Reclama header big full
Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

EMOȚIONANTĂ SOLIDARITATE ÎNTRE CIOBANII DIN ROMÂNIA!

Publicat: 19 iulie 2018 - 18:16
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

POVESTEA DEZVĂLUITĂ DE AGROINFO DESPRE CIOBANUL FORȚAT DE PRIMAR SĂ PĂRĂSEASCĂ CU TURMA PĂȘUNEA A STÂRNIT SOLIDARITATE! AGROINFO vrea să le mulțumească tuturor celor care au reacționat și s-au solidarizat cu crescătorul de ovine Neluțu Lazăr din județul Cluj care este somat de Primăria Câmpia Turzii să părăsească pășunea. Sunt cititori de-ai noștri care au sărit în ajutorul oierului și care chiar îi oferă pășune unde să-și ducă turma de 460 de oi.

Crescătorul de ovine Neluțu Lazăr a fost somat de Primăria Câmpia Turzii să părăsească pășunea din satul Urca, pe care fermierul o folosește de 12 ani. Anul acesta, însă, primăria a refuzat să-i mai prelungească contractul pe motiv că  fermierul nu poate dovedi că a fertilizat pășunea.

colaj-nelutu-lazar_b

Crescătorul de ovine Neluțu Lazăr și o parte din turma pe care o are în proprietate

Potrivit celor declarate, pentru AGROINFO, de primarul din Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan, fermierul trebuia să prezinte la primărie un contract cu o firmă care s-a ocupat de fertilizarea pășunii sau chitanțe, facturi care să arate că a fertilizat pășunea. Crescătorul nu a reușit să prezinte aceste dovezi pentru că, ne-a spus el,  a fertilizat pășunea cu îngrășământ natural de la oi. Până anul acesta, nu i s-au cerut aceste chitanțe, facturi sau un contract cu o firmă care să se ocupe de fertilizarea pășunii.

CITEȘTE AICI POVESTEA CIOBANULUI: VÂND OILE LA ABATOR cu 60 DE LEI BUCATA! PRIMARUL MĂ FORȚEAZĂ SĂ PĂRĂSESC PĂȘUNEA după ce AM PLĂTIT O AVERE CHIRIE!

AGROINFO a publicat necazul fermierului. În câteva ore de la publicare, crescătorii de ovine din aproape toate colțurile țării s-au solidarizat cu ciobanul Neluțu Lazăr. Zecile de mesaje au curs pe rețeaua de socializare.  O furie nestăvilită s-a revărsat spre Primăria Câmpia Turzii, iar decizia primarului a fost criticată aspru și violent de fermieri. Semn că fermierilor, crescătorilor de animale le-a cam ajuns cuțitul la os, că nu mai rabdă tratamentul umilitor de care au parte prin primării.

Reacțiile fermierilor confirmă că primăriile, din aproape fiecare județ, au jonglat după bunul plac cu pășunile pe care le administrează.

reactie-doi_b

Pe lângă mesajele de furie, unele într-un limbaj violent, din acest motiv ne-a fost dificil să selectăm, dar fermierii chiar nu mai au răbdare cu tot ce se întâmplă prin primării, mesajele de solidaritate, sunt și fermieri care-și spun propria poveste, cum au renunțat la oierit, la turmele de ovine, pentru că au pățit-o și ei cu pășunile închiriate de la primării.

andrei-cioban-plecat_b

Crescătorul de ovine Neluțu Lazăr ne-a trimis contractul încheiat cu Primăria Câmpia Turzii. Ce scrie în acest document confirmă povestea pe care oierul ne-a spus-o deja nouă, iar prin noi, cititorilor noștri.

contract-inchiriere-pasune_b

Deci, contractul cu primăria a fost încheiat în martie 2016 pentru suprafața de 82,28 ha în localitatea Urca. Durata închirierii este de un an, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii sale, dar fără să depășească 5 ani, cu respectarea perioadei de pășunat, respectiv 1 mai - 1 noiembrie a fiecărui an. Exact cum ne-a povestit Neluțu Lazăr că în fiecare an a fost nevoit să facă cerere la Primăria Câmpia Turzii să-i prelungească contractul, prelungirea fiind făcută printr-un act adițional. Prețul de închiriere este 737 de lei/ha. Crescătorul de ovine a plătit pe an, conform contractului, suma de 60.640,36 de lei. Tot prin acest act a fost obligat să achite suma în două tranșe, 30% până-n data de 1 iunie a fiecărui an și 70% până-n data de 1 noiembrie. Oierul ne-a spus că s-a întâmplat o dată să întârzie cu plata chiriei pentru pășune și primăria i-a aplicat imediat penalități de întârziere în sumă totală de 7.000 de lei. Așa cum prevede contractul pe care oierul s-a străduit să-l respecte punctual.

Să vedem ce obligații avea crescătorul de ovine: 

a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul contractului;contract-pasune-doi_bcontract-trei_bcontract-pag-4_b
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul contractului. Subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să plătească taxa pe teren prevăzută la art.256 din Legea 571/3003 privind Codul fiscal;
e) să respecte cel puțin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat;
f) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de pășunat;
g) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
h) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale;
i) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
j) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;
k) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;
l) să respecte bunele condiții agricole și de mediu în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) să restituie locatorului (primăriei n.r.), în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractlui de închiriere prin ajungere la termen;
n) să restituie concedentului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului.

După ce a folosit pășunea 12 ani, anul acesta, crescătorului de ovine nu i s-a mai prelungit contractul pe motiv că nu poate prezenta un contract încheiat cu o firmă, chitanțe și facturi că a fertilizat pășunea. Primăria Câmpia Turzii i-a reziliat contractul din acest motiv. 

Noi nu am găsit nicăieri în cuprinsul contractului încheiat cu Primăria Câmpia Turzii că oierul era obligat să facă o fertilizare chimică a pășunii, că nu avea voie să fertilizeze cu îngrășământ natural de la oi, că era obligat să-și angajeze o firmă cu care să facă această fertilizare, că una dintre obligațiile lui era să prezinte facturi și chitanțe pentru fertilizare.

Așadar, nicăieri în cuprinsul acestui document nu scrie că fermierul este obligat să prezinte chitanțe, facturi primăriei că a fertilizat pășunea. Nu se face nicio mențiune că această pășune trebuia fertilizată chimic.

La fel de bine, primăria putea să-i ceară chitanță, factură pe buruienile pe care le-a tăiat el cu sapa de pe pășune sau pe alea mâncate de oi.

Din lista de obligații pe care le avea crescătorul de ovine, pare că primăria s-a agățat de găselnița cu fertilizarea. Era cam dificil să-i reproșeze oierului că nu și-a plătit chiria din moment ce omul se îndatora numai să ducă sacul cu bani la primărie. Încărcătura pe pășune era clar asigurată de cele 460 de oi. Ciobanul nu avea niciun interes să o subînchirieze, pentru că avea nevoie disperată de pășune pentru oile lui, animalele nu și le-a vândut ca să renunțe la pășune, de pășunat animalele în altă parte, nici vorbă. Deci, din listă ce mai rămâne? Fertilizarea. Nu a făcut fertilizare, reziliem contractul.

Să mergem mai departe cu citirea contractului și să vedem ce scrie la Răspundere contractuală:

1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile datorează penalități în limitele stabilite de legislația în vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
3. Forța majoră exonerează părțile de răspundere.

Atenție! Presupunem că oierul nu a făcut fertilizare. Ce putea să facă Primăria Câmpia Turzii, dacă nu ar fi ținut morțiș să-i rezilieze contractul? Să-l penalizeze, de exemplu, să-l avertizeze.

Primăria nu a făcut asta, i-a expediat direct acasă o notificare, care nu e nici măcar semnată de primarul din Câmpia Turzii.


În ce condiții încetează contractul:

a) în cazul imposibilității obiective a locatarului (crescătorului de ovine, în acest caz n.r.) de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
b) pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d) prin denunțare unilaterală din partea locatorului, prin notificarea prealabilă a locatarului, transmisă cu cel puțin 30 de zile anterior datei propuse pentru încetarea contractului, în acest caz, denunțarea nu produce efecte în privința prestațiilor executate sau care se află în curs de executare;
e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator (primăria n.r.), cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului (crescătorul de ovine n.r.)
f) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei și a penalităților datorate;
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;
k) în cazul în care se constată că pajiștea nu este folosită.

Contractul pentru pășunea din satul Urca a expirat la data de 9 mai 2018. Înainte de această dată, așa cum se prevedea în contract, oierul a depus cerere în care anunță primăria că dorește să închirieze în continuare pășunea și solicită prelungirea contractului.

Primăria Câmpia Turzii l-a anunțat, printr-o notificare, că nu-i mai prelungește contractul.

Motivul invocat de Primăria Câmpia Turzii: V-am solicitat anumite documente și informații pe care le-am apreciat necesare în fundamentarea deciziei de prelungire a duratei contractuale prin încheierea unui act adițional.

notificare_b

Extrem de evazivă exprimarea primăriei, de neclară. Nu înțelegem de ce nu spune negru pe alb despre ce acte și ce informații este vorba. Cum se observă, este o notificare de evacuare întrucât crescătorului de ovine i s-a mai comunicat sec că trebuie să-și ia turma de pe pășune.

De anul acesta, s-a schimbat legea. Primăriile sunt obligate, atenție, sunt obligate, nu e la latitudinea primarilor, să atribuie direct, fără licitație, pășunile crescătorilor de animale. Contractele, potrivit legii, nu se încheie pe un an! Atenție, domnilor primari! Se încheie pentru minim 7 ani, iar fermierul nu este obligat în fiecare an să se căciulească pentru prelungirea contractului printr-un act adițional.

Primarii care NU iniţiază procedura de concesionare/închiriere a pajiştilor sunt sancționați cu amenzi între 4.000 lei și 8.000 lei. (Legea 44/2018)

Primăria Câmpia Turzii, conform legii pășunilor, este obligată să-i atribuie direct, fără licitație, pentru o perioadă de minim 7 ani și maxim 10 ani, pășune crescătorului de ovine Neluțu Lazăr.

Vizualizat: 7794 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

SAM la Agromalim 2019

SAM la Agromalim 2019

Smart Agro Machines România a expus la Agromalim 2019 patru semănători Sola şi un tractor Versatile, alături de o gamă completă de maşini şi utilaje agricole: pluguri Ermo, scarificatoare Pasto, discuri şi combinatoare Expom, un încărcător telescopic şi remorcă tehnologică Faresin, un încărcător Hydramet, distribuitoare de îngărşăminte Agres, maşini de erbicidat AgroMekanica şi altele.
Interviu cu Ciprian Popa, manager Smart Agro Machines

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe
Operator imagine: Claudiu Borobei

Vest Tract la Agromalim 2019 Vaderstad la Agromalim 2019 A inceput INDAGRA!

Bancul zilei

După spovedanie

După spovedanie
După ce termină spovedania, preotul îi spune în şoaptă unei tinere: Detalii