KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ghid AFIR: Ajutoare fermieri, crescători de animale! Sume, condiții, acte!

Publicat: 08 noiembrie 2021 - 09:20
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul sintetic, pe înțelesul tuturor, pentru obținerea ajutoarelor disponibile în cadrul submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole. Suma totală alocată pentru această sesiune este de 760 milioane de euro. De acești bani beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale. 

Beneficiarii eligibili: Fermieri (PFA, I.I., I.F., persoane sau grup de persoane fizice și juridice), societăți, cooperative, institute de cercetare-dezvoltare, composesorate, grupuri și organizații de producători.ghid-sintetic-2021_b

Sunt restricționați de la finanțare:

Solicitanții care depun mai mult de 2 cereri de finanţare în cadrul măsurii 04;
Solicitanții care depun 2 cereri de finanţare pentru proiecte pe aceeași componentă, în cadrul sM4.1.

Condiții minime de accesare:

• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
• În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și/ sau din exploatațiile membrilor;
• În cazul în care proiectul prevede și investiții în amenajări și/ sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile trebuie să respecte condițiile specifice din secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii” (P 4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei - vegetal”, P 4.1.7 „Legume și cartofi”);
• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;
• Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;
• Investițiile în instalații sunt utilizate în principal pentru producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei;
• Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul „Trimiteri la alte acte legislative”) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
• În cazul procesării și comercializării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

ATENȚIE! În cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea unui proiect în cadrul sM 6.1, dimensiunea minimă a exploatației trebuie să fie de minimum 12.000 SO și să nu depășească 100.000 SO.

Principii de selecție a proiectelor:ghid-sintetic-doi_b
• Dimensiunea exploatației, vizând exploatațiile de familie și de dimensiuni medii;
• Potențialul agricol al zonei, determinat în baza studiilor de specialitate;
• Asocierea fermierilor;
• Maturitatea proiectului, în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului;
• Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii în desfășurarea activității și al vechimii întreprinderii;
• Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de sprijin prin sM 4.1 și măsura similară din sM 19.2;
• Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
• Produsul cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european);
• Economia de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.

Ce se poate realiza:

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării în cadrul fermei destinate producției în cadrul fermei (operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile în cazul achizițiilor de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei)
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini, utilaje, echipamente și mijloace de transport specializate (ex: mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate);
• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
• Achiziții de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și condiționare în exploatațiile viticole;
• Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
• Înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei;
• Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Alte cheltuieli eligibile:
• În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăşi 30.000 €: înființarea unui site, crearea conceptului de etichetă și a brandului pentru produsele comercializate;
• Sunt eligibile cheltuieli legate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri;
• În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale, sunt eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

Finanțarea nerambursabilă acordată prin sM 4.1:

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria I:ghid-sintetic-trei_b
8.000 - 250.000 SO (vegetal)
8.000 - 500.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 350.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.000.000 €
- legume și cartofi - 600.000 €
- legume în spații protejate - 1.000.000 €

Rata sprijinului: 50% Ferme din categoria II:
250.000 - 500.000 SO (vegetal)
500.000 - 1.000.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 700.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 30% Ferme din categoria III:
>500.000 SO (vegetal)
> 1.000.000 SO (zootehnic
- achiziții simple și/ sau irigații - 400.000 €
- condiționare, procesare și marketing - 1.000.000 €
- ferme zootehnice - 1.500.000 €
- legume și cartofi - 800.000 €
- legume în spații protejate - 1.500.000 €

Rata sprijinului: 50% Categoria IV: Cooperative, grupuri și organizații de producători max. 1.500.000 €, indiferent de tipul investiției și de dimensiunea formei
Intensitatea sprijinului financiar se va putea majora cu câte 20% pentru: investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani; investițiile în Agromediu (art. 28 din R(UE) 1305/2013); investițiile în Agricultura ecologică (art. 29 din R(UE) 1305/2013).

Rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative.

 

 

Vizualizat: 4448 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Termen plată subvenții APIA - 31 decembrie 2021!

Termen plată subvenții APIA - 31 decembrie 2021!

30 noiembrie 2021 - 09:46

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii că termenul limită pentru plata unor subvenții APIA pe hectar este 31 decembrie 2021. Până la această dată, fermierii care au solicitat aceste scheme de plată trebuie să depună la APIA actele doveditoare.

Ministrul agriculturii: Am suplimentat cu 200 milioane lei subvențiile APIA ale fermierilor, crescătorilor de animale!

Ministrul agriculturii: Am suplimentat cu 200 milioane lei subvențiile APIA ale fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2021 - 08:17

"Am suplimentat cu 200 milioane lei bugetul pentru subvenții, astfel încât sumele necesare sprijinului pentru motorină și pentru susținerea sectorului de ameliorare în zootehnie să fie asigurate", a anunțat ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. 

Ministrul Adrian Chesnoiu: Fermierii români vor beneficia din nou de acest ajutor!

Ministrul Adrian Chesnoiu: Fermierii români vor beneficia din nou de acest ajutor!

30 noiembrie 2021 - 07:43

Potrivit ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, odată cu formarea noului Guvern s-a stabilit efectuarea mai multor vizite în teren pentru a afla cu exactitate nevoile din sectoarele de agricultură pe care România le are, dar mai ales pentru a fi conectați cu realitățile din teren. Șeful MADR a anunțat reluarea unui ajutor de care au beneficiat în anii trecuți fermierii români. 

Noile ajutoare pentru apicultorii români! TOATE DETALIILE!

Noile ajutoare pentru apicultorii români! TOATE DETALIILE!

30 noiembrie 2021 - 07:26

Ministerul Agriculturii a publicat pe 23 noiembrie 2021, în setul de acte ale Planului Național Strategic, tipurile de intervenții din sectorul apicol pentru perioada 2023-2027. Pentru ajutoarele din apicultură este alocat plafonul total de 28.742.348,7 euro.

Anunțul prim-ministrului Nicolae Ciucă pentru fermieri!

Anunțul prim-ministrului Nicolae Ciucă pentru fermieri!

29 noiembrie 2021 - 18:23

"Am convenit cu ministrul Agriculturii să stabilim un mecanism de consultare permanentă cu structurile asociative reprezentative ale fermierilor și agricultorilor români, a căror voce trebuie să fie ascultată când luăm decizii care îi privesc", a declarat astăzi premierul Nicolae Ionel Ciucă, după ce a făcut o vizită într-o fermă de păsări. 

APIA astăzi: Lista de plată cu crescătorii de ovine/caprine din fiecare județ!

APIA astăzi: Lista de plată cu crescătorii de ovine/caprine din fiecare județ!

29 noiembrie 2021 - 16:46

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a comunicat astăzi, 29 noiembrie 2021, că a transferat către conturile crescătorilor de ovine/caprine suma totală de 45.204.154,53 euro, reprezentînd plata avansului la sprijinul cuplat zootehnic achitat pentru speciile ovine și caprine, pentru acest an.

OFICIAL APIA ASTĂZI: Banii transferați în conturile crescătorilor de oi și capre!

OFICIAL APIA ASTĂZI: Banii transferați în conturile crescătorilor de oi și capre!

29 noiembrie 2021 - 13:35

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 29 noiembrie 2021, că a transferat către conturile crescătorilor de oi și/sau capre suma de 45,20 milioane de euro.

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

29 noiembrie 2021 - 13:17

Final de Campanie a plăților în avans pentru anul de cerere 2021! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2021. Din 2 decembrie 2021, APIA demarează plățile finale!

Rasa de câini crescută de un cioban, considerată cea mai eficientă pentru paza stânelor de oi!

Rasa de câini crescută de un cioban, considerată cea mai eficientă pentru paza stânelor de oi!

29 noiembrie 2021 - 09:06

„Câinele ciobănesc caucazian este un câine de munte, puternic, catalogat drept cea mai eficientă rasă pentru pază și apărare. Acesta are o neîncredere față de străini, de aceea este destul de greu pentru început să te apropii de un astfel de câine. În schimb, dacă devii stăpânul lui și îi câștigi încrederea, devine cel mai ascultător și docil prieten”, spune oierul Ion Leuntean, din Căușeni, Republica Moldova.

Date meteo de ASTĂZI: Lapoviță și ninsoare în această săptămână!

Date meteo de ASTĂZI: Lapoviță și ninsoare în această săptămână!

29 noiembrie 2021 - 08:24

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, mai exact aproape întreaga lună decembrie.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Curtea Brăneană - ferma de vaci ultramoderna (robot de muls DeLaval, robot de remixat furaje)

Curtea Brăneană - ferma de vaci ultramoderna (robot de muls DeLaval, robot de remixat furaje)

La zece minute de mers pe jos de Castelul Bran, am descoprit o fermă ultramodernă, în care aproape toată treaba o fac roboţii DeLaval. Automatizarea a fost singura soluţie ca să nu renunţe la vacile de lapte, ne-a spus tănărul fermier Vlad Enescu.

KRONE BiG Pack – Randament și densitate! Semănat și fertilizat într-o singură trecere cu LEMKEN Azurit 9 + Solitair 12 SW Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bancul zilei

Chelner...

Chelner...
Chelner ai picioare de broască? Detalii