Adama
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ghid AFIR: Ajutoare fermieri, crescători de animale! Sume, condiții, acte!

Publicat: 08 noiembrie 2021 - 09:20
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul sintetic, pe înțelesul tuturor, pentru obținerea ajutoarelor disponibile în cadrul submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole. Suma totală alocată pentru această sesiune este de 760 milioane de euro. De acești bani beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale. 

Beneficiarii eligibili: Fermieri (PFA, I.I., I.F., persoane sau grup de persoane fizice și juridice), societăți, cooperative, institute de cercetare-dezvoltare, composesorate, grupuri și organizații de producători.ghid-sintetic-2021_b

Sunt restricționați de la finanțare:

Solicitanții care depun mai mult de 2 cereri de finanţare în cadrul măsurii 04;
Solicitanții care depun 2 cereri de finanţare pentru proiecte pe aceeași componentă, în cadrul sM4.1.

Condiții minime de accesare:

• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
• În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/ sau din exploatațiile membrilor;
• În cazul în care proiectul prevede și investiții în amenajări și/ sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile trebuie să respecte condițiile specifice din secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” (P 4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei - vegetal”, P 4.1.7 „Legume și cartofi”);
• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;
• Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;
• Investițiile în instalații sunt utilizate în principal pentru producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei;
• Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul „Trimiteri la alte acte legislative”) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
• În cazul procesării și comercializării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

ATENȚIE! În cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea unui proiect în cadrul sM 6.1, dimensiunea minimă a exploatației trebuie să fie de minimum 12.000 SO și să nu depășească 100.000 SO.

Principii de selecție a proiectelor:ghid-sintetic-doi_b
• Dimensiunea exploatației, vizând exploatațiile de familie și de dimensiuni medii;
• Potențialul agricol al zonei, determinat în baza studiilor de specialitate;
• Asocierea fermierilor;
• Maturitatea proiectului, în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului;
• Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii în desfășurarea activității și al vechimii întreprinderii;
• Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de sprijin prin sM 4.1 și măsura similară din sM 19.2;
• Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
• Produsul cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european);
• Economia de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Ce se poate realiza:

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării în cadrul fermei destinate producției în cadrul fermei (operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile în cazul achizițiilor de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei)
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini, utilaje, echipamente și mijloace de transport specializate (ex: mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate);
• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
• Achiziții de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și condiționare în exploatațiile viticole;
• Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
• Înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei;
• Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Alte cheltuieli eligibile:
• În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăşi 30.000 €: înființarea unui site, crearea conceptului de etichetă și a brandului pentru produsele comercializate;
• Sunt eligibile cheltuieli legate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri;
• În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale, sunt eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Finanțarea nerambursabilă acordată prin sM 4.1:

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria I:ghid-sintetic-trei_b
8.000 - 250.000 SO (vegetal)
8.000 - 500.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 350.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.000.000 €
- legume și cartofi - 600.000 €
- legume în spații protejate - 1.000.000 €

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria II:
250.000 - 500.000 SO (vegetal)
500.000 - 1.000.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 700.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 30% Ferme din categoria III:
>500.000 SO (vegetal)
> 1.000.000 SO (zootehnic
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 800.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 50% Categoria IV: Cooperative, grupuri și organizații de producători max. 1.500.000 €, indiferent de tipul investiției și de dimensiunea formei
Intensitatea sprijinului financiar se va putea majora cu câte 20% pentru: investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani; investițiile în Agromediu (art. 28 din R(UE) 1305/2013); investițiile în Agricultura ecologică (art. 29 din R(UE) 1305/2013).

Rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative.

 

 

Vizualizat: 5123 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Scheme de ajutor de stat în valoare de 4 miliarde euro!

Scheme de ajutor de stat în valoare de 4 miliarde euro!

21 septembrie 2022 - 20:37

Premierul României, Nicolae Ionel Ciucă a anunțat semnarea convențiilor de garantare pentru IMM Invest Plus, programul prin care Guvernul alocă 4 miliarde euro pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Scenarii climatice pentru România! Raport ce va fi lansat în decembrie!

Scenarii climatice pentru România! Raport ce va fi lansat în decembrie!

21 septembrie 2022 - 20:02

Peste 120 de reprezentaţi-cheie ai sistemului public, privat, civic şi academic dezbat, pe 21 şi 22 septembrie, în cadrul a opt grupuri de lucru tehnice scenariile climatice pentru România anului 2030, iar concluziile vor fi incluse într-un raport ce va fi lansat în luna decembrie a acestui an.

Ministrul Daea ASTĂZI: Crescătorii de animale vor primi, în premieră, anul acesta avansul APIA!

Ministrul Daea ASTĂZI: Crescătorii de animale vor primi, în premieră, anul acesta avansul APIA!

21 septembrie 2022 - 16:48

”Crescătorii de animale care beneficiază de sprijinul cuplat în sectorul zootehnic vor primi, în premieră anul acesta, avansul APIA", a anunțat astăzi ministrul agriculturii, Petre Daea, la finalul ședinței de Guvern. Executivul a aprobat astăzi, așa cum a anunțat deja Agroinfo, plafoanele alocate pentru plata sprijinului cuplat zootehnic (SCZ). 

Primăria unei comune vrea să cedeze 50 ha pășune pentru o centrală fotovoltaică! Crescătorii se opun!

Primăria unei comune vrea să cedeze 50 ha pășune pentru o centrală fotovoltaică! Crescătorii se opun!

21 septembrie 2022 - 08:53

Primăria comunei Gura Foii, județul Dâmbovița, este în negocieri pentru concesionarea unei suprafețe de 50 ha de pășune pentru construirea unei centrale fotovoltaice. Comuna are 130 ha de pășune și-n localitate mai sunt 10 crescători de animale. Crescătorii se opun acestei decizii a primăriei.

Guvern ASTĂZI: Aprobarea cuantumului sprijinului cuplat zootehnic pentru acest an!

Guvern ASTĂZI: Aprobarea cuantumului sprijinului cuplat zootehnic pentru acest an!

21 septembrie 2022 - 07:38

Pe lista proiectelor supuse astăzi, 21 septembrie 2022, aprobării Guvernului, în ședința săptămânală, se află proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2022, informează un comunicat al Executivului.

Amendă uriașă pentru un crescător de vaci!

Amendă uriașă pentru un crescător de vaci!

20 septembrie 2022 - 17:51

Un crescător de vaci din localitatea Țânțăreni, județul Gorj, a fost amendat cu 20.000 de lei de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj pentru că avea în fermă un lucrător angajat "la negru".

MADR ASTĂZI: Modificare la plata ajutoarelor excepționale pentru fermieri!

MADR ASTĂZI: Modificare la plata ajutoarelor excepționale pentru fermieri!

20 septembrie 2022 - 16:40

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, printr-un proiect de hotărâre de Guvern, că a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Modificarea vizează bugetul alocat pentru plata ajutoarelor excepționale de care beneficiază fermierii din sectorul vegetal.

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

20 septembrie 2022 - 11:14

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința beneficiarilor publici decizia emisă de Comisia Europeană în data de 12 septembrie 2022 privind aprobarea modificării Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care sunt aplicabile beneficiarilor PNDR prevederile Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 64/ 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Șeful ADS: Din noiembrie, atribuim teren tinerilor fermieri!

Șeful ADS: Din noiembrie, atribuim teren tinerilor fermieri!

20 septembrie 2022 - 07:47

Avem sute de cereri din partea tinerilor fermieri, ceea ce ne-a determinat să urgentăm inventarierea suprafețelor, inventariere care este supusă și unor presiuni mari de ordin de fond funciar, de reconstituirea dreptului de proprietate, a spus directorul Agenției Domeniilor Statului, George Sava, la TVR1. Acesta a anunțat că din noiembrie se reiau sesiunile pentru atribuirea de teren tinerilor fermieri. 

DAJ: Plată despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă!

DAJ: Plată despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă!

20 septembrie 2022 - 06:43

Conducerea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Bihor a solicitat primăriilor să se implice mai mult în precompletarea datelor din dosarele pentru acordarea de despăgubiri pentru fermierii afectaţi de seceta pedologică.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cum se pastrează merele peste iarnă!

Cum se pastrează merele peste iarnă!

Când este perioada optimă pentru recoltarea merelor? Cum le depozităm și unde? Ioan Jula, pomicultor din jud. Sibiu, ne dă câteva sfaturi legate de păstrarea merelor peste iarnă pentru cei care au o livadă mică în curte.

Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica! LIVIU STANIMIR: Costul inputurilor scade marja de profit

Bancul zilei

Card dispărut

Card dispărut
N-am anunţat poliţia că mi-a dispărut cartea de credit, fiindcă indiferent cine a furat-o cheltuieşte mai puţin decât nevastă-mea. Detalii