Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

Politica de confidentialitate GDPR

Politică de confidenţialitate

 

Informaţii generale

 

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Comision Dic SRL, cu sediul social în Str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7, Timişoara, Jud. Timiş, România, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.agroinfo.ro (numit, în cele ce urmează, „Site-ul”).

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaţi Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuinţele dumneavoastră în cadrul SC Comision Dic SRL, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizaţi contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC Comision Dic SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

În cazul în care alegeţi să vă creaţi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizaţi comanda, adresa de e-mail şi celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC Comision Dic SRL, iar contul creat va fi şters automat.

 

II.2. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact/întrebări/reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

 

III. Scopurile şi temeiurile prelucrării

 

III.1. Dacă sunteţi client al Site-ului, SC Comision Dic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru desfăşurarea relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL, definit în cuprinsul Termenelor şi Condiţiilor https://agroinfo.ro/termeni-si-conditii

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL.

 

 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă SC Comision Dic SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi în materie de arhivare.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea SC Comision Dic SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin şi deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Comision Dic SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuţei corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secţiunea Informaţiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteţi să vă dezabonaţi prin accesarea secţiunii Informaţiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienţei oferite pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Comision Dic SRL de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteţi utilizator al Site-ului, SC Comision Dic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Comision Dic SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi să-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea şi bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră oferită pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Comision Dic SRL de a asigura funcţionarea corectă a Site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, SC Comision Dic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

 

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale şi ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Comision Dic SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

În situaţia în care sunteţi client şi vă exercitaţi opţiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ştergere cont din secţiunea Informaţiile contului meu, SC Comision Dic SRL va interpreta această acţiune ca opţiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ţinem la curent despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeţi să vă ştergeţi contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri şi/sau sms-uri de acest gen. Totuşi, dorim să vă informăm că ştergerea contului nu va avea ca efect automat ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriţi să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriţi ştergerea datelor, vă puteţi exercita drepturile detaliate la punctulVII de mai jos. În cazul în care solicitaţi ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Comision Dic SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de SC Comision Dic SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Comision Dic SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină SC Comision Dic SRL în desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către SC Comision Dic SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea Site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendinţelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc..

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către SC Comision Dic SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiaţi

 

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către SC Comision Dic SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea SC Comision Dic SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Comision Dic SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, SC Comision Dic SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 • dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  • sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Comision Dic SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziţie - în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Comision Dic SRL sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care SC Comision Dic SRL poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă;
  • în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: contact@agroinfo.ro

 

Această pagină de Internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://agroinfo.ro/cookies/

 

Politică privind fişierele cookies

 

Site-ul www.agroinfo.ro utilizează cookie-uri.

 

1. Introducere

 

Prezenta Politică privind fişierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.agroinfo.ro. Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor de către SC Comision Dic SRL, în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 

2. Ce sunt cookie-urile?

 

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie şi la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informaţii în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

 

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existenţă determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conţin programe software, viruşi sau spyware şi nu vor accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

 

Un cookie este format din două părţi: numele cookie-ului şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

 

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

 

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienţă mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecărui utilizator în parte şi anume pentru:

 • îmbunătăţirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către SC Comision Dic SRL, în calitate de deţinător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcţie de serviciile/produsele accesate.

 

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, SC Comision Dic SRL poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă şi mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferinţe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

 

4. Care este durata de viaţă a cookie-urilor?

 

Durata de viaţă a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină şi durata de viaţă a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune - Un „cookie de sesiune” este un cookie care este şters automat când utilizatorul îşi închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe - Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câţiva ani în viitor) sau până la ştegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

 

Anumite secţiuni de conţinut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terţi, adică nu de către SC Comision Dic SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terţi („third party cookie-uri”).

Terţii furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecţie a datelor şi Politica de Confidenţialitate disponibilă pe această pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: Google Analytics, Facebook, etc.

 

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

 

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet www.agroinfo.ro pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanţă a paginii de internet;

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

c. Cookie-uri pentru geotargetting;

d. Cookie-uri de înregistrare;

e. Cookie-uri pentru publicitate;

f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

 

a. Cookie-uri de performanţă

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferinţele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferinţelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

 

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

 

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte ţara de provenienţă a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleaşi reclame indiferent de limba selectată.

 

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistraţi pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opţiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor şterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

 

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia şi timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicităţii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informaţii despre contentul vizualizat, nu şi despre utilizatori.

 

7. Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

 

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit recunoaşterea browserului. Această pagină de internet recunoaşte browserul până când cookie-urile expiră sau sunt şterse.

 

8. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce priveşte cookie-urile

 

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ştergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

 

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităţilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii îşi pot configura browserul să respingă fişierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secţiunea „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului dumneavoastră.

Totuşi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferinţelor şi intereselor dumneavoastră, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a întelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresaţi la: contact@agroinfo.ro

 

Termeni şi condiţii

 

Termeni şi condiţii de utilizare www.agroinfo.ro

 

Acesti termeni şi condiţii (“Termeni şi Condiţii”) constituie acordul legal dintre dumneavoastră şi Comision Dic SRL. Vă rugăm să citiţi aceşti Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a site-ului www.agroinfo.ro (numit în continuare „Site-ul”). Accesarea şi vizitarea Site-ului, înregistrarea unui cont pe Site şi/sau folosirea serviciilor şi produselor Site-ului înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

 

1. TERMENI GENERALI

 

a. Site-ul www.agroinfo.ro, numit în continuare AGROINFO sau „Site-ul”, este proprietatea SC Comision Dic SRL, înregistrată ca operator în evidenţele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 31259.Accesarea acestui Site ori a oricărei părţi din acest Site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi SC Comision Dic SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

 

b. AGROINFO poate schimba conţinutul Site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe Site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

 

c. Continuând să utilizaţi Site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor AGROINFO.

 

d. AGROINFO poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, Site-ul. AGROINFO poate limita accesul la Site ori la anumite părţi din Site. Totodată, AGROINFO poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din Site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

 

2. CONŢINUT

 

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - numite, generic, „Conţinut”) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

 

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către AGROINFO.

 

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al AGROINFO.

 

d. AGROINFO nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

 

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis pe adresa contact@agroinfo.ro

 

3. DREPTURI DE AUTOR

 

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

 

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a Conţinutului site-ului www.agroinfo.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

 

c. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în cazul preluării de informaţii de pe site-ul www.agroinfo.ro, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor de autor.

Sursa www.agroinfo.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) are stabilite termenele pentru luna octombrie 2019 pentru plata subvenţiilor cuvenite fermierilor”, informează www.agroinfo.ro). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza „Integral pe AGROINFO” (sau o formulă echivalentă), această formulă având link spre site-ul www.agroinfo.ro

De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia sau la începutul ştirii, se va preciza în mod vizibil: „SURSA: AGROINFO”, cu link către site-ul www.agroinfo.ro

Mediile offline se supun aceloraşi termeni de preluare a Conţinutului site-ului AGROINFO şi prevederilor Legii drepturilor de autor din România.

 

d. AGROINFO, logo-ul AGROINFO şi www.agroinfo.ro sunt proprietatea SC Comision Dic SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al SC Comision Dic SRL.

 

4. RĂSPUNDERI

 

a. Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de AGROINFO în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea Conţinutului. AGROINFO îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe Site, intrepretat la discreţia AGROINFO ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

 

b. Utilizarea Site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către AGROINFO a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea AGROINFO nu poate fi reţinută.

 

5. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE AGROINFO

 

a. Prin transmiterea de informaţii către AGROINFO se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

 

b. Transmiterea de informaţii către AGROINFO echivalează cu acceptul acordat AGROINFO şi societăţilor afiliate (colectiv încadrate drept AGROINFO) ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

 

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către AGROINFO, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea AGROINFO şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. AGROINFO nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

 

d. AGROINFO nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

 

6. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

 

a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.agroinfo.ro este liber.

 

b. Pentru opţiunea „Login/Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail etc.).

 

7. COOKIES

 

Site-ul www.agroinfo.ro foloseşte cookie-uri. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.agroinfo.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării Site-ului. Unii dintre partenerii noştri de afaceri (de exemplu, cei care îşi fac publicitate) folosesc cookie-uri pe site-ul www.agroinfo.ro. Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri. Puteţi afla detalii despre Cookie-uri în secţiunea Cookies.

 

7. TRIMITE ARTICOL

 

Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de referinţe informându-şi un prieten în legătură cu site-ul sau newsletterul nostru, îi vom cere adresa de e-mail a prietenului său. AGROINFO va trimite automat prietenului sau un mesaj e-mail prin care-l invită să viziteze site-ul. AGROINFO stochează această informaţie pentru singurul scop de a trimite acest unic mesaj e-mail.

 

8. OPŢIUNEA DE DEZABONARE

 

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la www.agroinfo.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conţinut în e-mail. Dezabonarea de la newsletter se face online, trimiţând solicitarea de dezabonare prin intermediul formularului de feedback, accesibil pe site după logare.

 

9. SECURITATE

 

SC Comision Dic SRL adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul www.agroinfo.ro, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele de abonare la newsletter-ul www.agroinfo.ro necesită introducerea unor date personale (de exemplu, numărul de telefon mobil), care vor fi protejate. Detalii în secţiunea Politica de confidenţialitate

 

10. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

 

a. Conţinutul site-ului www.agroinfo.ro, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de AGROINFO şi de către furnizorii săi de conţinut. Site-ul www.agroinfo.ro furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

 

b. AGROINFO nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către AGROINFO prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site, după logare.

 

c. AGROINFO şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de Site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. AGROINFO îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi AGROINFO face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

 

d. Fiecare utilizator al Site-ului este de acord ca, la cererea SC Comision Dic SRL, să exonereze de răspundere www.agroinfo.ro şi SC Comision Dic SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

 

e. AGROINFO îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe Site.

Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016. „Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș. "

Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone. Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Încărcătoarele Weidemann mari sunt folosite pentru tot ce înseamnă lucrul pe câmp şi muncă grea pe platforma zootehnică și în afara ei - încărcat, descărcat, stivuit baloți în fânare, încărcat bălegar pentru fertilizarea suprafețelor agricole, inclusiv împins zăpada de pe platformă. „Acum doi ani am avut zăpadă de aproape doi metri, viscolită, nu ne descurcam fără încărcătoarele Weidemann. Încărcătorul Weidemann T 5522 este mai stabil, iar modelul 3080 LPT telescopic este articulat la mijloc și este mai flexibil.

Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde FENDT - Medalii de argint la AGRITECHNICA 2019 Soluția Syngenta la antracnoza, boală care afectează cultura de pepene verde

Bancul zilei

Amânare

Amânare
Nu lăsa nimica pe mâine. Detalii