KWS+
Reclama header after big part 2

LEGE pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE, 100% RASĂ AUTOHTONĂ!

Publicat: 25 august 2020 - 07:33
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

ÎN VIGOARE! Legea privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România a fost publicată luni seara, 24 august 2020, în Monitorul Oficial. Care este lista raselor de animale pentru care crescătorii din România pot să aplice eticheta 100% rasă autohtonă și cum se obține dreptul de a utiliza acest logotip?

Legea are ca obiect de reglementare utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” privind autenticitatea produselor de origine animală, precum și stabilirea cadrului legal necesar aplicării acestuia, în vederea susținerii fondului genetic al raselor și menținerea diversității genetice a populațiilor de animale și a altor specii de interes zootehnic și, care fac parte din lista raselor autohtone din România, prevăzută la anexa nr. 1.

LISTA RASELOR AUTOHTONE DIN ROMÂNIA

SPECIA TAURINE:
1. Rasa Bălţată Românească
2. Rasa Bălţată cu negru Românească
3. Rasa Brună
4. Rasa Sură de Stepă
5. Rasa Pinzgău de Transilvania

SPECIA BUBALINE:
1. Rasa Bivolul românesc

SPECIA OVINE:
1. Rasa Ţurcană
2. Rasa Ţigaie
3. Rasa Oaia Cap Negru de Teleorman
4. Rasa Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon)
5. Rasa Karakul de Botoşani
6. Rasa Merinos de Suseni
7. Rasa Merinos Transilvănean
8. Rasa Merinos de Cluj
9. Rasa Merinos de Palas
10. Rasa Ţigaie - varietatea ruginie
11. Rasa de lapte Palas
12. Rasa de carne Palas

SPECIA CAPRINE:
1. Rasa Carpatina
2. Rasa Alba de Banat

SPECIA ECVIDEE:
1. Rasa Huţul
2. Rasa Lipiţan
3. Rasa Semigreul românesc
4. Rasa Gidran
5. Rasa Shagya Arabă
6. Rasa Nonius

SPECIA PORCINE:
1. Rasa Bazna
2. Rasa Mangaliţa

SPECIA GALINACEE:
1. Rasa Gât-Golaş de Transilvania

SPECIA ALBINE:
1. Rasa Apis mellifera carpatica

SPECIA VIERMI DE MĂTASE:
1. Rasa Bombyx mori

SPECIA de PEŞTI CRAP (Cyprinus Carpio)
1. Rasa Frăsinet
2. Rasa Ineu
3. Rasa Podu- Iloaiei
4. Rasa Brateș
5. Rasa Auriu de Deltă
6. Rasa Topless de Larga Jijia
7. Rasa Salonta
8. Rasa Dumbrava – Sibiu
9. Rasa Seleuș


Scopul reglementării utilizării voluntare a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România este de îmbunătăţire a producţiei şi a comercializării produselor provenite de la animale care aparţin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

Beneficiari ai logotipului „100% rasă autohtonă” sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, precum și cooperativele agricole constituite, conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, şi în conformitate cu cerinţele entităților responsabile de rase privind îndeplinirea regulilor stabilite prin caietul de sarcini, înscriși în programul național.

Solicitanţii logotipului „100% rasă autohtonă” sunt entităţile care conduc registre genealogice sau evidenţe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

Solicitanţii logotipului „100% rasă autohtonă” trebuie să deţină un cod unic de identificare, atribuit de ANZ, potrivit modelului de adeverință prevăzut în anexa nr. 2.

adeverinta-logo_b


Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea legislației subsecvente din domeniu.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează inspecţii oficiale cu privire la aplicarea logotipului „100% rasă autohtonă”.

ANZ este autoritatea competentă a statului în zootehnie, care:

a) recunoaşte entitățile de crescători şi aprobă programele de ameliorare ale raselor autohtone;

b) atribuie codul unic de identificare în Registrul Unic de Identificare, fiecărui solicitant;

Entitățile au următoarele atribuții:

a) conduc registrele genealogice/evidenţele zootehnice la rasele autohtone cuprinse în programele de conservare a rasei;
b) desfășoară activităţi de promovare a conservării, respectiv a produselor de origine animală care provin de la animale din rase autohtone;
c) solicită cod unic de identificare;

d) întocmesc caietul de sarcini pentru rasa pe care o gestionează, ale cărui caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 4;
e) se asigură că produsele provin de la animale din rasele autohtone prin monitorizarea sistemului de producţie;
f) se asigură de conformitatea sistemului de trasabilitate a animalelor din rasele autohtone;
g) au responsabilitatea pentru utilizarea logotipurilor, implicit recunoaşterea materialului biologic zootehnic produs pentru comercializare numai din animalele monitorizate şi gestionate de către acestea;
h) transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un raport anual privind rezultatele controalelor efectuate la beneficiarii utilizatori ai logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală, pe suport electronic;
i) păstrează documentele prevăzute în caietul de sarcini pentru o perioadă de 5 ani, pe suport electronic.

Crescătorul de animale din rasele autohtone are următoarele obligații:

a) este membru al entității crescătorilor pentru rasa autohtonă de animale pentru care solicită cod unic de identificare, prin cererea prevăzută în anexa nr. 5;
b) se obligă să menţină numărul de animale adulte de reproducţie, precum şi descendenţii necesari pentru înlocuirea acestora până la ieşirea rasei din pericolul de abandon;
c) organizează reproducţia în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
d) înfiinţează şi conduce evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
e) ţine un registru de evidenţă în exploataţia proprie şi raportează entității toate informaţiile solicitate de aceasta conform caietului de sarcini.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Prevederile legii se aplică beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) deţin animale de rasă încadrate în una din rasele incluse în Lista raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr.1, conform deciziei emise de ANZ;
b) animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei sau în cazul altor specii de interes zootehnic care se regăsesc în evidenţele zootehnice;
c) înfiinţează şi conduc evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
d) se obligă prin angajament scris să aplice logotipul distribuit de entitate numai pentru produsele care provin de la animale din rase autohtone.

Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se face de către entitatea conducătoare a registrului genealogic sau a evidenţelor zootehnice, iar rezultatele verificărilor se menţionează în procese-verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.

Entitățile conducătoare ale registrelor genealogice sau ale evidenţelor zootehnice transmit la Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) o copie a proceselor verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.

logo-100%-autohtona_b

MODALITATEA DE ACORDARE A LOGOTIPULUI

Lista raselor autohtone ameninţate cu abandonul se întocmeşte anual, până la data de 15 ianuarie a anului în curs, de către ANZ, pe baza numărului de animale înscrise în registrul genealogic sau a evidenţelor zootehnice pentru rasa respectivă, prin consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Pentru rasele din alte specii de interes zootehnic, la care nu este reglementată organizarea registrului genealogic, lista se întocmeşte de către ANZ, prin consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pe baza evidenţelor zootehnice care oferă date pentru a permite trasabilitatea originii genetice a acestora pe două generaţii de ascendenţi.
Registrele genealogice şi evidenţele zootehnice sunt conduse de entităţi recunoscute de către ANZ, conform legislaţiei în vigoare.

lege-100%_b

Fiecare entitate care conduce registrul genealogic/evidenţele zootehnice al raselor autohtone întocmeşte un caiet de sarcini, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Nerespectarea prevederilor caietului de sarcini atrage pierderea dreptului de a utiliza logotipul.

Logotipul „100% rasă autohtonă” este compatibil cu alte sisteme de calitate/etichetare dacă aceste produse sunt incluse într-o denumire de origine protejată, sisteme ecologice, indicaţii geografice protejate sau specificaţii integrate de creştere a animalelor, etichetarea voluntară a cărnii de vită, a cărnii de miel, pot utiliza logotipul menţionat în prezentul standard, simultan cu cifrele de calitate menţionate anterior, cu condiţia să respecte reglementările din prezenta lege, în special cel de apartenenţă al produselor la animalele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

În cazul în care se foloseşte logotipul „100% rasă autohtonă“ împreună cu alte sisteme de identificare, caietul de sarcini trebuie să prevadă utilizarea în comun a sistemului de etichetare şi compatibilitatea lor.

În cazul în care există o denumire de origine protejată sau o indicaţie protejată geografic înregistrată în Registrul comunitar prevăzut în Regulamentul (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012, care conţine sau constă în numele unei rase autohtone, denumirea respectivă poate fi folosită numai de către beneficiarii care o dețin.

Entitățile ca titulari ai caietului de sarcini, verifică datele privind înregistrarea animalelor din rase autohtone, așa cum sunt prevăzute în registrele genealogice sau evidenţele zootehnice pe care le gestionează.

Entităţile au obligaţia de a păstra o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia care conferă datele de trasabilitate.

Operatorii implicaţi în derularea programului de utilizare a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor abilitate din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ANZ, toate documentele solicitate, în scopul verificării respectării prezentei legi.

Vizualizat: 6477 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ADEVERINȚA APIA pentru SUBVENȚIILE APIA DIN ACEST AN!

ADEVERINȚA APIA pentru SUBVENȚIILE APIA DIN ACEST AN!

23 ianuarie 2021 - 20:16

ESTE LEGE! Pentru că ne întreabă zilele acestea tot mai mulți fermieri, crescători de animale dacă vor fi nevoiți și anul acesta să solicite adeverință pentru APIA de la registrul agricol al primăriilor, publicăm prevederile Legii 288/2020, care modifică Ordonanța subvențiilor, OUG 3/2015, și care a apărut pe data de 9 decembrie 2020 în Monitorul Oficial.

SATUL MEU ARE 3000 DE OI, 500 DE CAPRE, 70 DE VACI ȘI-N MAGAZINUL DIN COMUNĂ NICI GRAM DE BRÂNZĂ PRODUSĂ LOCAL!

SATUL MEU ARE 3000 DE OI, 500 DE CAPRE, 70 DE VACI ȘI-N MAGAZINUL DIN COMUNĂ NICI GRAM DE BRÂNZĂ PRODUSĂ LOCAL!

23 ianuarie 2021 - 18:59

CÂND NE DEȘTEPTĂM?! În țări dezvoltate din Uniunea Europeană, Germania, Austria, Franța, grajdurile cu animale sunt în mijlocul satului, crescătorii au magazine de desfacere a produselor chiar la fermă. La noi, nici vorbă de așa ceva. Chiar dacă sunt mulți crescători de animale în sat sau în comună, magazinele de comună nu vând produse locale de la fermieri, pune punctul pe i un medic veterinar.  

VOCEA FERMIERULUI: FERMIERUL LUCREAZĂ TERENUL, IAR FIUL PRIMARULUI IA SUBVENȚIA APIA!

VOCEA FERMIERULUI: FERMIERUL LUCREAZĂ TERENUL, IAR FIUL PRIMARULUI IA SUBVENȚIA APIA!

23 ianuarie 2021 - 18:04

FERMIERII NE SCRIU! AGROINFO primește în fiecare zi mesaje de la fermieri. Multe dintre aceste mesaje arată nedreptățile sau dezvăluie cazuri care sunt de competența procurorilor, în multe rânduri, fermierii își strigă necazul, nemulțumirea față de autorități, furia pentru cum sunt gestionați banii pentru agricultură. Deși trăim, măcar teoretic, în democrație, multor fermieri le este teamă să-și expună punctul de vedere. Le este teamă că autoritățile, fie locale, fie centrale, se vor răzbuna pe ei.

CE SPUNE UN DIRECTOR APIA DESPRE ȚĂRANII ȘI FERMIERII ROMÂNI!

CE SPUNE UN DIRECTOR APIA DESPRE ȚĂRANII ȘI FERMIERII ROMÂNI!

23 ianuarie 2021 - 10:52

ANALIZĂ APIA. Țăranii de ieri au devenit FERMIERII de SUCCES de astăzi. De la Tânăr Fermier la Mic Fermier, într-un timp destul de scurt, dar cu multa dăruire și muncă, se poate ajunge Mare Fermier cu peste 50 de hectare de pământ în exploatație, spune directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Cluj, Ioan Merca, într-o analiză făcută pentru revista oficială APIA.

ȘEFUL APIA, ANUNȚ ACUM DESPRE PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

ȘEFUL APIA, ANUNȚ ACUM DESPRE PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

23 ianuarie 2021 - 10:09

PLATA SUBVENȚIILOR APIA. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 93% din fermierii eligibili care au solicitat sprijin pentru Campania 2020, iar până la acest moment a fost identificat un număr de circa 10.000 de fermieri care nu sunt eligibili la plata subvențiilor APIA aferente anului 2020, a anunțat directorul general APIA, Adrian Pintea.

Exporturile de CARNE de PORC din UE au atins un nivel RECORD în 2020

Exporturile de CARNE de PORC din UE au atins un nivel RECORD în 2020

22 ianuarie 2021 - 14:01

În primele zece luni ale anului 2020, Uniunea Europeană (+UK) a exportat mai multă carne de porc decât în tot anul 2019, stabilind astfel un nou record. Această creştere a exporturilor de carne de porc din UE+UK a fost determinată de cererea puternică venită din partea Chinei şi în ciuda restricțiilor de transport, sacrificare și export datorate crizei coronavirusului, dar și apariția unor noi focare de pestă porcină africană (PPA) în unele state UE.

OILE ÎNECATE ÎN PORTUL MIDIA, GĂSITE DUPĂ UN AN ÎNGROPATE LA TULCEA!

OILE ÎNECATE ÎN PORTUL MIDIA, GĂSITE DUPĂ UN AN ÎNGROPATE LA TULCEA!

22 ianuarie 2021 - 11:58

ANCHETĂ. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea a suspendat activitatea singurului incinerator de animale din judeţ, în urma unor suspiciuni că ovinele înecate în urmă cu peste un an în Portul Midia au fost îngropate în loc să fie incinerate, şi a amendat proprietarul acestuia cu 1.200 de lei din cauza neconformităţilor constatate, miercuri, în timpul unui control. Procurorii anchetează cazul și au emis mandate de percheziție.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 22 - 28 Ianuarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 22 - 28 Ianuarie 2021!

22 ianuarie 2021 - 11:15

Caracteristici meteorologice. Pe ansamblu, perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării.

ȘEFUL APIA: ANUNȚ DESPRE PLATA AJUTORULUI COVID-19 PENTRU FERMIERI!

ȘEFUL APIA: ANUNȚ DESPRE PLATA AJUTORULUI COVID-19 PENTRU FERMIERI!

22 ianuarie 2021 - 08:58

AJUTOARE EXCEPȚIONALE FERMIERI. Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță că toți fermierii, crescătorii de animale, eligibili pentru plata ajutorului Covid-19 și-au primit integral sumele cuvenite.

JUDEȚUL CU FERMIERI MARI! 86,2% DIN TOTAL SUPRAFAȚĂ SOLICITATĂ LA PLATA APIA SUNT FERME de PESTE 50 HA!

JUDEȚUL CU FERMIERI MARI! 86,2% DIN TOTAL SUPRAFAȚĂ SOLICITATĂ LA PLATA APIA SUNT FERME de PESTE 50 HA!

22 ianuarie 2021 - 08:18

SUBVENȚIA APIA PE HECTAR. Suprafața aferentă cererilor de plată de peste 50 ha reprezintă 86,2% din totalul suprafeței declarate în județul nostru, declară directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Ialomița, Virgil Dorobanțu. Este județul cu fermieri mari, unde terenurile sunt comasate.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cel mai rapid tractor din lume! #JCB

Cel mai rapid tractor din lume! #JCB

Asa arata cel mai rapid tractor din lume! JCB a stabilit cu acest Fastrac din seria 8000 modificat recordul mondial de viteza pentru un tractor. Se intampla in iunie pe un circuit din Marea Britanie, unde acest tractor a atins viteza de 166,7 km/h! La Agritechnica, a fost una dintre atractii... #JCB#NHR#DLG#AGRITECHNICA

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii