Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

CÂŢI BANI puteţi primi pentru INVESTIŢII în FERME de PĂSĂRI!

Publicat: 25 august 2019 - 18:21
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT MADR. Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Potrivit Legii 227/2018, sprijinul se acordă pentru ferme în care sunt crescute găini şi cocoși de reproducție tineret şi adulţi, pui de carne, găini ouătoare, pui de curcă pentru producția de carne, curci şi curcani de reproducție adulţi şi tineret, gâşte şi gâscani de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire, boboci de gâscă, rațe şi răţoi de reproducție, inclusiv tineret de înlocuire şi boboci de rață.

Ajutorul de stat se acordă:
- a) pentru înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute în aceeaşi lege;
- b) pentru investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar prevăzute;
- c) pentru mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar prevăzută.

CAPACITĂŢILE MAXIME DE CAZARE/PRODUCŢIE în funcție de activitatea desfășurată și de categoria de animale sunt de:
a) reproducție:
- (i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producție;
b) incubație: 1.765.000 de locuri;
c) creștere:
- (i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producție;
- (ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producție;
- (iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producție.

Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol NU POT accesa simultan sprijin și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

CHELTUIELILE ELIGIBILE

Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol sunt:
- a) construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;
- b) achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;
- c) costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații, precum și alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b).

VEZI detalii privind sprijinul acordat prin Program AICI: LEGE VOTATĂ! AJUTOR DE MINIMIS de 200 de MILIOANE DE EURO pentru FERMIERI!

SPRIJINUL MAXIM

Nivelul ajutorului de stat este de MAXIMUM 40% din cheltuielile eligibile şi poate creşte cu câte 20%, fără a depăși 90%, pentru:
(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
(ii) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
(iii) investiţii colective realizate de către crescătorii de păsări.

Normele de aplicare definesc beneficiarii astfel:

- TÂNĂR FERMIER – o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare în Program sau un administrator al unei societăți comerciale care are vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, și deține cel puțin 50% din acțiunile societății, sau o persoană ce îndeplinește cumulativ, următoarele condiții: este membru în consiliul de administrație a unei cooperative, are vârsta de până la 40 de ani inclusiv, deține cel puțin 20% din acțiunile cooperativei și cel puțin 50% dintr-o societate comercială membră a cooperativei.
FERMIERI CARE S-AU INSTALAT ÎN CEI CINCI ANI ANTERIORI DATEI DE DEPUNERE A CERERII DE FINANŢARE – fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF, care s-au înființat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanțare în Program, respectiv au codul CAEN al activității de creștere/reproducție/incubație.
- zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice sunt zonele definite în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
- INVESTIŢIE COLECTIVĂ - investiția realizată de o entitate nou constituită, formată din minimum 2 acționari care se încadrează în categoriile prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.227/2018, care are ca obiect de activitate creșterea păsărilor și din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că s-a înființat cu scopul realizării acesteia. Entitățile deja înființate și care au ca obiect de activitate creșterea păsărilor, trebuie să își completeze în statut, la scop, și realizarea obiectivului propus prin Program.

Normele de aplicare stabilesc VALOAREA COSTULUI UNUI LOC NOU DE CAZARE în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere sprijinite prin Program, pentru toate categoriile de păsări. Valorile au fost calculate și stabilite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, se precizează în proiectul de Ordin elaborat de MADR.

Potrivit proiectului MADR, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE REPRODUCŢIE include CONSTRUCŢIE, ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI COSTURI CU SERVICII şi porneşte de la 23 euro/loc de cazare pentru tineret GĂINI de REPRODUCȚIE din RASE UȘOARE, iar maximul prevăzut este de 143 euro/loc de cazare pentru CURCI de REPRODUCȚIE.

Pentru FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU PUI DE CARNE şi PUI DE CURCĂ, COSTUL PENTRU LOCUL DE CAZARE prevăzut de actul normativ este de 16 euro/loc de cazare pentru puii de carne, respectiv 64 euro/loc de cazare pentru puii de curcă.

Fermă găini ouătoare_bDIMENSIUNE MINIMĂ A INVESTIŢIEI

Numărul de locuri de cazare realizate trebuie să reiasă din Documentația tehnică a proiectului. Pentru dimensionarea corectă a suprafețelor utile aferente fiecărei categorii de păsări, vor fi folosite următoarele densități pe mp:
• Găini reproducție rase grele – tineret – 7 cap/mp
• Găini reproducție rase grele – adulte – 5,5 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret sol – 15 cap/mp
• Găini ouă consum – tineret volieră – 30 cap/mp
• Găini ouă consum – adult sol – 9 cap/mp
• Găini ouă consum – adult volieră – 18 cap/mp
• Găini ouă consum cuști îmbunătățite – adulte – 600 cmp/cap
• Pui de carne – 20 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – tineret – 15 cap/mp
• Găini reproducție rase ușoare – adulte – 9 cap/mp
• Curci reproducție – 2,5 cap/mp
• Pui de curcă – 5 cap/mp
• Gâscă reproducție – 3 cap/mp
• Rață reproducție – 4 cap/mp

INCUBAŢIE - număr locuri de incubație. Locul de incubație reprezintă spațiul ocupat de un ou supus procesului de dezvoltare embrionară în vederea obținerii puiului sau bobocului de o zi în spații cu mediu controlat. Raportul incubație – ecloziune este de 6:1, respectiv, unui număr de 6 locuri din incubator să îi corespundă 1 loc în eclozionator.

Modul de calcul privind suprafața minimă a unei investiții pentru categoria GĂINI REPRODUCŢIE RASE GRELE - TINERET, va fi următorul: Exemplu: 1mp : 7 cap = 0,14 mp/cap x nr. locuri cazare solicitate (20.000) = 2.800 mp va reprezenta suprafața utilă minimă a investiției, cu respectarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor.

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, care face parte din studiul de fezabilitate, care se depune la direcţiile agricole odată cu cererea de finanţare trebuie să cuprindă obligatoriu:

- a) elemente de construcție:
• Hale de producţe
• Filtru sanitar-veterinar
• Post trafo
• Dezinfectoare pentru mijloacele de transport
• Gospodărie de apă sau sistem racordare la rețeaua publică de apă
• Buncăre de stocare furaj
• Sală de necropsie
• Cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
• Spații de depozitare
• Birou medic veterinar
• Sală de mese
• Birou șef de fermă
• Împrejmuire fermă
• Drumuri de acces
• Bazine de colectare dejecții și/sau stație de epurare și/sau platforme pentru gunoiul de grajd, etc.
- b) echipamente tehnologice și funcționale.

Proiectul MADR mai prevede că beneficiarii ajutorului de stat pot transfera sau vinde investiția realizată prin Program înainte de expirarea termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia doar cu acordul Ministerului Agriculturii şi cu obligația ca noul proprietar să menţină activitatea de creștere sau reproducție sau incubație, până la sfârșitul perioadei menționate.

Persoanele şi organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării proiectului, pe 23 august 2019. Detalii AICI: Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018.

Vizualizat: 17633 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

COMUNICAT DE ASTĂZI AFIR!

COMUNICAT DE ASTĂZI AFIR!

15 aprilie 2021 - 13:37

ANUNȚ. Beneficiarii PNDR 2020 au prioritate la eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică, anunță Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ANUNȚ IMPORTANT AFIR PENTRU MICII FERMIERI ȘI TINERII FERMIERI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN!

ANUNȚ IMPORTANT AFIR PENTRU MICII FERMIERI ȘI TINERII FERMIERI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN!

12 aprilie 2021 - 20:05

COMUNICAT. Beneficiarii submăsurilor 6.1 Sprijin instalare tineri fermieri, 6.3 Sprijin dezvoltarea fermelor mici, 6.2 Înființare activități neagricole şi 19.2 Acțiuni în strategia de dezvoltare locală pot solicita Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recunoașterea circumstanței excepționale care duce la necesitatea suspendării contractului de finanțare, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

11 aprilie 2021 - 20:47

AJUTOARE EUROPENE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că în maxim 10 zile vor fi lansate în consultare publică o parte dintre ghidurile pentru accesarea ajutoarelor europene din agricultură.

ACUM! VESTE BUNĂ PENTRU TINERII FERMIERI!

ACUM! VESTE BUNĂ PENTRU TINERII FERMIERI!

07 aprilie 2021 - 17:05

AJUTOARE EUROPENE. Un lucru foarte bun pentru tinerii fermieri care au depășit termenul de 24 luni de la instalarea ca tânăr fermier, dar fără a depăși 5 ani, este acela că există o linie distinctă în cadrul sub-măsurii 4.1, dar atenție, nu veți putea depăși 70% cota de finanțare, anunță consultantul fonduri europene Marian Vișu Iliescu. Așadar, tinerii fermieri care nu îndeplinesc condiția celor 24 de luni pot să solicite 70% din sprijin instalare tineri fermieri.

DNA: ȘEF SERVICIU AFIR ARESTAT PENTRU O MITĂ DE 70.000 DE LEI CERUTĂ DE LA UN TÂNĂR FERMIER!

DNA: ȘEF SERVICIU AFIR ARESTAT PENTRU O MITĂ DE 70.000 DE LEI CERUTĂ DE LA UN TÂNĂR FERMIER!

05 aprilie 2021 - 15:13

ANCHETA DNA.  Șefa Serviciului active fizice și plăți directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Tulcea a fost arestată de Tribunalul Constanța sub acuzația de luare de mită. Mandatul de arestare preventivă este emis pentru 30 de zile, informează procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un comunicat media.

MINISTRUL OROS: AJUTOARELE PENTRU FERMIERI!

MINISTRUL OROS: AJUTOARELE PENTRU FERMIERI!

03 aprilie 2021 - 10:54

SUBVENȚIONAREA FERMIERILOR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri, la Constanța, că plățile directe pe hectar și cap de animal însumează pentru cei doi ani de tranziție 3 miliarde de euro. O altă sumă, 3,2 miliarde de euro, va fi dirijată spre măsurile de dezvoltar rurală. Discuțiile dintre România și Comisia Europeană sunt la final, iar banii pe dezvoltare rurală vor fi împărțiți după o consultare cu asociațiile fermierilor din România.

BUGETUL DE STAT, PREA MIC PENTRU PROGRAMELE DE SPRIJIN DIN AGRICULTURĂ! SPERANȚA E ÎN BANII DE LA EUROPA!

BUGETUL DE STAT, PREA MIC PENTRU PROGRAMELE DE SPRIJIN DIN AGRICULTURĂ! SPERANȚA E ÎN BANII DE LA EUROPA!

31 martie 2021 - 09:41

BANI PUȚINI ÎN BUZUNARUL STATULUI. Bugetul de stat este secătuit de criza economică, efect al crizei sanitare, astfel că sunt slabe șanse ca programele de sprijin pentru fermieri, proiectele aflate în derulare să fie finanțate de la acest buget, așa cum se plănuia la sfârșitul anului trecut. Speranța stă în fondurile europene, a recunoscut ministrul agriculturii, Adrian Oros, marți seara, la Agro TV.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ ANSVSA: PLĂȚI PENTRU ÎMPUȘCAREA MISTREȚILOR!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ ANSVSA: PLĂȚI PENTRU ÎMPUȘCAREA MISTREȚILOR!

30 martie 2021 - 10:40

PLĂȚI PENTRU VÂNĂTORI! Proiectul de Ordonanță de Urgență ANSVSA prin care se stabilesc tipurile de exploatații pentru creșterea porcilor include și sumele acordate vânătorilor pentru fiecare mistreț împușcat, compensații pentru gestionarii fondurilor de vânătoare. Proiectul OUG ar urma să fie aprobat de Guvern în această săptămână.

OIERII LA MINISTRUL OROS! PĂȘUNILE, BANII PENTRU OIERIT, ANGAJAREA LUCRĂTORILOR LA STÂNE, LEGEA VÂNĂTORII!

OIERII LA MINISTRUL OROS! PĂȘUNILE, BANII PENTRU OIERIT, ANGAJAREA LUCRĂTORILOR LA STÂNE, LEGEA VÂNĂTORII!

28 martie 2021 - 21:26

PROBLEMELE DIN OIERIT DISCUTATE CU MINISTRUL AGRICULTURII! Reprezentanții Asociației Profesionale a Ciobanilor din România (APC) s-au întâlnit pe data de 26 martie 2021 cu ministrul agriculturii, Adrian Oros. APC a transmis pentru AGROINFO pe larg problemele discutate cu șeful MADR și propunerile făcute. Pășunile, debirocratizarea angajării lucrătorilor în fermele de ovine, banii pentru oierit și modificarea Legii vânătorii.

AFIR: 4000 DE FEMEI AU PRIMIT AJUTORUL PENTRU TINERI FERMIERI!

AFIR: 4000 DE FEMEI AU PRIMIT AJUTORUL PENTRU TINERI FERMIERI!

22 martie 2021 - 09:43

COMUNICAT AFIR! Cele mai multe investiții, ale căror reprezentanți legali sunt femeile, sunt finanțate prin intermediul submăsurii 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri). Astfel, 164 de milioane de euro au fost acordate către 4.000 de femei care s-au instalat ca tineri fermieri, anunță astăzi Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Lili
|
05. 11, 2020. Monday 04:09
Da de ce priministrul acorda fonduri numai persoanelor intorsi din strainatate care au muncit in agricultura si nu e valabil pt toti care ne chinuim prin straini si muncim diferite munci care se pot dovedi cu acte eu am luat drumul strainatati pentru ami deschide o ferma si sint plecat de 5 ani eu de ce nu as putea sa beneficiez de fondurile alocate de priministru
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Află care este tehnologia folosită pentru cultivarea tomatelor în solar de Florin Pop, în Seleuş, judeţul Arad. Fermierul cultivă cultivă legume pe două hectare (din care 60 de arii solarii) şi de peste 10 ani foloşte programul tehnologic Syngenta pentru protecţia plantelor şi combaterea dăunătorilor.

Reporter: Gheorghe Ghișe

Video: Zsolt Tamássy

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La cumpărături

La cumpărături
Un tip făcea cumpărături într-un supermagazin cu un cărucior în care era şi băieţelul său de doi ani. Detalii