KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

CÂŢI BANI puteţi primi pentru INVESTIŢII în FERME de PĂSĂRI!

Publicat: 25 august 2019 - 18:21
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT MADR. Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Potrivit Legii 227/2018, sprijinul se acordă pentru ferme în care sunt crescute găini şi cocoși de reproducție tineret şi adulţi, pui de carne, găini ouătoare, pui de curcă pentru producția de carne, curci şi curcani de reproducție adulţi şi tineret, gâşte şi gâscani de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire, boboci de gâscă, rațe şi răţoi de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire şi boboci de rață.

Ajutorul de stat se acordă:
- a) pentru înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute în aceeaşi lege;
- b) pentru investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute;
- c) pentru mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar prevăzută.

CAPACITĂŢILE MAXIME DE CAZARE/PRODUCŢIE în funcție de activitatea desfășurată și de categoria de animale sunt de:
a) reproducție:
- (i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producție;
b) incubație: 1.765.000 de locuri;
c) creștere:
- (i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producție;
- (iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producție.

Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol NU POT accesa simultan sprijin și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

CHELTUIELILE ELIGIBILE

Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol sunt:
- a) construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- b) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;
- c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații, precum și alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b).

VEZI detalii privind sprijinul acordat prin Program AICI: LEGE VOTATĂ! AJUTOR DE MINIMIS de 200 de MILIOANE DE EURO pentru FERMIERI!

SPRIJINUL MAXIM

Nivelul ajutorului de stat este de MAXIMUM 40% din cheltuielile eligibile şi poate creşte cu câte 20%, fără a depăși 90%, pentru:
(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
(ii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
(iii) investiţii colective realizate de către crescătorii de păsări.

Normele de aplicare definesc beneficiarii astfel:

- TÂNĂR FERMIER – o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare în Program sau un administrator al unei societăți comerciale care are vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, și deține cel puțin 50% din acțiunile societății, sau o persoană ce îndeplinește cumulativ, următoarele condiții: este membru în consiliul de administrație a unei cooperative, are vârsta de până la 40 de ani inclusiv, deține cel puțin 20% din acțiunile cooperativei și cel puțin 50% dintr-o societate comercială membră a cooperativei.
FERMIERI CARE S-AU INSTALAT ÎN CEI CINCI ANI ANTERIORI DATEI DE DEPUNERE A CERERII DE FINANŢARE – fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au înființat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanțare în Program, respectiv au codul CAEN al activității de creștere/reproducție/incubație.
- zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice sunt zonele definite în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
- INVESTIŢIE COLECTIVĂ - investiția realizată de o entitate nou constituită, formată din minimum 2 acționari care se încadrează în categoriile prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.227/2018, care are ca obiect de activitate creșterea păsărilor și din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că s-a înființat cu scopul realizării acesteia. Entitățile deja înființate și care au ca obiect de activitate creșterea păsărilor, trebuie să își completeze în statut, la scop, și realizarea obiectivului propus prin Program.

Normele de aplicare stabilesc VALOAREA COSTULUI UNUI LOC NOU DE CAZARE în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere sprijinite prin Program, pentru toate categoriile de păsări. Valorile au fost calculate și stabilite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, se precizează în proiectul de Ordin elaborat de MADR.

Potrivit proiectului MADR, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE REPRODUCŢIE include CONSTRUCŢIE, ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI COSTURI CU SERVICII şi porneşte de la 23 euro/loc de cazare pentru tineret GĂINI de REPRODUCȚIE din RASE UȘOARE, iar maximul prevăzut este de 143 euro/loc de cazare pentru CURCI de REPRODUCȚIE.

Pentru FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU PUI DE CARNE şi PUI DE CURCĂ, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE prevăzut de actul normativ este de 16 euro/loc de cazare pentru puii de carne, respectiv 64 euro/loc de cazare pentru puii de curcă.

Fermă găini ouătoare_bDIMENSIUNE MINIMĂ A INVESTIŢIEI

Numărul de locuri de cazare realizate trebuie să reiasă din Documentația tehnică a proiectului. Pentru dimensionarea corectă a suprafețelor utile aferente fiecărei categorii de păsări, vor fi folosite următoarele densități pe mp:
• Găini reproducție rase grele – tineret – 7 cap/mp
• Găini reproducție rase grele – adulte – 5,5 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret sol – 15 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret volieră – 30 cap/mp
• Găini ouă consum – adult sol – 9 cap/mp
• Găini ouă consum – adult volieră – 18 cap/mp
• Găini ouă consum cuști îmbunătățite – adulte – 600 cmp/cap
• Pui de carne – 20 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – tineret – 15 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – adulte – 9 cap/mp
• Curci reproducție – 2,5 cap/mp
• Pui de curcă – 5 cap/mp
• Gâscă reproducție – 3 cap/mp
• Rață reproducție – 4 cap/mp

INCUBAŢIE - număr locuri de incubație. Locul de incubație reprezintă spațiul ocupat de un ou supus procesului de dezvoltare embrionară în vederea obținerii puiului sau bobocului de o zi în spații cu mediu controlat. Raportul incubație – ecloziune este de 6:1, respectiv, unui număr de 6 locuri din incubator să îi corespundă 1 loc în eclozionator.

Modul de calcul privind suprafața minimă a unei investiții pentru categoria GĂINI REPRODUCŢIE RASE GRELE - TINERET, va fi următorul: Exemplu: 1mp : 7 cap = 0,14 mp/cap x nr. locuri cazare solicitate (20.000) = 2.800 mp va reprezenta suprafața utilă minimă a investiției, cu respectarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor.

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, care face parte din studiul de fezabilitate, care se depune la direcţiile agricole odată cu cererea de finanţare trebuie să cuprindă obligatoriu:

- a) elemente de construcție:
• Hale de producţe
• Filtru sanitar-veterinar
• Post trafo
• Dezinfectoare pentru mijloacele de transport
• Gospodărie de apă sau sistem racordare la rețeaua publică de apă
• Buncăre de stocare furaj
• Sală de necropsie
• Cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
• Spații de depozitare
• Birou medic veterinar
• Sală de mese
• Birou șef de fermă
• Împrejmuire fermă
• Drumuri de acces
• Bazine de colectare dejecții și/sau stație de epurare și/sau platforme pentru gunoiul de grajd, etc.
- b) echipamente tehnologice și funcționale.

Proiectul MADR mai prevede că beneficiarii ajutorului de stat pot transfera sau vinde investiția realizată prin Program înainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia doar cu acordul Ministerului Agriculturii şi cu obligația ca noul proprietar să menţină activitatea de creștere sau reproducție sau incubație, până la sfârșitul perioadei menționate.

Persoanele şi organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării proiectului, pe 23 august 2019. Detalii AICI: Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018.

Vizualizat: 19473 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Secretar de stat MADR: Cel care face agricultura pentru subvenții nu o să mai existe printre fermieri!

Secretar de stat MADR: Cel care face agricultura pentru subvenții nu o să mai existe printre fermieri!

02 august 2021 - 20:04

Există fermieri veritabili și cei care fac agricultură doar ca să primească subvenții, a declarat secretarul de stat MADR, George Cățean, la sfârșitul săptămânii trecute, la Borsec. Cei care fac agricultura pentru a încasa subvențiile vor dispărea dintre fermierii veritabili.

Exportul de animale vii, SUSPENDAT!

Exportul de animale vii, SUSPENDAT!

02 august 2021 - 18:53

Animals International cere Poliției și ANSVSA să facă razie națională și să aplice sancțiuni! Animals International atrage atenția că în ciuda anunțului ANSVSA de sistare a exportului cu animale vii, mulți operatori economici ignoră măsurile dispuse de autoritatea centrală competentă, acuză Animals International într-un comunicat transmis astăzi pentru Agroinfo.

Anunț făcut ACUM de ANSVSA: Creșterea porcilor în gospodăriile țărănești!

Anunț făcut ACUM de ANSVSA: Creșterea porcilor în gospodăriile țărănești!

02 august 2021 - 06:51

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis către Agroinfo un comunicat prin care face precizări legate de creșterea porcilor în gospodăriile țărănești. ANSVSA nu interzice creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, susține ANSVSA. Inserăm integral precizările ANSVSA.

Prezentați actele la controlul APIA!

Prezentați actele la controlul APIA!

02 august 2021 - 06:24

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii care sunt incluși în eșantionul de control că au obligația de a prezenta toate documentele solicitate de inspectorii APIA.

Banii transferați în conturile fermelor mici!

Banii transferați în conturile fermelor mici!

30 iulie 2021 - 11:13

Peste 244 de milioane de euro transferate în conturile fermierilor mici! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că până la această dată cele mai multe proiecte finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2020, au fost cele pentru dezvoltarea fermelor mici.

Plata suplimentată pe care APIA o face după rectificarea bugetară!

Plata suplimentată pe care APIA o face după rectificarea bugetară!

30 iulie 2021 - 10:39

Banii pentru această subvenție APIA trebuie alocați la rectificarea bugetară! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va demara plata ajutorului de stat la motorina folosită în agricultură în trimestrul 2 al acestui an după rectificarea bugetară. Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat joi că va aloca mai mulți bani pentru plata subvenției la motorina folosită în agricultură.

Ministerul Agriculturii: Banii pe hectar virați de APIA în conturile fermierilor care cultivă legume!

Ministerul Agriculturii: Banii pe hectar virați de APIA în conturile fermierilor care cultivă legume!

30 iulie 2021 - 07:45

Ministerul Agriculturii a publicat, joi, 29 iulie 2021, lista subvențiilor de care beneficiază un fermier român care cultivă legume.

Anunț AFIR astăzi: Plăți pentru fermieri, crescători de animale!

Anunț AFIR astăzi: Plăți pentru fermieri, crescători de animale!

29 iulie 2021 - 17:35

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a efectuat până în prezent plăți în valoare de 7,56 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de absorbție a fondurilor europene de 80%. Menționăm că valoarea plăților efectuate în conturilor beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este aferentă atât proiectelor de investiții, cât și plăților directe pentru agromediu și climă, anunță AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo.

Fermierii români amenință cu proteste pe termen nelimitat!

Fermierii români amenință cu proteste pe termen nelimitat!

29 iulie 2021 - 17:01

Uniunea Salvăm Țăranul Român solicită Guvernului măsuri urgente de ajutor pentru fermierii mici și medii, în caz contrar va organiza proteste pe termen nelimitat, amenință USTR, într-un comunicat transmis astăzi către Agroinfo.

Ministrul Mediului: Un nou ajutor pentru fermieri, crescători de animale!

Ministrul Mediului: Un nou ajutor pentru fermieri, crescători de animale!

29 iulie 2021 - 08:08

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunță un nou ajutor pentru fermierii, crescătorii de animale din România acordat din fonduri europene. Vor fi montate peste 1.000 de garduri electrice în toată țara pentru a proteja culturile agricole și animalele din gospodării și ferme de atacurile urșilor și ale altor sălbăticiuni.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Lili
|
05. 11, 2020. Monday 04:09
Da de ce priministrul acorda fonduri numai persoanelor intorsi din strainatate care au muncit in agricultura si nu e valabil pt toti care ne chinuim prin straini si muncim diferite munci care se pot dovedi cu acte eu am luat drumul strainatati pentru ami deschide o ferma si sint plecat de 5 ani eu de ce nu as putea sa beneficiez de fondurile alocate de priministru
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Asigurarea culturilor agricole - Un interviu cu Dorel Istrate, fermier din Șăulia (jud. Mureș)

Asigurarea culturilor agricole - Un interviu cu Dorel Istrate, fermier din Șăulia (jud. Mureș)

Este necesară asigurarea culturilor agricole? Fermierul Dorel Istrate (jud. Mureș) ne spune de ce și cu cine își asigură culturile!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000 Combina John Deere S770i in ferma ITC Seeds!

Bancul zilei

Curaj

Curaj
Ca să-i dea curaj pacientului, stomatologul îi oferă înainte de a-i scoate măseaua câteva pahare de coniac, după care îl intreabă: Detalii