Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

VEȘTI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Publicat: 09 ianuarie 2019 - 13:15
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE GUVERN! Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 9 ianuarie 2019, pe pagina sa oficială, proiectul Ordonanței privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea preţurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii.

Proiectul de act normativ stabilește cadrul legal de reorganizare, desfășurare și funcționare a sistemului național de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, denumit în continuare Sistem național de clasificare, precum și temeiul legal în baza căruia se vor emite actele normative subsecvente, conforme prevederilor europene.

Sistemul național de clasificare:

- asigură aplicarea obligatorie a grilelor comunitare pentru clasificarea carcaselor conform Regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor și a legislației naționale în vigoare pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a stabili prețuri de piață comparabile pentru carcase, atât la nivel național, cât și european, acestea constituind baza pentru gestionarea măsurilor de piață și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție ale Comisiei Europene în acest sector.
- asigură baza pentru monitorizarea pieței cărnii, pentru gradarea obiectivă a carcaselor în abatoare, în funcție de grila de prețuri, în vederea efectuării unei plății echitabile a animalelor livrate pentru sacrificare de furnizorii/crescătorii de animale.
- colectează, prelucrează și deține informații privind identificarea operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, informații privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv rezultatele de clasificare și informații privind prețurile carcaselor pe specii într-o bază națională de date a clasificării care funcționează pe baza unui sistem informatic, parte integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea și controlul înregistrărilor de date primare de clasificare și prețuri, precum și raportările lor în acest sistem și către Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecție.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea prevederilor comunitare în legislația națională, stabilind derogările pe care le aplică la nivel național și asigură cadrul organizatoric privind aplicarea obligatorie a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine și ovine, raportarea săptămânală a prețurilor acestora și a celorlalte notificări către Comisia Europeană.

Ministerul Agriculturii desemnează ca autoritate competentă structura cu atribuții de inspecții, verificare, monitorizare și
control în domeniu, respectiv Inspecția Clasificare Carcase, organism unic de legătură cu Comisia Europeană responsabil cu îndeplinirea obligațiilor de raportare a notificărilor obligatorii din domeniul clasificării carcaselor, conform prevederilor europene.

Inspecția Clasificare Carcase, funcționează cu inspectori specializați în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine şi ovine, la nivel central, în cadrul Ministerului Agriculturii, care evaluează și coordonează, din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea inspectorilor clasificare carcase zonali, angajați în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, aceștia având fiecare arondată o zonă de control, constituită din mai multe județe.

Inspecția Clasificare Carcase efectuează controale la fața locului și întocmește rapoarte de inspecție, conform prevederilor europene, acordă, suspendă și/sau anulează autorizațiile de clasificare, constată contravențiile și aplică sancțiuni.

La nivel național, se reorganizează Sistemul național de clasificare care este alcătuit și funcționează cu mai multe componente, acestea fiind entități distincte care îndeplinesc funcții diferite în desfășurarea activității de clasificare și raportarea prețurilor cărnii, fiecare entitate având obligația de a înregistra și raporta rezultate de clasificare și prețuri, printr-un sistem informatic, în
baza națională de date a clasificării. Pe baza acestor informații se întocmesc rapoartele naționale de prețuri de piață ale cărnii, pentru care autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare și să se asigure că acestea sunt relevante pentru piaţa națională, exacte și complete înainte de a fi raportate către Comisia Europeană.

Entitățile componente care asigură funcționarea Sistemului național de clasificare sunt:

a) operatori economici, persoane fizice şi juridice, respectiv furnizori/crescători de animale, abatoare, agenții de clasificare, clasificatori independenți;
b) entitatea agreată și desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza unei proceduri și a unor condiții stabilite printr-un act normativ inițiat de Ministerul Agriculturii, care să fie responsabilă cu gestionarea bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activități, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naționale de prețuri, precum și cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și eliberarea atestatelor pentru această calificare;
c) inspecția clasificare carcase, autoritatea competentă desemnată de Ministerul Agriculturii.

Statul român prin autoritatea competentă din cadrul Ministerul Agriculturii are drept de proprietate asupra datelor și informațiilor din baza națională de date a clasificării, acestea fiind confidențiale, conform prevederilor europene.

Modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare, atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile entităților componente acestui sistem, acordarea, suspendarea și/sau anularea autorizației de clasificare, descrierea contravențiilor, stabilirea cuantumului sancțiunilor aplicate în cazul nerespectării prevederilor legislației, se aprobă prin hotărâre de Guvern, iniţiată de Ministerul Agriculturii.

Normele tehnice de clasificare a carcaselor pentru porcine, bovine și ovine, procedurile, regulamentele și metodologiile prin care se asigură funcționarea Sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, a bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent, obținerea atestatelor de clasificator, se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale.

Până la intrarea în vigoare a actelor normative, precum și până la desemnarea entității agreate de Ministerul Agriculturii prin ordin de ministru Sistemul de clasificare cu toate componentele sale funcționează potrivit prevederilor legale existente privind înregistrarea datelor primare de identificare a operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, a furnizorilor/crescătorilor, a rezultatelor clasificării carcaselor, a prețurilor de piață, precum și prelucrarea și raportarea prin sistemul informatic a acestora.

Transferul/preluarea bazei naționale de date a clasificării cu sistemul informatic specific aferent se realizează prin protocol de predare primire între actuala entitate care o gestionează și entitatea desemnată de Ministerul Agriculturii, în termen de 7 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actelor normative.

Până la intrarea în vigoare a actelor normative, atestatele eliberate clasificatorilor precum și autorizațiile acordate agențiilor de clasificare rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se abrogă Ordonanța Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea și raportarea preţurilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 651 din 27 august 2015.

ANEXĂ

a) Abatorul este operatorul economic care asigură sacrificarea animalelor și efectuează clasificarea carcaselor, comunică în scris/raporta clasificatorului, printr-un formular de comunicare a prețului, datele de identificare a animalelor, a furnizorilor/crescătorilor de animale, tipul de preț care a stat la baza tranzacției animalelor și valoarea acestuia, în vederea înregistrării corecte de către clasificator, a acestor date, în raportul de clasificare și ulterior, a raportării acestora în baza națională de date. Pentru aplicarea grilelor comunitare, abatorul are obligația de a încheia un contract de prestări servicii clasificare carcase cu persoane atestate pentru acestă meserie, respectiv clasificatori/agenții de clasificare.

b) Agenție de clasificare - persoană juridică cu obiect principal de activitate clasificarea carcaselor, care deține autorizație de clasificare și care încheie contracte cu abatoarele pentru a desfășurara activități de prestări servicii de clasificare a carcaselor pe specii. Are obligația să aibă angajați clasificatori și după caz, poate avea și contracte de colaborare cu alți clasificatori, care dețin atestate și autorizații de clasificare, care raportează săptămânal rezultatele clasificării către entitatea agreată și desemnată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să gestioneze baza națională de date și sistemul informatic aferent;

c) Clasificator angajat al agenției de clasificare - persoană fizică care deține atestat și autorizație de clasificare. În acest caz, agenția de clasificare încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;

d) Clasificator independent – Persoana Fizica Autorizată sau Intreprindere Individuală sau Intreprindere Familială, care deține atestat și autorizație de clasificare. În acest caz, clasificatorul independent încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;

e) Inspecția clasificare carcase - organism național de monitorizare și control care asigură funcționarea corectă a Sistemului de clasificare prin verificări și controale la fața locului, validează conformitatea aplicării corecte a grilelor comunitare, precum și conformitatea înregistrării datelor primare și raportării prețurilor carcaselor pe specii de către celelalte entități, acordă,
suspendă/anulează autorizațiile de clasificare a agențiilor de clasificare și a clasificatorilor, constată săvârșirea contravențiilor și aplică sancțiuni.

j) Baza națională de date a clasificării reprezintă totalitatea informațiilor de identificare a operatorilor economici activi în sistemul național de clasificare, a animalelor/carcaselor, a rapoartelor de clasificare, respectiv a rezultatelor de clasificare a carcaselor pe specii și prețurile acestora înregistrate la nivel national, datele conținute fiind confidențiale;

g) Sistemul informatic, reprezintă suportul hardwear, softwear și aplicațiile specifice, care asigură suportul electronic pentru activitatea de înregistrare a datelor primare de clasificare și a prețurilor, de a prelucra, centraliza și de a raporta către autoritatea competentă aceste informații. Acest sistem este accesat numai cu parole securizate, informațiile conținute fiind confidențiale.

Vizualizat: 3491 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

URGENTAREA CADASTRĂRII TERENURILOR AGRICOLE PENTRU SALVAREA SUBVENȚIILOR FERMIERILOR!

URGENTAREA CADASTRĂRII TERENURILOR AGRICOLE PENTRU SALVAREA SUBVENȚIILOR FERMIERILOR!

25 octombrie 2020 - 13:55

SUBVENȚIILE APIA, ÎN PERICOL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat duminică, 25 octombrie 2020, într-o conferință de presă susținută la Cluj Napoca, că trebuie urgentată intabularea și cadastrarea terenurilor agricole pentru a fi eliminat riscul pierderii subvențiilor pe suprafață de către fermierii români.

MINISTRUL OROS: CEI CARE NU DORESC SĂ LUCREZE PĂMÂNTUL SĂ BENEFICIEZE DE RENTA VIAGERĂ!

MINISTRUL OROS: CEI CARE NU DORESC SĂ LUCREZE PĂMÂNTUL SĂ BENEFICIEZE DE RENTA VIAGERĂ!

25 octombrie 2020 - 13:27

MODIFICĂRI LEGEA RENTEI VIAGERE AGRICOLE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat duminică, 25 octombrie 2020, într-o conferință de presă susținută la Cluj Napoca, că se va modifica legea rentei viagere agricole în așa fel încât să beneficieze de acești bani proprietarii de terenuri agricole care nu doresc să lucreze aceste terenuri.

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: TRANSFER DE BANI ÎNTRE SUBVENȚIILE AGRICOLE!

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: TRANSFER DE BANI ÎNTRE SUBVENȚIILE AGRICOLE!

24 octombrie 2020 - 10:49

VOTAT! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, transferul de bani între cei doi piloni ai noii Poliici Agricole Comune 2021-2027, Pilonul 1 plăți directe și Pilonul 2 dezvoltare rurală. Anunțul este făcut de europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei AGRI din Parlamentul European.

VOTAT! BANII PENTRU SATELE ROMÂNEȘTI!

VOTAT! BANII PENTRU SATELE ROMÂNEȘTI!

24 octombrie 2020 - 08:54

AJUTOR PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, o serie de măsuri și ajutoare din noua Politică Agricolă Comună 2021-2027. AGROINFO, așa cum v-a promis, vă informează despre fiecare decizie luată de europarlamentarii de la Bruxelles. Ne ajută cu explicații despre fiecare vot dat vineri seara europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlament European.

VOTAT! CUM SE ÎMPART BANII ÎNTRE SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

VOTAT! CUM SE ÎMPART BANII ÎNTRE SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

24 octombrie 2020 - 08:33

NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, măsurile de ajutor, subvențiile din noua Politică Agricolă Comună 2021-2027. Sunt trei dosare privind reforma PAC, care au fost votate vineri de eurodeputați și care aduc schimbări majore.

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: APARE NOUL FERMIER CARE VA AVEA ACCES MAI UȘOR LA BANI EUROPENI!

EURODEPUTAT DANIEL BUDA: APARE NOUL FERMIER CARE VA AVEA ACCES MAI UȘOR LA BANI EUROPENI!

24 octombrie 2020 - 08:09

VOTAT! Parlamentul European a votat vineri seara, 23 octombrie 2020, trei dosare privind reforma Politcii Agricole Comune 2021-2027. Apare un nou concept, noul fermier, care va avea acces mai ușor la fondurile europene, la fel ca tânărul fermier, dar spre deosebire de acesta, noul fermier poate să aibă o vârstă de peste 40 de ani, a anunțat europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei AGRI, Parlament European.

VOTAT! TINERII FERMIERI, AJUTOR DE 100.000 DE EURO PENTRU 7 ANI!

VOTAT! TINERII FERMIERI, AJUTOR DE 100.000 DE EURO PENTRU 7 ANI!

24 octombrie 2020 - 07:55

SUBVENȚII FERMIERI. Europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlamentul European, a anunțat vineri seara că Parlamentul European a adoptat cele trei dosare privind reforma Politicii Agricole Comune 2021-2027, și anume: PAC - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR, PAC: finanțarea, gestionarea și monitorizarea, PAC: modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente.

CINE A AVUT VACI ÎN 2018 IA SUBVENȚIA APIA DE 70 DE EURO/ANIMAL!

CINE A AVUT VACI ÎN 2018 IA SUBVENȚIA APIA DE 70 DE EURO/ANIMAL!

23 octombrie 2020 - 15:07

VOTAT ÎN PLENUL PARLAMENTULUI EUROPEAN! Vechea dată de referință pentru bovine 31 ianuarie 2018 a fost schimbată! Noua data de referință pentru bovine este 1 iunie 2018! Anunțul a fost făcut joi, 22 octombrie 2020, atât de europarlamentarul Daniel Buda (PPE), cât și de ministrul agriculturii, Adrian Oros. Ce înseamnă acest lucru? Crescătorii de bovine care au avut vaci de carne la 1 iunie 2018 vor încasa ajutorul național tranzitoriu, cuantumul acestei subvenții fiind de 70 de euro/vacă la nivelul anului 2019.

CRIZA SANITARĂ A LOVIT ÎN CEI MICI!

CRIZA SANITARĂ A LOVIT ÎN CEI MICI!

23 octombrie 2020 - 13:34

COMUNICAT. Pandemia de COVID-19 a pus la mare încercare cramele mici: exporturile către China au fost blocate, iar consumul din HoReCa s-a redus considerabil. Crama Dealul Dorului încearcă să acopere reducerea punctelor de desfacere prin lansarea magazinului online, anunță Crama Dealul Dorului într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ULTIMA ZI PENTRU SUBVENȚIA DE 7.000 EURO/FERMĂ! CÂND FACE APIA PLĂȚILE!

ULTIMA ZI PENTRU SUBVENȚIA DE 7.000 EURO/FERMĂ! CÂND FACE APIA PLĂȚILE!

23 octombrie 2020 - 08:11

AJUTOARE MĂSURA 21. Astăzi, 23 octombrie 2020, este ultima zi în care crescătorii de animale și cultivatorii de legume, fructe, cartofi mai pot să solicite la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ajutorul Covid-19 de maxim 7.000 de euro/fermă. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, în ședința de Guvern, când se va face plata acestui ajutor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Titan Machinery - Red Carpet 2019

Titan Machinery - Red Carpet 2019

Gala Case IH “Red Carpet”, organizată de Titan Machinery la Craiova, în decembrie 2019, a fost dedicată prezentării noii serii de combine Axial Flow 250 cu AFS Harvest CommandTM, a tractoarelor Case IH Magnum 280, a avantajelor agriculturii de precizie şi ofertele programul Early Bird 2020.

 

Interviu cu: Răzvan Tomescu - marketing manager, Titan Machinery România şi Vasile Morariu – product manager, Titan Machinery România.

 

Reporter: Gheroghe Ghişe

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Cadou de la Dumnezeu?

Cadou de la Dumnezeu?
Iubitule, nu-i aşa că eu sunt cadoul lui Dumnezeu pentru tine? Detalii