KWS+
Reclama header after big part 2

VEȘTI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Publicat: 09 ianuarie 2019 - 13:15
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE GUVERN! Ministerul Agriculturii a publicat miercuri, 9 ianuarie 2019, pe pagina sa oficială, proiectul Ordonanței privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea preţurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii.

Proiectul de act normativ stabilește cadrul legal de reorganizare, desfășurare și funcționare a sistemului național de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, denumit în continuare Sistem național de clasificare, precum și temeiul legal în baza căruia se vor emite actele normative subsecvente, conforme prevederilor europene.

Sistemul național de clasificare:

- asigură aplicarea obligatorie a grilelor comunitare pentru clasificarea carcaselor conform Regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor și a legislației naționale în vigoare pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a stabili prețuri de piață comparabile pentru carcase, atât la nivel național, cât și european, acestea constituind baza pentru gestionarea măsurilor de piață și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție ale Comisiei Europene în acest sector.
- asigură baza pentru monitorizarea pieței cărnii, pentru gradarea obiectivă a carcaselor în abatoare, în funcție de grila de prețuri, în vederea efectuării unei plății echitabile a animalelor livrate pentru sacrificare de furnizorii/crescătorii de animale.
- colectează, prelucrează și deține informații privind identificarea operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, informații privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv rezultatele de clasificare și informații privind prețurile carcaselor pe specii într-o bază națională de date a clasificării care funcționează pe baza unui sistem informatic, parte integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea și controlul înregistrărilor de date primare de clasificare și prețuri, precum și raportările lor în acest sistem și către Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecție.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea prevederilor comunitare în legislația națională, stabilind derogările pe care le aplică la nivel național și asigură cadrul organizatoric privind aplicarea obligatorie a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine și ovine, raportarea săptămânală a prețurilor acestora și a celorlalte notificări către Comisia Europeană.

Ministerul Agriculturii desemnează ca autoritate competentă structura cu atribuții de inspecții, verificare, monitorizare și
control în domeniu, respectiv Inspecția Clasificare Carcase, organism unic de legătură cu Comisia Europeană responsabil cu îndeplinirea obligațiilor de raportare a notificărilor obligatorii din domeniul clasificării carcaselor, conform prevederilor europene.

Inspecția Clasificare Carcase, funcționează cu inspectori specializați în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine şi ovine, la nivel central, în cadrul Ministerului Agriculturii, care evaluează și coordonează, din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea inspectorilor clasificare carcase zonali, angajați în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, aceștia având fiecare arondată o zonă de control, constituită din mai multe județe.

Inspecția Clasificare Carcase efectuează controale la fața locului și întocmește rapoarte de inspecție, conform prevederilor europene, acordă, suspendă și/sau anulează autorizațiile de clasificare, constată contravențiile și aplică sancțiuni.

La nivel național, se reorganizează Sistemul național de clasificare care este alcătuit și funcționează cu mai multe componente, acestea fiind entități distincte care îndeplinesc funcții diferite în desfășurarea activității de clasificare și raportarea prețurilor cărnii, fiecare entitate având obligația de a înregistra și raporta rezultate de clasificare și prețuri, printr-un sistem informatic, în
baza națională de date a clasificării. Pe baza acestor informații se întocmesc rapoartele naționale de prețuri de piață ale cărnii, pentru care autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare și să se asigure că acestea sunt relevante pentru piaţa națională, exacte și complete înainte de a fi raportate către Comisia Europeană.

Entitățile componente care asigură funcționarea Sistemului național de clasificare sunt:

a) operatori economici, persoane fizice şi juridice, respectiv furnizori/crescători de animale, abatoare, agenții de clasificare, clasificatori independenți;
b) entitatea agreată și desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza unei proceduri și a unor condiții stabilite printr-un act normativ inițiat de Ministerul Agriculturii, care să fie responsabilă cu gestionarea bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activități, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naționale de prețuri, precum și cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și eliberarea atestatelor pentru această calificare;
c) inspecția clasificare carcase, autoritatea competentă desemnată de Ministerul Agriculturii.

Statul român prin autoritatea competentă din cadrul Ministerul Agriculturii are drept de proprietate asupra datelor și informațiilor din baza națională de date a clasificării, acestea fiind confidențiale, conform prevederilor europene.

Modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare, atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile entităților componente acestui sistem, acordarea, suspendarea și/sau anularea autorizației de clasificare, descrierea contravențiilor, stabilirea cuantumului sancțiunilor aplicate în cazul nerespectării prevederilor legislației, se aprobă prin hotărâre de Guvern, iniţiată de Ministerul Agriculturii.

Normele tehnice de clasificare a carcaselor pentru porcine, bovine și ovine, procedurile, regulamentele și metodologiile prin care se asigură funcționarea Sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, a bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent, obținerea atestatelor de clasificator, se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale.

Până la intrarea în vigoare a actelor normative, precum și până la desemnarea entității agreate de Ministerul Agriculturii prin ordin de ministru Sistemul de clasificare cu toate componentele sale funcționează potrivit prevederilor legale existente privind înregistrarea datelor primare de identificare a operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, a furnizorilor/crescătorilor, a rezultatelor clasificării carcaselor, a prețurilor de piață, precum și prelucrarea și raportarea prin sistemul informatic a acestora.

Transferul/preluarea bazei naționale de date a clasificării cu sistemul informatic specific aferent se realizează prin protocol de predare primire între actuala entitate care o gestionează și entitatea desemnată de Ministerul Agriculturii, în termen de 7 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actelor normative.

Până la intrarea în vigoare a actelor normative, atestatele eliberate clasificatorilor precum și autorizațiile acordate agențiilor de clasificare rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se abrogă Ordonanța Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea și raportarea preţurilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 651 din 27 august 2015.

ANEXĂ

a) Abatorul este operatorul economic care asigură sacrificarea animalelor și efectuează clasificarea carcaselor, comunică în scris/raporta clasificatorului, printr-un formular de comunicare a prețului, datele de identificare a animalelor, a furnizorilor/crescătorilor de animale, tipul de preț care a stat la baza tranzacției animalelor și valoarea acestuia, în vederea înregistrării corecte de către clasificator, a acestor date, în raportul de clasificare și ulterior, a raportării acestora în baza națională de date. Pentru aplicarea grilelor comunitare, abatorul are obligația de a încheia un contract de prestări servicii clasificare carcase cu persoane atestate pentru acestă meserie, respectiv clasificatori/agenții de clasificare.

b) Agenție de clasificare - persoană juridică cu obiect principal de activitate clasificarea carcaselor, care deține autorizație de clasificare și care încheie contracte cu abatoarele pentru a desfășurara activități de prestări servicii de clasificare a carcaselor pe specii. Are obligația să aibă angajați clasificatori și după caz, poate avea și contracte de colaborare cu alți clasificatori, care dețin atestate și autorizații de clasificare, care raportează săptămânal rezultatele clasificării către entitatea agreată și desemnată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să gestioneze baza națională de date și sistemul informatic aferent;

c) Clasificator angajat al agenției de clasificare - persoană fizică care deține atestat și autorizație de clasificare. În acest caz, agenția de clasificare încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;

d) Clasificator independent – Persoana Fizica Autorizată sau Intreprindere Individuală sau Intreprindere Familială, care deține atestat și autorizație de clasificare. În acest caz, clasificatorul independent încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;

e) Inspecția clasificare carcase - organism național de monitorizare și control care asigură funcționarea corectă a Sistemului de clasificare prin verificări și controale la fața locului, validează conformitatea aplicării corecte a grilelor comunitare, precum și conformitatea înregistrării datelor primare și raportării prețurilor carcaselor pe specii de către celelalte entități, acordă,
suspendă/anulează autorizațiile de clasificare a agențiilor de clasificare și a clasificatorilor, constată săvârșirea contravențiilor și aplică sancțiuni.

j) Baza națională de date a clasificării reprezintă totalitatea informațiilor de identificare a operatorilor economici activi în sistemul național de clasificare, a animalelor/carcaselor, a rapoartelor de clasificare, respectiv a rezultatelor de clasificare a carcaselor pe specii și prețurile acestora înregistrate la nivel national, datele conținute fiind confidențiale;

g) Sistemul informatic, reprezintă suportul hardwear, softwear și aplicațiile specifice, care asigură suportul electronic pentru activitatea de înregistrare a datelor primare de clasificare și a prețurilor, de a prelucra, centraliza și de a raporta către autoritatea competentă aceste informații. Acest sistem este accesat numai cu parole securizate, informațiile conținute fiind confidențiale.

Vizualizat: 3525 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 28 Ianuarie - 03 Februarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 28 Ianuarie - 03 Februarie 2021!

27 ianuarie 2021 - 20:49

Caracteristici meteorologice. În prima parte a intervalului va predomina un regim termic al aerului în general normal, după care, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, în cea mai mare parte a țării.

NOI SUBVENȚII MARI, NEGOCIATE ASTĂZI DE FERMIERI CU MINISTRUL AGRICULTURII!

NOI SUBVENȚII MARI, NEGOCIATE ASTĂZI DE FERMIERI CU MINISTRUL AGRICULTURII!

27 ianuarie 2021 - 18:31

SUBVENȚIE DE MII DE EURO PE HECTAR! Fermierii au discutat astăzi cu ministrul agriculturii, Adrian Oros, cum vor arăta noile subvenții pe hectar pentru legume. Practic, ajutorul de minimis acordat anul trecut pentru tomate va fi extins și pentru alte legume. Cuantumul ajutorului pentru tomate a fost de 3.000 de euro/1.000 mp cultivați cu tomate în spații protejate.

DECIZIE GUVERN ASTĂZI! ATENȚIE, FERMIERI! AMENZI PÂNĂ LA 20.000 DE LEI!

DECIZIE GUVERN ASTĂZI! ATENȚIE, FERMIERI! AMENZI PÂNĂ LA 20.000 DE LEI!

27 ianuarie 2021 - 17:56

COMUNICAT. În ședința Guvernului de astăzi, 27 ianuarie 2021, a fost adoptată Hotărârea referitoare la modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG nr. 707/2018. Amenzile pentru cei care nu stârpesc această buruiană sunt uriașe.

CARE ESTE PREȚUL CORECT PE KILOGRAMUL DE MIEL ÎN VIU PENTRU ANUL ACESTA!

CARE ESTE PREȚUL CORECT PE KILOGRAMUL DE MIEL ÎN VIU PENTRU ANUL ACESTA!

27 ianuarie 2021 - 10:58

CÂT E MIELUL DE PAȘTE? Crescătorii de oi din România au plătit mai mult pentru furaje, prețul furajelor a crescut din cauza secetei de anul trecut, cheltuielile cu întreținerea animalelor a crescut în condiții de pandemie, astfel anul acesta ar trebui să crească prețul la miei pentru a-și recupera o parte din banii investiți, spun oierii.

O NOUĂ SUBVENȚIE PE HECTAR PENTRU FERMIERII ROMÂNI!

O NOUĂ SUBVENȚIE PE HECTAR PENTRU FERMIERII ROMÂNI!

27 ianuarie 2021 - 09:47

ANUNȚ! O nouă subvenție pe hectar pentru fermierii români pentru care sunt alocate, anul acesta, de 25 de milioane de euro! Anunțul l-a făcut ministrul agriculturii, Adrian Oros.

STRUCTURA FERMELOR DIN ROMÂNIA!

STRUCTURA FERMELOR DIN ROMÂNIA!

27 ianuarie 2021 - 08:52

NUMĂR MIC DE FERMIERI CU SUBVENȚII MARI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a explicat care este structura, în acest moment, a fermelor din România. Șeful MADR a spus că sunt 790.000 de mici ferme, care cer subvenții APIA, practic, majoritatea cererilor depuse la agenția de plăți, dar care nu se pot numi ferme sunt, mai degrabă, gospodării țărănești.

NOU DIRECTOR GENERAL ADAMA Agricultural Solutions!

NOU DIRECTOR GENERAL ADAMA Agricultural Solutions!

27 ianuarie 2021 - 08:04

COMUNICAT. Gabriela Vila va conduce operațiunile ADAMA Agricultural Solutions în România și Republica Moldova. Având o experiență de peste 20 de ani în sectorul agri-business,  Gabriela Vila a ocupat anterior poziția de Director Național de Vânzări în cadrul companiei.

AVIZUL CARE PUNE FRÂNĂ AJUTORULUI DE 300.000 DE EURO/FERMIER!

AVIZUL CARE PUNE FRÂNĂ AJUTORULUI DE 300.000 DE EURO/FERMIER!

27 ianuarie 2021 - 07:47

BANI FERMIERI. Sprjinul de 300.000 de euro/beneficiar pentru construcția de abatoare de capacitate mică în zonă montană a fost cerut, anul trecut, doar de trei fermieri. Doar trei proiecte s-au depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), deși submăsura este deschisă din 13 iulie 2020 și termenul de depunere a fost prelungit până la 31 martie 2021. De ce nu se înghesuie crescătorii de animale să ceară acest ajutor care, aparent, este mare, iar de abatoare ar fi nevoie?

MINISTRUL OROS: SUNT FIU DE MĂCELAR! TATA CREȘTEA MULȚI PORCI!

MINISTRUL OROS: SUNT FIU DE MĂCELAR! TATA CREȘTEA MULȚI PORCI!

26 ianuarie 2021 - 13:56

VIAȚA DE FAMILIE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a vorbit în cadrul emisiunii România Agricolă, Agro TV, despre familia sa, despre părinți, frați și bunici. Șeful MADR a dezvăluit că bunicii săi au fost chiaburi și din pricina aceasta au fost deportați, iar tatăl său a fost măcelar și creștea mulți porci.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI ANZ, DISCUȚII ASTĂZI DESPRE PROBLEMELE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI ANZ, DISCUȚII ASTĂZI DESPRE PROBLEMELE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

26 ianuarie 2021 - 12:37

AGENDA MINISTRULUI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, anunță astăzi, 26 ianuarie 2021, în agenda sa, că de la ora 13:00 discută despre măsurile de sprijin din sectorul creșterii bovinelor de lapte, iar de la ora 17:00, discuții cu Agenția Națională pentru Zootehnie despre problemele crescătorilor de animale.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

V-ați asigurat culturile? Daunele au fost nelipsite pe plantațiile de viță de vie portaltoi în județul Timiș! 
Branislav Giurici ne recomandă Agra Asigurări! Contactează-i! https://www.agraasigurari.ro/

Reporter: Liviu Gordea
Imagine: Zsolt Tamássy

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Drumul spre casă

Drumul spre casă
Un beţiv, în drum spre casă, se împiedică şi cade. Se ridică cu greu, porneşte şi iar cade. Detalii