Adama
Agrilevante-30sept
AGRICOVER

Ajutor 70.000 euro/tânăr fermier! Criterii de selecție cereri pentru finanțare!

Publicat: 03 august 2023 - 13:09
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au repus în dezbatere Ghidul Intervenției DR 30, sprijin instalare tineri fermieri, pentru acest an. Care sunt criteriile și principiile pentru selecția proiectelor depuse de tineri fermieri?

Criterii de selecţie ale proiectului - alocare NAŢIONALĂ

IMPORTANT
Înainte de depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care aceasta îl întrunește, să anexeze cererii de finanțare, documentele pe baza cărora se certifică îndeplinirea criteriilor de selecție, în acord cu detalierea de la secțiunea aferentă selecției.

Toate proiectele vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.

Pragul de calitate prestabilit pentru această intervenţie este de: 25 puncte.

1. Principiul nivelului de calificare

1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii liceale, postliceale sau superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) - 15 puncte
1.2 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura
agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de
calificare profesională - 10 p
Studiile/Formarea/Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect (vegetal/zootehnic/mixt) în domeniul/specializarea agricol/ă.

2. Principiul promovării producției de legume în spații protejate

2.1 Solicitantul deține în cadrul exploatației cel puțin 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îşi propune
investiţii în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate - 30 p
2.2 Solicitantul deține în cadrul exploatației de la 2.300 şi până la 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îsi propune prin proiect investiții în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate - 20 p

*Pentru acordarea punctajului, întreaga suprafaţă de spaţii protejate (existente şi/sau propuse prin proiect) va fi dotată cu sisteme de încălzire.

3. Principiul comasării prin preluarea de exploatații

3.1 - Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani - 10 p
3.2 - Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole - 7 p
3.3 – Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă - 5 p

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează integral, cu toate suprafeţele şi animalele pe care le
deține cedentul în proprietate (condiția nu se aplică pentru suprafețele deţinute de cedent în baza unui contract de arendă sau alte forme, în schimb cedentul trebuie să renunțe la activitatea agricolă și să nu mai fie înregistrat ca atare, în niciun registru specfic), aşa cum apar înregistrate la APIA şi/sau la ANSVSA/ANZ şi în Registrul agricol.

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare - APIA şi/sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/Circumscripția Veterinară şi Registrul Agricol. În cazul în care cedentul se mai regăseşte în IACS/DSVSA şi ANZ, poate fi acceptată o justificare din care reiese menţinerea unor culturi/animale pentru consum propriu în limitele definiţiei care vizează consumul propriu.

Nu este obligatorie preluarea suprafeţelor deţinute de cedenţi în arendă sau sub alte forme de folosinţă, şi nici a curții, a anexelor gospodăriei cedentului sau a animalelor destinate consumului propriu al cedentului, aşa cum este explicitat în secţiunea „Definiţii”.

Nu este obligatorie preluarea suprafețelor neagricole, încadrate în Registrul Agricol ca “Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră” și/sau “Ape și bălți”.
Îndeplinirea acestui criteriu de selecţie se menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.
Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor verifica: extras din Registrul unic de identificare - APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la
ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul cedării exploatației/exploatațiilor agricole.

fata-liceu-agricol_b

4. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)

4.1 - Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)* - 10 p
* Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform legislației în vigoare.

5.Principiul deținerii în proprietate a exploatației
5.1 - Solicitantul deţine în proprietate suprafeţele de teren agricol** aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale - 10 p
** Punctajul se acordă direct proporţional cu procentul de teren agricol, din exploataţie, deţinut în proprietate.

6. Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale***
Planul de afaceri cuprinde cel puțin una dintre următoarele acţiuni de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor:
6.1 - Agricultură ecologică - 5 p
6.2 - Combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică**** - 10 p
6.3 - Economia circulară/utilizare de energie din surse regenerabile/sisteme de irigare prin picurare independente energetic***** - 10 p
În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul CS 2.1 se va acorda punctaj în cadrul CS 6.3 dacă investiția/investițiile în energie regenerabilă şi/sau de irigaţii acoperă întreaga suprafaţă de spaţii protejate vizată prin proiect.
În cazul celorlalţi solicitanţi, punctajul se va acorda daca minimum 10% din valoarea sprijinului este investită în economie circulară/energie regenerabilă/irigaţii prin picurare.
*** Punctajele aferente CS 6.1 , 6.2 si 6.3 se pot cumula.
**** În cazul polenizării biologice, la CS 6.2 se pot acorda 10 puncte solicitanţilor care utilizează metode de polenizare biologică în spaţii protejate, iar 5 puncte se pot acorda solicitanţilor care deţin minimum 5 familii de albine, chiar dacă nu deţin teren agricol.
***** În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul CS 2.1 se va acorda punctaj în cadrul CS 6.3 dacă investiția/investițiile în energie regenerabilă şi/sau de irigaţii acoperă întreaga suprafaţă de spaţii protejate vizată prin proiect. În cazul celorlalţi solicitanţi, punctajul se va acorda daca minimum 10% din valoarea sprijinului este investită în economie circulară/energie regenerabilă/irigaţii prin picurare. Vor fi punctate doar acele acţiuni de economie circulară din lista prezentată în detalierea CS 6.3.
Îndeplinirea criteriilor de selecţie se menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Total punctaj 100 p

Atenție! Punctajul estimat (evaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a solicitantului și prin prezentarea de documente suport, asa cum se solicită în descierea fiecărui criteriu.

Valoare sprijin 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit prevederilor fişei tehnice a intervenției DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de implementare de minimum 2 ani si maximum trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă și este de:
- 70 000 de euro
Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.
Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăşi data de 31 decembrie 2029.

Integral Ghidul solicitantului, varianta consultativă, pe site-ul Ministerului Agriculturii, secțiunea Dezvoltare rurală, Plan Național Strategic. 

Articole pe aceeași temă: 

Diploma obligatorie anul acesta pentru ajutorul de 70.000 euro/tânăr fermier!

Regula celor 24 de luni pentru ajutorul acordat tinerilor fermieri! Cine este exclus de la acest ajutor!

 

 

Vizualizat: 5007 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Câte oi trebuie să aibă o familie cu doi copii ca să ducă o viață decentă?

Câte oi trebuie să aibă o familie cu doi copii ca să ducă o viață decentă?

22 septembrie 2023 - 06:58

Întrebarea a fost adresată pe un grup de oierit Facebook ciobanilor adevărați de către Paul Miron. "Cer un sfat ciobanilor adevărați. Câte oi trebuie să aibă o familie cu doi copii ca să ducă o viață decentă?"

MADR: Ziua satului românesc!

MADR: Ziua satului românesc!

21 septembrie 2023 - 20:39

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită în perioada 22 -24 septembrie 2023, interval orar 9:00-19:00, la cea de-a treia ediție a „Târgului pâinii”, în cadrul căruia se va marca „Ziua Satului Românesc”. Evenimentul va avea loc în incinta Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Pavel D. Kiseleff nr. 30, București.

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

21 septembrie 2023 - 15:41

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM, pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, la secțiunea Comunicare/ Dezbatere publică.

Bani în plus pentru vaca de lapte!

Bani în plus pentru vaca de lapte!

21 septembrie 2023 - 15:15

"Îmbunătățim formele de sprijin pentru crescătorii de bovine prin acordarea subvenției la trei capete încărcătură pe hectar, pentru porumb siloz, ceea ce înseamnă că fermierii vor primi încă 260 de euro peste cei 200 de euro încasați," a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu, la întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine din România.

Ministrul Barbu: Sprijin cuplat zootehnie 460 euro/ha cu o încărcătură de 3 vaci!

Ministrul Barbu: Sprijin cuplat zootehnie 460 euro/ha cu o încărcătură de 3 vaci!

21 septembrie 2023 - 09:02

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a participat miercuri, 20 septembrie 2023, la ședința Asociației Crescătorilor de Taurine din România, la sediul IBNA Balotești.

Au căutat-o 10 zile cu drona, nici urmă de vacă! Ce s-a întâmplat când au vrut să cumpere altă vacă?

Au căutat-o 10 zile cu drona, nici urmă de vacă! Ce s-a întâmplat când au vrut să cumpere altă vacă?

21 septembrie 2023 - 08:38

Povestea unei văcuțe dintr-un sat din România a înduioșat membrii unui grup al crescătorilor de vaci Facebook. S-a pierdut pe 6 septembrie și-n zadar proprietarii de 80 de ani au fost ajutați să o caute cu o dronă, s-au rugat și au implorat, nici urmă de văcuță. Supărați și cu lacrimi în ochi au hotărât să cumpere o altă vacă. Ce s-a întâmplat atunci?

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea, la Bruxelles!

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea, la Bruxelles!

21 septembrie 2023 - 07:57

"În perioada 18 - 19 septembrie 2023, am reprezentat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la lucrările Consiliului de Agricultură și Pescuit, care s-a desfășurat la Bruxelles," informează secretarul de stat MADR, Adrian Pintea, pe Facebook. 

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

20 septembrie 2023 - 18:48

Cornel Constantin Turcescu, directorul general al APIA, a participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Băncii Transilvania, în contextul parteneriatelor solide pe care agenția le are cu mediul bancar pentru facilitarea accesului fermierilor la creditare în condiții avantajoase.

ASTĂZI! Subvenția APIA virată ACUM în conturi!

ASTĂZI! Subvenția APIA virată ACUM în conturi!

20 septembrie 2023 - 18:18

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că astăzi a făcut plățile pentru cei care beneficiază de renta agricolă viageră. 

Ministrul agriculturii vrea să înființeze stații de producere a biogazului în fermele de vaci!

Ministrul agriculturii vrea să înființeze stații de producere a biogazului în fermele de vaci!

20 septembrie 2023 - 14:45

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus marți, în exclusivitate la „Interviurile Digi24.ro”, că are în vedere un proiect de înființare a unor stații de producere a biogazului în cadrul fermelor românești de creșetere a bovinelor, pentru a fi folosit la sere în care să se producă legume pe tot parcursul anului.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Silobag-urile: depozitare la îndemână și cu costuri reduse

Silobag-urile: depozitare la îndemână și cu costuri reduse

Silobag-urile reprezintă o alternativă modernă și eficientă pentru depozitarea cerealelor, dar și a nutrețurilor. Versatilitatea lor, împreună cu costurile scăzute asociate, le fac un instrument deosebit de util pentru toți cei care doresc să își depoziteze produsele, fără să investească în construcția unor silozuri clasice sau magazii. Cum funcționează, puteți vedea în materialul următor.

Ești interesat de depozitare cereale în saci tip siloz?

0739 682 107

info@grainbags.ro

http://grainbags.ro/utilaje/

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Bancul zilei

Adevăr...

Adevăr...
Deoarece Dumnezeu nu reuşeşte să urmărească chiar totul, a creat bătrânele şi băncile din curte. Detalii