Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

LISTA CELOR 102 TAXE care vor fi ELIMINATE!

Publicat: 29 decembrie 2016 - 11:13
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

MAI PUȚINE TAXE DE PLĂTIT! Președintele României, Klaus Iohannis, va trebui să promulge legea care elimină nu mai puțin de 102 taxe. Camera Deputaților a respins miercuri, 28 decembrie 2016, în sedința de plen, cererea șefului Statului de reexaminare a proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, cu 174 de voturi pentru respingere, o abtinere si 85 de voturi împotrivă. Camera Deputaților este for decizional la acest proiect! AGROINFO vă prezintă lista celor 102 taxe eliminate.

LISTA TAXELOR ELIMINATE!

•Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – 20 de taxe
•Cerere de înregistrare în registrul comerțului - persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 250 lei
•Cerere de înregistrare în registrul comerțului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 90 lei
•Cereri mențiuni simple – 45 lei
•Cereri mențiuni complexe cu doua sau mai multe operațiuni- 220 lei
•Legea cetățeniei romîne nr. 21/1991- 2 taxe
•Taxa înregistrare cerere – 3 lei
•Taxa timbru judiciar – 1,5 lei

•Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice și a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României – 6 taxe
•Eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități (Dir Gen Pasapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei
•Acordarea cetățeniei române (ANC) – 191 lei
•Acordarea/Redobândirea cetățeniei romane (ANC) – 191 lei
•Supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei
•Supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei
•Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrări + DEPABD) – 35 lei

•Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societătii Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune - 2 taxe
•Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/luna, persoane juridice fără salariați – 2,5 lei/luna, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale și alte subunități fără personalitate juridică – 30 lei/luna, microîntreprinderi – 10 lei/luna)
•Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/luna, persoane juridice fără salariați – 4 lei/luna, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale și alte subunități fără personalitate juridică – 50 lei/luna, microîntreprinderi – 15 lei/luna, persoane juridice – societăți turistice – 7,7 lei/camera)

•Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României - 22 de taxe (nu sunt menționate expres într-un act normativ, dar sunt cele întâlnite în practică – 21 lei fiecare)
•Cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licență, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competențe profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vânătoare, carnet de muncă, certificat de revoluționar, titlu proprietate, brevete și însemne etc.
•Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru - 13 taxe
•Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei
•Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului – 15 lei
•Preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședintei cetățenilor români– 5 lei
•Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei
•Taxa examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E – 6 lei
•Taxa examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV – 28 lei
•Taxa examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei
•Taxa înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei
•Taxa înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei
•Taxa de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei
•Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor – 414 lei
•Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență  a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare – 5 lei

•Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatî, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere – 15 lei

•Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul Administrației si Internelor - 4 taxe
•Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei
•Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei
•Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice și-n cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei
•Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei
•Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare - 1 taxa
•Tarif suplimentar eliberare pașaport simplu temporar – 100 lei

•Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare - 25 taxe
•Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărți de identitate sau a unei cărți electronice de identitate – 15 euro
•Eliberarea unui pașaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro
•Redactarea, autentificarea și revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro
•Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro
•Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro
•Legalizarea semnăturii de pe un inscris sub semnatura privata – 30 euro
•Legalizarea sigiliului si semnăturii Ministerului Afacerilor Externe Român, aplicate pe un act oficial eliberat de autoritățile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului și semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro
•Legalizarea sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială și de pe orice alt document cerut la exportul și importul mărfurilor din și-n România, în funcție de valoarea mărfurilor
•Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro
•Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro
•Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro
•Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular – 20 euro
•Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro
•Primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți – 30 euro
•Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice și oficiile consulare române – 90 euro
•Înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, în termen de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine – 90 euro
•Înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine – 135 euro
•Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro
•Înregistrarea cererii de înscriere a unei mențiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro
•Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro
•Eliberarea dovezii de cetățenie – 10 euro
•Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țară sau din străinătate – 30 euro
•Verificarea autenticității unui permis de conducere românesc – 30 euro
•Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro
•Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro

•Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (1 taxa) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 4 taxe
•Comision efectuare rețineri din pensii – 3% din suma reținută
•Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei
•Eliberarea, la cererea asiguraților, a adeverintelor care atestă calitatea, venitul asigurat și/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic - 15 lei
•Eliberarea adeverințelor care conțin informații necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătorești - 17 lei
•Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal - 1 taxa
•Taxa cazier fiscal – 20 lei
•Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule - 1 taxa
•Timbrul de mediu pentru autoturisme.

(Surse folosite: Camera Deputaților, wall-street.ro, news.ro)

Vizualizat: 15415 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

OFICIAL MADR: START CERERI AJUTOR DIN 13 IULIE!

OFICIAL MADR: START CERERI AJUTOR DIN 13 IULIE!

08 iulie 2020 - 11:42

COMUNICAT! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță astăzi lansarea în data de 13 iulie 2020 a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 4 - Investiții în active fizice - Sub-măsura 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”, cu o alocare de totală de 12.930.334 euro, informează MADR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ NOI AJUTOARE ÎN AGRICULTURĂ!

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ NOI AJUTOARE ÎN AGRICULTURĂ!

08 iulie 2020 - 11:11

OFICIAL. Comisia a adoptat marți, 7 iulie 2020, un pachet suplimentar de măsuri excepționale pentru sprijinirea sectoarele vinicol, legume și fructe ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a consecințelor acesteia asupra acestor sectoare din agricultură, anunță un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, transmis pentru AGROINFO.

AMENZI DE LA 3.000 DE LEI LA 6.000 DE LEI pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

AMENZI DE LA 3.000 DE LEI LA 6.000 DE LEI pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

08 iulie 2020 - 10:31

ANUNȚAȚI ÎN 24 DE ORE MEDICUL VETERINAR! Crescătorii de animale sunt sancționați de Autoritatea Național Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) cu amenzi de la 3.000 de lei până la 6.000 de lei, anunță un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al instituției.

ANSVSA: BANI PENTRU CRESCĂTORII CARE-ȘI SACRIFICĂ ANIMALELE DIN CAUZA UNOR BOLI!

ANSVSA: BANI PENTRU CRESCĂTORII CARE-ȘI SACRIFICĂ ANIMALELE DIN CAUZA UNOR BOLI!

07 iulie 2020 - 21:19

DESPĂGUBIRI PENTRU LAPTE, CARNE. ANIMALE PLĂTITE LA PREȚUL PIEȚEI. Crescătorii de animale din România sunt despăgubiți la prețul pieței, atât pentru animalele sacrificate, cât și pentru pagubele colaterale, lapte, carne, etc. în cazul în care sacrificarea animalelor s-a făcut din cauza unor boli, anunță Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al instituției.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

07 iulie 2020 - 19:06

ATENȚIE, ITM ÎN CONTROL! Inspectoratele Teritoriale de Muncă din toată țara desfășoară o amplă acțiune de control care vizează, printre alte nereguli, munca la negru, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă. În atenția inspectorilor, este munca în agricultură, fermele din vegetal și cele de creștere a animalelor.

FABRICI DE LAPTE ÎNCHISE!

FABRICI DE LAPTE ÎNCHISE!

07 iulie 2020 - 17:26

COMUNICAT. Închiderea fabricilor de lapte de la Vatra Dornei şi Floreni arată cât de mult sprijină autorităţile locale şi judeţene companiile care investesc la nivel local - adică deloc, a declarat astăzi deputatul Daniel Popescu (USR), membru în Comisia de agricultură din Parlamentul României.

FERMIER UCIS DE TAUR!

FERMIER UCIS DE TAUR!

07 iulie 2020 - 12:34

TRAGEDIE. Un taur furios a omorât luni seara un bărbat și a rănit grav un altul, animalul fiind, în cele din urmă, împușcat. S-a întâmplat la o fermă din comuna Săvădisla din județul Cluj, a confirmat pentru Mediafax primarul localității, Tamas Gebe.

S-A DUS VREMEA CÂND ȚĂRANUL ÎȘI VINDEA PORCUL DIN BĂTĂTURĂ!

S-A DUS VREMEA CÂND ȚĂRANUL ÎȘI VINDEA PORCUL DIN BĂTĂTURĂ!

07 iulie 2020 - 10:59

LEGEA PORCULUI! Țăranii pot să crească porci, dar să nu-i vândă. Țăranii pot să crească porci, dar cu respectarea unor măsuri de biosecuritate. Vremea când țăranii vindeau câte un porc din bătătură s-a dus. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, spune că răul cel mai mare îl fac cei care plimbă porcii din poartă-n poartă, numiți de șeful MADR samsari. Ei sunt cei care ar răspândi pesta porcină africană. Legea porcului, în pregătire, va stabili câți porci pot să crească țăranii, ce reguli să respecte.

OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

06 iulie 2020 - 19:45

SCHEMĂ NOUĂ DE AJUTOR DE STAT. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial proiectul Ordonanței de Urgență pentru schema de ajutor acordată fermierilor care au avut pierderi din cauza secetei extreme din acest an. Fermierii care nu au depus cererea unică la APIA pentru subvențiile aferente acestui an nu se încadrează pentru plata ajutorului la secetă.

LIBER LA EXPORTUL DE OVINE VII!

LIBER LA EXPORTUL DE OVINE VII!

06 iulie 2020 - 19:21

VOCEA FERMIERULUI. AGROINFO a primit mesaje de la mai mulți crescători de ovine îngrijorați că exportul de ovine vii ar fi suspendat. Samsarii, intermediarii, cei care achiziționează miei pentru export ar fi răspândit zvonuri că exportul de ovine vii s-a închis pentru a scădea prețul pe kilogramul în viu la mieii pentru export.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA

Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA

De vorbă cu Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA.John Deere si Joskin au obtinut din partea juriului DLG (din care a facut parte si conf. dr. Ovidiu Ranta) singura medalie de aur pentru inovatie acordata la aceasta editie de Agritechnica, pentru proiectul comun eAutoPower cu sistemul inteligent e8WD - prima cutie de viteze electro-mecanica. Tehnologie care promite sa revolutioneze mediul de operare tractor-implement... #IPSO Agricultură #DLG Intermarketing #John Deere #Joskin#AGRITECHNICA

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Căsnicie

Căsnicie
Soţul intră în cameră şi-i spune soţiei: Detalii