Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

NOU ORDIN ANSVSA! REGULI LA EXPORTUL ANIMALELOR VII! OBLIGAȚIILE CRESCĂTORILOR!

Publicat: 01 aprilie 2021 - 19:26
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

RESPONSABILITĂȚILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA, a publicat în dezbatere un Ordin care stabilește noi reguli la transportul animalelor vii, exportul animalelor vii în țări terțe. O noutate este că acest Ordin ANSVSA stabilește obligații și pentru crescătorii de animale care vând pentru export.

Ordin ANSVSA pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe și pentru completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor:

Potrivit Ordinului ANSVSA, pot desfăşura operaţiuni de transport animale vii în vederea exportului numai transportatorii care sunt autorizaţi sanitar-veterinar într-un stat membru al Uniunii Europene.

În funcţie de durata călătoriei, responsabilitatea privind protecţia animalelor pe durata călătoriei intră în sarcina:

a) reprezentantului centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine, în cazul călătoriilor de scurtă durată;
b) organizatorului călătoriei, în cazul călătoriilor de lungă durată.

În cazul călătoriilor de scurtă durată, reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine are obligaţia de a completa şi de a transmite către autoritatea competentă de la locul de plecare formularul prevăzut în anexa nr. 1, în termen de 30 de zile de la finalizarea călătoriei.

anexa-1-ansvsa-bun_b

„Călătoria de scurtă durată” este explicată astfel de către ANSVSA:  transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie de până la 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal şi până la descărcarea ultimului animal.

În cazul călătoriilor de lungă durată, înainte ca animalele să fie încărcate de la locul de origine în mijloacele de transport rutier, organizatorul are următoarele obligaţii:

a) întocmirea secţiunii 1 a jurnalului de călătorie, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005;
b) transmiterea către autoritatea competentă de la locul de plecare, cu 48 de ore înainte de încărcarea animalelor de la locul de origine, a secţiunii 1 a jurnalului de calatorie, cu toate rubricile completate, cu excepţia pct. 5.3;
c) transmiterea de fotocopii după dovada achitării serviciilor pentru descărcarea, cazarea în vederea odihnei, furajării şi adăpării animalelor transportate, precum şi asistenţa veterinară acordată în diferite locaţii de pe teritoriul ţărilor terţe sau în puncte de control, în cazul în care acestea există, atunci când durata călătoriei depăşeşte limitele prevăzute la pct.1.4 din cap. V al anexei I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005;
d) transmiterea de fotografii, precum şi coordonatele GIS ale locaţiei sau punctului de control utilizat pentru descărcarea, cazarea în vederea odihnei, furajarea şi adăparea animalelor transportate, precum şi asistenţa veterinară acordată în diferite locaţii de pe teritoriul ţărilor terţe sau în puncte de control;
e) întocmirea unui plan de urgenţă pentru călătoria de lungă durată planificată, care trebuie să conţină planuri de remediere a situaţiilor care ar putea afecta bunăstarea animalelor;

La finalul călătoriei rutiere de lungă durată, organizatorul transmite autorităţii competente de la locul de plecare datele stocate de sistemul de navigaţie, înregistrările privind temperatura şi o declaraţie.

„Călătorie de lungă durată” - o călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot.

Autoritatea competentă de la locul de plecare autorizează călătoria de lungă durată numai după ce se asigură că toate prevederile Regulamentului (CE) nr.1/2005 şi ale prezentelor norme sunt respectate, prin verificarea următoarelor:

a) datele înscrise în secţiunea 1 a jurnalului de călătorie;
b) mijlocului de transport şi a densităţii animalelor în mijlocul de transport, ţinând cont de specia, categoria şi starea fiziologică a animalelor, în funcţie de temperatura prognozată pe perioada călătoriei;
c) asigurării unor cantităţi adecvate de apă, furaje şi aşternut, ţinând cont de durata călătoriei;
d) asigurării creşterii cu 15% a suprafeţei alocate pe cap de animal, în condiţii de temperatură ridicată.

Jurnalul de călătorie se întocmeşte în 3 exemplare: un exemplar rămâne la centrul de colectare animale vii/exploataţia de origine, un exemplar rămâne la medicul veterinar oficial din punctul de ieşire/punctul de inspecţie la frontieră de pe teritoriul Uniunii Europene, iar un exemplar bilingv, în română și engleză, însoţeşte transportul de animale vii până la destinaţia finală din ţara terţă, unde este completată secţiunea 4 a acestuia, de către cei 2 conducători / însoţitori de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii.

Prin grija organizatorului, o copie a exemplarului care a ajuns la destinaţia finală din ţara terţă se transmite autorităţii competente de la locul de plecare, în termen de 30 de zile de la finalizarea călătoriei, împreună cu declaraţia.

Transportul rutier al animalelor pe teritoriul naţional, de la centrul de colectare/exploataţia de origine până la portul de îmbarcare, se face cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 şi ale capitolului I din prezentele norme.

Responsabilitatea privind protecţia animalelor, pe durata transportului, intră în sarcina:

a) organizatorului călătoriei, pe durata transportului rutier, atât pe teritoriul naţional, cât şi pe teritoriul ţării terţe, de la debarcarea în port şi până la destinaţia finală;
b) comandantului navei de transport animale vii, pe durata transportului naval.

Organizatorul călătoriei are următoarele obligaţii:

a) completează şi transmite la autoritatea competentă de la locul de plecare o declaraţie;
b) asigură servicii de asistenţă medicală veterinară la bordul navei de transport animale vii, pe toată durata călătoriei, în cazul călătoriilor maritime care depăşesc 10 zile, efectuate în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius;
c) transmite către autoritatea competentă de la punctul de ieşire copia certificatului de avizare a competenţelor medicului veterinar care va însoţi transportul de animale.

Reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine are următoarele obligaţii:

a) să transmită următoarele documente către autoritatea competentă din punctul de ieşire:

(i) notificarea privind intenţia de îmbarcare a animalelor vii cu 4 zile lucrătoare anterior sosirii animalelor în punctul de ieşire;

notificare-ansvsa_b


(ii) copia certificatului de avizare a competenţelor medicului veterinar care va însoţi transportul, în cazul în care exportatorul este organizator, respectiv reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine;
(iii) o listă cu numărul de femele gestante şi stadiul gestaţiei acestora, după caz.

b) asigură creşterea suprafeţei alocate fiecărui animal cu minimum 15%, atunci când temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius;

c) asigură creşterea suprafeţei alocate fiecărui animal cu 7%, atunci când se transportă animale cu coarne, pentru a preveni rănirea animalelor la contactul cu celelalte animale aflate în boxă.

Comandantul navei maritime de transport animale vii are următoarele obligaţii:

a) pune la dispoziţia medicului veterinar din punctul de ieşire declaraţia pe proprie răspundere privind echipamentele și echipajul care manipulează și îngrijește animalele pe durata transportului maritim;
b) semnează documentul privind necesarul minim zilnic de apă și hrană pe nava de transport animale vii, elaborat de către medicul veterinar oficial din punctul de ieşire;
c) atunci când la bordul navei de transport animale vii sunt asigurate servicii de asistenţă medicală veterinară, semnează raportul zilnic privind protecția animalelor transportate completat de către medicul veterinar care însoţește transportul de animale vii şi îl transmite medicului veterinar oficial din punctul de ieşire;
d) atunci când la bordul navei de transport animale vii nu sunt asigurate servicii de asistenţă medicală veterinară, completează şi semnează raportul zilnic privind protecția animalelor transportate şi îl transmite medicului veterinar oficial din punctul de ieşire;
e) întocmeşte raportul final privind călătoriaşi îl transmite medicului veterinar oficial din punctul de ieşire;
f) întocmeşte un plan de urgenţă referitor la gestionarea situaţiilor care ar putea afecta bunăstarea animalelor.

Certificarea oficială pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe:

Certificatele de sănătate care însoţesc mijloacele de transport şi certificatul centralizator de sănătate pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe se eliberează de către medicul veterinar oficial din centrul de colectare sau din exploataţia de origine, în urma efectuării controlului oficial.

Tabelul centralizator în care sunt înscrise seriile crotaliilor cu care animalele sunt identificate, emis de către operatorul economic, este verificat şi avizat de către medicul veterinar oficial din centrul de colectare sau din exploataţia de origine.

Certificatul de sănătate pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe se eliberează de către medicul veterinar oficial din punctul de ieşire, în baza certificatului centralizator oficial eliberat şi a tabelului centralizator în care sunt înscrise seriile crotaliilor identificate avizat de către reprezentantul desemnat al autorităţii competente.

Eliberarea certificatului de sănătate pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe de catre medicul veterinar oficial din punctul de ieşire se face numai după verificarea aleatorie a identităţii animalelor în proporţie de până la 10% şi a conformităţii prevederilor prezentului ordin.

Prezentele norme metodologice se aplică fără a aduce atingere cerinţelor specifice în materie de certificare prevăzute în alte acte emise de către Uniunea Europeană sau Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau în acorduri încheiate de către Uniunea Europeană sau Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu ţările terţe.

Măsurile în cazul constatării de neconformităţi

În cazul identificării de neconformităţi faţă de prevederile prezentei norme metodologice, se iau măsuri cu privire la respingerea sau interzicerea exportului animalelor, după caz, cu expedierea animalelor către locul de origine, cu respectarea prevederilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 şi a legislaţiei în vigoare privind sănătatea animalelor.

Atunci când medicul veterinar oficial consideră că animalele nu sunt apte pentru a fi transportate până la locul de origine, acesta dispune ca animalele să fie descărcate în facilităţile existente la posturile de inspecţie la frontieră/punctele de ieşire, unde sunt adăpate, hrănite și beneficiază de repaus, sau în facilităţile unor centre de colectare situate în apropierea posturilor de inspecţie la frontieră/punctelor de ieşire cu care administratorul punctului de ieşire a încheiat contracte de prestări servicii în acest sens.

Costurile aferente ce decurg în cazul aplicării dispoziţiilor sunt suportate de către exportator.

Vizualizat: 3096 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

LĂSAȚI OIERII SĂ-ȘI VÂNDĂ MIEII!

14 aprilie 2021 - 18:16

RESTRICȚII LA VÂNZAREA MIEILOR. Sute de crescători de oi așteaptă cu sufletul la gură ca autoritățile să ia o decizie favorabilă, pentru că Paștele este singurul moment când își pot vinde munca la prețuri care să le aducă profit.

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

MADR ANUNȚĂ CONDIȚIILE PENTRU NOUA SUBVENȚIE APIA PE HECTAR!

14 aprilie 2021 - 17:11

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial, în dezbatere, un proiect de Hotărâre de Guvern care anunță o nouă subvenție pe hectar destinată fermierilor pentru acest an. Cuantumul maxim al acestei subvenții este de 3.400 euro/ha.

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

ANSVSA ȘI USAMV CLUJ, DESCOPERIRE MAJORĂ DESPRE TRANSMITEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE!

14 aprilie 2021 - 15:48

STUDIU! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), partener la primul studiu care demonstrează prezenţa ADN-ului viral al pestei porcine africane (PPA) la insectele hematofage din genul Culicoides (asemănătoare cu țînțarul). Studiul este realizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, USAMV, Cluj Napoca.

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

ARTESANA CONSTRUIEȘTE O NOUĂ FABRICĂ DE LACTATE!

14 aprilie 2021 - 15:35

COMUNICAT. Artesana, cel mai mare producător de lactate artizanale și unicul producător de lactate integrale și neomogenizate din România, a început construcția noii fabrici care va permite triplarea producției, începând cu luna aprilie a anului viitor, anunță un comunicat transmis de Artesana pentru AGROINFO.

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

CRESCĂTORII DE ANIMALE PIERD SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE DIN CAUZA PRIMARILOR!

14 aprilie 2021 - 15:19

SUBVENȚII APIA! Fermierii, crescătorii de animale vor pierde subvențiile de la Uniunea Europeană pentru pășune dacă primarii nu finalizează amenajamentele pastorale până la sfârșitul anului 2021, avertizează specialiștii Oficiului de Studii Pedologice din Iași.

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

ULTIMA ORĂ! ȘEDINȚA DE GUVERN DE ASTĂZI, AMÂNATĂ ÎN URMA DEMITERII MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII!

14 aprilie 2021 - 14:52

AMÂNATE! Astăzi la ora 13:00 trebuia să aibă loc ședința săptămânală a Executivului, unde urmau să fie discutate mai multe proiecte de acte normative, printre care și trei proiecte de hotărâri de Guvern care privesc subvenții din agricultură.

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

ASTĂZI, LA APROBARE ÎN GUVERN! AJUTOR DE MINIMIS PENTRU FERMIERI!

14 aprilie 2021 - 08:15

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi, 14 aprilie 2021, un ajutor de minimis destinat fermierilor. Cuantumul acestui ajutor pentru anul 2021 este de 3.000 de euro pe hectar, echivalent a 14.617,5 lei/ha.

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

SUMELE PENTRU PLATA ANT ZOOTEHNIE ȘI VEGETAL, SUPUSE ASTĂZI APROBĂRII GUVERNULUI!

14 aprilie 2021 - 07:45

PE MASA GUVERNULUI! Cele două proiecte de Hotărâri de Guvern care stabilesc sumele pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii din zootehnie și vegetal, aferente anului 2020, sunt astăzi, 14 aprilie 2021, pe lista actelor normative care urmează să fie aprobate de către Executiv în ședința de astăzi.

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

13 aprilie 2021 - 18:44

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat  plata cererilor depuse în anul 2020 pentru Măsura 14 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, anunță astăzi APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

APIA: SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI!

13 aprilie 2021 - 11:22

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în acest an de schema simplificată pentru micii fermieri, o subvenție de maxim 1.250 de euro/fermier pot să beneficieze moștenitorii.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
|
04. 02, 2021. Friday 08:56
Buna ziua.
Romania importa peste 50 % din necesarul de carne care o consuma populatia.
Morala: tara arde si baba se piaptana

Concluzia: trebuie intrerzis exportul de animale vii si stabilirea unui pret corect al carnii in Romania.
In acest fel banii din Romania nu mai parasesc tara.
Asta e o masura pt un program de conducere a Romaniei , intelept
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La doctor

La doctor
- Dom' doctor, cred cã am probleme cu ochii. Detalii