ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Ordin ANSVSA: Micii crescători de oi/capre, vaci și porci, obligați să notifice în 5 zile medicul veterinar!

Publicat: 25 ianuarie 2022 - 20:13
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

În termen de 5 zile lucrătoare de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine și porcine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit, avertizează crescătorii de animale un proiect de Ordin al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), publicat astăzi pe site-ul oficial. Ce alte obligații au micii crescători de animale?

"Obligaţiile proprietarilor exploataţiilor nonprofesionale, ale proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit

"Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale
(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 5 zile lucrătoare înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în BDE (baza de date electronică), furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa 3 la norma sanitar-veterinară.

(2) În cazul unei exploataţii existente fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, după cum urmează:
a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;
b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploataţie;
d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei prevăzut în anexa 1 la norma sanitar-veterinară, să îl actualizeze şi să îl prezinte pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
e) asigură condiţiile şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor efectuate de către medici veterinari de liberă practică împuternicți privind efectuarea acțiunilor sanitar veterinare obligatorii prevăzute în Programul strategic.

(3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.
(4) Proprietarul exploataţiei declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.
(5) Proprietarul exploataţiei răspunde conform prevederilor legale de realitatea şi corectitudinea datelor, declarate şi asumate prin semnătură medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali.
(6) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor, în cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor care îi sunt remise.
(7) Asigură condiţiile şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea şi verificarea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în privinţa individualizării, identificării şi înregistrării animalelor la deţinătorii/proprietarii de animale în cadrul controlului la exploatații, în târguri organizate, pe păşuni, la centrele de colectare.

Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale

(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine și porcine din exploataţia sa.
(2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni deţinute.
(3) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de documentele de circulație.
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine și porcine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
(5) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine și porcine; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea documentului de circulatie şi pune la dispoziţia acestuia animalele pentru verificarea identității.
(6) În cazul vânzării animalelor, din exploataţia nonprofesională, indiferent de destinaţie, deţinătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit, înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, anterior predării animalelor către noii deţinători.
(7) Verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulaţie şi formularele de continuare ale acestora şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin semnătură.
(8) În cazul preluării animalelor de la o exploataţie comercială sau de la un mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător actualizează registrul exploatației şi prezintă medicului veterinar de liberă practică împuternicit documentul de circulație în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.
(9) Numai animalele înscrise în documentul de circulație pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii.

(10) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa, pe timpul mişcării animalelor, următoarele documente:
a) la ieşirea animalelor din speciile porcine, bovine, ovine şi caprine către altă exploataţie, documentul de circulație, iar pentru animalele din speciile camelide, cervidee și reni, suplimentar, documentul de identificare unic pe viaţă;
b) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi, documentul de circulație, iar pentru animalele din speciile camelide, cervidee și reni, suplimentar, documentul de identificare unic pe viaţă;
c) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(11) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie – document de înregistrare a exploataţiei, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.
(12) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine, porcine sau caprine, care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 3 zile lucrătoare, și prezintă acestuia documentul de circulație cu care s-au întors animalele.
(13) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație, dar animalul/animalele înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice în termen de 3 zile lucrătoare medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul SNIIA (Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor) prin predarea către acesta a documentului de circulație.
(14) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a actualiza în registrul exploataţiei datele pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie.
(15) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de circulație a animalelor pe parcursul mişcării acestora.
(16) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulație.
(17) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de documentele de circulație.
(18) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a deține documentele de circulație ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.
(19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.
(20) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate.
(21) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează," precizează proiectul de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, publicat astăzi pe site-ul ANSVSA. 

 

Vizualizat: 17329 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

18 mai 2022 - 20:22

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis Agroinfo. 

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

18 mai 2022 - 20:00

Astăzi, 18 mai 2022, seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a ajuns la Piatra Neamț.

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

18 mai 2022 - 13:13

România cultivă cereale pe milioane de hectare. Cele mai recente date indică o posibilă creștere a producției dacă vremea va ține cu fermierii. De altfel, situația în care se află cerealele din Rusia și Ucraina face loc noilor competitori care ar putea veni de la noi din țară. Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă, cel mai mare înregistrat vreodată. 

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

18 mai 2022 - 08:00

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, procedura de implementare aferentă măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare". Condiții, acte, termen pentru micrograntul APIA, ajutorul de 5.000 euro/fermă.

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

17 mai 2022 - 20:39

Premierul Nicolae Ciucă i-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe reprezentanţii Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor, transmite Guvernul. 

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

17 mai 2022 - 16:46

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fără penalități a Cererilor unice de plată.

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

17 mai 2022 - 08:18

Din 2023, odată cu noua politică agricolă comună, obținerea ajutoarelor europene, a subvențiilor, nu va mai fi o competiție de hârtii pentru fermierii, crescătorii români de animale. Va conta performanța și nu respectarea unor criterii stabilite anapoda de niște funcționari, a spus ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu. 

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

17 mai 2022 - 07:40

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat luni, la TVR1, că a fost majorată suma acordată fermierilor români care se orientează spre procesarea produselor agricole primare. De anul viitor, din 2023, aceștia vor putea obține 15 milioane de euro din bani europeni. Care este condiția esențială pentru o astfel de sumă? 

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

16 mai 2022 - 11:24

Crescătorii de ovine din România sunt într-o perioadă de performanță, produc din ce în ce mai mult și mai bine, spune ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu, astfel că nu au nevoie de un ajutor Covid pentru acest an. 

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

16 mai 2022 - 10:59

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2021.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Prototipul ideal al Bălțatei românești în viziunea Cooperativei Agricole Someş-Arieş la Agraria 2022! Un interviu cu Călin Fărgaciu, membru fondator al asociaţiei transilvănene

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii