

SPRIJIN CUPLAT VEGETAL

1.La articolul 41, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(4) Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate în cadrul măsurii la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.”

2.La articolul 41, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de plată. Nerespectarea prevederilor alin (5) precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii pentru care nu se respectă această prevedere.

SPRIJIN CUPLAT HAMEI

3.La articolul 49, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unităţi de procesare a hameiului pentru producţia de bere, înregistrate în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Fac excepție fermierii care au și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru producția ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;
d) în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, acesta face dovada procesării producţiei minime prevăzute la lit. c), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.”

SPRIJIN CUPLAT CARTOFUL DE SĂMÂNȚĂ

4. La articolul 59, alin.(1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
“d) în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator înregistrat pentru siguranţa alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producţiei minime, prin documente contabile interne, până la data prevăzută la lit. c).”

PLATA PE ÎNVERZIRE

5. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevăzute în anexa nr. 7 şi reprezintă acele elemente situate în interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier.”

6. La articolul 86, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic (ZIE) se calculează astfel:

a) În ceea ce privește gardurile vii, fâșiile împădurite, arborii în aliniament și rigolele, suprafața se calculează până la o lățime maximă de 10 metri.
b) În ceea ce privește pâlcurile arbustive din zona de câmpie, inclusiv arborii în grup și iazurile, suprafața se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare.”

7. La articolul 86, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Zonele-tampon sunt suprafeţele de teren arabil înierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ şi benzile-tampon sau fâşiile de protecţie aflate de-a lungul cursurilor de apă protejate prin standardul privind bunele condiţii agricole şi de mediu GAEC 1 şi prin cerinţele legale în materie de gestionare SMR 1 şi SMR 10, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Zonele tampon situate în vecinătatea apelor de suprafaţă sau a captărilor de apă potabilă, trebuie să respecte cerința privind interzicerea aplicării pesticidelor şi a fertilizanţilor. În cazul zonelor tampon de-a lungul cursurilor de apă, vegetaţia riverană este inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. În cazul zonelor tampon și a marginilor de câmp care diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 şi SMR 10, suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până la o lățime maximă de 20 metri. În zonele-tampon și pe marginile de câmp nu trebuie să existe nicio producție agricolă. În zonele-tampon și pe marginile de câmp se permite păşunatul sau tăierea ierbii, cu condiţia să poată fi în continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile privind zonele-tampon și marginile de câmp sunt prevăzute în anexa nr. 7.”

8. La articolul 86, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul cuprins:
”(31) Elementele de peisaj și zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă tampon sau margine de câmp sau un astfel de element de peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă terenului arabil al unei exploataţii.”

9. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86(1) cu următorul cuprins:
„Art 86(1). În sensul prezentului capitol, în cazul în care aceeași suprafață este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă și mediu, menționate la articolul 17 alineatul (1) din ordonanță, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu.

MĂSURI DE AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ. AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ. PLĂȚI COMPENSATORII

10. La articolul 105(1) alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Anul aprobării derogării de la durata perioadei de conversie reprezintă primul an de angajament în cadrul submăsurii 11.2, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului inițial, prin menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv.

(3) Plata acordată în anul obţinerii derogării de la durata perioadei de conversie pentru angajamentul adaptat va fi cea aferentă pachetului corespondent din submăsura 11.2„

11. După articolul 105(2) se introduce un nou articol, articolul 105(3) cu următorul cuprins:
(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului M11 / pachetul 5 din M 214 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) și a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.

(2) Beneficiarul nu va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, nici pentru pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde noii categorii de folosință, pe perioada rămasă (până la finalizarea perioadei de conversie pentru submasura 11.1, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani aferentă submăsurii 11.2 / variantei de pachet 5 din M 214).

(3) Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință astfel:

a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1,
b) după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru sM 11.2 / pachetul 5 din M 214.

(4) Dacă fermierul dorește să deschidă un alt angajament pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință înaintea finalizării angajamentului inițial, angajamentul inițial se închide anticipat și se recuperează sumele plătite anterior. Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului M11 / pachetul 5 din M 214, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele, va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe aflate sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care a semnat angajamentul curent.„

12. Anexa nr. 7, Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ANEXA O GĂSIȚI AICI, PE PAGINA MADR!

ATENȚIE! Punctele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ale art. I se aplică începând cu anul de cerere 2018.

Sursa: Ministerul Agriculturii

Vizualizat: 11665 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

FERMIERII ROMÂNI POT CÂȘTIGA SUPLIMENTAR ÎNTRE 45 EURO ȘI 105 EURO/HA/AN!

FERMIERII ROMÂNI POT CÂȘTIGA SUPLIMENTAR ÎNTRE 45 EURO ȘI 105 EURO/HA/AN!

15 ianuarie 2021 - 06:45

ANALIZĂ. Fermierii români pot obţine venituri suplimentare ca urmare a implicării lor în combaterea schimbărilor climatice, prin vânzarea de certificate de carbon în piaţa internaţională, potrivit opiniei reprezentanţilor unei platforme online de tranzacţionare a cerealelor şi materiilor prime agricole care au făcut o analiză.

NOI SUBVENȚII PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

NOI SUBVENȚII PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

15 ianuarie 2021 - 06:25

SUBVENȚII AGRICULTURĂ. Noile subvenții, eco-schemele, vor fi introduse atât în sectorul vegetal, cât și-n zootehnie. Crescătorii de animale pot obține bani pentru a reduce emisiile de metan provenite de la animale, iar fermierii din sectorul vegetal, pentru a extinde agricultura ecologică, a anunțat joi Comisia Europeană.

FOST ȘEF ANSVSA, CONDAMNAT PENTRU MITĂ LA 8 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE, A FUGIT DIN ȚARĂ!

FOST ȘEF ANSVSA, CONDAMNAT PENTRU MITĂ LA 8 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE, A FUGIT DIN ȚARĂ!

14 ianuarie 2021 - 18:46

SENTINȚĂ DEFINITIVĂ. Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL şi fost şef al Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, la 8 ani și 6 luni de închisoar, consideră că este nevinovat şi anunţă că a părăsit România şi că se află în altă ţară, unde a cerut statut de refugiat politic.

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU COOPERATIVELE AGRICOLE!

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU COOPERATIVELE AGRICOLE!

14 ianuarie 2021 - 18:12

COMUNICAT. O delegație din partea Uniunii Naționale a Cooperativelor din Sectorul Vegetal(U.N.C.S.V.) a avut azi, 14 ianuarie 2021, o întâlnire de lucru cu ministrul agriculturii, Adrian Oros și  echipa tehnică cu responsabilități pe sectorul cooperativelor, informează UNCSV într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

MINISTRUL OROS: BAZĂ REALĂ DE DATE CU NUMĂRUL DE ANIMALE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

MINISTRUL OROS: BAZĂ REALĂ DE DATE CU NUMĂRUL DE ANIMALE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

14 ianuarie 2021 - 13:30

SUBVENȚII PLĂTITE DOAR CELOR CARE AU ANIMALE ȘI CELOR CARE LUCREAZĂ PĂMÂNTUL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că se lucrează intens la finalizarea unei baze reale de date cu numărul de animale din România, pentru care se vor plăti anul acesta subvenții APIA. De asemenea, șeful de la Agricultură a mai anunțat că subvențiile pe hectar de anul acesta vor ajunge doar la cei care lucrează pământul.

Rusia va CREŞTE TAXA de EXPORT inclusiv pentru cerealele furajere

Rusia va CREŞTE TAXA de EXPORT inclusiv pentru cerealele furajere

14 ianuarie 2021 - 10:38

Ministrul rus al agriculturii a propus o creștere de 20 EUR/tonă a taxei de export pentru grâu şi noi taxe pentru cerealele furajere începând din luna martie, deoarece guvernul caută modalități de a tempera creșterea costurilor cu produsele alimentare.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!

14 ianuarie 2021 - 10:09

Caracteristici meteorologice. În prima parte a intervalului va predomina un regim termic al aerului în general normal, după care, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, în cea mai mare parte a teritoriului agricol.

SUBVENȚII APIA PENTRU 2020 CARE AJUNG LA FERMIERI DUPĂ 31 MARTIE 2021!

SUBVENȚII APIA PENTRU 2020 CARE AJUNG LA FERMIERI DUPĂ 31 MARTIE 2021!

14 ianuarie 2021 - 09:29

TERMENE APIA. Subvențiile APIA pe hectar care ajung la fermierii români după 31 martie 2021 sunt sprijinul cuplat la lucernă, sprijinul cuplat la soia, sprijin cuplat pentru cânepă pentru ulei și/sau fibră, sprijin cuplat la orez. Plata acestor subvenții europene pe hectar este condiționată de depunerea unor documente justificative la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Termenul limită pentru acte este 31 martie 2021 pentru plățile pe hectar aferente lui 2020.

SUBVENȚIA APIA DE 800 DE EURO/HA! TERMEN PENTRU PLATĂ, 31 IANUARIE!

SUBVENȚIA APIA DE 800 DE EURO/HA! TERMEN PENTRU PLATĂ, 31 IANUARIE!

14 ianuarie 2021 - 08:19

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Pentru a încasa sprijinul cuplat la sfecla de zahăr, aferent anului 2020, fermierii care au solicitat această plată de la APIA fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha. Actele se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 ianuarie 2021, anunță APIA.

Egiptul a anulat ultima licitaţie pentru grâu

Egiptul a anulat ultima licitaţie pentru grâu

13 ianuarie 2021 - 19:58

Autoritatea Generală pentru Aprovizionare (GASC), entitatea responsabilă pentru achiziţiile strategice de grâu în Egipt a anulat licitația de marţi (12.01.2021) după ce ofertele primite au crescut cu 30USD/tonă, comparativ cu licitaţia din decembrie 2020.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016.

„Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

"Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone.

Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Drum ciudat

Drum ciudat
De acasă de la mine până la primul bar fac doar 10 minute. Detalii