Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

VEȘTI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Publicat: 09 ianuarie 2019 - 13:15
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE GUVERN! Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 9 ianuarie 2019, pe pagina sa oficială, proiectul Ordonanței privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea preţurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii.

Proiectul de act normativ stabilește cadrul legal de reorganizare, desfășurare și funcționare a sistemului național de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, denumit în continuare Sistem național de clasificare, precum și temeiul legal în baza căruia se vor emite actele normative subsecvente, conforme prevederilor europene.

Sistemul național de clasificare:

- asigură aplicarea obligatorie a grilelor comunitare pentru clasificarea carcaselor conform Regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor și a legislației naționale în vigoare pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a stabili prețuri de piață comparabile pentru carcase, atât la nivel național, cât și european, acestea constituind baza pentru gestionarea măsurilor de piață și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție ale Comisiei Europene în acest sector.
- asigură baza pentru monitorizarea pieței cărnii, pentru gradarea obiectivă a carcaselor în abatoare, în funcție de grila de prețuri, în vederea efectuării unei plății echitabile a animalelor livrate pentru sacrificare de furnizorii/crescătorii de animale.
- colectează, prelucrează și deține informații privind identificarea operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, informații privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv rezultatele de clasificare și informații privind prețurile carcaselor pe specii într-o bază națională de date a clasificării care funcționează pe baza unui sistem informatic, parte integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea și controlul înregistrărilor de date primare de clasificare și prețuri, precum și raportările lor în acest sistem și către Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecție.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea prevederilor comunitare în legislația națională, stabilind derogările pe care le aplică la nivel național și asigură cadrul organizatoric privind aplicarea obligatorie a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine și ovine, raportarea săptămânală a prețurilor acestora și a celorlalte notificări către Comisia Europeană.

Ministerul Agriculturii desemnează ca autoritate competentă structura cu atribuții de inspecții, verificare, monitorizare și
control în domeniu, respectiv Inspecția Clasificare Carcase, organism unic de legătură cu Comisia Europeană responsabil cu îndeplinirea obligațiilor de raportare a notificărilor obligatorii din domeniul clasificării carcaselor, conform prevederilor europene.

Inspecția Clasificare Carcase, funcționează cu inspectori specializați în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine şi ovine, la nivel central, în cadrul Ministerului Agriculturii, care evaluează și coordonează, din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea inspectorilor clasificare carcase zonali, angajați în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, aceștia având fiecare arondată o zonă de control, constituită din mai multe județe.

Inspecția Clasificare Carcase efectuează controale la fața locului și întocmește rapoarte de inspecție, conform prevederilor europene, acordă, suspendă și/sau anulează autorizațiile de clasificare, constată contravențiile și aplică sancțiuni.

La nivel național, se reorganizează Sistemul național de clasificare care este alcătuit și funcționează cu mai multe componente, acestea fiind entități distincte care îndeplinesc funcții diferite în desfășurarea activității de clasificare și raportarea prețurilor cărnii, fiecare entitate având obligația de a înregistra și raporta rezultate de clasificare și prețuri, printr-un sistem informatic, în
baza națională de date a clasificării. Pe baza acestor informații se întocmesc rapoartele naționale de prețuri de piață ale cărnii, pentru care autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare și să se asigure că acestea sunt relevante pentru piaţa națională, exacte și complete înainte de a fi raportate către Comisia Europeană.

Entitățile componente care asigură funcționarea Sistemului național de clasificare sunt:

a) operatori economici, persoane fizice şi juridice, respectiv furnizori/crescători de animale, abatoare, agenții de clasificare, clasificatori independenți;
b) entitatea agreată și desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza unei proceduri și a unor condiții stabilite printr-un act normativ inițiat de Ministerul Agriculturii, care să fie responsabilă cu gestionarea bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activități, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naționale de prețuri, precum și cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și eliberarea atestatelor pentru această calificare;
c) inspecția clasificare carcase, autoritatea competentă desemnată de Ministerul Agriculturii.

Statul român prin autoritatea competentă din cadrul Ministerul Agriculturii are drept de proprietate asupra datelor și informațiilor din baza națională de date a clasificării, acestea fiind confidențiale, conform prevederilor europene.

Modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare, atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile entităților componente acestui sistem, acordarea, suspendarea și/sau anularea autorizației de clasificare, descrierea contravențiilor, stabilirea cuantumului sancțiunilor aplicate în cazul nerespectării prevederilor legislației, se aprobă prin hotărâre de Guvern, iniţiată de Ministerul Agriculturii.

Normele tehnice de clasificare a carcaselor pentru porcine, bovine și ovine, procedurile, regulamentele și metodologiile prin care se asigură funcționarea Sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, a bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent, obținerea atestatelor de clasificator, se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale.

Până la intrarea în vigoare a actelor normative, precum și până la desemnarea entității agreate de Ministerul Agriculturii prin ordin de ministru Sistemul de clasificare cu toate componentele sale funcționează potrivit prevederilor legale existente privind înregistrarea datelor primare de identificare a operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, a furnizorilor/crescătorilor, a rezultatelor clasificării carcaselor, a prețurilor de piață, precum și prelucrarea și raportarea prin sistemul informatic a acestora.

Transferul/preluarea bazei naționale de date a clasificării cu sistemul informatic specific aferent se realizează prin protocol de predare primire între actuala entitate care o gestionează și entitatea desemnată de Ministerul Agriculturii, în termen de 7 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actelor normative.

Până la intrarea în vigoare a actelor normative, atestatele eliberate clasificatorilor precum și autorizațiile acordate agențiilor de clasificare rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se abrogă Ordonanța Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea și raportarea preţurilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 651 din 27 august 2015.

ANEXĂ

a) Abatorul este operatorul economic care asigură sacrificarea animalelor și efectuează clasificarea carcaselor, comunică în scris/raporta clasificatorului, printr-un formular de comunicare a prețului, datele de identificare a animalelor, a furnizorilor/crescătorilor de animale, tipul de preț care a stat la baza tranzacției animalelor și valoarea acestuia, în vederea înregistrării corecte de către clasificator, a acestor date, în raportul de clasificare și ulterior, a raportării acestora în baza națională de date. Pentru aplicarea grilelor comunitare, abatorul are obligația de a încheia un contract de prestări servicii clasificare carcase cu persoane atestate pentru acestă meserie, respectiv clasificatori/agenții de clasificare.

b) Agenție de clasificare - persoană juridică cu obiect principal de activitate clasificarea carcaselor, care deține autorizație de clasificare și care încheie contracte cu abatoarele pentru a desfășurara activități de prestări servicii de clasificare a carcaselor pe specii. Are obligația să aibă angajați clasificatori și după caz, poate avea și contracte de colaborare cu alți clasificatori, care dețin atestate și autorizații de clasificare, care raportează săptămânal rezultatele clasificării către entitatea agreată și desemnată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să gestioneze baza națională de date și sistemul informatic aferent;

c) Clasificator angajat al agenției de clasificare - persoană fizică care deține atestat și autorizație de clasificare. În acest caz, agenția de clasificare încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;

d) Clasificator independent – Persoana Fizica Autorizată sau Intreprindere Individuală sau Intreprindere Familială, care deține atestat și autorizație de clasificare. În acest caz, clasificatorul independent încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;

e) Inspecția clasificare carcase - organism național de monitorizare și control care asigură funcționarea corectă a Sistemului de clasificare prin verificări și controale la fața locului, validează conformitatea aplicării corecte a grilelor comunitare, precum și conformitatea înregistrării datelor primare și raportării prețurilor carcaselor pe specii de către celelalte entități, acordă,
suspendă/anulează autorizațiile de clasificare a agențiilor de clasificare și a clasificatorilor, constată săvârșirea contravențiilor și aplică sancțiuni.

j) Baza națională de date a clasificării reprezintă totalitatea informațiilor de identificare a operatorilor economici activi în sistemul național de clasificare, a animalelor/carcaselor, a rapoartelor de clasificare, respectiv a rezultatelor de clasificare a carcaselor pe specii și prețurile acestora înregistrate la nivel national, datele conținute fiind confidențiale;

g) Sistemul informatic, reprezintă suportul hardwear, softwear și aplicațiile specifice, care asigură suportul electronic pentru activitatea de înregistrare a datelor primare de clasificare și a prețurilor, de a prelucra, centraliza și de a raporta către autoritatea competentă aceste informații. Acest sistem este accesat numai cu parole securizate, informațiile conținute fiind confidențiale.

Vizualizat: 3439 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

AFIR: SPRIJIN DE 100.000 EURO PE AN!

AFIR: SPRIJIN DE 100.000 EURO PE AN!

03 iulie 2020 - 08:11

OFICIAL. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea în perioada 30 iunie – 30 septembrie 2020 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare din 2020 pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sprijinul acordat este de 100.000 de euro/an.

APIA: START PLATĂ AJUTOR DE STAT pentru CREȘTEREA ANIMALELOR!

APIA: START PLATĂ AJUTOR DE STAT pentru CREȘTEREA ANIMALELOR!

03 iulie 2020 - 07:57

COMUNICAT. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice că începând din 02 iulie 2020 efectuează plățile aferente ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie a anului 2020.

MINISTRUL OROS: O SĂ EXPORTĂM CARCASE și CARNE, NU ANIMALE VII!

MINISTRUL OROS: O SĂ EXPORTĂM CARCASE și CARNE, NU ANIMALE VII!

02 iulie 2020 - 17:19

LEGEA BUNĂSTĂRII ANIMALELOR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat astăzi că a solicitat o modificare la Legea bunăstării animalelor pe timpul transportului, adoptată de Parlament. Concret, în lege trebuie să apară că nu este permis transportul animalelor pe timpul caniculei, la o temperatură mai mare de 30 de grade. Șeful MADR a adăugat că a negociat cu țările arabe exportul de carcase și carne, nu de animale vii.

URGENT MODIFICATĂ LEGEA CARE LE DĂ DREPT PRIMARILOR SĂ-I EXECUTE PE FERMIERI PRIN ÎNCHIDEREA FERMELOR!

URGENT MODIFICATĂ LEGEA CARE LE DĂ DREPT PRIMARILOR SĂ-I EXECUTE PE FERMIERI PRIN ÎNCHIDEREA FERMELOR!

02 iulie 2020 - 16:49

LEGEA CARE LOVEȘTE ÎN CRESCĂTORII DE ANIMALE! Legea mirosurilor, adoptată de Parlament, va da ocazia multor primari, care nu au cerut avize de mediu când au dat autorizații de construcții, să-i execute pe fermieri și să le închidă fermele. Ceea ce nu este corect, de aceea am cerut ca legea să fie întoarsă, a declarat astăzi ministrul agriculturii, Adrian Oros. El a adăugat că zona fermelor a fost invadată de construcții pentru care nu s-a cerut aviz de mediu.

SPRIJIN pentru INSTALAREA TINERILOR FERMIERI LANSATĂ PE 15 IULIE!

SPRIJIN pentru INSTALAREA TINERILOR FERMIERI LANSATĂ PE 15 IULIE!

02 iulie 2020 - 16:09

AJUTOR TINERI FERMIERI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri va fi lansată pe data de 15 iulie 2020 și va fi deschisă până-n data de 15 octombrie 2020.

SUME PE HECTAR AJUTOR de SECETĂ DE LA 1.002 LEI/HA pentru RAPIȚĂ la 805 LEI/HA pentru TRITICALE!

SUME PE HECTAR AJUTOR de SECETĂ DE LA 1.002 LEI/HA pentru RAPIȚĂ la 805 LEI/HA pentru TRITICALE!

02 iulie 2020 - 15:16

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, în urmă cu puțin timp, în cadrul conferinței de presă, în desfășurare la Ministerul Agriculturii, sumele pe hectar pentru despăgubirea fermierilor care au avut de suferit de pe urma secetei extreme.

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI LA ORA 15!

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI LA ORA 15!

02 iulie 2020 - 10:52

OFICIAL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, susține astăzi o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii. Declarațiile ministrului vor fi transmise live pe pagina sa oficială Facebook și pagina Ministerului Agriculturii, anunță Ministerul Agriculturii, într-o informare transmisă pentru AGROINFO.

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

02 iulie 2020 - 10:40

APELUL APICULTORILOR! AGROINFO a primit scrisoarea deschisă a apicultorilor români, semnată de mai multe organizații din sectorul apicol, adresată, în principal, europarlamentarului Carmen Avram (S&D). Inserăm integral textul scrisorii.

AJUTOR DE 10 LEI PE CAP DE OVINĂ!

AJUTOR DE 10 LEI PE CAP DE OVINĂ!

02 iulie 2020 - 09:56

AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE OVINE! Suma de 14,5 milioane de euro care ar fi trebuit alocată pentru plata subvenției la lâna de oaie va fi folosită pentru acordarea unui ajutor de cap de ovină, în condițiile în care subvenția la lână a fost anulată. Secretarul de stat MADR George Scarlat a anunțat miercuri seara, 1 iulie, că această sumă a crescut la 43,5 milioane de euro, iar ajutorul care va fi acordat oierilor este de 10 lei pe cap de ovină.

SECRETAR DE STAT MADR: SUBVENȚIE SUPLIMENTARĂ DE 100 DE EURO PE CAP DE BOVINĂ!

SECRETAR DE STAT MADR: SUBVENȚIE SUPLIMENTARĂ DE 100 DE EURO PE CAP DE BOVINĂ!

02 iulie 2020 - 09:30

AJUTOR DE CRIZĂ PENTRU FERMIERI! Ajutorul de crziă de 7.000 de euro pentru un fermier este în vigoare, decizia Comisiei Europene a fost publicată săptămâna trecută în Jurnalul Oficial UE. Bugetul pentru acordarea acestui ajutor fermierilor români este de 80 de milioane de euro. Crescătorii de bovine vor primi o subvenție suplimentară de 100 de euro pe cap de animal, a anunțat secretarul de stat MADR George Scarlat, la Agro TV.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

General Leasing la Indagra 2019

General Leasing la Indagra 2019

Alături de gama completă de tractoare şi combine Massey Ferguson, pentru care General Leasing este distribuitor autorizat, în standul companiei de la Indagra 2019 au mai fost evidenţiate: presa Massey Ferguson RB 4160 V Xtra pentru baloţi cilindrici, semănătoarea pentru păioase Junkkari M400 Plus şi plugul Moro Aratri EXA 16A PRO Warrior. Campaniile promoţionale General Leasing pentru maşini şi utilaje agricole cuprind garanţie extinsă şi soluţii de finanţare cu dobândă subvenţionată. Interviu cu Victor Sandu - director general, General Leasing. Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe Operator imagine: Claudiu Borobei


Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Clasic

Clasic
El se întoarce acasă noaptea târziu. Detalii