Adama
Agreena
AGRICOVER

CERCETAREA şi ÎNVĂŢĂMÂNTUL AGRICOL trebuie să fie „la coada vacii”

Leonard Constantin STAFIE, Nicoleta DRAGOMIR
Publicat: 29 martie 2021 - 22:39
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

La o întrunire recentă cu reprezentanţi ai liceelor agricole din România s-a readus în discuţie necesitatea reluării, acolo unde mai este posibil, a parteneriatului dintre staţiunile şi institutele de cercetare şi unităţile de învăţământ agricol preuniversitar.

Să nu uităm că nu degeaba, atunci când subordonarea liceelor agricole era la Ministerul Agriculturii, aceste şcoli au fost înfiinţate pe lângă Staţiunile de cercetare. Scopul era evident: asigurarea activităţilor de practică ale elevilor în fermele staţiunilor. În acest fel exista şi corelarea cu cerinţele de pe piaţa locală a muncii iar absolvenţii de liceu agricol erau imediat angajaţi în ferme particulare sau în staţiunile unde şi-au desfăşurat practica. Mai mult decât atât, rolul cercetării era unul esenţial în formarea viitorilor specialişti în zootehnie, pentru că elevii cu rezultate foarte bune erau îndrumaţi către facultăţile de profil pentru continuarea studiilor.
Astăzi, din păcate, realitatea bate trecutul foarte bun al liceelor agricole iar practica este limitată la resursele existente în şcoli şi la puţinele parteneriate încheiate cu agenţii economici.

 „Există o ruptură între învăţământ, practică şi cercetare. Datoria şi obligaţia noastră este să refacem această legătură şi să readucem, pe româneşte, tot ceea ce înseamnă practică, la coada vacii. Nu este normal să vorbim de cercetare şi liceul agricol în absenţa muncii efective în ferme, pentru că agricultura nu se face virtual, oricât de mult ar avansa tehnologiile performante în acest domeniu. Şi, oricât de dur sau neacademic ar suna pentru unii, la coada vacii se învaţă meserie! Nu este normal ca specializarea ZOOTEHNIE să dispară din învăţământul liceal agricol şi să fie considerat doar o „anexă”, în condiţiile în care, pentru a asigura echilibrul animal-informatizare-mecanizare sunt necesare mult mai multe cunoştinţe decât “4 clase primare”. E nevoie de ştiinţă, practică şi interacţiunea dintre ştiinţa biologică şi inteligenţa artificială. Ca sa reuşeşti să creezi echilibrul între acestea e nevoie de studii de înaltă calificare. Ca o concluzie, zootehnia nu este o anexă a agriculturii, ci o ştiinţă de înaltă performaţă”, a punctat Leonard Constantin Stafie, iniţiator al proiectului „Susţinem Învăţământul Preuniversitar Agricol”.

ziua liceelor_alba iulia_12_b

„Trebuie restabilită conexiunea dintre liceele cu profil agricol şi staţiunile/institutele de cercetare, prin crearea şi menţinerea reţelei Liceu agricol - Staţiune de cercetare - Fermier. De aceea venim cu o serie de propuneri, pe care le-am elaborat în urma deficienţelor pe care le-am constatat în funcţionarea liceelor agricole. Cercetarea, practica elevilor, pregătirea viitorilor ingineri zootehnişti trebuie să meargă mână-n mână şi noi toţi, specialişti, susţinători al liceelor agricole, fermieri şi societatea civilă suntem datori să producem schimbările de care este atâta nevoie. Spunem, şi ne asumăm acest lucru, că staţiunile de cercetare trebuie să-şi îndrepte şi mai mult acţiunile şi rezultatele spre fermele particulare şi asociaţiile profesionale ale fermierilor, dar şi către liceele cu profil agricol care mai există în România. Pot fi create în staţiuni centre de practică pentru elevi şi, acolo unde este posibil, elevii să fie repartizaţi în fermele partenere, pentru aprofundarea cunoştinţelor asimilate în condiţii de fermă. În ceea ce priveşte colaborarea cu mediul universitar, propunem efectuarea a două stagii de practică la Staţiunea Dancu pentru studenţii de la Facultatea de Zootehnie din Iaşi, în perioade distincte din anul calendaristic, care să asigure cunoaşterea practică a diferitelor etape din activitatea de creştere şi reproducţie a bovinelor”, a explicat Nicoleta Dragomir, iniţiator al proiectului „Susţinem Învăţământul Preuniversitar Agricol”.

"NU există probleme… Avem SOLUŢII! Ne implicăm şi propunem. Acesta trebuie să fie mesajul care să unească unităţile de cercetare, instituţiile de învăţământ tehnic de specialitate, agricultorii, producătorii de tehnică şi tehnologii şi nu numai, în punerea în aplicare  foarte rapidă şi eficientă financiar-economică a legislaţiei naţionale şi europene cu privire la agrotehnică, agromediu, green deal şi alte măsuri cerute a fi implementate.
Acest gen de parteneriat consorţiu ar trebui să fie piatra de temelie în utilizarea şi dezvoltarea noilor tehnologii şi să fie un liant între practicile/tehnologiile clasice şi partea de informatizare-digitalizare, astfel încât presiunea financiară pe agricultor să fie cât mai mică, dar dublată de o eficienţă economică mare.
Peste tot se vorbeşte de întinerirea satului românesc şi instalarea tinerilor fermieri. De ceva ani acest deziderat este susţinut şi cu finanţări externe, însă rezultatele nu sunt cele aşteptate. De ce? Poate şi din cauza faptului că în Balcani suntem concepuţi să facem lucrurile puţin diferit... iar una dintre practicile des întâlnite este fracţionarea, chiar mutarea "de formă" a exploataţiei pe tânăr, chiar dacă el nu munceşte mai niciodată în exploataţie! Singura soluţie este creşterea noii generaţii prin implicarea copiilor chiar din şcoala gimnazială prin: programe, manuale de agricultură, mediu, ecologie, vizite în ferme, în unităţile de procesare şi la staţiunile de cercetare, astfel încât selecţia să se facă în primul rând după vocaţie şi abia apoi după mirajul banilor pentru instalarea tânărului fermier", a explicat Ciprian Stegaru, fermier din judeţul Iaşi.

ziua liceelor alba iulia_b


CERCETARE - EDUCAŢIE - PERFORMANŢĂ. Cum se văd lucrurile din afară!

Am discutat cu directorii liceelor agricole prezenţi la întâlnire cum am vedea noi colaborarea cu o staţiune de cercetare şi mai ales ce viziune ar trebui să adopte aceste unităţi pentru a se preta la o mai bună colaborare cu învăţământul preuniversitar de profil, dar şi cu directivele noii Politici Agricole Comune privind dezvoltarea fermelor de tip familial.
Am luat în discuţie exemplul Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu (S.C.D.C.B. Dancu). Şi nu întâmplător, deoarece în anul 2019, Fundaţia Revistei Ferma, coordonator al proiectului „Susţinem Învăţământul Preuniversitar Agricol” a încheiat un acord de colaborare cu SCDCB Dancu pentru înfiinţarea unui centru permanent de practică pentru elevii de la Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu” din Miroslava.

PARTENERIATE CU FERMIERII
Propunem colaborarea în plan tehnic a Staţiunii cu Asociaţia "Grânarii", reprezentativă pentru judeţul Iaşi în ceea ce priveşte numărul fermierilor afiliaţi şi suprafaţa cumulată pe care o lucrează aceştia. Pot fi încheiate parteneriate pentru furnizarea de know-how către fermieri şi se poate acorda sprijin în vederea testării în fermele partenere sau în alte proiecte similare cu beneficii de ambele părţi.

VALORIFICAREA POTENŢIALULUI GENETIC ÎN MICROFERMELE DE PRODUCŢIE
Transformarea opticii privind abordarea de tip industrial a zootehniei în cea care are în centrul atenţiei ferma de familie. Acest tip de fermă are cele mai mari şanse de dezvoltare în zona Moldovei, în special în Bucovina, zonă de altfel cu tradiţie în creşterea taurinelor pentru lapte. Mai mult, relieful de tip colinar se pretează preponderent la activităţi zootehnice şi mai puţin la ferme de tip vegetal.
Ţinând cont şi de strategia PAC privind viitorul agriculturii europene, cu accent pe fermele de familie, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu poate deveni promotor local al dezvoltării fermelor mici şi mijlocii, prin:
• furnizarea de material genetic performant din rasa Bălţată cu Negru Românească (BNR)
• crearea de modele-tip de microferme pentru vaca de lapte, în condiţiile de mediu, climă şi relief din zona Moldovei
• organizarea de vizite ale fermierilor la Staţiunea Dancu
• asigurarea suportului tehnologic privind: furajarea, adăpostul, bunăstarea animalelor, igiena mulsului, managementul dejecţiilor în fermele beneficiare
• aplicarea rezultatelor de cercetare obţinute în cadrul staţiunii, cu beneficii imediate în buzunarul fermierilor

ECOLOGIZARE
SCDCB Dancu poate implementa, prin resurse proprii sau în parteneriat cu terţi, sisteme „green-deal” la nivelul fermelor de reproducţie şi obţinerea „certificatelor de carbon”, ţinând cont de directivele Uniunii Europene privind reducerea noxelor, în condiţiile în care studiile comunitare arată că bovinele, prin dejecţii, sunt animale generatoare de poluare.
Tot la acest capitol ar fi oportună colaboarea cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Pajiştilor Braşov, pentru elaborarea unui plan de păşunat raţional care să aibă drept obiectiv menţinerea indicilor de producţie concomitent cu conservarea fondului furajer şi a florei spontane şi/sau semănate.

PROIECTE DE DISEMINARE A INFORMAŢIILOR PRIVIND GENETICA BOVINĂ
Chiar dacă fermierii reclamă faptul că genetica este scumpă, specialiştii staţiunii vor explica, prin rezultatele ştiinţifice obţinute, că folosirea de material seminal certificat de înaltă calitate duce la diferenţe semnificative de producţie în fermele care asigură condiţii optime de furajare şi exploatare, care să pună în valoare potenţialul genetic ridicat.
Mai mult, genetica existentă la SCDCB Dancu înseamnă zeci de ani de testare şi ameliorare în condiţiile specifice zonei Moldovei, cu animale robuste şi perfect adaptate la microclimat şi resursele de furajare (inclusiv păşunat intensiv).
Viitoarea PAC pune accentul pe ferma „verde” mică şi mijlocie, în care tehnologiile de creştere şi exploatare trebuie adaptate în aşa fel încât să fie cât mai prietenoase cu mediul şi comunitatea din care fac parte.

AUTONOMIE FINANCIARĂ, PRIN CERCETARE ŞI PROCESARE
Staţiunea de cercetare, prin sectorul de producţie, poate deveni generator de venituri care să asigure cel puţin salariile cercetătorilor şi ale personalului auxiliar, prin:
• testarea unor produse lactate de nişă (caşcaval afumat, cu diferite condimente şi mirodenii, brânzeturi maturate etc.) în colaborare cu USAMV Iaşi, care deţine laboratoare performante pentru testarea şi controlul alimentelor (organoleptică, chimică, de conţinut)
• testarea şi obţinerea unui lapte bogat în Omega 3 şi Omega 6; pe lângă ouă şi anumite specii de peşte, laptele este alimentul funcţional care asigură în mod natural aceste componente, fără adaos de aditivi sau compuşi de sinteză; îmbunătăţirea acestor caracteristici prin adăugarea, în reţeta furajeră a vacilor cu lapte, a anumitor componente funcţionale, duce la creşterea semnificativă a conţinutului în Omega 3 şi Omega 6 al laptelui şi derivatelor din lapte
• investiţia, printr-un proiect finanţat cu fonduri europene, într-o linie de procesare pentru laptele materie primă obţinut în fermele proprii

POST TV ONLINE LA STAŢIUNEA DANCU
Realizarea, o dată pe lună, a unei emisiuni TV transmisă live, pentru diseminarea informaţiilor tehnice privind activitatea de cercetare, dar şi pentru prezentarea acţiunilor staţiunii legate de parteneriatele cu fermierii/asociaţiile profesionale, liceele agricole şi cu mediul universitar.

ziua liceelor_alba iulia_11_b

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi a luat fiinţă în anul 1981 fiind instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea Academiei de Ştinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”. Este o instituţie specializată în cercetarea ştiinţifică în domeniul creşterii taurinelor, acumulând o experienţă în domeniu de peste 25 de ani, cu un portofoliu important de proiecte naţionale şi internaţionale.

Efectivul de taurine de rasă BNR are la origine un nucleu de juninci Holstein - Friză, importat din Danemarca în 1965. în anul 1983 nucleul a fost omologat ca rasă Balţată cu Negru Romanească.

 

Vizualizat: 2622 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Citeste si:

185 DE LICEENI FAC STAGII DE PRACTICĂ LA USAMV CLUJ!

185 DE LICEENI FAC STAGII DE PRACTICĂ LA USAMV CLUJ!

COMUNICAT. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va găzdui, timp de trei ani, în calitate de partener de practică cu Colegiul Tehnic de Alimentație Publică ”Raluca Ripan”, 185 de elevi din clasele a XII-a, profilul ”Tehnician în gastronomie”. Primii liceeni au început deja stagiul de practică și consiliere profesională la secțiile de Carmangerie, Panificație - patiserie și Lactate, amplasate în stațiile pilot ale Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor. 

LISTA LICEELOR AGRICOLE CARE PRIMESC BANI DE LA MINISTERUL AGRICULTURII!

LISTA LICEELOR AGRICOLE CARE PRIMESC BANI DE LA MINISTERUL AGRICULTURII!

COMUNICAT MADR. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se află în plin proces de semnare a contractelor de finanțare pentru investiții specifice și asigurarea unor cheltuieli materiale pentru un număr de 56 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol. Valoarea totală a finanțării pentru anul 2020 este de 10 milioane lei.

MINISTRUL OROS: AM ALOCAT 10 MILIOANE DE LEI pentru LICEELE AGRICOLE!

MINISTRUL OROS: AM ALOCAT 10 MILIOANE DE LEI pentru LICEELE AGRICOLE!

DECLARAȚIE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că a alocat 10 milioane de lei pentru finanțarea liceelor agricole din toată țara. Am semnat 56 de contracte de finanțare, spune șeful MADR.

HOTĂRÂRE GUVERN! MINISTERUL AGRICULTURII FINANȚEAZĂ 57 DE LICEE AGRICOLE!

HOTĂRÂRE GUVERN! MINISTERUL AGRICULTURII FINANȚEAZĂ 57 DE LICEE AGRICOLE!

ȘEDINȚĂ GUVERN. În ședința Guvernului din data de 9 iulie 2020 a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sunt 57 de licee agricole finanțate de MADR, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis pentru AGROINFO.

MINISTERUL AGRICULTURII TRANSFERĂ BANI LICEELOR AGRICOLE!

MINISTERUL AGRICULTURII TRANSFERĂ BANI LICEELOR AGRICOLE!

OFICIAL. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat pe 6 ianuarie 2020 decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020. Potrivit legii, Ministerul Agriculturii va transfera sume de bani din bugetul alocat pentru acest an liceelor agricole. Sunt 58 de licee agricole care vor primi bani de la MADR.

LICEUL AGRICOL - prezent şi perspective. ZIUA LICEELOR AGRICOLE la Alba-Iulia

LICEUL AGRICOL - prezent şi perspective. ZIUA LICEELOR AGRICOLE la Alba-Iulia

În perioada 19-22 septembrie s-a desfăşurat la Alba-Iulia şi la Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" din Geoagiu, judeţul Hunedoara a doua ediţie a evenimentului Ziua Liceelor Agricole. La acest eveniment au participat 14 licee din toată ţara, respectiv 100 de elevi şi cadre didactice. "Ziua Liceelor Agricole" este cel de-al 15-lea eveniment cu public organizat în cadrul proiectului "Susţinem Învăţământul Preuniversitar Agricol".

DAEA: 58 DE LICEE AGRICOLE INTRĂ ÎNTR-UN PROGRAM INVESTIȚIONAL!

DAEA: 58 DE LICEE AGRICOLE INTRĂ ÎNTR-UN PROGRAM INVESTIȚIONAL!

DECLARAȚIE. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, luni, la deschiderea anului şcolar la Liceul Tehnologic "Marin Grigore Năstase" de la Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, şi le-a transmis elevilor că e nevoie ca atelierele să fie modernizate, "pentru a nu rămâne în incultură tehnologică".

DAȚI UN VOT DE ÎNCREDERE LICEELOR AGRICOLE! ÎNSEAMNĂ VIITOR!

DAȚI UN VOT DE ÎNCREDERE LICEELOR AGRICOLE! ÎNSEAMNĂ VIITOR!

IMAGINEA CARE TREBUIE SĂ SE SCHIMBE. În ultima perioadă, am răsfoit revista presei, chiar şi cea de specialitate agricolă, și am găsit articole de genul: ”Cele mai slabe rezultate din istoria învăţământului liceal agricol” sau ”24% dintre elevii liceelor agricole care s-au înscris la BAC au şi promovat„ ori ”Daea, <ţepuit> de Andronescu în chestiunea liceelor cu profil agricol? Bacalaureatul, un hop greu de trecut” -  titluri de cancan care atrag cititorii şi, implicit, traficul pe site-urile respective.

DAEA, ȘEDINȚĂ DE LUCRU ASTĂZI LA MINISTER CU CONDUCEREA LICEELOR AGRICOLE!

DAEA, ȘEDINȚĂ DE LUCRU ASTĂZI LA MINISTER CU CONDUCEREA LICEELOR AGRICOLE!

COMUNICAT. Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a inițiat în data de 10 iulie 2019, la sediul MADR, o întâlnire de lucru cu reprezentanții liceelor agricole. La reuniune au mai participat subsecretarul de stat, Maricel Floricel Dima, secretarul general adjunct, George Sava, directorul general al direcției Generale de Politici Agricole, Elena Tatomir, precum și experți din cadrul direcțiilor de specialitate ale MADR.

CAMPANIA REVISTEI FERMA, UN PUTERNIC IMPACT! REVITALIZAREA LICEELOR AGRICOLE!

CAMPANIA REVISTEI FERMA, UN PUTERNIC IMPACT! REVITALIZAREA LICEELOR AGRICOLE!

UN AN RODNIC DE CAMPANIE! Munca jurnaliștilor nu se mărginește doar la difuzarea informațiilor utile cititorului, inedite sau de impact. Prin tot ce fac, jurnaliștii schimbă. Urnesc lucrurile acolo unde sunt înțepenite, modifică legi, schimbă reguli dacă acestea se dovedesc ineficiente. Asta a făcut Campania Susținem învățământul preuniversitar agricol, inițiată de Fundația Revistei Ferma. A trecut un an de la lansarea campaniei și deja s-au schimbat multe.

MINISTERUL AGRICULTURII ANUNȚĂ ASTĂZI: PROGRAM DE AJUTOR FINANCIAR pentru LICEELE AGRICOLE!

MINISTERUL AGRICULTURII ANUNȚĂ ASTĂZI: PROGRAM DE AJUTOR FINANCIAR pentru LICEELE AGRICOLE!

OFICIAL! Ministerul Agriculturii a publicat, miercuri, 26 iunie 2019, pe pagina sa oficială, un proiect de hotărâre de Guvern prin care sunt alocați bani liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol. Campania susținută, inițiată de Fundația Revistei Ferma, pentru promovarea liceelor agricole, Susținem Învățământul Preuniversitar Agricol, au mișcat lucrurile la Ministerul Agriculturii.

PREMIERĂ! ZIUA LICEELOR AGRICOLE!

PREMIERĂ! ZIUA LICEELOR AGRICOLE!

COMUNICAT! Autoritatea Naţională Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România(ANFPISDR) a transmis un comunicat presei despre participarea reprezentanților instituției la evenimentul "Ziua Liceelor Agricole" organizat sâmbătă, 18 mai 2019, de Revista Ferma, la AGRIPLANTA Fundulea, Călăraşi. Scopul organizării evenimentului este susţinerea învăţământului preuniversitar agricol.

PREMIERĂ. ZIUA LICEELOR AGRICOLE la AgriPlanta-RomAgroTec 2019

PREMIERĂ. ZIUA LICEELOR AGRICOLE la AgriPlanta-RomAgroTec 2019

15 LICEE AGRICOLE participante. Peste 200 de elevi şi profesori. Invitaţi fermieri, autorităţi, firme din domeniul agricol, mass-media. PREMIERĂ pentru învăţământul preuniversitar agricol!

DE CE daţi de pământ cu LICEELE AGRICOLE?

DE CE daţi de pământ cu LICEELE AGRICOLE?

În urma demersurilor făcute de către Fundaţia Revistei Ferma cu privire la situaţia Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu din Miroslava, judeţul Iaşi, cu privire aprobarea planului de şcolarizare pentru anul 2019-2020 am primit un răspuns de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ-IAŞI) pe cât de interesant, pe atât de gol de conţinut.

PNDR - pe înţelesul liceenilor

PNDR - pe înţelesul liceenilor

În perioada martie - mai 2012 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a desfăşurat, în liceele cu profil agricol din judeţele Ilfov, Prahova şi Dâmboviţa, prima campanie pentru diseminarea informaţiilor specifice accesării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), se arată într-un comunicat al agenţiei.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Vaca... vitezomană

Vaca... vitezomană
Merge un taran cu o vaca la abator si pe drum se intalneste cu un prieten, care avea BMW. Detalii