Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

CÂŢI BANI puteţi primi pentru INVESTIŢII în FERME de PĂSĂRI!

Publicat: 25 august 2019 - 18:21
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT MADR. Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Potrivit Legii 227/2018, sprijinul se acordă pentru ferme în care sunt crescute găini şi cocoși de reproducție tineret şi adulţi, pui de carne, găini ouătoare, pui de curcă pentru producția de carne, curci şi curcani de reproducție adulţi şi tineret, gâşte şi gâscani de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire, boboci de gâscă, rațe şi răţoi de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire şi boboci de rață.

Ajutorul de stat se acordă:
- a) pentru înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute în aceeaşi lege;
- b) pentru investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute;
- c) pentru mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar prevăzută.

CAPACITĂŢILE MAXIME DE CAZARE/PRODUCŢIE în funcție de activitatea desfășurată și de categoria de animale sunt de:
a) reproducție:
- (i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producție;
b) incubație: 1.765.000 de locuri;
c) creștere:
- (i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producție;
- (iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producție.

Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol NU POT accesa simultan sprijin și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

CHELTUIELILE ELIGIBILE

Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol sunt:
- a) construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- b) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;
- c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații, precum și alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b).

VEZI detalii privind sprijinul acordat prin Program AICI: LEGE VOTATĂ! AJUTOR DE MINIMIS de 200 de MILIOANE DE EURO pentru FERMIERI!

SPRIJINUL MAXIM

Nivelul ajutorului de stat este de MAXIMUM 40% din cheltuielile eligibile şi poate creşte cu câte 20%, fără a depăși 90%, pentru:
(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
(ii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
(iii) investiţii colective realizate de către crescătorii de păsări.

Normele de aplicare definesc beneficiarii astfel:

- TÂNĂR FERMIER – o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare în Program sau un administrator al unei societăți comerciale care are vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, și deține cel puțin 50% din acțiunile societății, sau o persoană ce îndeplinește cumulativ, următoarele condiții: este membru în consiliul de administrație a unei cooperative, are vârsta de până la 40 de ani inclusiv, deține cel puțin 20% din acțiunile cooperativei și cel puțin 50% dintr-o societate comercială membră a cooperativei.
FERMIERI CARE S-AU INSTALAT ÎN CEI CINCI ANI ANTERIORI DATEI DE DEPUNERE A CERERII DE FINANŢARE – fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au înființat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanțare în Program, respectiv au codul CAEN al activității de creștere/reproducție/incubație.
- zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice sunt zonele definite în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
- INVESTIŢIE COLECTIVĂ - investiția realizată de o entitate nou constituită, formată din minimum 2 acționari care se încadrează în categoriile prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.227/2018, care are ca obiect de activitate creșterea păsărilor și din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că s-a înființat cu scopul realizării acesteia. Entitățile deja înființate și care au ca obiect de activitate creșterea păsărilor, trebuie să își completeze în statut, la scop, și realizarea obiectivului propus prin Program.

Normele de aplicare stabilesc VALOAREA COSTULUI UNUI LOC NOU DE CAZARE în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere sprijinite prin Program, pentru toate categoriile de păsări. Valorile au fost calculate și stabilite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, se precizează în proiectul de Ordin elaborat de MADR.

Potrivit proiectului MADR, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE REPRODUCŢIE include CONSTRUCŢIE, ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI COSTURI CU SERVICII şi porneşte de la 23 euro/loc de cazare pentru tineret GĂINI de REPRODUCȚIE din RASE UȘOARE, iar maximul prevăzut este de 143 euro/loc de cazare pentru CURCI de REPRODUCȚIE.

Pentru FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU PUI DE CARNE şi PUI DE CURCĂ, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE prevăzut de actul normativ este de 16 euro/loc de cazare pentru puii de carne, respectiv 64 euro/loc de cazare pentru puii de curcă.

Fermă găini ouătoare_bDIMENSIUNE MINIMĂ A INVESTIŢIEI

Numărul de locuri de cazare realizate trebuie să reiasă din Documentația tehnică a proiectului. Pentru dimensionarea corectă a suprafețelor utile aferente fiecărei categorii de păsări, vor fi folosite următoarele densități pe mp:
• Găini reproducție rase grele – tineret – 7 cap/mp
• Găini reproducție rase grele – adulte – 5,5 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret sol – 15 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret volieră – 30 cap/mp
• Găini ouă consum – adult sol – 9 cap/mp
• Găini ouă consum – adult volieră – 18 cap/mp
• Găini ouă consum cuști îmbunătățite – adulte – 600 cmp/cap
• Pui de carne – 20 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – tineret – 15 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – adulte – 9 cap/mp
• Curci reproducție – 2,5 cap/mp
• Pui de curcă – 5 cap/mp
• Gâscă reproducție – 3 cap/mp
• Rață reproducție – 4 cap/mp

INCUBAŢIE - număr locuri de incubație. Locul de incubație reprezintă spațiul ocupat de un ou supus procesului de dezvoltare embrionară în vederea obținerii puiului sau bobocului de o zi în spații cu mediu controlat. Raportul incubație – ecloziune este de 6:1, respectiv, unui număr de 6 locuri din incubator să îi corespundă 1 loc în eclozionator.

Modul de calcul privind suprafața minimă a unei investiții pentru categoria GĂINI REPRODUCŢIE RASE GRELE - TINERET, va fi următorul: Exemplu: 1mp : 7 cap = 0,14 mp/cap x nr. locuri cazare solicitate (20.000) = 2.800 mp va reprezenta suprafața utilă minimă a investiției, cu respectarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor.

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, care face parte din studiul de fezabilitate, care se depune la direcţiile agricole odată cu cererea de finanţare trebuie să cuprindă obligatoriu:

- a) elemente de construcție:
• Hale de producţe
• Filtru sanitar-veterinar
• Post trafo
• Dezinfectoare pentru mijloacele de transport
• Gospodărie de apă sau sistem racordare la rețeaua publică de apă
• Buncăre de stocare furaj
• Sală de necropsie
• Cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
• Spații de depozitare
• Birou medic veterinar
• Sală de mese
• Birou șef de fermă
• Împrejmuire fermă
• Drumuri de acces
• Bazine de colectare dejecții și/sau stație de epurare și/sau platforme pentru gunoiul de grajd, etc.
- b) echipamente tehnologice și funcționale.

Proiectul MADR mai prevede că beneficiarii ajutorului de stat pot transfera sau vinde investiția realizată prin Program înainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia doar cu acordul Ministerului Agriculturii şi cu obligația ca noul proprietar să menţină activitatea de creștere sau reproducție sau incubație, până la sfârșitul perioadei menționate.

Persoanele şi organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării proiectului, pe 23 august 2019. Detalii AICI: Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018.

Vizualizat: 10535 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

PÂNĂ ACUM, UN SINGUR TÂNĂR ROMÂN VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN ȚARĂ ȘI SĂ DEVINĂ FERMIER!

PÂNĂ ACUM, UN SINGUR TÂNĂR ROMÂN VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN ȚARĂ ȘI SĂ DEVINĂ FERMIER!

03 august 2020 - 10:21

BANI PENTRU TINERII FERMIERI! Bugetul pentru ajutorul acordat tinerilor fermieri români a fost împărțit în două, o premieră pentru submăsura 6.1 Sprijin instalare fermieri din PNDR 2020. Astfel, 23 de milioane de euro sunt disponibile pentru tinerii fermieri din România, iar 20 de milioane de euro pentru tinerii plecați la muncă în străinătate, dar care ar putea fi tentați de acest ajutor să se întoarcă în țară și să devină fermieri.

AJUTOR DE STAT MAJORAT pentru CRESCĂTORII DE BOVINE!

AJUTOR DE STAT MAJORAT pentru CRESCĂTORII DE BOVINE!

26 iulie 2020 - 10:45

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ! Crescătorii de bovine din zona montană beneficiază de un ajutor de stat de 40% din valoarea cheltuielilor pentru construirea unui centru de colectare a laptelui și de 50% din valoarea cheltuieilor pentru construirea unui centru de colectare și prelucrare a laptelui, anunță un proiect de ordonanță de urgență care modifică Legea 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII DE OVINE!

AJUTOR DE STAT pentru CRESCĂTORII DE OVINE!

26 iulie 2020 - 10:10

STÂNE MONTANE. Crescătorii de ovine care construiesc o stână montană beneficiază de un ajutor de stat de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției. Ministerul Agriculturii modifică Legea nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane printr-un proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul oficial MADR. Plățile se acordă oierilor până cel târziu la data de 29 decembrie 2023.

DATE ADS: 51.551 HECTARE TEREN DISPONIBILE DIN CARE DOAR 10.662 HA SUNT ARABILE şi 9.583 HA PĂȘUNI!

DATE ADS: 51.551 HECTARE TEREN DISPONIBILE DIN CARE DOAR 10.662 HA SUNT ARABILE şi 9.583 HA PĂȘUNI!

23 iulie 2020 - 18:37

50 HA DE TEREN PE 20 DE ANI! Cele mai recente date ale Agenției Domeniilor Statului, obținute de AGROINFO, arată că la data de 20 mai 2020 erau libere de contract 51.551 hectare de teren, pregătite pentru a fi atribuite direct tinerilor fermieri. Din această suprafață însă doar 10.662 ha de teren sunt arabile, 9.583 ha sunt pășuni, iar restul sunt pășuni alpine, fânațe, păduri, luciu de apă, vii, livezi, dar și drumuri, curți, construcții și terenuri neproductive.

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS despre BANII AȘTEPTAȚI DE FERMIERI!

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS despre BANII AȘTEPTAȚI DE FERMIERI!

23 iulie 2020 - 15:15

PROMISIUNI VERSUS REALITATE! Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, le promite fermierilor că vor primi despăgubirile pentru culturile de toamnă afectate de secetă începând cu finalul lunii august 2020.

AFIR AVERTIZEAZĂ TINERII FERMIERI CARE CER AJUTORUL DE 50.000 DE EURO!

AFIR AVERTIZEAZĂ TINERII FERMIERI CARE CER AJUTORUL DE 50.000 DE EURO!

22 iulie 2020 - 10:06

COMUNICAT. Tinerii fermieri care solicită sprijinul de maxim 50.000 de euro pentru instalarea ca șefi de exploatație trebuie să-și îndeplinească obiectivele obligatorii asumate prin Planul de afaceri. În caz contrar, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) le va cere returnarea banilor, informează AFIR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

MESAJ URGENT FERMIERI: ANUNȚAȚI PRIMĂRIA! NU PIERDEȚI BANII!

MESAJ URGENT FERMIERI: ANUNȚAȚI PRIMĂRIA! NU PIERDEȚI BANII!

20 iulie 2020 - 16:24

COMUNICAT! Facem un apel la toți fermierii ale căror culturi înființate în primăvara 2020 sunt calamitate într-o proporție mai mare de 30% să completeze și depună la Primărie, până pe 24 iulie a.c., înștiințarea  de daune cauzate de seceta pedologică și atmosferică severă, este mesajul urgent al Alianței pentru Agricultură și Cooperare.

CALENDAR AJUTOARE FERMIERI DIN BANI EUROPENI!

CALENDAR AJUTOARE FERMIERI DIN BANI EUROPENI!

16 iulie 2020 - 11:42

BANI PENTRU FERMIERI. AGROINFO vă pune la dispoziție versiunea cea mai recentă a calendarului pentru obținerea ajutoarelor din bani europeni, cu toate sesiunile depunere proiecte care sunt lansate în acest an și submăsurile pentru anul 2020 pentru care mai sunt disponibili bani.

START DE ASTĂZI: BANI pentru TINERII FERMIERI!

START DE ASTĂZI: BANI pentru TINERII FERMIERI!

15 iulie 2020 - 13:31

ANUNȚ OFICIAL. Astăzi, 15 iulie, lansăm măsura Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, a anunțat ministrul agriculturii, Adrian Oros, la conferința de presă susținută la sediul MADR. Ajutorul acordat tinerilor fermieri este de 40.000 de euro, pentru exploatațiile agricole cu o valoare a producției standard mai mică și, respectiv, de 50.000 de euro. Pentru prima oară, de acești bani beneficiază și tinerii fermieri români care muncesc în străinătate.

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI DE LA ORA 12!

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI DE LA ORA 12!

15 iulie 2020 - 09:04

COMUNICAT. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, susține astăzi, la ora 12, o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii. Declarațiile ministrului agriculturii sunt transmise în direct pe pagina Facebook a Ministerului Agriculturii, preluate pe pagina Facebook AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Lili
|
05. 11, 2020. Monday 04:09
Da de ce priministrul acorda fonduri numai persoanelor intorsi din strainatate care au muncit in agricultura si nu e valabil pt toti care ne chinuim prin straini si muncim diferite munci care se pot dovedi cu acte eu am luat drumul strainatati pentru ami deschide o ferma si sint plecat de 5 ani eu de ce nu as putea sa beneficiez de fondurile alocate de priministru
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

SAM la Agromalim 2019

SAM la Agromalim 2019

Smart Agro Machines România a expus la Agromalim 2019 patru semănători Sola şi un tractor Versatile, alături de o gamă completă de maşini şi utilaje agricole: pluguri Ermo, scarificatoare Pasto, discuri şi combinatoare Expom, un încărcător telescopic şi remorcă tehnologică Faresin, un încărcător Hydramet, distribuitoare de îngărşăminte Agres, maşini de erbicidat AgroMekanica şi altele.
Interviu cu Ciprian Popa, manager Smart Agro Machines

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe
Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

De mare ajutor

De mare ajutor
Un preot observă pe cealaltă parte a străzii un copil care nu ajungea la sonerie, deşi se chinuia de numa', numa'. Detalii