Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

ŢARA MISTREŢILOR (II). Date OFICIALE: AVEM de TREI ORI MAI MULŢI MISTREŢI decât ar fi OPTIM!

Publicat: 27 august 2019 - 23:11
2 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

EFECTIVE DE MISTREŢI ÎN ROMÂNIA! Numărul mistreţilor din ţara noastră a crescut constant din 2015 până în 2018, reiese din rapoartele oficiale întocmite de Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP). Iată CIFRELE!

AGROINFO a analizat Centralizatoarele efectivelor de mistreţ evaluate, a realizarilor cotelor de recoltă aprobate şi a propunerilor de cote de recoltă pentru fiecare an începând cu 2016 până în 2019, documente publice, întocmite de specialiştii din Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP).

Datele MAP, prezentate în tabel, arată că, deşi efectivul optim de mistreţi din România ar fi în jur de 37.000 de capete, numărul real al acestora a crescut constant în ultimii patru ani, datele MAP înregistrând o creştere de 26.278 capete de mistreţi în acest interval: de la aproape 91.000 de capete în 2015, 99.200 de capete în 2016, aproape 105.000 capete în 2017 şi peste 117.000 capete în 2018. O scădere a efectivelor, la circa 99.700 capete de mistreţi, este preconizată pentru anul 2019.

Efective OPTIME de mistreţi în 2018, conform MAP: 37.025 capete

Efective de mistreţi ÎN PLUS FAŢĂ DE EFECTIVUL OPTIM în 2018: 80.113 capete (mai mult decât dublu faţă de efectivul optim)

Toate aceste efective se află în fonduri de vânătoare administrate, la ora actuală, de 738 de gestionari de fonduri cinegetice din toate cele 41 de judeţe ale ţării, inclusiv filialele Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) din fiecare judeţ.

Uitaţi-vă cu atenţie pe aceste cifre şi CITIŢI MAI DEPARTE!

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE MISTREŢI ÎN ROMÂNIA 2015-2019

evolutie-efective-mistreti-_b

În noiembrie 2016, intra în vigoare Hotărârea de Guvern 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative.

La Capitolul V - Măsurile care se aplică pentru porcii mistreţi din fondurile cinegetice, parcurile naţionale, Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare, Programul prevede, printre altele, următoarele:
Art. 28. Din momentul confirmării oficiale a primului focar de pestă porcină africană în România, cel puţin următoarele măsuri pentru combaterea pestei porcine africane în populaţiile de porci mistreţi sunt aplicate în zonele sub restricţii prevăzute de Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, pentru teritoriul considerat infectat, după cum urmează:
a) cotele de vânătoare sunt analizate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi sunt stabilite ţinând cont de necesitatea reducerii populaţiei de porci mistreţi existente;
b) administrarea de hrană pentru momirea porcilor mistreţi la locurile de pândă este permisă;
c) hrănirea susţinută cu cantităţi îndestulătoare de hrană, pe parcursul iernii, a porcilor mistreţi este interzisă;
d) încurajarea vânătorii care are ca obiect anumite categorii de porci mistreţi, îndeosebi pentru femelele adulte şi subadulte; ŢINTA VÂNĂTORII ESTE ATINGEREA DENSITĂŢII DE 0,5 MISTREŢI PE KMP SAU MAI REDUSĂ, pentru a împiedica răspândirea bolii.

Pesta porcină africană (PPA) bântuia în jurul României din vara anului 2016, iar cele mai multe cazuri erau la mistreţi. Organizaţiile crescătorilor de porci cereau încă de atunci ca autorităţile române să ia măsuri ca boala să nu intre în ţara noastră. PPA a fost confirmată oficial pentru prima dată în România la finalul lunii iulie 2017, în judeţul Satu Mare, într-o gospodărie. Apoi, în iunie 2018, PPA a apărut şi în sudul-estul ţării, în judeţul Tulcea, şi s-a extins rapid şi în gospodării şi ferme, în mai multe judeţe.

Într-o lună şi jumătate, până aproape de finalul lunii iulie 2018, potrivit ANSVSA, erau confirmate deja 440 de focare de PPA la porci domestici în 7 judeţe din sud-estul ţării şi din nord-vestul ţării, din care 438 în gospodării şi 2 în exploataţii comerciale. Plus 16 cazuri de PPA confirmate la porci mistreţi.

Însă abia la finalul lunii august 2018, intra în vigoare Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, prin care erau aprobate cote suplimentare de intervenţie la mistreţ.

Cota totală de intervenţie pentru întreaga ţară, stabilită prin Ordinul 827, era de 28.013 capete de mistreţi, în plus faţă de cota de 53.134 capete de mistreţi aprobată prin Ordinul MAP nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019.

Ordinul 827 prevedea că această cotă de intervenţie trebuie realizată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului (31 august 2018) în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, în timp ce în zonele de protecţie stabilite pe o rază de 13 km în jurul focarelor de PPA, „SE RECOLTEAZĂ INTEGRAL MISTREŢII şi cotele de recoltă aprobate pentru speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda "la pândă" şi "la dibuit", ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA CONFIRMAREA VIRUSULUI.

Ordinul 827/2018 a fost abrogat în mai 2019, când a intrat în vigoare Ordinul MAP nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020 şi care prevede o cotă de vânătoare la mistreţ de 65.560 capete pentru sezonul 2019/2020.

Acelaşi Ordin mai prevede că (Art. 9):
- pentru prevenirea răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreţ prin referat de aprobare, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene şi cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/EU, precum şi că
- pe fondurile cinegetice din judeţele Bihor, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila şi Tulcea aflate pe frontiera de stat cu Ungaria, Ucraina şi Republica Moldova, precum şi în zone încadrate la categoria „mare risc” în ceea ce priveşte riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează obligatoriu din ambele sexe, urmărindu-se realizarea în proporţie de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât şi din cele sub-adulte.

CE TREBUIE SĂ ŞTIE FERMIERII CĂRORA MISTREŢII LE DISTRUG CULTURILE AGRICOLE

Tot Ordinul MAP 673/2019, în vigoare la această dată, prevede că:
Art. 6. - (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă, după cum urmează:

  • în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;
  • în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum şi în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

- (2) În scopul prevenirii pagubelor produse culturilor agricole şi pentru prelevarea de probe biologice de la exemplarele de mistreţ, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate aproba, prin referat de aprobare, recoltarea acestora în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului sau la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Recoltarea exemplarelor se realizează de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă.
- (3) Aprobările prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi nivelurile populaţionale ale speciei mistreţ şi iminenţa producerii de pagube pentru situaţia prevăzută la alin. (1) sau solicitările direcţiilor sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2).
- (4) Aprobările prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) se acordă în baza raportului de control întocmit de către personalul de specialitate din domeniul silvic sau cinegetic avizat de conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în urma verificării în teren privind situaţia pagubelor.

Vizualizat: 4506 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Citeste si:

ŢARA MISTREŢILOR sau CUM SE PREFAC AUTORITĂŢILE STATULUI CĂ LUPTĂ CONTRA PPA!

ŢARA MISTREŢILOR sau CUM SE PREFAC AUTORITĂŢILE STATULUI CĂ LUPTĂ CONTRA PPA!

LEGI CARE FAVORIZEAZĂ MISTREŢII ŞI VÂNĂTORI VÂNAŢI LA RÂNDUL LOR! Autorităţile au cerut reducerea de urgenţă a numărului de mistreţi, vinovaţi de răspândirea pestei porcine africane (PPA), dar, aşa cum este în prezent legea vânătorii, măsura ar fi imposibil de aplicat. Asta afirmă un fermier care administrează şi mai multe fonduri de vânătoare.  

Lanuri de PORUMB DISTRUSE de MISTREŢI, la MARGINEA unui ORAŞ din ROMÂNIA!

Lanuri de PORUMB DISTRUSE de MISTREŢI, la MARGINEA unui ORAŞ din ROMÂNIA!

PAZĂ, PETARDE, CÂRPE CU SPRAY, CHIAR ŞI RECOMPENSĂ ÎN BANI PENTRU VÂNĂTORI. Fermierii apelează la tot felul de metode, dar nimic nu mai sperie mistreţii, care fac ravagii în culturile de porumb!

MISTREȚII FAC RAVAGII ÎN CULTURI! FERMIERII NU SUNT DESPĂGUBIȚI!

MISTREȚII FAC RAVAGII ÎN CULTURI! FERMIERII NU SUNT DESPĂGUBIȚI!

NECAZURILE FERMIERILOR! Suprafețe agricole uriașe sunt distruse, în această perioadă, de turmele de mistreți. Fermierii români sunt disperați când văd pagubele imense pe care le fac sălbăticiunile. Mistreții s-au înmulțit foarte mult, iar extragerile din efectiv, făcute în iarnă, mult prea puține, nu au ajutat la nimic. Fermierii nu sunt despăgubiți pentru că Legea vânătorii nu este încă promulgată. Modificările făcute de parlamentari în lege sunt neconstituționale, a stabilit Curtea Constituțională a României.

GARDUL DE 133 KM ÎNTRE ROMÂNIA ȘI BULGARIA CARE OPREȘTE MISTREȚII LA GRANIȚĂ!

GARDUL DE 133 KM ÎNTRE ROMÂNIA ȘI BULGARIA CARE OPREȘTE MISTREȚII LA GRANIȚĂ!

400 DE FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN ROMÂNIA! La punctul de frontieră Negru Vodă, bulgarii controlează amănunțit toate mașinile din România care vor să treacă granița. Sunt interzise produsele din carne. Bulgaria se teme de răspândirea pestei porcine africane, așa că va ridica un gard de 133 km care să oprească migrația mistreților din țara noastră.

MISTREȚII PUN PIEDICĂ EXPORTULUI DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA!

MISTREȚII PUN PIEDICĂ EXPORTULUI DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA!

NOU FOCAR DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ! Autoritatea Federală Sanitară Veterinară din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anunţat că a introdus restricţii temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc şi produse conţinând carne de porc din România, ca urmare a epidemiei de pestă porcină, informează Itar Tass.

DEZASTRU: MISTREȚII SE HRĂNESC ÎN FIECARE NOAPTE din CULTURILE FERMIERILOR!

DEZASTRU: MISTREȚII SE HRĂNESC ÎN FIECARE NOAPTE din CULTURILE FERMIERILOR!

SĂLBĂTICIUNILE DISTRUG NOAPTE DE NOAPTE CULTURILE! Producțiile agricole istorice anunțate cu mândrie de ministrul agriculturii, Petre Daea, și de liderul PSD, Liviu Dragnea, le lasă un gust amar multor fermieri din multe județe. Agricultorii trăiesc un coșmar! Au pierdut tot ce au investit, au muncit pe brânci și acum se aleg cu praful de pe tarla. Sălbăticiunile le-au făcut ravagii în culturi. Mi-e și rușine să spun ce producție am, oftează un fermier din Olt care exploatează peste 1.000 ha.

33 de PORCI MISTREȚI UCIȘI DINTR-O LOVITURĂ! TÂNĂRUL ESTE EROUL COMUNEI!

33 de PORCI MISTREȚI UCIȘI DINTR-O LOVITURĂ! TÂNĂRUL ESTE EROUL COMUNEI!

33 DINTR-O LOVITURĂ! Un tânăr, în vârstă de 30 de ani, care se întorcea din Italia a ucis 33 de porci mistreți, dintr-o singură lovitură. Dacia Sandero, pe care o conducea tânărul, a izbit din plin o turmă de porci mistreți. Neobișnuitul accident s-a întâmplat, în noaptea de joi spre vineri, pe DN 67, în comuna Ciuperceni, județul Gorj. Localnicii, cărora mistreții le-au distrus culturile agricole, l-au declarat erou pe tânăr: Îl facem direct vânător!

Agricultorii maramureşeni cer împuşcarea mistreţilor care le distrug recoltele

Agricultorii maramureşeni cer împuşcarea mistreţilor care le distrug recoltele

Fermierii din judeţul Maramureş au solicitat autorităţilor locale împuşcarea a peste 150 de mistreţi în extrasezon, motivând că aceste animale sălbatice le distrug culturile. 

Covasna: Mistreţii au păgubit agricultorii; pierderile nu pot fi compensate

Covasna: Mistreţii au păgubit agricultorii; pierderile nu pot fi compensate

În judeţul Covasna hectare întregi de culturi agricole au fost distruse de mistreţi, iar urşii şi lupii, care trăiesc în număr mare în zonă, au ucis în ultima perioadă mai multe animale domestice. Pierderile nu pot fi despăgubite.

Culturile agricultorilor sălăjeni se află în pericol din cauza mistreţilor. Aceştia ameninţă cu proteste

Culturile agricultorilor sălăjeni se află în pericol din cauza mistreţilor. Aceştia ameninţă cu proteste

Culturile agricole ale sătenilor din mai multe comune din Sălaj sunt distruse în mod regulat, de mai mulţi ani, de porcii mistreţi de pe un fond privat de vânătoare.

La Bacău au apărut cinci cazuri de trichineloză la mistreţi, anul acesta

La Bacău au apărut cinci cazuri de trichineloză la mistreţi, anul acesta

De la începutul anului şi până în prezent, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bacău a identificat cinci mistreţi suferinzi de trichineloză, adică dublul numărului de cazuri înregistrate în aceeaşi perioadă a anilor 2010, 2011, 2012.

Alte articole in aceasta categorie

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

29 noiembrie 2020 - 08:39

AJUTOARE PENTRU ZONA MONTANĂ. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că sunt alocate 1,4 miliarde de euro pentru plățile compensatorii pe hectar și pe cap de animale destinate fermierilor din zona montană. Suma este alocată pentru următorul exercițiu financiar, 2021-2027.

CUM DEVINE RENTABILĂ O FERMĂ CU 18 VACI!

CUM DEVINE RENTABILĂ O FERMĂ CU 18 VACI!

29 noiembrie 2020 - 07:39

AFACERI AGRICULTURA. Un crescător de bovine din județul Suceava a reușit să-și transforme o fermă de 18 vaci de lapte într-o afacere rentabilă. Crescătorul și-a construit din bani europeni o făbricuță, organizată în trei containere modulare, unde produce brânzeturi, lapte acru, smântână, etc. Produsele lactate pot fi cumpărate direct de la făbricuță, iar în perioada următoare, fermierul va intra cu produsele lui într-un lanț de magazine cu produse tradiționale.

GUVERN: NOU SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI!

GUVERN: NOU SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI!

29 noiembrie 2020 - 06:38

OFICIAL. Guvernul a adoptat în ședința din 27 noiembrie 2020 o hotărâre prin care este instituit un nou ajutor financiar pentru fermieri, programul Agro Invest. Prin acest program de sprijin, fermierii pot să contracteze credite de la bănci cu garanții de stat și dobândă subvenționată.

APROBATĂ DE GUVERN! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

APROBATĂ DE GUVERN! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

29 noiembrie 2020 - 06:20

AJUTOR FERMIERI. Guvernul a aprobat în ședința din 27 noiembrie 2020 o ordonanță de urgență prin care este instituită o schemă de ajutor pe hectar în cuantum de 500 de euro/ha pentru viticultori. Subvenția a fost aprobată deja de Comisia Europeană, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va face plata către beneficiari până la data de 31 decembrie 2020.

ȘEFUL AFIR: PREFER SĂ DAU UN LEU ÎN PLUS PE UN PRODUS AUTOHTON CARE ARE GUST ȘI ESTE CURAT!

ȘEFUL AFIR: PREFER SĂ DAU UN LEU ÎN PLUS PE UN PRODUS AUTOHTON CARE ARE GUST ȘI ESTE CURAT!

28 noiembrie 2020 - 08:26

BANI PENTRU FERMIERI. Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, a anunțat suma care va fi la dispoziția fermierilor români pentru investițiile în ferme în următorii 7 ani. Totodată, șeful AFIR declară că este un susținător al produselor românești, provenite din fermele din România și militează pentru reducerea importurilor.

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

27 noiembrie 2020 - 18:32

TEREN AGRICOL PENTRU TINERII FERMIERI. Tânărul fermier Marcel Pop din județul Satu Mare este primul tânăr fermier care a semnat astăzi un contract cu Agenția Domeniilor Statului pentru atribuirea directă a celor 50 de hectare de teren agricol, promise tinerilor fermieri. Pentru celelalte suprafețe declarate disponibile în câteva județe, se vor organiza licitații publice.

 

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

27 noiembrie 2020 - 17:18

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2020.

MINISTRUL OROS: AJUTOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO/AN PENTRU SERE ȘI SOLARII!

MINISTRUL OROS: AJUTOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO/AN PENTRU SERE ȘI SOLARII!

27 noiembrie 2020 - 10:44

OFICIAL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că fermierii români vor beneficia, în fiecare an, timp de 7 ani, de 100 de milioane de euro, ajutor pentru construirea de sere și solarii. Potrivit șefului MADR, va fi o nouă măsură de finanțare a agricultorilor români, lansată în premieră pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027.

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

27 noiembrie 2020 - 09:49

DEZASTRU! Seceta și recoltele dezastruoase din Dobrogea îi forțează pe fermieri să își vândă utilajele și terenurile.Mulți nu mai au bani pentru salariile angajaților pe care i-au găsit foarte greu. Cornel Zamfir deţine peste 1300 de hectare în apropierea localităţii Cobadin, în Constanța. A scos la vânzare mai multe utilaje agricole ca să obţină banii pentru salariile angajaților. Dacă fermierii mari au probleme, cei mici nu vor rezista

EURODEPUTAT BUDA: SUBVENȚIE DIRECTĂ DE 100.000 DE EURO/FERMĂ PENTRU PRODUCȚIA PRIMARĂ DE PRODUSE AGRICOLE!

EURODEPUTAT BUDA: SUBVENȚIE DIRECTĂ DE 100.000 DE EURO/FERMĂ PENTRU PRODUCȚIA PRIMARĂ DE PRODUSE AGRICOLE!

27 noiembrie 2020 - 08:15

OFICIAL BRUXELLES. Europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele COMAGRI, Parlamentul European, a anunțat că a fost aprobată de către Comisia Europeană o schemă de ajutor pentru România în valoare de 216 milioane de euro. Ajutorul va fi acordat sub forma unor subvenții directe care nu pot depăși 100.000 de euro/fermă pentru producția primară de produse agricole și 120.000 de euro/întreprindere în sectorul pescuitului și acvaculturii.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [2]  
Pagini: [1]  1   
2.
|
12. 20, 2019. Friday 19:23
Mistreti mai multi, dar paduri mai putine...
1.
Simipn
|
08. 28, 2019. Wednesday 13:30
Singura masura care ar trebui luata este de a elimina mistretii din libertate si de a permite conservarea acestora in rezervatii respectiv parcuri naturale aceleasi masuri trebuie luate si pentru lupi ursi si alte specii care produc daune considerabile culturilor agricole precum si efectivelor de animale atat prin raspandirea bolilor cat si prin pericolul care il reprezinta pentru oameni si bunuri. Trebuie sa ne trezim si sa nu mai permitem bataia de joc a statului roman .
Rezultate: [2]  
Pagini: [1]  1   

Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016. „Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș. "

Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone. Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Încărcătoarele Weidemann mari sunt folosite pentru tot ce înseamnă lucrul pe câmp şi muncă grea pe platforma zootehnică și în afara ei - încărcat, descărcat, stivuit baloți în fânare, încărcat bălegar pentru fertilizarea suprafețelor agricole, inclusiv împins zăpada de pe platformă. „Acum doi ani am avut zăpadă de aproape doi metri, viscolită, nu ne descurcam fără încărcătoarele Weidemann. Încărcătorul Weidemann T 5522 este mai stabil, iar modelul 3080 LPT telescopic este articulat la mijloc și este mai flexibil.

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Şah

Şah
Doi vechi amici stau de vorbă: Detalii