ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ghid AFIR: Ajutoare fermieri, crescători de animale! Sume, condiții, acte!

Publicat: 08 noiembrie 2021 - 09:20
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul sintetic, pe înțelesul tuturor, pentru obținerea ajutoarelor disponibile în cadrul submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole. Suma totală alocată pentru această sesiune este de 760 milioane de euro. De acești bani beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale. 

Beneficiarii eligibili: Fermieri (PFA, I.I., I.F., persoane sau grup de persoane fizice și juridice), societăți, cooperative, institute de cercetare-dezvoltare, composesorate, grupuri și organizații de producători.ghid-sintetic-2021_b

Sunt restricționați de la finanțare:

Solicitanții care depun mai mult de 2 cereri de finanţare în cadrul măsurii 04;
Solicitanții care depun 2 cereri de finanţare pentru proiecte pe aceeași componentă, în cadrul sM4.1.

Condiții minime de accesare:

• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
• În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/ sau din exploatațiile membrilor;
• În cazul în care proiectul prevede și investiții în amenajări și/ sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile trebuie să respecte condițiile specifice din secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” (P 4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei - vegetal”, P 4.1.7 „Legume și cartofi”);
• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;
• Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;
• Investițiile în instalații sunt utilizate în principal pentru producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei;
• Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul „Trimiteri la alte acte legislative”) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
• În cazul procesării și comercializării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

ATENȚIE! În cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea unui proiect în cadrul sM 6.1, dimensiunea minimă a exploatației trebuie să fie de minimum 12.000 SO și să nu depășească 100.000 SO.

Principii de selecție a proiectelor:ghid-sintetic-doi_b
• Dimensiunea exploatației, vizând exploatațiile de familie și de dimensiuni medii;
• Potențialul agricol al zonei, determinat în baza studiilor de specialitate;
• Asocierea fermierilor;
• Maturitatea proiectului, în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului;
• Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii în desfășurarea activității și al vechimii întreprinderii;
• Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de sprijin prin sM 4.1 și măsura similară din sM 19.2;
• Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
• Produsul cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european);
• Economia de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Ce se poate realiza:

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării în cadrul fermei destinate producției în cadrul fermei (operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile în cazul achizițiilor de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei)
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini, utilaje, echipamente și mijloace de transport specializate (ex: mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate);
• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
• Achiziții de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și condiționare în exploatațiile viticole;
• Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
• Înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei;
• Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Alte cheltuieli eligibile:
• În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăşi 30.000 €: înființarea unui site, crearea conceptului de etichetă și a brandului pentru produsele comercializate;
• Sunt eligibile cheltuieli legate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri;
• În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale, sunt eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Finanțarea nerambursabilă acordată prin sM 4.1:

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria I:ghid-sintetic-trei_b
8.000 - 250.000 SO (vegetal)
8.000 - 500.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 350.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.000.000 €
- legume și cartofi - 600.000 €
- legume în spații protejate - 1.000.000 €

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria II:
250.000 - 500.000 SO (vegetal)
500.000 - 1.000.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 700.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 30% Ferme din categoria III:
>500.000 SO (vegetal)
> 1.000.000 SO (zootehnic
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 800.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 50% Categoria IV: Cooperative, grupuri și organizații de producători max. 1.500.000 €, indiferent de tipul investiției și de dimensiunea formei
Intensitatea sprijinului financiar se va putea majora cu câte 20% pentru: investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani; investițiile în Agromediu (art. 28 din R(UE) 1305/2013); investițiile în Agricultura ecologică (art. 29 din R(UE) 1305/2013).

Rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative.

 

 

Vizualizat: 4934 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANSVSA: Control pesta porcină africană!

ANSVSA: Control pesta porcină africană!

23 mai 2022 - 15:49

Îmbunătăţirea anchetelor epidemiologice şi a procedurii de acordare a despăgubirilor în cazul pestei porcine africane (PPA) au fost printre temele principale de discuţie abordate în cadrul misiunii de asistenţă tehnică a Comisiei Europene pentru PPA, desfăşurată în România în perioada 16 - 20 mai 2022.

Fermele mici, gunoiul de grajd și legea proastă!

Fermele mici, gunoiul de grajd și legea proastă!

23 mai 2022 - 08:52

Fermele mici sunt coloana vertebrală a agriculturii. Fără aceste mici ferme, satul ar dispărea, spune europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte al Comisiei AGRI, Parlament European. În același timp, există legi proaste care lovesc în această coloană vertebrală a agriculturii și satului, iar exemplul dat de eurodeputat este legislația privind gunoiul de grajd. 

Deputat: Ajutor fermieri de la 15.000 euro/fermier la 100.000 euro/fermier!

Deputat: Ajutor fermieri de la 15.000 euro/fermier la 100.000 euro/fermier!

23 mai 2022 - 08:01

Comisia Europeană a propus o schemă de sprijin pentru fermierii afectați de creșterile de prețuri din ultima perioadă. CE vine cu o măsură excepțională, finanțată prin FEADR, care permite statelor membre să plătească o sumă forfetară unică pentru fermierii și firmele din domeniul agricol afectate de aceste creșteri. Anunțul a fost făcut de deputatul Adrian Alda. 

Mesaj șeful APIA!

Mesaj șeful APIA!

23 mai 2022 - 07:11

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, obișnuiește să scrie la finalul fiecărei săptămâni un jurnal al activităților APIA pentru ca fermierii, crescătorii de animale să știe ce se întâmplă în fiecare săptămână la APIA.

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

20 mai 2022 - 10:25

Fermele mici apicole beneficiază de un ajutor de 15.000 euro/fermă, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care ne-a trimis poveștile a doi apicultori, unul cu o fermă mică, iar altul cu o afacere mare în apicultură. Primul a beneficiat de un ajutor de 15.000 euro, iar cel de-al doilea de o sumă mult mai mare, 189.895 euro.

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

20 mai 2022 - 10:08

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat până în prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo

APIA: Modificări ajutoare apicultori!

APIA: Modificări ajutoare apicultori!

20 mai 2022 - 07:46

Hotărârea de Guvern 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, a fost modificată și completată prin HG nr. 511 /2022 publicată în Monitorul Oficial 381/18.04.2022, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA: Plată ajutor de stat!

APIA: Plată ajutor de stat!

20 mai 2022 - 07:16

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că 17 iunie 2022 este termenul final pentru depunerea Cererilor de plată aferente anului 2022 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 Investiții în dezvoltarea zonelor impădurite şi îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020.

Apelul fermierilor la Guvernul României pentru încasarea subvenției!

Apelul fermierilor la Guvernul României pentru încasarea subvenției!

19 mai 2022 - 19:38

Uniunea Salvăm Țăranul Român (USTR) face un apel public la Guvernul României, Președintele României, Parlamentului României și la toți decidenții politici ai acestei țări pentru a prelungi perioada de recoltare a tomatelor din Programul Tomata 2022, până la data data de 15.07.2022, pentru a acorda o șansă reală de a beneficia de sprijinul de 3000 euro/1000 de metri pătrați tuturor fermierilor înscriși în program. 

APIA: Subvenții APIA pentru acest an care pot fi încasate ACUM de fermieri, crescători de animale!

APIA: Subvenții APIA pentru acest an care pot fi încasate ACUM de fermieri, crescători de animale!

19 mai 2022 - 09:36

Fermierii, crescătorii de animale pot să încaseze acum, în avans, anumite subvenții APIA pe suprafață și plăți compensatorii acordate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, aferente acestui an de cerere. Banii sunt obținuți cu ajutorul unei adeverințe APIA, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Alexandru Baciu, un strateg al economiei circulare

Alexandru Baciu, un strateg al economiei circulare

Ferma Baciu este astăzi exemplul perfect pentru a înţelege ce înseamnă de fapt ideea de economie circulară. Alexandru Baciu îşi produce singur furajele, energia și fertilizanții! 

Atât adăposturile, cinci la număr, cât şi abatorul, precum şi instalaţia de Biogaz cu o capacitate de 635 kWh au fost construite de ROTA GUIDO după proiectele și îndrumările acestora.

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Inel de logodnă

Inel de logodnă
Un tânăr cumpără un inel de logodnă şi vrea să-l personalizeze: Detalii