Adama
Agreena
AGRICOVER

Acte necesare APIA pășuni proprietatea fermierilor, crescătorilor de animale!

Publicat: 14 aprilie 2024 - 10:24
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Actele de care au nevoie anul acesta fermierii, crescătorii de animale pentru a încasa subvenția APIA pe hectarul de pășune aflată în proprietatea lor. Agroinfo a obținut aceste informații utile de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Pajiștile permanente aflate la dispoziția și utilizate de către persoane fizice sau juridice de drept privat, în calitate fermieri activi

Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, alții decât asociațiile crescătorilor de animale sau forme asociative de proprietate asupra pajiștilor, desfăşoară cel puţin o activitate agricolă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 10 din OUG nr. 34/2013, în calitate de fermieri activi, şi prezintă, suplimentar, documentele:
a) document din care reiese codul de exploatație/copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în BND valabil la data depunerii cererii de plată, şi/sau
b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului sau altor plante erbacee furajere prevăzute în anexa nr. 26 la OMADR nr. 106/2024, în situaţia în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie-1 octombrie a anului de cerere, cu excepţia plantelor erbacee furajere,
pentru care perioada de recoltare se realizează în fazele de debut ale ciclului de vegetaţie potrivit Anexei nr. 26 din OMADR 106/2024.

subventie-pajiste_b

Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului/altor plante erbacee furajere sunt:
(i) declaraţia privind depozitarea fânului/altor plante erbacee furajere, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura, în cazul persoanelor juridice.

În cazul pajiștilor permanente aflate în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor pot fi:
1. Forma asociativă de proprietate, în calitate de fermier activ, care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea comună a membrilor. Aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul.

Documentele pe care le prezintă sau transmite la APIA forma asociativă de proprietate sunt:
a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărârea judecătorească definitivă, contractul de vânzare-cumpărare, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole.
b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, privind depunerea cererii de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de indentificare a exploatației zootehnice dinBND, numărul total de animale pe specii și categorii deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat.
Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 din Ordinul MADR nr. 106/2024. 
Această anexă va fi operată în sistemul IACS ca Listă nominală a utilizatorilor de pajişti şi va face obiectul controlului admnistrativ încrucişat cu baza de date a A.N.S.V.S.A. și A.N.Z. privind respectarea încărcăturii de animale la hectar (UVM/ha).
c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat pâna la data limită de depunere a cererilor de plată.
d) În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în recoltarea vegetației prin cel puțin un cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie – 1 octombrie a anului de cerere. În acest caz, formele asociative de proprietate prezintă sau transmit la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.
În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul Măsurii 10 «Agromediu şi climă», recoltarea prin cosit se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/ subpachetului/ variantei corespunzătoare şi trebuie efectuat până la 15 octombrie a anului de cerere.
2. Membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate, conform art. 5 alin. 2 lit. b) din HG nr. 1571/2022, cu modificări și completări ulterioare, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiștilor permanente și în calitate de fermieri activi, care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă.
Aceștia pot depune cererea de plată în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din noul Cod civil, decide în acest sens. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă.
În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafață se fac proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea.

Documentele doveditoare pe care le prezintă sau le transmite la APIA fiecare dintre membrii formei asociative sunt:
e) copia titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;
f) copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare ale membrilor, codul de identificare al exploatației zootehnice din BND, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către președintele formei asociative de proprietate, conform Anexei nr. 8 din Ordinul MADR
nr. 106/2024;
g) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat sau transmis până la data-limită de depunere a cererilor.
Membrii formelor asociative de proprietate pot depune în mod individual cereri de plată pentru plăți directe cuplate şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.
În cererea de plată se va regăsi suprafaţa alocată pe care o utilizează membrul asociaţiei/formei asociative de proprietate conform centralizatorului.
Formele asociative de proprietate cu cod propriu de exploataţie înregistrat în BND, completează în câmpul (47) al cererii numărul de animale înregistrate în aceste exploataţii şi, obligatoriu, în câmpul (48) al cererii CUI-ul asociaţiei şi codul/codurile exploataţiilor proprii înscrise în BND valabil/valabile la data depunerii cererii de plată. Ghid APIA 2024.

Vizualizat: 6786 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

În atenția crescătorilor de vaci! Cum recunoașteți semnele bolii care face ravagii în ferme!

În atenția crescătorilor de vaci! Cum recunoașteți semnele bolii care face ravagii în ferme!

17 mai 2024 - 11:56

Antraxul este o boală bacteriană contagioasă, cu potențial letal atât pentru animalele domestice, cât și pentru oamen, și reprezintă o amenințare serioasă în cadrul fermelor de creștere a bovinelor. Recunoașterea rapidă a simptomelor este esențială pentru intervenție și prevenirea răspândirii bolii.

Veste bună pentru micii fermieri, crescători de animale!

Veste bună pentru micii fermieri, crescători de animale!

16 mai 2024 - 18:41

Micii fermieri, crescători de animale au o soluție bună la îndemână pentru a-și vinde produsele din ferme, automatele. Cu această idee vine un fermier din județul Bihor, Jaroslav Zetocha.

Urgent! Se dau 200 euro/ha, termen limită 20 mai!

Urgent! Se dau 200 euro/ha, termen limită 20 mai!

16 mai 2024 - 16:08

Depuneți urgent cererile! Ajutorul de minimis pentru cartofi, în cuantum de 200 euro/ha, are termen limită 20 mai 2024, anunță Direcția pentru Agricultură Caraș Severin.

APROBATĂ ASTĂZI de Guvern! Sumă mai mare la plata subvenției APIA!

APROBATĂ ASTĂZI de Guvern! Sumă mai mare la plata subvenției APIA!

16 mai 2024 - 14:32

În ședința de Guvern din data de 16 mai 2024 s-a aprobat Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Decizie președinte Iohannis: Bani împărțiți fermierilor, crescătorilor animale!

Decizie președinte Iohannis: Bani împărțiți fermierilor, crescătorilor animale!

16 mai 2024 - 07:50

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de promulgare a legilor care stabilesc instituirea unor scheme de ajutor pentru fermieri şi agricultori, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, subvenţiile totale fiind de aproape 400 de milioane de euro, conform Agerpres.

Mesaj APIA fermieri, crescători animale!

Mesaj APIA fermieri, crescători animale!

15 mai 2024 - 20:26

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judetean Botosani reamintește fermierilor că termenul limită până la care pot depune Cererea de Plată pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic în anul 2024 este data de 07 iunie 2024.

Proiect hotărâre de Guvern în consultare pe site-ul MADR!

Proiect hotărâre de Guvern în consultare pe site-ul MADR!

15 mai 2024 - 20:03

MADR a publicat în transparență decizonală Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Ministrul Barbu ASTĂZI: Imediat APIA dă drumul plăților pe hectar și pe animale!

Ministrul Barbu ASTĂZI: Imediat APIA dă drumul plăților pe hectar și pe animale!

15 mai 2024 - 16:49

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, anunță astăzi că încep plățile pentru fermieri, crescători de animale, așa-numitul ajutor Ucraina, achitat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Video! Oier Sterp: Să afle toți oierii! Nu dați mieii la samsari! Țineți prețul sus, că vin contractele!

Video! Oier Sterp: Să afle toți oierii! Nu dați mieii la samsari! Țineți prețul sus, că vin contractele!

15 mai 2024 - 09:43

Crescătorul de ovine Ionică Sterp, Ianoșda, Bihor, vicepreședinte Asociația Ciobanilor Profesioniști din România, are un anunț important pentru toți oierii. Sunt pe cale să fie semnate contracte de export miei cu Marocul și Algeria, firmele exportatoare fiind din Spania.

Plata în cel mai scurt timp a subvenției de 100 euro/ha!

Plata în cel mai scurt timp a subvenției de 100 euro/ha!

15 mai 2024 - 07:32

Fermierii români amenință cu un protest masiv pe data de 27 mai 2024 dacă nu le vor fi îndeplinite revendicările. Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România ne-a transmis lista de revendicări a fermierilor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

11 COMBINE New Holland și 13.000 HA!

11 COMBINE New Holland și 13.000 HA!

Singura societate care exploatează terenuri agricole din România listată la bursă, Holde Agri, şi-a făcut un obicei în a cumpăra combine de recoltat marca New Holland. Nu mai puţin de 11 astfel de echipamente au fost achiziţionate de-a lungul anilor, toate model CR 9.90!

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Anunţ

Anunţ
Afiş într-un bar: Detalii