Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM CU PLATA SUBVENȚIILOR pentru FERMIERI!

Publicat: 14 aprilie 2020 - 15:45
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIE DE CARE ATÂRNĂ PLĂȚILE FERMIERILOR. Plata către fermieri a subvențiilor agricole este, în acest moment, pe muchie de cuțit. Se caută soluții pentru ca plățile să continue! Miercuri, 15 aprilie 2020, va fi o ședință crucială pentru plata subvențiilor către fermieri. Membrii COMAGRI, Parlament European, trebuie să cadă de acord dacă perioada de tranziție până la aplicarea noii politici agricole comune se prelungește la doi ani. Dacă nu se amână aplicarea noua PAC, fermierii ar putea rămâne fără subvenții.

Criza sanitară pe care o traversăm îngreunează și mai mult luarea deciziilor la nivel european pentru noua politică agricolă comună 2021-2027.  Este aproape sigur că până la 30 septembrie 2020, termenul fixat de decidenții UE, nu va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene noul Regulament al Parlamentului European și Consiliului, Regulamentul privind planurile naționale strategice PAC, documentul esențial care stabilește cadrul legislativ în care vor fi acordate toate schemele de ajutor pentru fermieri în perioada 2021-2027. Ca să fie salvate plățile fermierilor, se recurge acum la soluții de compromis. Chiar așa sunt denumite, amendamente de compromis, care propun prelungirea perioadei de tranziție până-n 2022 și elaborarea unui regulament UE de tranziție ca să fie evitat pericolul neachitării plăților către fermieri. Practic, noua PAC ar urma să-și intre în drepturi abia în 2023. Anii 2021 și 2022 să fie de tranziție.  

AGROINFO a intrat în posesia proiectului de Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, amendamentele de compromis din acest document vor fi supuse dezbaterii mâine, 15 aprilie, în Parlamentul European. La ședință participă și comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Janusz Wojciechowski.

Comisia  Europeană a propus o perioadă de tranziție de un an. În contextul complexităților și al situației actuale din cadrul procedurii decizionale cu privire la următorul cadru financiar anual și la reforma PAC, există posibilitatea ca o perioadă de un an să nu fie suficientă. Potrivit propunerii cu privire la PAC post-2020, Comisia Europeană preconizează că statele membre și administrațiile naționale ar avea nevoie de cel puțin un an premergător pentru a-și elabora planurile strategice, iar Comisia Europeană ar avea, apoi, la dispoziție mai multe luni pentru procesul de aprobare. Din aceste motive și fiind de acord, totodată, cu principiul unei perioade de tranziție de un an, raportoarea Elsi Katainen (Renew), propune în document prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an, se arată în Expunerea de motive la document.

Deși se pronunță ferm în favoarea procesului actual al reformei PAC, raportoarea este conștientă de posibilitatea reală ca noua PAC să nu fie adoptată în timp util astfel încât să existe timp suficient pentru ca statele membre să elaboreze planurile strategice naționale, iar Comisia să le aprobe. Acest lucru ar fi o garanție suficientă pentru ca toți actorii să înceapă pregătirile chiar înainte de publicarea actului. În caz contrar, singura cale de a asigura sprijin continuu fermierilor constă în prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an, susține raportoarea.

Procedura legislativă nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre și Comisiei să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic și a noilor planuri strategice PAC începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii inițiale a Comisiei. Această întârziere creează incertitudine pentru fermieri și pentru sectorul agricol. Pentru a reduce această incertitudine, prezentul regulament prevede aplicarea continuă a normelor actuale și furnizarea fără întrerupere a plăților pentru fermieri și pentru alți beneficiari.

Prin urmare, pentru a se asigura faptul că în 2021 se poate acorda sprijin fermierilor și altor beneficiari din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar trebui să acorde în continuare acest sprijin, timp de încă un an sau, după caz, doi ani, în condițiile cadrului juridic existent, care acoperă perioada 2014-2020.

Statele membre ar trebui să asigure continuarea fără întrerupere a acestui sprijin pentru fermieri și pentru alți beneficiari în perioada de tranziție. În plus, pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic preconizat să acopere perioada ce începe la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme de reglementare a modului în care vor fi integrate în noul cadru juridic anumite ajutoare acordate pe bază multianuală, scrie în proiectul de Raport, raportoare Elsi Katainen (Renew).

Justificarea este: prezentul regulament ar trebui să faciliteze efectuarea fără întârzieri în perioada de tranziție a plăților către beneficiarii finali de către administrațiile naționale și agențiile de plăți.

Prezentul regulament ar trebui să acorde statelor membre timp suficient pentru a-și pregăti planurile strategice naționale, precum și structurile administrative necesare pentru punerea în aplicare cu succes a noului cadru juridic. Acest lucru ar asigura stabilitatea și securitatea atât de necesare pentru sectorul agricol.

Pentru îndeplinirea obiectivului de modernizare și simplificare a PAC, statele membre și Comisia ar trebui să consulte pe larg fermierii și toate părțile interesate relevante în timpul elaborării planurilor strategice PAC ale țărilor membre. Pentru ca fermierii să beneficieze de o tranziție fără probleme în noua perioadă de programare, lucrările pregătitoare cu privire la elaborarea planurilor strategice PAC ale statelor membre ar trebui să se desfășoare fără întârziere.

Elaborarea în timp util a planurilor strategice PAC ale statelor membre și tranziția fără probleme la perioada de programare următoare vor fi o provocare pentru administrațiile naționale, în special având în vedere tranziția către noul model de performanță, astfel cum se prevede în propunerea legislativă a Comisiei privind Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. Prin urmare, este necesar ca statelor membre să li se permită posibilitatea de a dedica un procent mai mare din fonduri asistenței tehnice în perioada de tranziție, care ar trebui să fie compensat cu un procent proporțional mai mic în anii ulteriori.

Având în vedere faptul că Uniunea ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea rurală în 2021 sau, după caz, în 2022, statele membre care demonstrează că sunt expuse riscului de a rămâne fără fonduri și de a nu-și putea asuma noi angajamente juridice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să dispună de posibilitatea de a-și prelungi pe tot parcursul perioadei de tranziție programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR și de a finanța respectivele programe prelungite din alocarea bugetară pentru anii corespunzători. Programele prelungite ar trebui să vizeze menținerea cel puțin a aceluiași nivel general de ambiție în domeniul mediului și al climei, este un alt amendament din Raportul europarlamentarului Elsi Katainen (Renew).

Acest amendament prevede o opțiune de a prelungi la doi ani aplicarea regulamentului de tranziție în cazul în care reforma PAC nu va fi adoptată în timp util, justitifică raportoarea.

În cazul în care statele membre decid să-și prelungească până la 31 decembrie 2021 sau, după caz, până la 31 decembrie 2022 programele de dezvoltare rurală sau anumite programe de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR, ar trebui să li se permită să compenseze orice reducere a alocărilor lor totale din FEADR pentru perioada următorului CFM (Cadru Financiar Multianual) cu o creștere corespunzătoare a cofinanțării lor naționale. De asemenea, statelor membre ar trebui să li se permită ca, în cazul în care este necesar, să-și adapteze măsurile de mediu luate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

În ceea ce privește continuarea aplicării normelor actuale privind PAC, statele membre trebuie să poată să își crească cofinanțarea. Reducerile propuse de Comisie în CFM pentru FEADR nu pot fi acceptate. Programele de dezvoltare rurală actuale trebuie să continue fără nicio reducere pentru fermieri și pentru beneficiari. Acest lucru ar permite statelor membre să-și mențină măsurile de mediu cel puțin la nivelul actual, astfel cum este propus de Comisie, și le-ar permite atât statelor membre, cât și fermierilor să-și adapteze programele sau să le prelungească pentru a răspunde provocărilor de mediu.

Având în vedere faptul că planurile strategice PAC care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu noul cadru juridic urmează să fie aplicabile cel mai devreme la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme tranzitorii care să reglementeze tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic, se mai arată în proiectul de Raport.

Același document precizează că statele membre UE, printre care și România, trebuie să notifice Comisia Europeană despre prelungirea cu încă un an, anul 2022, a perioadei de tranziție la noua PAC.  Chiar dacă se subliniază că singura soluție pentru asigurarea plăților către fermieri este amânarea cu încă un an a aplicării noii PAC, Comisia poate respinge cererea statului membru.

Comisia comunică statului membru în cauză motivele care justifică refuzul prelungirii, precum și, dacă este posibil, recomandări
specifice privind modul de a îmbunătăți notificarea pentru a o face să fie aplicabilă. Statul membru în cauză poate, în termen de patru săptămâni de la comunicarea unor astfel de recomandări de către Comisie, să transmită o notificare actualizată care explică modul în care va pune în aplicare recomandările Comisiei cu privire la aplicabilitatea prelungirii, mai precizează documentul.

Vizualizat: 2703 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

Admitere 2020: Fii student la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara!

Admitere 2020: Fii student la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timișoara!

01 iunie 2020 - 16:09

ADMITERE. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara își așteaptă viitorii studenți la prima sesiune de admitere începând cu data de 7 iulie 2020. Preînscrierile online încep în 2 iunie.

DIRECTOR COMISIA EUROPEANĂ: AJUTOR URGENT pentru FERMIERI FĂRĂ OBLIGAȚIA JUSTIFICĂRII UTILIZĂRII BANILOR!

DIRECTOR COMISIA EUROPEANĂ: AJUTOR URGENT pentru FERMIERI FĂRĂ OBLIGAȚIA JUSTIFICĂRII UTILIZĂRII BANILOR!

01 iunie 2020 - 10:33

OFICIAL. AJUTOR DE CRIZĂ. AGROINFO a intrat în posesia transcriptului cu discuțiile dintre oficialul Comisiei Europene, directorul general adjunct al Directoratului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Comisia Europeană, Mihail Dumitru, și europarlamentarii din Comisia AGRI, Parlamentul European, despre ajutoarele de criză pentru fermieri și procesatori. Mihail Dumitru a spus că fermierii trebuie să primească urgent ajutor financiar fără să fie obligați să justifice cu facturi cheltuirea banilor.

CREȘTE BUGETUL pentru PLĂȚILE DIRECTE ALE FERMIERILOR!

CREȘTE BUGETUL pentru PLĂȚILE DIRECTE ALE FERMIERILOR!

01 iunie 2020 - 08:56

OFICIAL. Comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală anunță că bugetul pentru plățile directe ale fermierilor, pentru dezvoltare rurală și alte ajutoare din agricultură crește cu 24 de miliarde de euro pentru următorul exercițiu financiar, 2021-2027.

CE REGULI SUNT OBLIGATORII pentru ȚĂRANII CARE VOR SĂ CREASCĂ PORC!

CE REGULI SUNT OBLIGATORII pentru ȚĂRANII CARE VOR SĂ CREASCĂ PORC!

01 iunie 2020 - 07:45

MAI CREȘTE ȚĂRANUL ROMÂN PORC? Interzicerea creșterii porcilor în gospodăriile țărănești este discutată inclusiv pe holurile insituțiilor europene din Bruxelles, unde se iau deciziile pentru agricultură și fermieri. Europarlamentarul român Daniel Buda, vicepreședinte Comisia AGRI din Parlamentul European spune că se discută intens decizia de interzicere a creșterii porcului în gospodăria țărănească. Dar așa ceva nu se va întâmplă în România, asigură eurodeputatul. Țăranilor însă li se vor impune reguli stricte.

ȘEFUL APIA, ÎN CONTROL! APIA, FOC CONTINUU!

ȘEFUL APIA, ÎN CONTROL! APIA, FOC CONTINUU!

31 mai 2020 - 19:23

SUBVENȚII APIA! Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a fost astăzi, duminică, 31 mai 2020, în control la APIA Constanța. Angajații APIA lucrează sâmbăta, duminica și-n toate sărbătorile și zilele libere. Foc continuu la APIA până la încheierea campaniei de depunere a cererii unice pentru subvențiile agricole aferente acestui an.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ PÂNĂ LA 5 IUNIE 2020!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ PÂNĂ LA 5 IUNIE 2020!

31 mai 2020 - 18:05

Caracteristici meteorologice.În această perioadă va predomina un regim termic al aerului ușor mai scăzut, decât în mod obișnuit, în cea mai mare parte a țării. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 8...20°C, mai scăzută cu 1...4°C în raport cu mediile multianuale, pe aproape întreg teritoriul agricol.

ANSVSA: ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ, 11 FOCARE NOI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ!

ANSVSA: ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ, 11 FOCARE NOI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ!

31 mai 2020 - 17:45

OFICIAL! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că în intervalul 21 mai - 27 mai 2020 au fost înregistrate 11 focare noi de pestă porcină africană.

CALENDAR PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN IUNIE 2020!

CALENDAR PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN IUNIE 2020!

31 mai 2020 - 17:20

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii care este calendarul pentru luna iunie 2020 pentru plata subvențiilor din agricultură, aferente acestui an de cerere.

LEGE: PRODUSELE DE LA MICII FERMIERI, COLECTATE și CUMPĂRATE DE STAT!

LEGE: PRODUSELE DE LA MICII FERMIERI, COLECTATE și CUMPĂRATE DE STAT!

29 mai 2020 - 09:11

LEGE privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă! Un proiect de lege, înregistrat la Senatul României, stabilește ca produsele de la micii fermieri români, de la procesatorii care folosesc materie primă românească, să fie colectate și cumpărate de stat și distribuite apoi magazinelor, unităților militare, cantinelor, spitalelor. Proiectul de lege este inițiat de deputatul Grațiela Leocadia Gavrilescu (PPU) și susținut de grupul parlamentar PSD.

MIERE ROMÂNEASCĂ PUȚINĂ ȘI SCUMPĂ! BIROCRAȚIA FRÂNEAZĂ AJUTOARELE pentru APICULTORI!

MIERE ROMÂNEASCĂ PUȚINĂ ȘI SCUMPĂ! BIROCRAȚIA FRÂNEAZĂ AJUTOARELE pentru APICULTORI!

29 mai 2020 - 08:09

APICULTORII RUINAȚI! Vremea capricioasă, temperaturile scăzute, criza sanitară, toate la un loc au afectat grav apicultura din România. Apicultorii spun că mierea va fi puțină anul acesta și scumpă, mai ales cea de salcâm. Au nevoie de ajutor, dar cu toate acestea, mulți dintre ei renunță la ajutorul de minimis de 20 de lei/familie de albină. Birocrația e mare. Dacă ai șapcă, de ce ai șapcă, dacă nu ai, de ce nu ai, spune un apicultor din județul Cluj.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Farm Tech la Indagra 2019

Farm Tech la Indagra 2019

La 15 ani de la înfiinţare şi după tot atâtea prezenţe la Indagra, Farm Tech SRL oferă acum soluţii complete pentru fermele zootehnice şi pentru manipulare cereale şi alte materiale. Alături de încărcătoarele frontale Schäffer, Farm Tech mai reprezintă branduri: Schäffer, Strautmann, Teagle, Göweil, Garant Kotte, Chioda Daniele, SIP, Tehnos şi Montefiori. Una dintre noutăţile de anul acesta a fost încărcător frontal electric Schäffer 23e, de 45CP:

Interviu cu Diya Shoucair, administrator Farm Tech.

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe

Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Vine barza

Vine barza
Doctorul întreabă pe o viitoare mamă tânără: Detalii