Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

NOU Ghid AFIR: Ajutoare fermieri, crescători de animale! Sume, condiții, acte!

Publicat: 08 noiembrie 2021 - 09:20
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul sintetic, pe înțelesul tuturor, pentru obținerea ajutoarelor disponibile în cadrul submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole. Suma totală alocată pentru această sesiune este de 760 milioane de euro. De acești bani beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale. 

Beneficiarii eligibili: Fermieri (PFA, I.I., I.F., persoane sau grup de persoane fizice și juridice), societăți, cooperative, institute de cercetare-dezvoltare, composesorate, grupuri și organizații de producători.ghid-sintetic-2021_b

Sunt restricționați de la finanțare:

Solicitanții care depun mai mult de 2 cereri de finanţare în cadrul măsurii 04;
Solicitanții care depun 2 cereri de finanţare pentru proiecte pe aceeași componentă, în cadrul sM4.1.

Condiții minime de accesare:

• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
• În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/ sau din exploatațiile membrilor;
• În cazul în care proiectul prevede și investiții în amenajări și/ sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile trebuie să respecte condițiile specifice din secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” (P 4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei - vegetal”, P 4.1.7 „Legume și cartofi”);
• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;
• Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;
• Investițiile în instalații sunt utilizate în principal pentru producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei;
• Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul „Trimiteri la alte acte legislative”) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
• În cazul procesării și comercializării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

ATENȚIE! În cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea unui proiect în cadrul sM 6.1, dimensiunea minimă a exploatației trebuie să fie de minimum 12.000 SO și să nu depășească 100.000 SO.

Principii de selecție a proiectelor:ghid-sintetic-doi_b
• Dimensiunea exploatației, vizând exploatațiile de familie și de dimensiuni medii;
• Potențialul agricol al zonei, determinat în baza studiilor de specialitate;
• Asocierea fermierilor;
• Maturitatea proiectului, în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului;
• Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii în desfășurarea activității și al vechimii întreprinderii;
• Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de sprijin prin sM 4.1 și măsura similară din sM 19.2;
• Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
• Produsul cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european);
• Economia de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Ce se poate realiza:

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării în cadrul fermei destinate producției în cadrul fermei (operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile în cazul achizițiilor de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei)
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini, utilaje, echipamente și mijloace de transport specializate (ex: mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate);
• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
• Achiziții de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și condiționare în exploatațiile viticole;
• Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
• Înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei;
• Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Alte cheltuieli eligibile:
• În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăşi 30.000 €: înființarea unui site, crearea conceptului de etichetă și a brandului pentru produsele comercializate;
• Sunt eligibile cheltuieli legate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri;
• În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale, sunt eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Finanțarea nerambursabilă acordată prin sM 4.1:

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria I:ghid-sintetic-trei_b
8.000 - 250.000 SO (vegetal)
8.000 - 500.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 350.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.000.000 €
- legume și cartofi - 600.000 €
- legume în spații protejate - 1.000.000 €

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria II:
250.000 - 500.000 SO (vegetal)
500.000 - 1.000.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 700.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 30% Ferme din categoria III:
>500.000 SO (vegetal)
> 1.000.000 SO (zootehnic
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 800.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 50% Categoria IV: Cooperative, grupuri și organizații de producători max. 1.500.000 €, indiferent de tipul investiției și de dimensiunea formei
Intensitatea sprijinului financiar se va putea majora cu câte 20% pentru: investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani; investițiile în Agromediu (art. 28 din R(UE) 1305/2013); investițiile în Agricultura ecologică (art. 29 din R(UE) 1305/2013).

Rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative.

 

 

Vizualizat: 5597 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Nu mai are cine mulge o oaie!

Nu mai are cine mulge o oaie!

29 noiembrie 2023 - 18:44

Fermierii, crescătorii de animale încep să apeleze din ce în ce mai mult la tehnologie de ultimă generație, pentru că nu mai găsesc lucrători care să fie dispuși să muncească în ferme. 

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

29 noiembrie 2023 - 18:36

Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui.

Poftim, din România!

Poftim, din România!

29 noiembrie 2023 - 17:29

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 și cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, organizează, în perioada 1 – 3 decembrie 2023, târgul „Poftim, din România!”, în Parcul Tudor Arghezi din sectorul 4, București.

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

29 noiembrie 2023 - 14:55

Pășunile sunt foarte râvnite pentru sumele mari pe hectar care se pot încasa, în fiecare an, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Scandalul în jurul acestor suprafețe este departe de a se stinge atât timp cât tentantele subvenții APIA îi lasă pe crescătorii de animale fără pășuni.

Prezentați-vă la APIA în termen de 10 zile pentru subvenții! Anunț făcut de un șef APIA!

Prezentați-vă la APIA în termen de 10 zile pentru subvenții! Anunț făcut de un șef APIA!

29 noiembrie 2023 - 13:58

Fermierii, crescătorii de animale trebuie să anunțe la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) orice schimbare produsă în fermă, în termen de 10 zile. Respectarea acestui termen le garantează fermierilor că vor primi subvențiile agricole la care au dreptul. Explică directorul executiv APIA Hunedoara, Veronica Topor.

Fermierul Muscă: Am ajuns să importăm 60% din lapte și 80% din carnea de porc!

Fermierul Muscă: Am ajuns să importăm 60% din lapte și 80% din carnea de porc!

29 noiembrie 2023 - 07:06

În timp ce crescătorii de vaci abia își vând la prețuri de nimic laptele produs în ferme, România importă 60% din laptele de consum, spune fermierul Dimitrie Muscă, Combinatul Agroindustrial Curtici, Arad. Situație e și mai dramatică la producția de carne de porc unde importurile urcă la 80%.

Decizie ASTĂZI ferme de vaci!

Decizie ASTĂZI ferme de vaci!

28 noiembrie 2023 - 18:40

S-a discutat astăzi la Bruxelles. Directiva DEI (Directiva Emisii Industriale) ar putea pune în pericol fermele de vaci care nu vor avea mijloacele necesare de a investi. Potrivit Euractiv, trei europarlamentari solicită Comisiei să se excludă vacile de la aplicarea acestei directive.

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

28 noiembrie 2023 - 14:09

Care este prețul cu care se vinde, în această perioadă, o vacă din rasa Bălțată Românească, neînscrisă în registrul genealogic al rasei, și cu cât se vinde un exemplar înscris în secțiunea principală a registrului genealogic?

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

28 noiembrie 2023 - 12:53

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2014-2023, în legătură cu obținerea pe nedrept a unor imobile (24 de terenuri) aflate în proprietatea statului, situate pe raza municipiului București.

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

28 noiembrie 2023 - 12:12

O nouă plată directă se pregătește pentru fermele mixte, mai ales pentru cele mici sau de familie, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Horațiu Buzgău: ”Ca să ai succes trebuie să știi unde vrei să ajungi!” | podcast agroSTORY #18

Horațiu Buzgău: ”Ca să ai succes trebuie să știi unde vrei să ajungi!” | podcast agroSTORY #18

Grupul AGRIND din Tășnad, jud. Satu Mare are la bază o mică activitate agricolă de familie, dezvoltată după anii ’90, cu multă muncă, provocări și implicare. Investițiile și fructificarea la maxim a fondurilor europene au adus societatea la ceea ce este astăzi: peste 3.000 de hectare exploatate în cultura mare, procesare (morărit și panificație), zootehnie (bovine de lapte și de carne) și pomicultură, toate sectoarele fiind dezvoltate pentru a ajunge cât mai aproape de consumatorul final.

Toate acestea au fost clădite cu viziune, perseverență, curaj, dar și prudență de un adevărat trio tehnico-economico-financiar: bunicul și tatăl, absolvenți de studii agricole și fiul, Horațiu Buzgău, absolvent de Științe economice. Alături de ei, o întreagă echipă de prieteni, colaboratori, angajați, parteneri, clienți. ”O întreagă familie!”, spune Horațiu cu mândrie.

Horațiu a făcut primii pași în viață direct... în câmp! A fost implicat de mic în toate activitățile agricole ale familiei, învățarea practică ajutându-l să înțeleagă foarte bine cât este de importantă agricultura și industria alimentară, inclusiv din punct de vedere economic. A decis încă din clasele primare că aceasta va fi calea de urmat și că relevanța cifrelor în agribusiness se transpune, până la urmă, în succesul care determină acțiunile și investițiile viitoare.

Deși are doar 25 de ani, tânărul antreprenor mi-a oferit o adevărată lecție de economie agrară aplicată, teoria fiind transpusă în practică și, evident, în cifrele pe care le obține afacerea agricolă a familiei sale. Cea mai recentă investiție a grupului, în cultura de alun certificată ecologică pe 50 de hectare, suprafață integral irigată, a dat naștere brandului ALLU, Horațiu fiind managerul Holiv Ecoplant, firma care are ca obiect de activitate producția și procesarea alunelor, investiție de asemenea realizată cu fonduri europene.

Horațiu Buzgău a venit la agroSTORY cu o poveste pe cât de frumoasă, pe atât de plină de învățăminte pentru orice tânăr aflat la început de drum în agricultură.


Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Card dispărut

Card dispărut
N-am anunţat poliţia că mi-a dispărut cartea de credit, fiindcă indiferent cine a furat-o cheltuieşte mai puţin decât nevastă-mea. Detalii