Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

AFIR anunță ACUM cine ia anul acesta ajutorul de 70.000 euro/fermier!

Publicat: 18 octombrie 2023 - 07:01
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Pentru tinerii fermieri, prin intervenția DR-30 se acordă finanțare 100% nerambursabilă acelor fermieri care acționează în nume propriu și sunt organizați ca microîntreprindere sau ca întreprindere mică (exemplu: PFA, II, IF), anunță acum Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizând că a publicat Ghidul solicitantului Sprijin instalare tineri fermieri, forma finală. Ajutorul este de 70.000 euro/fermier. Cine este eligibil pentru ajutor și ce condiții trebuie îndeplinite? 

Pot accesa această intervenție și persoanele juridice unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Finanțarea maximă pe care o poate obține un tânăr fermier este de 70.000 €, având la dispoziție un buget total pentru întreaga perioadă de finanțare de 250,7 milioane €.

Definiție tânăr fermier:
„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.


Beneficiari
persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ghid afir oct_b

Condiții obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul intervenției DR-30, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
 Solicitantul să se încadreze în definiția tânărului fermier
Încadrarea solicitantului în definiția tânărului fermier se face cu respectarea condițiilor privind:
 vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;
 deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol;
 se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Astfel, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, care dețin competențe în domeniul agricol, îndeplinind minim:
 competențe dobândite prin participarea la programe de iniţiere care presupun un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională
sau
 experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.
De asemenea, solicitanţii îndeplinesc condiţia de eligibilitate prin orice document care atestă pregătirea profesională superioară minimului eligibil mai-sus prezentat, precum:
 evaluarea în cadrul unui centru autorizat de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale de minimum Nivel I de calificare, ca urmare a experienţei profesionale
sau
 formare profesională prin studii/ cursuri de calificare realizate de furnizori de formare profesională autorizaţi conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională
sau
 studii medii/superioare

Pentru eligibilitatea solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate conform legislaţiei în vigoare care cuprinde această informaţie.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, documentele se depun cel târziu la momentul contractării şi sunt acceptate certificate de formare profesională/calificare/instruire, sub Nivelul I de calificare (360 de ore, respectiv 180 de ore) eliberate atât de formatori autorizaţi, potrivit legislaţiei în vigoare şi certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum şi certificatele de competențe profesionale.

În cazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare,se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru calificări (ANC).

Tânărul fermier trebuie să prezinte la momentul contractării documentul care dovedeşte formarea sau deţinerea competenţelor adecvate în domeniul agricol (diplomă/certificat de absolvire).

În cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari/asociați persoane fizice tineri fermieri care cumulativ îndeplinesc condiția de tânăr fermier, cerința privind formarea sau competențele adecvate trebuie îndeplinita de către persoana fizică tânăr fermier care are calitatea de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50%+1 din acțiuni/ părți sociale) și de administrator unic.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată pe teritoriul României şi figurează în REVISAL, trebuie să atașeze documente doveditoare emise de angajator/ angajatori, din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol), astfel încât să certifice experiența practică în activitatea agricolă. Conţinutul documentelor doveditoare se va verifica de către experții AFIR prin consultarea REVISAL.

Solicitanţii care dețin experiență practică în activitatea agricolă desfăşurată în afara graniţelor ţării, trebuie să ataşeze documente din care să reiasă că au ocupat un post în domeniul agricol într-o exploatație cu profil agricol, pe o perioadă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani (experiența
practică de 12 luni poate fi și cumulativă, desfășurată în cadrul mai multor exploatații cu profil agricol).

Aceste documente oficiale trebuie să fie însoţite de traducere legalizată care să facă dovada raporturilor de muncă de tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfăşurarea unei activităţi independente/ raport de muncă sau alt document eliberat de angajator, în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat.

Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate dedicat pregătirii profesionale a tânărului fermier este suficientă pregătirea profesională în domeniul agricol, iar documentele se pot depune cel târziu la contractare, însă pentru a obţine punctaj în cadrul principiului de selecţie nr. 1 „Principiul nivelului de calificare”, pregătirea profesională deţinută trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect, iar documentele privind îndeplinirea principiului de selecţie se depun odată cu Cererea de Finanţare.

Solicitantul figurează în sistemul APIA și ANSVSA (după caz) cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție.

Solicitanții trebuie să îndeplinească la momentul depunerii cererii de finanțare, condiția de a nu fi trecut mai mult de 24 de luni de la data instalării, chiar dacă forma de organizare a solicitantului este diferită față de cea de la data instalării.

Atenție! Tânărul fermier poate deține baza de producție (suprafeţe, animale, pasări şi familii de albine) în limita consumului propriu definit, cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare, cu condiția de a nu fi beneficiat de sprijin din FEGA sau FEADR.

Cel târziu la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată, beneficiarii vor fi înregistraţi cu suprafeţe de teren agricol şi/sau animale în IACS-APIA.

Sprijin nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO;
70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Ghidul solicitantului.

Vizualizat: 7339 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

30 noiembrie 2023 - 14:21

Un val mare de nemulțumiri se ridică din rândul fermierilor și crescătorilor de animale în ultima perioadă. Pulsul accelerat, dezamăgirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin răzbat din reacțiile lor la comunicatele făcute de către cele două agenții de plăți din agricultura României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2023 - 12:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să demareze de luni, 4 decembrie 2023, plățile finale aferente anului de cerere 2023. În fiecare an, tranșa a doua de plată a început în prima zi lucrătoare ulterioară datei de 1 decembrie. 

Lansare nouă sesiune bani europeni!

Lansare nouă sesiune bani europeni!

30 noiembrie 2023 - 10:54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Ajutor minimis APROBAT!

Ajutor minimis APROBAT!

30 noiembrie 2023 - 10:39

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat pe 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

30 noiembrie 2023 - 10:16

Ministrul agriculturii Florin Barbu este acuzat că ar face ghidurile pentru ajutoarele de stat astfel încât banii să fie obținuți de băieții deștepți. Acuzațiile sunt lansate în spațiul public de fostul ministru al agriculturii Adrian Oros.

Nu mai are cine mulge o oaie!

Nu mai are cine mulge o oaie!

29 noiembrie 2023 - 18:44

Fermierii, crescătorii de animale încep să apeleze din ce în ce mai mult la tehnologie de ultimă generație, pentru că nu mai găsesc lucrători care să fie dispuși să muncească în ferme. 

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

29 noiembrie 2023 - 18:36

Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui.

Poftim, din România!

Poftim, din România!

29 noiembrie 2023 - 17:29

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 și cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, organizează, în perioada 1 – 3 decembrie 2023, târgul „Poftim, din România!”, în Parcul Tudor Arghezi din sectorul 4, București.

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

Șef APIA, calcul ACUM suma APIA pe hectarul de pășune pentru acest an!

29 noiembrie 2023 - 14:55

Pășunile sunt foarte râvnite pentru sumele mari pe hectar care se pot încasa, în fiecare an, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Scandalul în jurul acestor suprafețe este departe de a se stinge atât timp cât tentantele subvenții APIA îi lasă pe crescătorii de animale fără pășuni.

Prezentați-vă la APIA în termen de 10 zile pentru subvenții! Anunț făcut de un șef APIA!

Prezentați-vă la APIA în termen de 10 zile pentru subvenții! Anunț făcut de un șef APIA!

29 noiembrie 2023 - 13:58

Fermierii, crescătorii de animale trebuie să anunțe la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) orice schimbare produsă în fermă, în termen de 10 zile. Respectarea acestui termen le garantează fermierilor că vor primi subvențiile agricole la care au dreptul. Explică directorul executiv APIA Hunedoara, Veronica Topor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Horațiu Buzgău: ”Ca să ai succes trebuie să știi unde vrei să ajungi!” | podcast agroSTORY #18

Horațiu Buzgău: ”Ca să ai succes trebuie să știi unde vrei să ajungi!” | podcast agroSTORY #18

Grupul AGRIND din Tășnad, jud. Satu Mare are la bază o mică activitate agricolă de familie, dezvoltată după anii ’90, cu multă muncă, provocări și implicare. Investițiile și fructificarea la maxim a fondurilor europene au adus societatea la ceea ce este astăzi: peste 3.000 de hectare exploatate în cultura mare, procesare (morărit și panificație), zootehnie (bovine de lapte și de carne) și pomicultură, toate sectoarele fiind dezvoltate pentru a ajunge cât mai aproape de consumatorul final.

Toate acestea au fost clădite cu viziune, perseverență, curaj, dar și prudență de un adevărat trio tehnico-economico-financiar: bunicul și tatăl, absolvenți de studii agricole și fiul, Horațiu Buzgău, absolvent de Științe economice. Alături de ei, o întreagă echipă de prieteni, colaboratori, angajați, parteneri, clienți. ”O întreagă familie!”, spune Horațiu cu mândrie.

Horațiu a făcut primii pași în viață direct... în câmp! A fost implicat de mic în toate activitățile agricole ale familiei, învățarea practică ajutându-l să înțeleagă foarte bine cât este de importantă agricultura și industria alimentară, inclusiv din punct de vedere economic. A decis încă din clasele primare că aceasta va fi calea de urmat și că relevanța cifrelor în agribusiness se transpune, până la urmă, în succesul care determină acțiunile și investițiile viitoare.

Deși are doar 25 de ani, tânărul antreprenor mi-a oferit o adevărată lecție de economie agrară aplicată, teoria fiind transpusă în practică și, evident, în cifrele pe care le obține afacerea agricolă a familiei sale. Cea mai recentă investiție a grupului, în cultura de alun certificată ecologică pe 50 de hectare, suprafață integral irigată, a dat naștere brandului ALLU, Horațiu fiind managerul Holiv Ecoplant, firma care are ca obiect de activitate producția și procesarea alunelor, investiție de asemenea realizată cu fonduri europene.

Horațiu Buzgău a venit la agroSTORY cu o poveste pe cât de frumoasă, pe atât de plină de învățăminte pentru orice tânăr aflat la început de drum în agricultură.


Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Card dispărut

Card dispărut
N-am anunţat poliţia că mi-a dispărut cartea de credit, fiindcă indiferent cine a furat-o cheltuieşte mai puţin decât nevastă-mea. Detalii