Adama
Agreena
AGRICOVER

Condiții ca să luați bani pentru viței anul acesta!

Publicat: 26 martie 2024 - 06:30
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii de bovine beneficiază anul acesta de o subvenție APIA suplimentară, ecoschema Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sunt prevăzute în Ordinul MADR 106/19 martie 2024.

Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat

"Art. 67. - Sprijinul aferent intervenţiei PD-08 - Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat se acordă ca plată anuală pe unitate vită mare,
în baza angajamentelor asumate voluntar de beneficiari, conform art. 31 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de beneficiari ca urmare a respectării cerințelor specifice, așa cum sunt stabilite în fișa
intervenției prevăzute la cap. 5.1 din PS 2023-2027.

vitei madr aprilie_b

Art. 68. – (1) Condițiile de eligibilitate pentru eco-schema PD-08 trebuie îndeplinite în mod cumulativ, astfel:
a) beneficiarul eco-schemei PD-08 se încadrează în categoria fermierilor activi și este crescător de animale.
b) beneficiarul deține o exploataţie de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare.
c) beneficiarul solicită sprijin pentru efectivul livrat/an, dar nu mai mult de 5.000 de capete de tineret bovin la îngrăşat de minimum 450 kg, abatorizat conform legisilației în vigoare.
d) efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie deţinut în exploataţie minimum 6 luni până la data livrării în vederea sacrificării în abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorităţii competente privind respectarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii.
e) greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu/cap.

(2) În sensul eco-schemei PD-08, prin tineret bovin se înţelege tineret femel şi mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 de luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap.

Art. 69. - Condiționalitatea prevazută în Ordinul nr. 54/2023, se respectă la nivelul întregii exploatații agricole pe întregul an calendaristic.

Art. 70. - Angajamentele depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, constituite din prevederile Ordinului nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 9 și SMR 11.

Art. 71. – (1) Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei PD-08 fermierii trebuie să respecte următoarele cerinţe specifice, referitoare la:

1. ”creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului disponibil alocat fiecărui animal” potrivit căreia trebuie să se asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semiintensiv şi/sau intensiv, în perioada de stabulaţie a anului de cerere, un spaţiu util din adăpost cu 15% mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
2. ”asigurarea condiţiilor de confort sporit în zona de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de aşternut de cel puţin 3 kg/cap tineret bovin/zi.
3.” asigurarea unor rații furajere optimizate” pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, să asigure fiecărui animal rație furajeră optimizată, echilibrată din punct de vedere nutritiv, respectiv proteina brută din furaj trebuie să aibă valoarea cuprinsă între 10%-20% din
substanța uscată, care trebuie să aibă valorea cuprinsă între 40-90%.
(2) Plata compensatorie prevăzută la art. 67 se acordă pentru minim două dintre ceințele prevăzute la alin. (1), fiind obligatorie aplicarea angajamentului privind creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.

Art. 72. - Solicitantul depune împreună cu cererea de plată pentru eco-schema PD-08 schiţa grajdului/spaţiului de creştere (din suprafaţa totală construită se elimină suprafaţa aferentă spaţiului de hrănire/adăpare dacă este amplasat pe sol care împiedică deplasarea sau odihna tineretului bovin, suprafaţa stâlpilor etc.).

Art. 73. - (1) Documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor specifice şi care se depun împreună cu decontul justificativ sunt:
a) documente de intrare, în funcţie de provenienţă: copii de pe facturi de achiziţie, documente de circulaţie, certificate sanitar-veterinare, filă/file din carnetul de comercializare împreună cu copia atestatului de producător, acte de mutaţie, acte fătări, după caz;
b) documente de ieşire, după tipul abatorizării:
(i) copia documentului/documentelor de livrare către abatorul autorizat sanitar veterinar, copia avizului de însoţire a animalelor de la exploataţia cu cod ANSVSA la abatorul autorizat sanitar veterinar;
(ii) copia documentelor care dovedesc moartea animalelor;
c) copiile rapoartelor de clasificare;
d) documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:
(i) copia avizului de livrare de la crescător la abator;
(ii) copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;
(iii) copiile rapoartelor de clasificare;
e) documente pentru sacrificare în abatorul propriu autorizat:
i) copie după documentul de circulație pentru mișcarea din fermă în abator;
ii) copie după raportul de abatorizare.
f) situaţia centralizatoare a intrărilor şi ieşirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare-ieşire din care rezultă trasabilitatea de la intrarea în exploataţie până la livrarea către abator şi îndeplinirea cerinţelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la
o greutate de minimum 450 kg în viu şi vârsta la data livrării către abator. Această situaţie centralizatoare se depune la APIA atât pe suport electronic, cât şi pe suport hârtie;
g) documentul din care rezultă că este îndeplinită cerinţa privind creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal este situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea spaţiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% faţă de standardul minim prevăzut în
Ordinul nr. 10/2023;
h) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind ”asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă” sunt:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziţionare/a documentelor de intrare, a materialelor folosite sub formă de aşternut;
(ii) copia fişei de magazie, dacă există materiale folosite pentru aşternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului de cerere;
(iii) copii ale bonurilor de consum;
(iv) copie a registrului de evidenţă de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele sub formă de aşternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi;
i) documentul care atestă îndeplinirea cerinţei privind asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt: copii ale buletinelelor de analiză lunare ale furajelor din care să reiasă valoarea proteinei brute și a substanței uscate din furajele analizate, emise pe perioada anului de angajament voluntar, de către un laborator specializat.

(2) Decontul şi documentele se depun astfel:
a) în luna iulie pentru activitatea de creştere şi îngrăşare desfăşurată în perioada 1 ianuarie-30 iunie;
b) în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creştere şi îngrăşare desfăşurată în perioada 1 iulie-31 decembrie.

Art. 74 – (1) Fermierii care nu respectă condițiile de eligibilitate, menționate la art. 68, nu sunt eligibili pentru eco-schema PD-08.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 70 și art. 71 se sancționează conform dispozițiilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2023 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil intervenţiilor şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor de plată începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Nerespectarea normelor privind condiționalitatea se sancționează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 393/2023 privind aprobarea Sistemului de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și
completările ulterioare." Ordin MADR 106/19 martie 2024. 

 

Vizualizat: 1550 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Dovezi necesare la APIA plata subvențiilor APIA pe hectar!

Dovezi necesare la APIA plata subvențiilor APIA pe hectar!

12 aprilie 2024 - 13:24

Cum demonstrează fermierii că terenul pentru care cer subvenții se află la dispoziția lor? În Ghidul APIA pentru subvențiile aferente acestui an se găsește lista de dovezi obligatoriu de prezentat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Subvenție de 435 euro/animal pentru crescătorii de porci!

Subvenție de 435 euro/animal pentru crescătorii de porci!

11 aprilie 2024 - 20:26

Crescătorii de porci din Polonia primesc subvenţii de 1,7 ori mai mari pentru bunăstarea porcilor decât cei din România, scrie Ziarul Financiar.

Ungaria introduce noi restricții la importurile de cereale ucrainene

Ungaria introduce noi restricții la importurile de cereale ucrainene

11 aprilie 2024 - 20:03

Guvernul ungar va introduce noi restricţii la importurile de produse agricole ucrainene, o măsură destinată să îi protejeze pe fermieri de fluctuaţiile pieţei provocate de importurile ieftine din Ucraina, a declarat joi ministrul Agriculturii, Istvan Nagy, care acuză UE că-i trădează pe fermierii din țara sa, informează AP, preluat de Agerpres.

APIA ACUM: Banii în conturile crescătorilor de vaci!

APIA ACUM: Banii în conturile crescătorilor de vaci!

11 aprilie 2024 - 15:11

Sprijin financiar în valoare de peste 51 milioane lei pentru crescătorii de bovine! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță acum că face plata ajutorului de 100 euro/bovină.

Familii de albine fictive! Cum au fraudat APIA 21 de apicultori!

Familii de albine fictive! Cum au fraudat APIA 21 de apicultori!

11 aprilie 2024 - 14:11

Procurorii anticorupție au trimis în judecată 21 de apicultori care ar fi încasat bani de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe baza unor acte false. Concret, apicultorii ar fi achiziționat doar pe hârtie familii de albine.

Condiția obligatorie anul acesta pentru sprijin cuplat legume sere și solarii!

Condiția obligatorie anul acesta pentru sprijin cuplat legume sere și solarii!

11 aprilie 2024 - 07:36

Fermierii care cultivă legume în sere sau solarii beneficiază și anul acesta de sprijinul cuplat pentru venit, subvenție europeană cu un cuantum substanțial pe hectar. O condiție obligatorie este cultivarea legumelor în pământ, serele hidroponice, de exemplu, fiind excluse de la această plată.

Lege contract de arendă!

Lege contract de arendă!

10 aprilie 2024 - 19:28

Propunerea de modificare, în Codul Civil, a prevederilor privind contractul de arendă a fost respinsă de Camera Deputaților cu 164 de deputați au votat „pentru”, 60 au votat „împotrivă”, iar 18 s-au abținut. Nemulțumiți, fermierii ne-au transmis un comunicat.

Fraudă subvenții APIA de peste 400.000 euro!

Fraudă subvenții APIA de peste 400.000 euro!

10 aprilie 2024 - 18:30

A luat subvențiile APIA pe hectar care i s-ar fi cuvenit fermierului care lucrează terenul. Procuorii DNA au trimis-o în judecată pentru încasarea fără drept a sumei de peste 400.000 de euro de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Subvențiile APIA pășune ale crescătorilor luate de președintele asociației!

Subvențiile APIA pășune ale crescătorilor luate de președintele asociației!

10 aprilie 2024 - 17:40

Președintele unei asociații de crescători de animale din Bistrița Năsăud a recunoscut în fața procurorilor anticorupție că a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) tabele și declarații false cu scopul de a încasa subvenția APIA pe hectarul de pășune. Suma încasată circa 390.000 euro care ar fi trebuit să ajungă la crescătorii de animale. 

Noua subvenție APIA din zootehnie: Încărcătura 3 UVM/ha!

Noua subvenție APIA din zootehnie: Încărcătura 3 UVM/ha!

10 aprilie 2024 - 13:26

Din acest an, crescătorii de vaci beneficiază de o nouă subvenție pe hectar, sprijin cuplat pentru venit - porumb pentru siloz (PD-26). Una dintre condiții este asigurarea unei încărcături minime de 3 UVM/ha de cultură/an.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Produs al companiei austriece Lindner, o afacere de familie care mizează pe o abordare mai degrabă exclusivistă decât pe producţia de masă (doar în jur de 1.800 de unităţi sunt produse anual, în funcţie de specificaţiile dorite de client), acest tractor înglobează o serie de inovaţii care îl fac extrem de atractiv.

Printre altele, dispune de o punte spate viratoare la un unghi de 20° (primul tractor standard de pe piaţă care este prevăzut cu un astfel de sistem), pentru o manevrabilitate sporită, şi are capacitatea de a lucra în pante extreme, cu o înclinaţie de până la 60%. Puntea faţă poate fi coborâtă sau ridicată pentru a se obţine o copiere precisă a terenului de către implementele utilizate. În plus, cu ajutorul tehnologiei TracLink, recunoaşterea implementelor se face în mod automat, fără intervenţia operatorului, iar debitele sistemelor hidraulice, turaţiile motorului şi ale prizei de forţă, precum şi modurile de conducere sunt setate automat.

Tractorul este comercializat în România de către Zetor (0357 440 500)

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

La cumpărături

La cumpărături
Un tip făcea cumpărături într-un supermagazin cu un cărucior în care era şi băieţelul său de doi ani. Detalii