Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

LEGE pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE, 100% RASĂ AUTOHTONĂ!

Publicat: 25 august 2020 - 07:33
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

ÎN VIGOARE! Legea privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România a fost publicată luni seara, 24 august 2020, în Monitorul Oficial. Care este lista raselor de animale pentru care crescătorii din România pot să aplice eticheta 100% rasă autohtonă și cum se obține dreptul de a utiliza acest logotip?

Legea are ca obiect de reglementare utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” privind autenticitatea produselor de origine animală, precum și stabilirea cadrului legal necesar aplicării acestuia, în vederea susținerii fondului genetic al raselor și menținerea diversității genetice a populațiilor de animale și a altor specii de interes zootehnic și, care fac parte din lista raselor autohtone din România, prevăzută la anexa nr. 1.

LISTA RASELOR AUTOHTONE DIN ROMÂNIA

SPECIA TAURINE:
1. Rasa Bălţată Românească
2. Rasa Bălţată cu negru Românească
3. Rasa Brună
4. Rasa Sură de Stepă
5. Rasa Pinzgău de Transilvania

SPECIA BUBALINE:
1. Rasa Bivolul românesc

SPECIA OVINE:
1. Rasa Ţurcană
2. Rasa Ţigaie
3. Rasa Oaia Cap Negru de Teleorman
4. Rasa Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon)
5. Rasa Karakul de Botoşani
6. Rasa Merinos de Suseni
7. Rasa Merinos Transilvănean
8. Rasa Merinos de Cluj
9. Rasa Merinos de Palas
10. Rasa Ţigaie - varietatea ruginie
11. Rasa de lapte Palas
12. Rasa de carne Palas

SPECIA CAPRINE:
1. Rasa Carpatina
2. Rasa Alba de Banat

SPECIA ECVIDEE:
1. Rasa Huţul
2. Rasa Lipiţan
3. Rasa Semigreul românesc
4. Rasa Gidran
5. Rasa Shagya Arabă
6. Rasa Nonius

SPECIA PORCINE:
1. Rasa Bazna
2. Rasa Mangaliţa

SPECIA GALINACEE:
1. Rasa Gât-Golaş de Transilvania

SPECIA ALBINE:
1. Rasa Apis mellifera carpatica

SPECIA VIERMI DE MĂTASE:
1. Rasa Bombyx mori

SPECIA de PEŞTI CRAP (Cyprinus Carpio)
1. Rasa Frăsinet
2. Rasa Ineu
3. Rasa Podu- Iloaiei
4. Rasa Brateș
5. Rasa Auriu de Deltă
6. Rasa Topless de Larga Jijia
7. Rasa Salonta
8. Rasa Dumbrava – Sibiu
9. Rasa Seleuș


Scopul reglementării utilizării voluntare a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România este de îmbunătăţire a producţiei şi a comercializării produselor provenite de la animale care aparţin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.

Beneficiari ai logotipului „100% rasă autohtonă” sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, precum și cooperativele agricole constituite, conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, şi în conformitate cu cerinţele entităților responsabile de rase privind îndeplinirea regulilor stabilite prin caietul de sarcini, înscriși în programul național.

Solicitanţii logotipului „100% rasă autohtonă” sunt entităţile care conduc registre genealogice sau evidenţe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

Solicitanţii logotipului „100% rasă autohtonă” trebuie să deţină un cod unic de identificare, atribuit de ANZ, potrivit modelului de adeverință prevăzut în anexa nr. 2.

adeverinta-logo_b


Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea legislației subsecvente din domeniu.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează inspecţii oficiale cu privire la aplicarea logotipului „100% rasă autohtonă”.

ANZ este autoritatea competentă a statului în zootehnie, care:

a) recunoaşte entitățile de crescători şi aprobă programele de ameliorare ale raselor autohtone;

b) atribuie codul unic de identificare în Registrul Unic de Identificare, fiecărui solicitant;

Entitățile au următoarele atribuții:

a) conduc registrele genealogice/evidenţele zootehnice la rasele autohtone cuprinse în programele de conservare a rasei;
b) desfășoară activităţi de promovare a conservării, respectiv a produselor de origine animală care provin de la animale din rase autohtone;
c) solicită cod unic de identificare;

d) întocmesc caietul de sarcini pentru rasa pe care o gestionează, ale cărui caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 4;
e) se asigură că produsele provin de la animale din rasele autohtone prin monitorizarea sistemului de producţie;
f) se asigură de conformitatea sistemului de trasabilitate a animalelor din rasele autohtone;
g) au responsabilitatea pentru utilizarea logotipurilor, implicit recunoaşterea materialului biologic zootehnic produs pentru comercializare numai din animalele monitorizate şi gestionate de către acestea;
h) transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un raport anual privind rezultatele controalelor efectuate la beneficiarii utilizatori ai logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală, pe suport electronic;
i) păstrează documentele prevăzute în caietul de sarcini pentru o perioadă de 5 ani, pe suport electronic.

Crescătorul de animale din rasele autohtone are următoarele obligații:

a) este membru al entității crescătorilor pentru rasa autohtonă de animale pentru care solicită cod unic de identificare, prin cererea prevăzută în anexa nr. 5;
b) se obligă să menţină numărul de animale adulte de reproducţie, precum şi descendenţii necesari pentru înlocuirea acestora până la ieşirea rasei din pericolul de abandon;
c) organizează reproducţia în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
d) înfiinţează şi conduce evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
e) ţine un registru de evidenţă în exploataţia proprie şi raportează entității toate informaţiile solicitate de aceasta conform caietului de sarcini.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Prevederile legii se aplică beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) deţin animale de rasă încadrate în una din rasele incluse în Lista raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr.1, conform deciziei emise de ANZ;
b) animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei sau în cazul altor specii de interes zootehnic care se regăsesc în evidenţele zootehnice;
c) înfiinţează şi conduc evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
d) se obligă prin angajament scris să aplice logotipul distribuit de entitate numai pentru produsele care provin de la animale din rase autohtone.

Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se face de către entitatea conducătoare a registrului genealogic sau a evidenţelor zootehnice, iar rezultatele verificărilor se menţionează în procese-verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.

Entitățile conducătoare ale registrelor genealogice sau ale evidenţelor zootehnice transmit la Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) o copie a proceselor verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.

logo-100%-autohtona_b

MODALITATEA DE ACORDARE A LOGOTIPULUI

Lista raselor autohtone ameninţate cu abandonul se întocmeşte anual, până la data de 15 ianuarie a anului în curs, de către ANZ, pe baza numărului de animale înscrise în registrul genealogic sau a evidenţelor zootehnice pentru rasa respectivă, prin consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Pentru rasele din alte specii de interes zootehnic, la care nu este reglementată organizarea registrului genealogic, lista se întocmeşte de către ANZ, prin consultarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pe baza evidenţelor zootehnice care oferă date pentru a permite trasabilitatea originii genetice a acestora pe două generaţii de ascendenţi.
Registrele genealogice şi evidenţele zootehnice sunt conduse de entităţi recunoscute de către ANZ, conform legislaţiei în vigoare.

lege-100%_b

Fiecare entitate care conduce registrul genealogic/evidenţele zootehnice al raselor autohtone întocmeşte un caiet de sarcini, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Nerespectarea prevederilor caietului de sarcini atrage pierderea dreptului de a utiliza logotipul.

Logotipul „100% rasă autohtonă” este compatibil cu alte sisteme de calitate/etichetare dacă aceste produse sunt incluse într-o denumire de origine protejată, sisteme ecologice, indicaţii geografice protejate sau specificaţii integrate de creştere a animalelor, etichetarea voluntară a cărnii de vită, a cărnii de miel, pot utiliza logotipul menţionat în prezentul standard, simultan cu cifrele de calitate menţionate anterior, cu condiţia să respecte reglementările din prezenta lege, în special cel de apartenenţă al produselor la animalele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

În cazul în care se foloseşte logotipul „100% rasă autohtonă“ împreună cu alte sisteme de identificare, caietul de sarcini trebuie să prevadă utilizarea în comun a sistemului de etichetare şi compatibilitatea lor.

În cazul în care există o denumire de origine protejată sau o indicaţie protejată geografic înregistrată în Registrul comunitar prevăzut în Regulamentul (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012, care conţine sau constă în numele unei rase autohtone, denumirea respectivă poate fi folosită numai de către beneficiarii care o dețin.

Entitățile ca titulari ai caietului de sarcini, verifică datele privind înregistrarea animalelor din rase autohtone, așa cum sunt prevăzute în registrele genealogice sau evidenţele zootehnice pe care le gestionează.

Entităţile au obligaţia de a păstra o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia care conferă datele de trasabilitate.

Operatorii implicaţi în derularea programului de utilizare a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor abilitate din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ANZ, toate documentele solicitate, în scopul verificării respectării prezentei legi.

Vizualizat: 6191 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

CINE NU A SOLICITAT PLĂȚI DIRECTE LA APIA, NU BENEFICIAZĂ DE AJUTORUL DE MAXIM 7.000 EURO!

CINE NU A SOLICITAT PLĂȚI DIRECTE LA APIA, NU BENEFICIAZĂ DE AJUTORUL DE MAXIM 7.000 EURO!

30 septembrie 2020 - 07:21

AJUTOARE EXCEPȚIONALE APIA. Fermierii, crescătorii de animale, care nu au încasat anul trecut plăți directe de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) sau nu au solicitat anul acesta, prin cererea unică, plăți directe de la APIA, nu se încadrează la condițiile APIA pentru ajutorul excepțional cu caracter temporar acordat în contextul crizei sanitare.

CIOBAN ROMÂN, ACUZAT ÎN ITALIA CĂ AR FI UCIS DOI FRAȚI PENTRU PĂȘUNE!

CIOBAN ROMÂN, ACUZAT ÎN ITALIA CĂ AR FI UCIS DOI FRAȚI PENTRU PĂȘUNE!

29 septembrie 2020 - 21:17

SUSPECT. Carabinierii au arestat în aceste zile în Italia un român în vârstă de 22 de ani, suspectat că ar fi ucis doi frați italieni. Victimele au fost descoperite fără viață în luna iunie a acestui an la Caltanissetta, în Sicilia. Unul dintre frați era pe jumătate carbonizat, iar celălalt avea craniul sfărâmat. Cei doi frați erau ciobani, la fel și presupusul ucigaș. Scandalul ar fi pornit de la pășune, informează ANSA, agenție italiană de știri.

CRESCĂTOR DE ANIMALE: NU MAI PUTEM SĂ FIM SCLAVI! AM CHEMAT MAȘINA DE LA ABATOR SĂ DUCĂ VACILE!

CRESCĂTOR DE ANIMALE: NU MAI PUTEM SĂ FIM SCLAVI! AM CHEMAT MAȘINA DE LA ABATOR SĂ DUCĂ VACILE!

29 septembrie 2020 - 20:07

SITUAȚIE DEZASTRUOASĂ. Crescătorul de bovine Ștefan Muscă din județul Giurgiu spune că a chemat mașina de la abator să ducă vacile. Nu mai putem să fim sclavi, nu că nu mai vrem, că ne-am obișnuit să fim sclavi, dar nu mai putem, nimeni nu ne mai dă pe datorie, spune cu amărăciune crescătorul. A vândut laptele în februarie, dar nu și-a primit nici acum banii. Ștefan Muscă a trimis deja o parte din bovinele din fermă la abator.

BURSE AGRICOVER ÎN VALOARE DE 100.000 EURO PENTRU TINERII DIN FAMILII DE FERMIERI DIN ROMÂNIA!

BURSE AGRICOVER ÎN VALOARE DE 100.000 EURO PENTRU TINERII DIN FAMILII DE FERMIERI DIN ROMÂNIA!

29 septembrie 2020 - 11:22

PREGĂTIM O NOUĂ GENERAȚIE DE LIDERI ÎN AGRICULTURĂ! Grupul Agricover continuă strategia de responsabilitate socială și lansează programul “Burse Agricover 2020” în cadrul căruia vor fi oferite 10 burse de studiu, în valoare de 100.000 de euro, pentru tinerii fermieri din România care doresc să asigure continuitatea afacerii de familie și să se specializeze urmând cursurile celei a doua serii a Programului Tineri Lideri pentru Agricultură (2020-2021) al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă.

CÂND VOR PRIMI FERMIERII AJUTORUL PENTRU CULTURILE DE PRIMĂVARĂ DISTRUSE DE SECETĂ!

CÂND VOR PRIMI FERMIERII AJUTORUL PENTRU CULTURILE DE PRIMĂVARĂ DISTRUSE DE SECETĂ!

29 septembrie 2020 - 09:49

AJUTOARE PENTRU FERMIERI! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le achită fermierilor, în această perioadă, ajutorul de stat pentru culturile însămânțate în toamna anului 2019 și distruse de secetă. Ajutorul este plătit în procent de 81%, deci nu integral. Ministerul Agriculturii le-a promis agricultorilor un ajutor și pentru culturile de primăvară afectate grav de secetă. Când vor fi plătite diferența de 19% pentru culturile de toamnă și ajutorul pentru culturile de primăvară?

AJUTOR 50.000 DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI! DATA PÂNĂ LA CARE PUTEȚI CERE BANII!

AJUTOR 50.000 DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI! DATA PÂNĂ LA CARE PUTEȚI CERE BANII!

29 septembrie 2020 - 07:58

TERMEN LIMITĂ CERERE. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță tinerii fermieri că termenul limită pentru depunerea cererii pentru obținerea ajutorului de 50.000 de euro la instalarea ca șefi de exploatație agricolă este 15 octombrie 2020, ora 15:59.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 29 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 2020!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 29 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 2020!

29 septembrie 2020 - 07:21

Caracteristici meteorologice. Pe ansamblu, perioada se va caracteriza printr-o vreme normală sub aspect termic, în aproape toată ţara. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 8...21°C, limite apropiate de mediile multianuale, la nivelul întregii țări. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 11...27°C, în cea mai mare parte a zonelor de cultură.

SUBVENȚII APIA 2020! NUMĂRUL DE CROTALII CARE TREBUIE SĂ FIE APLICAT ANIMALELOR!

SUBVENȚII APIA 2020! NUMĂRUL DE CROTALII CARE TREBUIE SĂ FIE APLICAT ANIMALELOR!

29 septembrie 2020 - 07:01

SUBVENȚII PENTRU ZOOTEHNIE. Animalele din ferme pentru care crescătorii beneficiază anul acesta de ajutorul național tranzitoriu (ANT) și de sprijinul cuplat zootehnic (SCZ) trebuie să fie identificate cu crotalii. AGROINFO vă pune la dispoziție informațiile furnizate nouă de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu privire la crotaliile pe baza cărora sunt înregistrate și identificate animalele din ferme.

15 OCTOMBRIE, TERMEN APIA PENTRU PLATA SUBVENȚIEI LA PĂȘUNE!

15 OCTOMBRIE, TERMEN APIA PENTRU PLATA SUBVENȚIEI LA PĂȘUNE!

29 septembrie 2020 - 06:32

SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii care au solicitat anul acesta subvenția APIA pentru pășune că trebuie să prezinte până la data de 15 octombrie 2020 documentele în baza cărora vor încasa banii. Informațiile de care au nevoie fermierii, pentru a respecta acest termen, au fost comunicate de APIA pentru AGROINFO.

CÂȚI CRESCĂTORI DE BOVINE IAU AJUTORUL DE 100 DE EURO PE CAP DE ANIMAL!

CÂȚI CRESCĂTORI DE BOVINE IAU AJUTORUL DE 100 DE EURO PE CAP DE ANIMAL!

28 septembrie 2020 - 17:45

TERMEN APIA 29 SEPTEMBRIE 2020. O singură zi a mai rămas pentru depunerea cererilor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru ajutorul excepțional cu caracter temporar acordat crescătorilor de bovine care dețin minim 91 de capete bovine femele. Cuantumul ajutorului este de 100 de euro/cap de bovină femelă cu vârsta de minim 24 de luni la data de 1 iulie 2020.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor

Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor

"LAND.TECHNIK für Profis 2020" - Tehnică agricolă pentru profesionişti - evenimentul anual organizat de DLG e.V. (Societatea Germană pentru Agricultură) şi Asociaţia inginerilor din Germania (VDI - Verein Deutscher Ingenieure) cu tema "Protecţia plantelor" s-a desfăşurat la sediul companiei Amazone Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, din Hasbergen-Gaste (Germania). Manifestarea a reunit, timp de două zile, aproape 300 de specialişti în domeniul construcţiilor de maşini agricole, fermieri şi studenţi şi au fost prezentate şi dezbătute noutăţile din domeniul tehnicilor de protecţie a plantelor.

Interviu cu conf. dr. ing. Ovidiu Ranta, Catedra de mecanizare - USAMV Cluj-Napoca.

Reporter: Gheorghe Ghişe

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Cadou...

Cadou...
De sărbători, o familie a găsit în cutia poştală două bilete la un concert şi un bileţel pe care scria “Ghici de la cine?”. Detalii