Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Ordin ANSVSA: Micii crescători de oi/capre, vaci și porci, obligați să notifice în 5 zile medicul veterinar!

Publicat: 25 ianuarie 2022 - 20:13
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

În termen de 5 zile lucrătoare de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine și porcine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit, avertizează crescătorii de animale un proiect de Ordin al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), publicat astăzi pe site-ul oficial. Ce alte obligații au micii crescători de animale?

"Obligaţiile proprietarilor exploataţiilor nonprofesionale, ale proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit

"Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale
(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 5 zile lucrătoare înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în BDE (baza de date electronică), furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa 3 la norma sanitar-veterinară.

(2) În cazul unei exploataţii existente fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, după cum urmează:
a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;
b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploataţie;
d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei prevăzut în anexa 1 la norma sanitar-veterinară, să îl actualizeze şi să îl prezinte pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
e) asigură condiţiile şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor efectuate de către medici veterinari de liberă practică împuternicți privind efectuarea acțiunilor sanitar veterinare obligatorii prevăzute în Programul strategic.

(3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.
(4) Proprietarul exploataţiei declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.
(5) Proprietarul exploataţiei răspunde conform prevederilor legale de realitatea şi corectitudinea datelor, declarate şi asumate prin semnătură medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali.
(6) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor, în cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor care îi sunt remise.
(7) Asigură condiţiile şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea şi verificarea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în privinţa individualizării, identificării şi înregistrării animalelor la deţinătorii/proprietarii de animale în cadrul controlului la exploatații, în târguri organizate, pe păşuni, la centrele de colectare.

Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale

(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine și porcine din exploataţia sa.
(2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni deţinute.
(3) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de documentele de circulație.
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine și porcine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
(5) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine și porcine; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea documentului de circulatie şi pune la dispoziţia acestuia animalele pentru verificarea identității.
(6) În cazul vânzării animalelor, din exploataţia nonprofesională, indiferent de destinaţie, deţinătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit, înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, anterior predării animalelor către noii deţinători.
(7) Verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulaţie şi formularele de continuare ale acestora şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin semnătură.
(8) În cazul preluării animalelor de la o exploataţie comercială sau de la un mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător actualizează registrul exploatației şi prezintă medicului veterinar de liberă practică împuternicit documentul de circulație în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.
(9) Numai animalele înscrise în documentul de circulație pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii.

(10) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa, pe timpul mişcării animalelor, următoarele documente:
a) la ieşirea animalelor din speciile porcine, bovine, ovine şi caprine către altă exploataţie, documentul de circulație, iar pentru animalele din speciile camelide, cervidee și reni, suplimentar, documentul de identificare unic pe viaţă;
b) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi, documentul de circulație, iar pentru animalele din speciile camelide, cervidee și reni, suplimentar, documentul de identificare unic pe viaţă;
c) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(11) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie – document de înregistrare a exploataţiei, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.
(12) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine, porcine sau caprine, care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 3 zile lucrătoare, și prezintă acestuia documentul de circulație cu care s-au întors animalele.
(13) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație, dar animalul/animalele înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice în termen de 3 zile lucrătoare medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul SNIIA (Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor) prin predarea către acesta a documentului de circulație.
(14) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a actualiza în registrul exploataţiei datele pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie.
(15) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de circulație a animalelor pe parcursul mişcării acestora.
(16) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulație.
(17) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de documentele de circulație.
(18) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a deține documentele de circulație ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.
(19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.
(20) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate.
(21) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează," precizează proiectul de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, publicat astăzi pe site-ul ANSVSA. 

 

Vizualizat: 17999 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

01 decembrie 2023 - 15:42

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis astăzi un mesaj fermierilor, crescătorilor de animale.

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

30 noiembrie 2023 - 14:21

Un val mare de nemulțumiri se ridică din rândul fermierilor și crescătorilor de animale în ultima perioadă. Pulsul accelerat, dezamăgirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin răzbat din reacțiile lor la comunicatele făcute de către cele două agenții de plăți din agricultura României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2023 - 12:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să demareze de luni, 4 decembrie 2023, plățile finale aferente anului de cerere 2023. În fiecare an, tranșa a doua de plată a început în prima zi lucrătoare ulterioară datei de 1 decembrie. 

Lansare nouă sesiune bani europeni!

Lansare nouă sesiune bani europeni!

30 noiembrie 2023 - 10:54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Ajutor minimis APROBAT!

Ajutor minimis APROBAT!

30 noiembrie 2023 - 10:39

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat pe 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

30 noiembrie 2023 - 10:16

Ministrul agriculturii Florin Barbu este acuzat că ar face ghidurile pentru ajutoarele de stat astfel încât banii să fie obținuți de băieții deștepți. Acuzațiile sunt lansate în spațiul public de fostul ministru al agriculturii Adrian Oros.

Nu mai are cine mulge o oaie!

Nu mai are cine mulge o oaie!

29 noiembrie 2023 - 18:44

Fermierii, crescătorii de animale încep să apeleze din ce în ce mai mult la tehnologie de ultimă generație, pentru că nu mai găsesc lucrători care să fie dispuși să muncească în ferme. 

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

29 noiembrie 2023 - 18:36

Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui.

Poftim, din România!

Poftim, din România!

29 noiembrie 2023 - 17:29

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 și cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, organizează, în perioada 1 – 3 decembrie 2023, târgul „Poftim, din România!”, în Parcul Tudor Arghezi din sectorul 4, București.

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

29 noiembrie 2023 - 14:55

Pășunile sunt foarte râvnite pentru sumele mari pe hectar care se pot încasa, în fiecare an, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Scandalul în jurul acestor suprafețe este departe de a se stinge atât timp cât tentantele subvenții APIA îi lasă pe crescătorii de animale fără pășuni.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ploaie torenţială

Ploaie torenţială
Un beţiv se împiedică şi cade într-o băltoacă. Cineva vrea să-l ridice, dar el protestează: Detalii