Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Ajutor bunăstare porci și păsări pentru 2023! Condiții pentru încasarea banilor!

Publicat: 14 decembrie 2022 - 12:39
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Angajamentele de bunăstare a animalelor încheiate de crescătorii de suine și păsări în cadrul Măsurii 14 – Bunăstarea animalelor din PNDR 2014-2020 se vor finaliza la 31.12.2022, vă amintim că începând cu anul 2023 va fi activată intervenția DR 6 – Bunăstarea animalelor a PNS 2023-2027, informează Ministerul Agriculturii.

"Beneficiare ale sprijinului acordat prin intermediul acestei intervenții rămân, ca și în actuala măsură, exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor și din sectorul avicol, autorizate sanitar veterinar, care se angajează anual, pe baze voluntare să adopte standarde de bunăstare care depășesc standardele obligatorii relevante.

Astfel, plățile pentru bunăstarea porcilor și păsărilor pot fi acordate dacă beneficiari se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului de angajament.

Pentru a facilita adaptarea activităților desfășurate în cadrul exploatațiilor care vor continua accesarea acestor angajamente, prezentăm în continuare angajamentele de bunăstare din cadrul Intervenției DR 6 din PNS și cerințele specifice acestora ce vor trebui respectate începând cu 01.01.2023, inclusiv elementele de noutate față de Măsura 14 a PNDR 2014-2020:

Pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor (plățile se acordă pentru porci grași și animale de reproducție – femele (scrofițe și scroafe):

Subpachet 1a - creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal
Angajamentul constă în scăderea densității la porcii grași şi animale de reproducţie - femele (scrofițe și scroafe) prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale din boxe astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii.

Alte cerinţe:
 păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control, privind numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă, numărul de animale introduse la fiecare repopulare şi mortalităţile,
 menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

Subpachet 2a - reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimate
Angajamentul constă în:
 monitorizarea zilnică cu echipamente specializate de măsurare şi control a calităţii aerului (a pulberilor) de către beneficiar şi un buletin de analiză pe an în urma monitorizării de către entităţi independente, pentru ca pulberile să nu depășească maximum 10,5 mg/mc în adăpost.
 măsurarea valorii amoniacului la nivelul nasului animalului o data pe lună și înregistrarea acestor valorii într-un registru, pentru ca amoniacul să nu depășească maximum 22,1 ppm.

Alte cerinţe:
 beneficiarii au obligația de a ţine evidenţa tuturor măsurătorilor efectuate prin înregistrarea acestora într-un registru şi de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condiţiile superioare de bunăstare.

Subpachet 3a - îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.
Angajamentul constă în:
 menținerea zonei de odihnă în permanență uscată astfel încât să asigure confortul animalelor prin aplicări suplimentare de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut (materiale higroscopice) în zona de odihnă
 în primele şapte zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi de două ori /săptămână.
Aceste aplicări de material higroscopic se vor efectua pe toată suprafata boxei.

Alte cerinţe:
 beneficiarii au obligaţia de a ţine registre cu privire la data, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele absorbante.
Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru suine vor putea fi aplicate printr-o combinaţie de minim două subpachete din care este obligatoriu aplicarea subpachetului 1a – creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal.

porc-pasare_b

Pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor (plățile se acordă pentru pui de carne, găini ouătoare, găini de reproducție din rase grele și pui de curcă):
Subpachet 1b - reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări
Angajamentul constă în scăderea densității la păsări prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale, astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii.

Alte cerinţe:
 documentul care precizează densitatea practicată de crescătorii de păsări la cerinţe minime şi păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafaţa respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare şi mortalităţile,
 menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

Subpachet 2b - reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat
Angajamentul constă în monitorizarea zilnică de către beneficiar a nivelului noxelor pentru ca acestea să nu depășească următoarele valori:
 maximum 14 ppm amoniac (NH3),
 maximum 2100 ppm CO2.

Alte cerinţe:
 beneficiarii au obligația de a ține evidența tuturor măsurătorilor efectuate prin înregistrarea zilnică a acestora într-un registru și de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condițiile îmbunătățite.
Cele 2 subpachete de bunăstare a păsărilor vor putea fi aplicate numai împreună (1b cu 2b).

Așadar, începând cu anul 2023 angajamentele de bunăstare a animalelor propun o abordare mai ambițioasă față de perioada anterioară (Măsura 14 a PNDR 2014-2020), pentru a răspunde obiectivelor propuse la nivelul UE prin Green Deal și înițiativa “End the cage age” care va fi transpusă în perioada următoare în legislația comunitară, prin care Comisia Europeană îndeamnă Statele membre să adopte standarde de bunăstare a animalelor care să contribuie mai consistent la reducerea emisiilor GES din agricultură, reducerea utilizării antimicrobienelor, sănătatea animalelor și siguranța alimentară.

Prin urmare, noua intervenție aduce câteva elemente de noutate față de Măsura 14:
 angajamentele de scădere a densității animalelor cu 10% nu vor mai fi disponibile la niciuna din categoriile de animale eligibile, rămânând disponibile numai angajamentele care urmăresc scăderea densității animalelor cu minim 15% față de standardul obligatoriu,
 angajamentele trebuie aplicate în combinație de minim 2 subpachete, trebuind să prevadă în mod obligatoriu scăderea densității animalelor cu minim 15%,
 angajamentele legate de îmbunătățirea condițiilor de microclimat în spațiile de creștere a porcilor trebuie să asigure și reducerea concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu.

Se mențin în perioada următoare nivelurile plăților compensatorii acordate în cadrul angajamentelor corespondente ale Măsurii 14 a PNDR 2014-2020.
Perioada de depunere a cererilor de sprijin va fi anunțată în perioada următoare, urmând a fi finalizate și documentele procedurale de implementare tehnică și financiară a acestei intervenții, precum și ghidurile adresate beneficiarilor," informează MADR.

Vizualizat: 3332 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

05 decembrie 2023 - 19:30

Plenul Senatului a eliminat, luni, în plen, prin adoptarea unei propuneri legislative, obligativitatea deţinerii pentru conducătorii de tractoare agricole sau forestiere a unui carnet de conducere corespunzător categoriei, fiind suficient, pe drumurile publice, permisul de conducere pentru alte categorii.

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

05 decembrie 2023 - 13:38

În vederea lansării sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul zootehnic și în unități de procesare a produselor agricole și pomicole, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în data de 4 decembrie 2023 versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-20 Investiții în sectorul zootehnic și pentru DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole. 

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

05 decembrie 2023 - 12:11

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, într-un comunicat transmis Agroinfo, că lansează din 20 decembrie 2023 sesiunea de depunere proiecte în cadrul Intervenției DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”, Plan Național Strategic 2023-2027.

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

05 decembrie 2023 - 11:48

MADR anunță astăzi lansarea Intervenției DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” în data de 20 decembrie 2023 sesiunea de finanțare pentru Intervenția DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” din cadrul PS PAC 2023-2027. 

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

05 decembrie 2023 - 07:43

Apicultorii care vor să beneficieze anul viitor de ajutorul de stat la motorină trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 decembrie 2023 cererea de acord pentru finanțare. Actele de care au nevoie apicultorii pentru acordul de finanțare și pentru cererea de plată.

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

05 decembrie 2023 - 07:08

Produsul din categoria Produse Biologice se adaptează la nevoile de nutriție ale plantelor și contribuie la maximizarea sustenabilă a potențialului recoltei.

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

04 decembrie 2023 - 17:38

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun, la Centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024, cereri avizate de către ANZ.

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

04 decembrie 2023 - 16:47

Ministerul Agriculturii a postat astăzi, 4 decembrie,  pe site-ul www.madr.ro, secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HG nr.393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2023.

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

04 decembrie 2023 - 16:05

Fermierii, crescătorii de animale care sunt persoane fizice beneficiază anul viitor de ajutorul de stat APIA acordat prin reducerea accizei la motorina folosită în agricultură. Ce condiție trebuie să îndeplinească aceștia în 2024 ca să ia subvenția APIA la motorină?

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

04 decembrie 2023 - 15:34

Vechi crescător de vaci din Șicula, județul Arad, Aurel Nieș, îi dă o replică usturătoare ministrului agriculturii, Florin Barbu, prin intermediul Agroinfo.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Recondiționarea și comercializarea modelelor de generație mai veche este un segment de piață important pentru multe industrii. Am vrut să vedem ce presupune și ce avantaje oferă acest model de business clienților finali de pe piața utilajelor agricole. În acest sens, am vorbit cu fermierul Cherecheș Mihai Alexandru din Lehliu-Gară (jud. Călărași) și cu Vlad Miron, managerul general al diviziei IPSO Utilaje de Ocazie.

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Educaţie?

Educaţie?
O mamă îşi dojeneşte fiul: Detalii