Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM CU PLATA SUBVENȚIILOR pentru FERMIERI!

Publicat: 14 aprilie 2020 - 15:45
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIE DE CARE ATÂRNĂ PLĂȚILE FERMIERILOR. Plata către fermieri a subvențiilor agricole este, în acest moment, pe muchie de cuțit. Se caută soluții pentru ca plățile să continue! Miercuri, 15 aprilie 2020, va fi o ședință crucială pentru plata subvențiilor către fermieri. Membrii COMAGRI, Parlament European, trebuie să cadă de acord dacă perioada de tranziție până la aplicarea noii politici agricole comune se prelungește la doi ani. Dacă nu se amână aplicarea noua PAC, fermierii ar putea rămâne fără subvenții.

Criza sanitară pe care o traversăm îngreunează și mai mult luarea deciziilor la nivel european pentru noua politică agricolă comună 2021-2027.  Este aproape sigur că până la 30 septembrie 2020, termenul fixat de decidenții UE, nu va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene noul Regulament al Parlamentului European și Consiliului, Regulamentul privind planurile naționale strategice PAC, documentul esențial care stabilește cadrul legislativ în care vor fi acordate toate schemele de ajutor pentru fermieri în perioada 2021-2027. Ca să fie salvate plățile fermierilor, se recurge acum la soluții de compromis. Chiar așa sunt denumite, amendamente de compromis, care propun prelungirea perioadei de tranziție până-n 2022 și elaborarea unui regulament UE de tranziție ca să fie evitat pericolul neachitării plăților către fermieri. Practic, noua PAC ar urma să-și intre în drepturi abia în 2023. Anii 2021 și 2022 să fie de tranziție.  

AGROINFO a intrat în posesia proiectului de Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, amendamentele de compromis din acest document vor fi supuse dezbaterii mâine, 15 aprilie, în Parlamentul European. La ședință participă și comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Janusz Wojciechowski.

Comisia  Europeană a propus o perioadă de tranziție de un an. În contextul complexităților și al situației actuale din cadrul procedurii decizionale cu privire la următorul cadru financiar anual și la reforma PAC, există posibilitatea ca o perioadă de un an să nu fie suficientă. Potrivit propunerii cu privire la PAC post-2020, Comisia Europeană preconizează că statele membre și administrațiile naționale ar avea nevoie de cel puțin un an premergător pentru a-și elabora planurile strategice, iar Comisia Europeană ar avea, apoi, la dispoziție mai multe luni pentru procesul de aprobare. Din aceste motive și fiind de acord, totodată, cu principiul unei perioade de tranziție de un an, raportoarea Elsi Katainen (Renew), propune în document prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an, se arată în Expunerea de motive la document.

Deși se pronunță ferm în favoarea procesului actual al reformei PAC, raportoarea este conștientă de posibilitatea reală ca noua PAC să nu fie adoptată în timp util astfel încât să existe timp suficient pentru ca statele membre să elaboreze planurile strategice naționale, iar Comisia să le aprobe. Acest lucru ar fi o garanție suficientă pentru ca toți actorii să înceapă pregătirile chiar înainte de publicarea actului. În caz contrar, singura cale de a asigura sprijin continuu fermierilor constă în prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an, susține raportoarea.

Procedura legislativă nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre și Comisiei să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic și a noilor planuri strategice PAC începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii inițiale a Comisiei. Această întârziere creează incertitudine pentru fermieri și pentru sectorul agricol. Pentru a reduce această incertitudine, prezentul regulament prevede aplicarea continuă a normelor actuale și furnizarea fără întrerupere a plăților pentru fermieri și pentru alți beneficiari.

Prin urmare, pentru a se asigura faptul că în 2021 se poate acorda sprijin fermierilor și altor beneficiari din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar trebui să acorde în continuare acest sprijin, timp de încă un an sau, după caz, doi ani, în condițiile cadrului juridic existent, care acoperă perioada 2014-2020.

Statele membre ar trebui să asigure continuarea fără întrerupere a acestui sprijin pentru fermieri și pentru alți beneficiari în perioada de tranziție. În plus, pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic preconizat să acopere perioada ce începe la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme de reglementare a modului în care vor fi integrate în noul cadru juridic anumite ajutoare acordate pe bază multianuală, scrie în proiectul de Raport, raportoare Elsi Katainen (Renew).

Justificarea este: prezentul regulament ar trebui să faciliteze efectuarea fără întârzieri în perioada de tranziție a plăților către beneficiarii finali de către administrațiile naționale și agențiile de plăți.

Prezentul regulament ar trebui să acorde statelor membre timp suficient pentru a-și pregăti planurile strategice naționale, precum și structurile administrative necesare pentru punerea în aplicare cu succes a noului cadru juridic. Acest lucru ar asigura stabilitatea și securitatea atât de necesare pentru sectorul agricol.

Pentru îndeplinirea obiectivului de modernizare și simplificare a PAC, statele membre și Comisia ar trebui să consulte pe larg fermierii și toate părțile interesate relevante în timpul elaborării planurilor strategice PAC ale țărilor membre. Pentru ca fermierii să beneficieze de o tranziție fără probleme în noua perioadă de programare, lucrările pregătitoare cu privire la elaborarea planurilor strategice PAC ale statelor membre ar trebui să se desfășoare fără întârziere.

Elaborarea în timp util a planurilor strategice PAC ale statelor membre și tranziția fără probleme la perioada de programare următoare vor fi o provocare pentru administrațiile naționale, în special având în vedere tranziția către noul model de performanță, astfel cum se prevede în propunerea legislativă a Comisiei privind Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. Prin urmare, este necesar ca statelor membre să li se permită posibilitatea de a dedica un procent mai mare din fonduri asistenței tehnice în perioada de tranziție, care ar trebui să fie compensat cu un procent proporțional mai mic în anii ulteriori.

Având în vedere faptul că Uniunea ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea rurală în 2021 sau, după caz, în 2022, statele membre care demonstrează că sunt expuse riscului de a rămâne fără fonduri și de a nu-și putea asuma noi angajamente juridice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să dispună de posibilitatea de a-și prelungi pe tot parcursul perioadei de tranziție programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR și de a finanța respectivele programe prelungite din alocarea bugetară pentru anii corespunzători. Programele prelungite ar trebui să vizeze menținerea cel puțin a aceluiași nivel general de ambiție în domeniul mediului și al climei, este un alt amendament din Raportul europarlamentarului Elsi Katainen (Renew).

Acest amendament prevede o opțiune de a prelungi la doi ani aplicarea regulamentului de tranziție în cazul în care reforma PAC nu va fi adoptată în timp util, justitifică raportoarea.

În cazul în care statele membre decid să-și prelungească până la 31 decembrie 2021 sau, după caz, până la 31 decembrie 2022 programele de dezvoltare rurală sau anumite programe de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR, ar trebui să li se permită să compenseze orice reducere a alocărilor lor totale din FEADR pentru perioada următorului CFM (Cadru Financiar Multianual) cu o creștere corespunzătoare a cofinanțării lor naționale. De asemenea, statelor membre ar trebui să li se permită ca, în cazul în care este necesar, să-și adapteze măsurile de mediu luate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

În ceea ce privește continuarea aplicării normelor actuale privind PAC, statele membre trebuie să poată să își crească cofinanțarea. Reducerile propuse de Comisie în CFM pentru FEADR nu pot fi acceptate. Programele de dezvoltare rurală actuale trebuie să continue fără nicio reducere pentru fermieri și pentru beneficiari. Acest lucru ar permite statelor membre să-și mențină măsurile de mediu cel puțin la nivelul actual, astfel cum este propus de Comisie, și le-ar permite atât statelor membre, cât și fermierilor să-și adapteze programele sau să le prelungească pentru a răspunde provocărilor de mediu.

Având în vedere faptul că planurile strategice PAC care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu noul cadru juridic urmează să fie aplicabile cel mai devreme la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme tranzitorii care să reglementeze tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic, se mai arată în proiectul de Raport.

Același document precizează că statele membre UE, printre care și România, trebuie să notifice Comisia Europeană despre prelungirea cu încă un an, anul 2022, a perioadei de tranziție la noua PAC.  Chiar dacă se subliniază că singura soluție pentru asigurarea plăților către fermieri este amânarea cu încă un an a aplicării noii PAC, Comisia poate respinge cererea statului membru.

Comisia comunică statului membru în cauză motivele care justifică refuzul prelungirii, precum și, dacă este posibil, recomandări
specifice privind modul de a îmbunătăți notificarea pentru a o face să fie aplicabilă. Statul membru în cauză poate, în termen de patru săptămâni de la comunicarea unor astfel de recomandări de către Comisie, să transmită o notificare actualizată care explică modul în care va pune în aplicare recomandările Comisiei cu privire la aplicabilitatea prelungirii, mai precizează documentul.

Vizualizat: 2993 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

EURODEPUTAT BUDA: NOILE SUBVENȚII MARI PENTRU FERMIERII ROMÂNI!

EURODEPUTAT BUDA: NOILE SUBVENȚII MARI PENTRU FERMIERII ROMÂNI!

01 decembrie 2020 - 17:49

SUBVENȚII AGRICULTURĂ. Este important ca schemele ecologice propuse pentru fermieri să nu creeze poveri și sarcini administrative excesive. La fel de important este ca fermierii să fie plătiți pentru eforturile lor suplimentare de apărători al mediului și climei, a spus europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlamentul European.

MESAJUL COMISARULUI EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ!

MESAJUL COMISARULUI EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ!

01 decembrie 2020 - 17:20

VEȘTI DE LA BRUXELLES. În dezbaterea de astăzi din cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European a avut loc un schimb de opinii cu comisarul Janusz Wojciechowski, responsabil pentru agricultură, despre pregătirea implementării noii Politici Agricole Comune.

SUBVENȚII APIA BOVINE! SPRIJIN CUPLAT PENTRU TAURINE ȘI VACI DE LAPTE!

SUBVENȚII APIA BOVINE! SPRIJIN CUPLAT PENTRU TAURINE ȘI VACI DE LAPTE!

01 decembrie 2020 - 10:01

SUBVENȚII APIA PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE! AGROINFO a primit mesaje de la mai mulți fermieri prin care aceștia ne-au rugat să publicăm schemele de plată, subvențiile, de care beneficiază crescătorii români de bovine. AGROINFO va publica de câte ori este nevoie aceste informații extrem de utile pentru crescătorii de animale, pentru fermieri, care vor să obțină subvențiile de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

SUBVENȚII APIA BOVINE! AJUTOR NAȚIONAL TRANZITORIU PENTRU BOVINE DE CARNE ȘI VACI DE LAPTE!

SUBVENȚII APIA BOVINE! AJUTOR NAȚIONAL TRANZITORIU PENTRU BOVINE DE CARNE ȘI VACI DE LAPTE!

01 decembrie 2020 - 09:18

SUBVENȚII APIA PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE! AGROINFO a primit mesaje de la mai mulți fermieri prin care aceștia ne-au rugat să publicăm schemele de plată, subvențiile, de care beneficiază crescătorii români de bovine. AGROINFO va publica de câte ori este nevoie aceste informații extrem de utile pentru crescătorii de animale, pentru fermieri, care vor să obțină subvențiile de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL! AJUTOR DE STAT ÎN SECTORUL CREȘTERII ANIMALELOR!

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL! AJUTOR DE STAT ÎN SECTORUL CREȘTERII ANIMALELOR!

01 decembrie 2020 - 06:44

ÎN VIGOARE! Hotărârea Guvernului care prelungește până-n data de 30 iunie 2021 ajutorul de stat acordat în sectorul creșterii animalelor a fost publicată, săptămâna trecută, în Monitorul Oficial.

SUBVENȚII APIA 2020! APIA ANUNȚĂ CĂ ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ!

SUBVENȚII APIA 2020! APIA ANUNȚĂ CĂ ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ!

30 noiembrie 2020 - 10:54

OFICIAL! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că din această săptămână, din data de 2 decembrie 2020, începe autorizarea la plata finală a fermierilor care au solicitat subvențiile agricole pentru anul 2020.

VESTE BUNĂ PENTRU MICII FERMIERI CARE NU REUȘESC SĂ-ȘI VÂNDĂ PRODUSELE!

VESTE BUNĂ PENTRU MICII FERMIERI CARE NU REUȘESC SĂ-ȘI VÂNDĂ PRODUSELE!

30 noiembrie 2020 - 10:25

TERMEN LIMITĂ 7 DECEMBRIE 2020! Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă. Mai mult, Kaufland va face plățile către acești mici fermieri în termen de 3 zile, nu 7 zile cum era până acum. Termenul limită pentru micii fermieri români care vor să se înscrie la Kaufland este 7 decembrie 2020.

LACTATE ROMÂNEȘTI ARTESANA, CIFRĂ DE AFACERI ANUL ACESTA 3,7 MILIOANE DE EURO, VÂNDUTE ÎN 700 DE MAGAZINE!

LACTATE ROMÂNEȘTI ARTESANA, CIFRĂ DE AFACERI ANUL ACESTA 3,7 MILIOANE DE EURO, VÂNDUTE ÎN 700 DE MAGAZINE!

30 noiembrie 2020 - 10:08

COMUNICAT. Iubitorii de lactate românești, realizate din lapte integral, neomogenizat și pasteurizat la temperatură joasă, vor găsi la rafturile marilor rețele de retail din România, produsele Artesana cu noile etichete. Cu o cifră de afaceri estimată pentru anul 2020 la 3,7 milioane de euro, Artesana se află pe piața românească din august 2012, iar în retail-ul modern din august 2013. Produsele Artesana se găsesc în peste 700 de magazine în toată țara.

O TÂNĂRĂ FERMIERIȚĂ ȘI FERMA DE PĂSĂRI PĂȘUNATE!

O TÂNĂRĂ FERMIERIȚĂ ȘI FERMA DE PĂSĂRI PĂȘUNATE!

30 noiembrie 2020 - 09:48

TINERI FERMIERI. Programul Empowering Women in Agrifood, dezvoltat de EIT Food și implementat de Impact Hub Bucharest, și-a desemnat cele 2 câștigătoare care au primit finanțare totală de 15.000 de euro. Cea mai mare sumă, 10.000 de euro, a fost câștigată de  Cosmina Dinu, care este o tânără și frumoasă fermieriță și a pus pe picioare Ferma de păsări pășunate.

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

29 noiembrie 2020 - 08:39

AJUTOARE PENTRU ZONA MONTANĂ. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că sunt alocate 1,4 miliarde de euro pentru plățile compensatorii pe hectar și pe cap de animale destinate fermierilor din zona montană. Suma este alocată pentru următorul exercițiu financiar, 2021-2027.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

#tehnodiesel #masseyferguson #masseyferguson7360

Combina aparţine firmei Colina Harvesting, specializată în activităţi de recoltat şi fondată în 2019 de către Ionuţ Socaciu și Grațian Ştefănuţ. Combina Massey Ferguson Beta 7360 PLI a fost prima mare achiziţie a companiei. „Ne-am bazat mult pe nevoile fermierilor, de aceea am și ales o combină de recoltat performantă, de pantă, fiindcă zona unde activăm noi şi, în special, județul Cluj este o zonă de deal/colină - de aceea şi firma se numește Colina - de la zona unde activăm și Harvesting/recoltat", ne-a declarat Ionuţ Socaciu.

Massey Ferguson Beta 7360 PLI este pregătită pentru lucru în pantă şi dispune de un sistem de reglare şi "orizontalizare" automată electro-hidraulică până la: 20% transversal, 30% longitudinal ascendent şi 10% longitudinal descendent. Deşi headerul PowerFlow de 5,6 m poate fi considerat mic, pentru zona de deal este suficient. Sistemul de alimentare PowerFlow cu benzi transportoare nu lasă materialul să se adune la cuţite şi îl dirijează spre melc, care îl conduce la pick-up şi în aparatul de treierat.

Cabina SKYLINE cu încălzire şi aer conditionat, scaun operator Maximo Evolution cu suspensie pneumatică, cotieră şi joystick multifuncțional PowerGrip şi computer de bord Tech Touch oferă confort şi condiţii ideale de lucru. „Nu am avut niciodată probleme, doar reviziile și întreţinerea curentă.

Nu avem angajați, lucrăm doar noi şi o îngrijim bine... trebuie să fii atent, să ai ureche muzicală. Întreținerea nu este costisitoare, facem de 2 ori/an revizie capitală (filtre de aer, uleiul de motor, ulei grupuri, ulei hidraulic) și întreținerea zilnică în campanie - în fiecare dimineață combina este «suflată» şi gresată", precizează Ionuţ Socaciu.

Află detalii despre oferta de utilaje Tehnodiesel de la reprezentanții companiei.• Dudeștii Noi, jud. Timiș - tel. 0256378003• Bonțida, jud. Cluj - tel. 0373 550 105

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

După luptă

După luptă
Ştefan cel Mare dupa o luptă: Detalii