Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

CÂŢI BANI puteţi primi pentru INVESTIŢII în FERME de PĂSĂRI!

Publicat: 25 august 2019 - 18:21
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT MADR. Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Potrivit Legii 227/2018, sprijinul se acordă pentru ferme în care sunt crescute găini şi cocoși de reproducție tineret şi adulţi, pui de carne, găini ouătoare, pui de curcă pentru producția de carne, curci şi curcani de reproducție adulţi şi tineret, gâşte şi gâscani de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire, boboci de gâscă, rațe şi răţoi de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire şi boboci de rață.

Ajutorul de stat se acordă:
- a) pentru înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute în aceeaşi lege;
- b) pentru investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute;
- c) pentru mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar prevăzută.

CAPACITĂŢILE MAXIME DE CAZARE/PRODUCŢIE în funcție de activitatea desfășurată și de categoria de animale sunt de:
a) reproducție:
- (i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producție;
b) incubație: 1.765.000 de locuri;
c) creștere:
- (i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producție;
- (iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producție.

Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol NU POT accesa simultan sprijin și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

CHELTUIELILE ELIGIBILE

Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol sunt:
- a) construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- b) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;
- c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații, precum și alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b).

VEZI detalii privind sprijinul acordat prin Program AICI: LEGE VOTATĂ! AJUTOR DE MINIMIS de 200 de MILIOANE DE EURO pentru FERMIERI!

SPRIJINUL MAXIM

Nivelul ajutorului de stat este de MAXIMUM 40% din cheltuielile eligibile şi poate creşte cu câte 20%, fără a depăși 90%, pentru:
(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
(ii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
(iii) investiţii colective realizate de către crescătorii de păsări.

Normele de aplicare definesc beneficiarii astfel:

- TÂNĂR FERMIER – o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare în Program sau un administrator al unei societăți comerciale care are vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, și deține cel puțin 50% din acțiunile societății, sau o persoană ce îndeplinește cumulativ, următoarele condiții: este membru în consiliul de administrație a unei cooperative, are vârsta de până la 40 de ani inclusiv, deține cel puțin 20% din acțiunile cooperativei și cel puțin 50% dintr-o societate comercială membră a cooperativei.
FERMIERI CARE S-AU INSTALAT ÎN CEI CINCI ANI ANTERIORI DATEI DE DEPUNERE A CERERII DE FINANŢARE – fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au înființat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanțare în Program, respectiv au codul CAEN al activității de creștere/reproducție/incubație.
- zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice sunt zonele definite în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
- INVESTIŢIE COLECTIVĂ - investiția realizată de o entitate nou constituită, formată din minimum 2 acționari care se încadrează în categoriile prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.227/2018, care are ca obiect de activitate creșterea păsărilor și din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că s-a înființat cu scopul realizării acesteia. Entitățile deja înființate și care au ca obiect de activitate creșterea păsărilor, trebuie să își completeze în statut, la scop, și realizarea obiectivului propus prin Program.

Normele de aplicare stabilesc VALOAREA COSTULUI UNUI LOC NOU DE CAZARE în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere sprijinite prin Program, pentru toate categoriile de păsări. Valorile au fost calculate și stabilite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, se precizează în proiectul de Ordin elaborat de MADR.

Potrivit proiectului MADR, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE REPRODUCŢIE include CONSTRUCŢIE, ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI COSTURI CU SERVICII şi porneşte de la 23 euro/loc de cazare pentru tineret GĂINI de REPRODUCȚIE din RASE UȘOARE, iar maximul prevăzut este de 143 euro/loc de cazare pentru CURCI de REPRODUCȚIE.

Pentru FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU PUI DE CARNE şi PUI DE CURCĂ, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE prevăzut de actul normativ este de 16 euro/loc de cazare pentru puii de carne, respectiv 64 euro/loc de cazare pentru puii de curcă.

Fermă găini ouătoare_bDIMENSIUNE MINIMĂ A INVESTIŢIEI

Numărul de locuri de cazare realizate trebuie să reiasă din Documentația tehnică a proiectului. Pentru dimensionarea corectă a suprafețelor utile aferente fiecărei categorii de păsări, vor fi folosite următoarele densități pe mp:
• Găini reproducție rase grele – tineret – 7 cap/mp
• Găini reproducție rase grele – adulte – 5,5 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret sol – 15 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret volieră – 30 cap/mp
• Găini ouă consum – adult sol – 9 cap/mp
• Găini ouă consum – adult volieră – 18 cap/mp
• Găini ouă consum cuști îmbunătățite – adulte – 600 cmp/cap
• Pui de carne – 20 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – tineret – 15 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – adulte – 9 cap/mp
• Curci reproducție – 2,5 cap/mp
• Pui de curcă – 5 cap/mp
• Gâscă reproducție – 3 cap/mp
• Rață reproducție – 4 cap/mp

INCUBAŢIE - număr locuri de incubație. Locul de incubație reprezintă spațiul ocupat de un ou supus procesului de dezvoltare embrionară în vederea obținerii puiului sau bobocului de o zi în spații cu mediu controlat. Raportul incubație – ecloziune este de 6:1, respectiv, unui număr de 6 locuri din incubator să îi corespundă 1 loc în eclozionator.

Modul de calcul privind suprafața minimă a unei investiții pentru categoria GĂINI REPRODUCŢIE RASE GRELE - TINERET, va fi următorul: Exemplu: 1mp : 7 cap = 0,14 mp/cap x nr. locuri cazare solicitate (20.000) = 2.800 mp va reprezenta suprafața utilă minimă a investiției, cu respectarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor.

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, care face parte din studiul de fezabilitate, care se depune la direcţiile agricole odată cu cererea de finanţare trebuie să cuprindă obligatoriu:

- a) elemente de construcție:
• Hale de producţe
• Filtru sanitar-veterinar
• Post trafo
• Dezinfectoare pentru mijloacele de transport
• Gospodărie de apă sau sistem racordare la rețeaua publică de apă
• Buncăre de stocare furaj
• Sală de necropsie
• Cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
• Spații de depozitare
• Birou medic veterinar
• Sală de mese
• Birou șef de fermă
• Împrejmuire fermă
• Drumuri de acces
• Bazine de colectare dejecții și/sau stație de epurare și/sau platforme pentru gunoiul de grajd, etc.
- b) echipamente tehnologice și funcționale.

Proiectul MADR mai prevede că beneficiarii ajutorului de stat pot transfera sau vinde investiția realizată prin Program înainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia doar cu acordul Ministerului Agriculturii şi cu obligația ca noul proprietar să menţină activitatea de creștere sau reproducție sau incubație, până la sfârșitul perioadei menționate.

Persoanele şi organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării proiectului, pe 23 august 2019. Detalii AICI: Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018.

Vizualizat: 13092 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

PLANUL GUVERNANȚILOR DE SALVARE A MICULUI FERMIER ȘI PRODUSULUI ROMÂNESC DIN FERME!

PLANUL GUVERNANȚILOR DE SALVARE A MICULUI FERMIER ȘI PRODUSULUI ROMÂNESC DIN FERME!

23 noiembrie 2020 - 08:48

VÂNZAREA PRODUSELOR DIN FERMELE ROMÂNEȘTI! Problema vânzării produselor românești din fermele din România, sprijinirea micilor fermieri să-și valorifice producția, ar urma să fie rezolvată printr-un program anunțat de ministrul agriculturii Adrian Oros. Sumele alocate pentru acest plan au fost anunțate de europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte COMAGRI, Parlamentul European.

FERMELE DIN ROMÂNIA CARE VOR BENEFICIA DE UN AJUTOR DE 550 MILIOANE DE EURO!

FERMELE DIN ROMÂNIA CARE VOR BENEFICIA DE UN AJUTOR DE 550 MILIOANE DE EURO!

23 noiembrie 2020 - 07:36

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! În următorul exercițiu financiar, 2021-2027, sunt alocate 550 de milioane de euro care vor fi direcționate sub forma subvențiilor pentru fermele din agricultura ecologică. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European.

GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ, SCUTITĂ DE PLATA IMPOZITULUI PE TEREN ȘI CLĂDIRI!

GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ, SCUTITĂ DE PLATA IMPOZITULUI PE TEREN ȘI CLĂDIRI!

22 noiembrie 2020 - 07:41

LEGE PROMULGATĂ! Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 noiembrie 2020, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Astfel, noutatea mare este că gospodăria țărănească poate deveni membră în cooperativa agricolă și să beneficieze de aceleași facilități fiscale ca oricare alt membru, scutiri de la plata impozitului pe teren și clădiri.

OROS: ALOCĂM 520 DE MILIOANE DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI!

OROS: ALOCĂM 520 DE MILIOANE DE EURO PENTRU TINERII FERMIERI!

19 noiembrie 2020 - 18:39

AJUTOARE TINERI FERMIERI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a prezentat astăzi, 19 noiembrie 2020, prioritățile pentru următorii ani pentru agricultură. Șeful MADR a spus că sunt alocate 520 de milioane de euro pentru ajutoare acordate tinerilor fermieri din România, dar și din diaspora.

OROS: CRESCĂTORII CARE AU AVUT ANIMALE NECROTALIATE AU FOST PREMIAȚI ÎN LOC SĂ FIE PEDEPSIȚI!

OROS: CRESCĂTORII CARE AU AVUT ANIMALE NECROTALIATE AU FOST PREMIAȚI ÎN LOC SĂ FIE PEDEPSIȚI!

17 noiembrie 2020 - 13:45

E PREGĂTITĂ LEGEA PORCULUI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că este pregătit deja proiectul pentru legea porcului. El a mai spus că au fost despăgubiți crescătorii mici și mari de porci, care au avut pierderi din pricina pestei porcine africane, dar problema nu se rezolvă doar prin despăgubiri. Șeful MADR a subliniat că au primit despăgubiri inclusiv crescătorii care nu aveau animalele crotaliate. Au fost premiați în loc să fie pedepsiți, a spus Oros.

SECRETAR DE STAT MADR: AȘTEPTĂM BANII DE LA MINISTERUL FINANȚELOR PENTRU PLĂȚILE FERMIERILOR!

SECRETAR DE STAT MADR: AȘTEPTĂM BANII DE LA MINISTERUL FINANȚELOR PENTRU PLĂȚILE FERMIERILOR!

17 noiembrie 2020 - 10:47

OFICIAL MADR. Plățile fermierilor români depind de sumele pe care le va aloca Ministerul de Finanțe la rectificarea bugetară Ministerului Agriculturii. Secretarul de stat MADR George Scarlat a anunțat că Ministerul Agriculturii a cerut 1,2 miliarde de lei pentru a acoperi despăgubirile acordate fermierilor pentru culturile agricole de toamnă și de primăvară afectate de secetă. Concret, diferența care mai trebuie achitată pentru culturile de toamnă și integral despăgubirile pentru culturile de primăvară.

PLĂȚILE PENTRU FERMIERI CARE DEPIND DE RECTIFICAREA BUGETARĂ!

PLĂȚILE PENTRU FERMIERI CARE DEPIND DE RECTIFICAREA BUGETARĂ!

11 noiembrie 2020 - 13:22

SUBVENȚII AGRICULTURĂ! Ministrul agriculturii a anunțat astăzi, 11 noiembrie 2020, că Ministerul Agriculturii solicită la rectificarea bugetară bani pentru finalizarea Campaniei APIA de plată a avansului la subvențiile agricole aferente acestui an. Ce sume mai solicită Ministerul Agriculturii de la Ministerul de Finanțe și care sunt ajutoarele așteptate de fermieri?

ȘEFUL ANSVSA: INDEMNIZAȚIA DE 10.000 LEI/LUNĂ VIRATĂ PÂNĂ MÂINE ÎN CONTUL MEDICILOR VETERINARI!

ȘEFUL ANSVSA: INDEMNIZAȚIA DE 10.000 LEI/LUNĂ VIRATĂ PÂNĂ MÂINE ÎN CONTUL MEDICILOR VETERINARI!

10 noiembrie 2020 - 16:38

PROTESTUL MEDICILOR VETERINARI! Astăzi, 10 noiembrie 2020, a fost a doua zi de protest a medicilor veterinari din toată țara. Medicii veterinari protestează pentru că nu și-au primit indemnizația lunară de 10.000 de lei. Tot astăzi, președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, dr. Robert Chioveanu, a anunțat la o conferință de presă că până cel târziu mâine medicii veterinari au indemnizația în cont.

MADR CERE 1,2 MILIARDE DE LEI MINISTERULUI DE FINANȚE! CE AJUTOARE LE VOR FI PLĂTITE FERMIERILOR?

MADR CERE 1,2 MILIARDE DE LEI MINISTERULUI DE FINANȚE! CE AJUTOARE LE VOR FI PLĂTITE FERMIERILOR?

09 noiembrie 2020 - 14:18

AJUTOARE PE HECTAR. Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, George Scarlat, a declarat într-o conferință de presă, susținută pe 8 noiembrie 2020, la Galați, că Ministerul Agriculturii a solicitat Ministerului de Finanțe suma de 1,2 miliarde de lei pentru a le plăti despăgubiri pe hectar fermierilor ale căror culturi agricole au fost afectate de secetă.

AJUTOR DE 12 MILIOANE DE EURO PENTRU FERMIERI, O SINGURĂ CERERE DEPUSĂ PÂNĂ ASTĂZI! CE SPUNE MINISTRUL OROS!

AJUTOR DE 12 MILIOANE DE EURO PENTRU FERMIERI, O SINGURĂ CERERE DEPUSĂ PÂNĂ ASTĂZI! CE SPUNE MINISTRUL OROS!

05 noiembrie 2020 - 16:25

ABATOARE ÎN ZONA MONTANĂ! Ministerul Agriculturii a alocat 12,9 milioane de euro pentru submăsura 4.2 Sprijin pentru construirea de abatoare de capacitate mică în zona montană. Cuantumul ajutorului este de 300.000 de euro. Submăsura a fost lansată în data de 13 iulie 2020 și până azi, 5 noiembrie, a fost depusă o singură cerere. Ce spune ministrul agriculturii Adrian Oros, de ce au fost alocați acești bani pe care fermierii români nu se înghesuie să-i ceară?

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Lili
|
05. 11, 2020. Monday 04:09
Da de ce priministrul acorda fonduri numai persoanelor intorsi din strainatate care au muncit in agricultura si nu e valabil pt toti care ne chinuim prin straini si muncim diferite munci care se pot dovedi cu acte eu am luat drumul strainatati pentru ami deschide o ferma si sint plecat de 5 ani eu de ce nu as putea sa beneficiez de fondurile alocate de priministru
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Anul 2020 a fost unul dificil din punct de vedere climatic şi pentru Cramele Recaş.

Află cum au gestionat combaterea bolilor și dăunătorilor la vița-de-vie, schema de tratamente include produse sistemice, cât și de contact, cu soluții eficiente împotriva făinării, manei, acarienilor, moliei și putregaiului cenușiu. Gheorghe Iova, directorul general Cramele Recaș apreciază produsele pentru protecția plantelor de la Syngenta şi este mulțumit de eficiența produselor Affirm®, Switch® și Thiovit® Jet, iar anul acesta a remarcat poențialul noilor soluții fungicide Taegro® şi Orondis™ Ultra.

Reporter: Gheorghe Ghișe
Video: Zsolt Tamássy

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie AGRO EDMA, 2.500 ha: La discuit și fertilizat cu Massey Ferguson 8740S DYNA-VT şi 7726S DYNA 6

Bancul zilei

Control

Control
Tatăl controlează caietul feciorului mai mic: Detalii