Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

LEGE ÎN VIGOARE! FERMIERII OBLIGAȚI SĂ DEA DATE DESPRE FERME!

Publicat: 20 august 2020 - 16:51
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

OFICIAL. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 18 august a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Fermierii care refuză să dea date despre exploatațiile agricole sau furnizează date eronate riscă amenzi de până la 3.000 de lei.

Potrivit Legii nr. 177/2020, recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.lege-recensamant_b

În perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021 se efectuează, la nivel național, în toate unitățile administrativ- teritoriale din România, recensământul general agricol. În situații justificate: pandemii, dezastre naturale, stare de alertă, stare de urgență, referendum, alegeri locale, alegeri parlamentare, perioada poate fi modificată prin hotărârea Comisiei centrale pentru recensământul general agricol, care răspunde de pregătirea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului.

Ce vor fi întrebați fermierii?

Informații generale privind exploatația agricolă:
Localizarea exploatației agricole: județul, comună/oraș/municipiu, localitatea componentă/satul, cod SIRUTA, adresa exploatației agricole (strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector) și date de contact (telefon, fax, adresa de e-mail), localizarea geografică a exploatației agricole.
Pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică: date de identificare ale capului exploatației agricole (utilizatorul): nume și prenume, CNP/CUI, adresa.
Pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică: denumire, CUI, adresa.
Statutul juridic al exploatației agricole.
Fără personalitate juridică: exploatație agricolă individuală, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală.
Cu personalitate juridică: regie autonomă, societate/asociație agricolă; societate comercială cu capital majoritar de privat; societate comercială cu capital majoritar de stat; institut/stațiune de cercetare, unitate școlară cu profil agricol; primărie; alte instituții publice; unitate cooperatistă; altele.
Destinația producției agricole.
Evidența contabilă a activității desfășurate în cadrul exploatației agricole.
Exploatația agricolă beneficiază de sprijin pentru teren/animale.
Capul exploatației agricole este fermier tânăr sau debutant care a primit sprijin financiar în ultimii 3 ani?
Suprafața agricolă utilizată a exploatației agricole, după modul de deținere: în proprietate, în arendă, în parte sau alte moduri de deținere, teren comun.

Modul de utilizare a terenului: teren arabil, pe tipuri de culturi și în repaus; grădini familiale; pășuni și fânețe permanente, pe tipuri de terenuri; culturi permanente, pe tipuri de plantații; suprafața agricolă utilizată în sere și solare, pe tipuri de culturi; alte suprafețe; suprafața totală a exploatației agricole; ciupercării; suprafața totală amenajată pentru irigat.

Efective de animale: bovine, pe categorii de vârstă; ovine: oi fătătoare și mioare montate, alte ovine; caprine: capre și tineret femel montat, alte caprine; porcine, pe categorii de greutăți; păsări: pui, găini și cocoși pentru carne, găini ouătoare, alte păsări, din care curci, rațe, gâște, struți; iepuri de casă; animale de blană; familii de albine; alte animale.
Adăposturi pentru animale, pe specii de animale.

Gestionarea dejecțiilor animaliere: utilizarea de nutrienți și dejecții animaliere în cadrul exploatației agricole; tehnici de aplicare a dejecțiilor animaliere; stocarea dejecțiilor animaliere.

Agricultură ecologică în sectorul vegetal, pe culturi; în sectorul animalier, pe specii; participarea la alte scheme de certificare de mediu.

Persoane care au lucrat în agricultură: număr de zile lucrate în agricultură, măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță a exploatației agricole; forța de muncă familială și nefamilială; informații privind șeful exploatației agricole precum anul nașterii, sexul, activitățile agricole în cadrul exploatației agricole, anul numirii în funcție, nivel de instruire în domeniul agricol, formarea profesională în ultimele 12 luni.
Alte activități aducătoare de venituri.
Vânzări din producția proprie, pe tipuri de produse agricole etc.

Perioada și momentul de referință ale recensământului:

a) anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură și anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere;
b) ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale;
c) ultimii 3 ani, pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete; să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.

Prelucrarea și procesarea informațiilor și datelor au ca scop determinarea:

a) numărului de exploatații agricole la nivel național;
b) suprafeței agricole utilizate;
c) efectivelor de animale, pe specii;
d) volumului de muncă din exploatațiile agricole;
e) altor indicatori statistici, pe baza variabilelor colectate la recensământ.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) asigură lista exploatațiilor agricole care beneficiază de sprijin UE pentru teren sau animale, care este inclus în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor, prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Asigurarea informațiilor necesare georeferențierii exploatațiilor agricole.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) furnizează informații din Sistemul pentru identificarea și înregistrarea bovinelor, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului. Asigurarea informațiilor din Sistemul pentru identificarea și înregistrarea ovinelor și caprinelor, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE.

AMENZI DE LA 1.000 DE LEI LA 5.000 DE LEI!

Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice:

a) obstrucționarea, în orice mod, a persoanelor implicate în acțiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;
b) refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete;
d) necompletarea sau neactualizarea registrului agricol;
e) nerespectarea de către personalul de recensământ a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind modul de înregistrare și prelucrare a datelor și de păstrare a caracterului confidențial al datelor statistice și personale declarate și înregistrate în chestionarul de recensământ;
f) refuzul personalului de recensământ de a preda materialele de recensământ la sfârșitul perioadei de recenzare;
g) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor colectate în alte scopuri decât cele statistice;

Contravențiile prevăzute la lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravențiile prevăzute la lit. d) -g) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

Vizualizat: 5685 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANSVSA: LIBER LA EXPORTUL DE ANIMALE VII ÎN GOLFUL PERSIC!

ANSVSA: LIBER LA EXPORTUL DE ANIMALE VII ÎN GOLFUL PERSIC!

12 aprilie 2021 - 20:26

OFICIAL. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează că, odată cu ridicarea restricțiilor, se pot relua activitățile de export de animale către țările din zona Golfului Persic, care utilizează Canalul Suez ca rută de transport. ANSVSA a transmis astăzi un comunicat pentru AGROINFO.

ANUNȚ IMPORTANT AFIR PENTRU MICII FERMIERI ȘI TINERII FERMIERI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN!

ANUNȚ IMPORTANT AFIR PENTRU MICII FERMIERI ȘI TINERII FERMIERI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN!

12 aprilie 2021 - 20:05

COMUNICAT. Beneficiarii submăsurilor 6.1 Sprijin instalare tineri fermieri, 6.3 Sprijin dezvoltarea fermelor mici, 6.2 Înființare activități neagricole şi 19.2 Acțiuni în strategia de dezvoltare locală pot solicita Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recunoașterea circumstanței excepționale care duce la necesitatea suspendării contractului de finanțare, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI! A ÎNCEPUT PLATA SUBVENȚIEI LA MOTORINĂ!

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI! A ÎNCEPUT PLATA SUBVENȚIEI LA MOTORINĂ!

12 aprilie 2021 - 12:25

OFICIAL! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trim. III și IV, anul 2020, anunță APIA astăzi, 12 aprilie 2021, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

MODIFICAREA DECLARAȚIEI APIA PENTRU SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

MODIFICAREA DECLARAȚIEI APIA PENTRU SUBVENȚIILE DIN ZOOTEHNIE!

12 aprilie 2021 - 08:25

SUBVENȚII APIA 2021! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că pot modifica declarația privind sectorul zootehnic din cererea unică de plată depusă anul acesta. În ce condiții se fac modificările și care sunt termenele până la care crescătorii își pot schimba declarația?

APIA: SPRIJIN CUPLAT ZOOTEHNIC, SCZ, PLĂTIT ANUL ACESTA PENTRU MINIM 5 VACI!

APIA: SPRIJIN CUPLAT ZOOTEHNIC, SCZ, PLĂTIT ANUL ACESTA PENTRU MINIM 5 VACI!

12 aprilie 2021 - 07:35

SUBVENȚII APIA 2021. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că sprijinul cuplat zootehnic, SCZ, sau subvenția mare, cum îi spun crescătorii, este achitat anul acesta și pentru un număr minim de 5 vaci eligibile la plată. Condiția obligatorie este ca ferma de vaci să se afle în zona montană. Pentru celelalte zone, numărul minim pentru care se acordă această subvenție pe cap de animal este de minim 10 vaci eligibile la plată.

CÂND PLĂTEȘTE APIA AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU LA BOVINE, CAPRINE ȘI OVINE!

CÂND PLĂTEȘTE APIA AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU LA BOVINE, CAPRINE ȘI OVINE!

12 aprilie 2021 - 06:53

PLATA SUBVENȚIILOR APIA 2020! Crescătorii de animale așteaptă cu nerăbdare să încaseze ajutoarele naționale tranzitorii din zootehnie, ANTZ, subvenție aferentă anului de cerere 2020, plătită acum, în 2021, de la bugetul de stat. Când încep plățile la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură?

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

11 aprilie 2021 - 20:47

AJUTOARE EUROPENE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că în maxim 10 zile vor fi lansate în consultare publică o parte dintre ghidurile pentru accesarea ajutoarelor europene din agricultură.

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

11 aprilie 2021 - 09:26

VOCEA CRESCĂTORULUI! Crescătorul de ovine Vasile Turculeț, Asociația Crescătorilor Montani de Ovine „Dealu Negru” Bistrița Năsăud, a transmis o scrisoare către AGROINFO în care spune cu amărăciune că atâtea controale și supracontroale vor duce la distrugerea fermelor de animale și nu la sprijinirea lor pentru a se dezvolta. Oierul subliniază cu ironie aberațiile impuse de autorități crescătorilor.

USAMV CLUJ VINDE PESTE 90.000 RĂSADURI LEGUME PRODUSE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE HORTICOLĂ!

USAMV CLUJ VINDE PESTE 90.000 RĂSADURI LEGUME PRODUSE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE HORTICOLĂ!

11 aprilie 2021 - 08:05

ANUNȚ! Peste 90.000 de răsaduri de legume produse la Stațiunea de Cercetare Horticolă, puse în vânzare de USAMV Cluj-Napoca! De luni, 12 aprilie 2021, puteți cumpăra răsaduri de la USAMV Cluj, anunță USAMV Cluj într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ANIMALELE TRANSPORTATE FĂRĂ ACTE SANITARE-VETERINARE, CONFISCATE ȘI UCISE!

ANIMALELE TRANSPORTATE FĂRĂ ACTE SANITARE-VETERINARE, CONFISCATE ȘI UCISE!

09 aprilie 2021 - 09:43

ATENȚIE, CRESCĂTORI! Animalele care sunt transportate fără documente sanitare-veterinare sunt confiscate și ucise de inspectorii sanitari-veterinari, avertizează Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, DSVSA Giurgiu, într-un comunicat transmis media.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Legumicultorul Ionel Ivasiuc are disciplina militarului, căci aceasta i-a fost prima ocupaţie, dar şi imaginaţia cuiva care a vrut să pornească spre o profesie ce îi dădea libertatea de mişcare şi de gândire. Acesta poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi! Vezi cum!

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Cositorile EasyCut de la KRONE în acțiune!

Bancul zilei

La restaurant

La restaurant
Un restaurant foarte elegant. Detalii