Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM CU PLATA SUBVENȚIILOR pentru FERMIERI!

Publicat: 14 aprilie 2020 - 15:45
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DECIZIE DE CARE ATÂRNĂ PLĂȚILE FERMIERILOR. Plata către fermieri a subvențiilor agricole este, în acest moment, pe muchie de cuțit. Se caută soluții pentru ca plățile să continue! Miercuri, 15 aprilie 2020, va fi o ședință crucială pentru plata subvențiilor către fermieri. Membrii COMAGRI, Parlament European, trebuie să cadă de acord dacă perioada de tranziție până la aplicarea noii politici agricole comune se prelungește la doi ani. Dacă nu se amână aplicarea noua PAC, fermierii ar putea rămâne fără subvenții.

Criza sanitară pe care o traversăm îngreunează și mai mult luarea deciziilor la nivel european pentru noua politică agricolă comună 2021-2027.  Este aproape sigur că până la 30 septembrie 2020, termenul fixat de decidenții UE, nu va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene noul Regulament al Parlamentului European și Consiliului, Regulamentul privind planurile naționale strategice PAC, documentul esențial care stabilește cadrul legislativ în care vor fi acordate toate schemele de ajutor pentru fermieri în perioada 2021-2027. Ca să fie salvate plățile fermierilor, se recurge acum la soluții de compromis. Chiar așa sunt denumite, amendamente de compromis, care propun prelungirea perioadei de tranziție până-n 2022 și elaborarea unui regulament UE de tranziție ca să fie evitat pericolul neachitării plăților către fermieri. Practic, noua PAC ar urma să-și intre în drepturi abia în 2023. Anii 2021 și 2022 să fie de tranziție.  

AGROINFO a intrat în posesia proiectului de Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, amendamentele de compromis din acest document vor fi supuse dezbaterii mâine, 15 aprilie, în Parlamentul European. La ședință participă și comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Janusz Wojciechowski.

Comisia  Europeană a propus o perioadă de tranziție de un an. În contextul complexităților și al situației actuale din cadrul procedurii decizionale cu privire la următorul cadru financiar anual și la reforma PAC, există posibilitatea ca o perioadă de un an să nu fie suficientă. Potrivit propunerii cu privire la PAC post-2020, Comisia Europeană preconizează că statele membre și administrațiile naționale ar avea nevoie de cel puțin un an premergător pentru a-și elabora planurile strategice, iar Comisia Europeană ar avea, apoi, la dispoziție mai multe luni pentru procesul de aprobare. Din aceste motive și fiind de acord, totodată, cu principiul unei perioade de tranziție de un an, raportoarea Elsi Katainen (Renew), propune în document prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an, se arată în Expunerea de motive la document.

Deși se pronunță ferm în favoarea procesului actual al reformei PAC, raportoarea este conștientă de posibilitatea reală ca noua PAC să nu fie adoptată în timp util astfel încât să existe timp suficient pentru ca statele membre să elaboreze planurile strategice naționale, iar Comisia să le aprobe. Acest lucru ar fi o garanție suficientă pentru ca toți actorii să înceapă pregătirile chiar înainte de publicarea actului. În caz contrar, singura cale de a asigura sprijin continuu fermierilor constă în prelungirea perioadei de tranziție cu încă un an, susține raportoarea.

Procedura legislativă nu a fost încheiată în timp util pentru a permite statelor membre și Comisiei să pregătească toate elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic și a noilor planuri strategice PAC începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii inițiale a Comisiei. Această întârziere creează incertitudine pentru fermieri și pentru sectorul agricol. Pentru a reduce această incertitudine, prezentul regulament prevede aplicarea continuă a normelor actuale și furnizarea fără întrerupere a plăților pentru fermieri și pentru alți beneficiari.

Prin urmare, pentru a se asigura faptul că în 2021 se poate acorda sprijin fermierilor și altor beneficiari din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Uniunea ar trebui să acorde în continuare acest sprijin, timp de încă un an sau, după caz, doi ani, în condițiile cadrului juridic existent, care acoperă perioada 2014-2020.

Statele membre ar trebui să asigure continuarea fără întrerupere a acestui sprijin pentru fermieri și pentru alți beneficiari în perioada de tranziție. În plus, pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic preconizat să acopere perioada ce începe la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme de reglementare a modului în care vor fi integrate în noul cadru juridic anumite ajutoare acordate pe bază multianuală, scrie în proiectul de Raport, raportoare Elsi Katainen (Renew).

Justificarea este: prezentul regulament ar trebui să faciliteze efectuarea fără întârzieri în perioada de tranziție a plăților către beneficiarii finali de către administrațiile naționale și agențiile de plăți.

Prezentul regulament ar trebui să acorde statelor membre timp suficient pentru a-și pregăti planurile strategice naționale, precum și structurile administrative necesare pentru punerea în aplicare cu succes a noului cadru juridic. Acest lucru ar asigura stabilitatea și securitatea atât de necesare pentru sectorul agricol.

Pentru îndeplinirea obiectivului de modernizare și simplificare a PAC, statele membre și Comisia ar trebui să consulte pe larg fermierii și toate părțile interesate relevante în timpul elaborării planurilor strategice PAC ale țărilor membre. Pentru ca fermierii să beneficieze de o tranziție fără probleme în noua perioadă de programare, lucrările pregătitoare cu privire la elaborarea planurilor strategice PAC ale statelor membre ar trebui să se desfășoare fără întârziere.

Elaborarea în timp util a planurilor strategice PAC ale statelor membre și tranziția fără probleme la perioada de programare următoare vor fi o provocare pentru administrațiile naționale, în special având în vedere tranziția către noul model de performanță, astfel cum se prevede în propunerea legislativă a Comisiei privind Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. Prin urmare, este necesar ca statelor membre să li se permită posibilitatea de a dedica un procent mai mare din fonduri asistenței tehnice în perioada de tranziție, care ar trebui să fie compensat cu un procent proporțional mai mic în anii ulteriori.

Având în vedere faptul că Uniunea ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea rurală în 2021 sau, după caz, în 2022, statele membre care demonstrează că sunt expuse riscului de a rămâne fără fonduri și de a nu-și putea asuma noi angajamente juridice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să dispună de posibilitatea de a-și prelungi pe tot parcursul perioadei de tranziție programele de dezvoltare rurală sau anumite programe regionale de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR și de a finanța respectivele programe prelungite din alocarea bugetară pentru anii corespunzători. Programele prelungite ar trebui să vizeze menținerea cel puțin a aceluiași nivel general de ambiție în domeniul mediului și al climei, este un alt amendament din Raportul europarlamentarului Elsi Katainen (Renew).

Acest amendament prevede o opțiune de a prelungi la doi ani aplicarea regulamentului de tranziție în cazul în care reforma PAC nu va fi adoptată în timp util, justitifică raportoarea.

În cazul în care statele membre decid să-și prelungească până la 31 decembrie 2021 sau, după caz, până la 31 decembrie 2022 programele de dezvoltare rurală sau anumite programe de dezvoltare rurală sprijinite de FEADR, ar trebui să li se permită să compenseze orice reducere a alocărilor lor totale din FEADR pentru perioada următorului CFM (Cadru Financiar Multianual) cu o creștere corespunzătoare a cofinanțării lor naționale. De asemenea, statelor membre ar trebui să li se permită ca, în cazul în care este necesar, să-și adapteze măsurile de mediu luate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

În ceea ce privește continuarea aplicării normelor actuale privind PAC, statele membre trebuie să poată să își crească cofinanțarea. Reducerile propuse de Comisie în CFM pentru FEADR nu pot fi acceptate. Programele de dezvoltare rurală actuale trebuie să continue fără nicio reducere pentru fermieri și pentru beneficiari. Acest lucru ar permite statelor membre să-și mențină măsurile de mediu cel puțin la nivelul actual, astfel cum este propus de Comisie, și le-ar permite atât statelor membre, cât și fermierilor să-și adapteze programele sau să le prelungească pentru a răspunde provocărilor de mediu.

Având în vedere faptul că planurile strategice PAC care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu noul cadru juridic urmează să fie aplicabile cel mai devreme la 1 ianuarie 2022, ar trebui stabilite norme tranzitorii care să reglementeze tranziția de la schemele de sprijin existente la noul cadru juridic, se mai arată în proiectul de Raport.

Același document precizează că statele membre UE, printre care și România, trebuie să notifice Comisia Europeană despre prelungirea cu încă un an, anul 2022, a perioadei de tranziție la noua PAC.  Chiar dacă se subliniază că singura soluție pentru asigurarea plăților către fermieri este amânarea cu încă un an a aplicării noii PAC, Comisia poate respinge cererea statului membru.

Comisia comunică statului membru în cauză motivele care justifică refuzul prelungirii, precum și, dacă este posibil, recomandări
specifice privind modul de a îmbunătăți notificarea pentru a o face să fie aplicabilă. Statul membru în cauză poate, în termen de patru săptămâni de la comunicarea unor astfel de recomandări de către Comisie, să transmită o notificare actualizată care explică modul în care va pune în aplicare recomandările Comisiei cu privire la aplicabilitatea prelungirii, mai precizează documentul.

Vizualizat: 2954 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

DISPARE AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU, SUBVENȚIA DE CARE BENEFICIAZĂ CEI MAI MULȚI FERMIERI ROMÂNI?

DISPARE AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU, SUBVENȚIA DE CARE BENEFICIAZĂ CEI MAI MULȚI FERMIERI ROMÂNI?

22 septembrie 2020 - 07:30

SUBVENȚII APIA FERMIERI. Comisia Europeană nu este de acord cu continuarea plății către fermierii români a ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT), de care beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, la Consiliul AGRIFISH, desfășurat ieri, 21 septembrie 2020, la Bruxelles. Oficialul Comisiei Europene a precizat că 2020 este ultimul an de acordare a acestor ajutoare pentru fermieri. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a participat la Consiliul AGRIFISH.

COMISAR EUROPEAN AGRICULTURĂ: SUBVENȚII MAI MARI PENTRU MICII FERMIERI! ÎMPĂRȚIREA ECHITABILĂ A PLĂȚILOR!

COMISAR EUROPEAN AGRICULTURĂ: SUBVENȚII MAI MARI PENTRU MICII FERMIERI! ÎMPĂRȚIREA ECHITABILĂ A PLĂȚILOR!

21 septembrie 2020 - 23:30

CONSILIUL AGRIFISH, 21 SEPTEMBRIE 2020. Luni, 21 septembrie 2020, s-a desfășurat Consiliul AGRIFISH la Bruxelles, la care au participat miniștrii agriculturii din țările membre UE. Ministrul agriculturii Adrian Oros a fost prezent la acest eveniment. Comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, susține plafonarea plăților directe la suma de 100.000 de euro, rotunjirea plăților pentru micii fermieri sau plăți redistributive pentru aceștia cu scopul împărțirii echitabile a subvențiilor agricole.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

21 septembrie 2020 - 22:02

DECIZIE MADR. Actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, realizarea ortofotoplanurilor și activitatea de aerofotogrammetrie vor fi făcute timp de 10 ani de personalul Ministerului Apărării Naționale, anunță un proiect de Ordonanță de Urgență publicat astăzi de Ministerul Agriculturii pe site-ul oficial. Decizia a fost luată pentru a nu se pierde banii europeni pentru subvențiile fermierilor români

KARPATEN MEAT CUMPĂRĂ VIȚEI!

KARPATEN MEAT CUMPĂRĂ VIȚEI!

21 septembrie 2020 - 18:16

ANUNȚ. Karpaten Meat Group România anunță că achiziționează viței, rasa Angus și metis. Vă punem la dispoziție comunicatul Karpaten Meat cu condițiile de cumpărare a vițeilor, clasele de calitate, stabilirea prețului etc.

BURSA INTERNAȚIONALĂ A OILOR ÎN MĂRGINIMEA SIBIULUI!

BURSA INTERNAȚIONALĂ A OILOR ÎN MĂRGINIMEA SIBIULUI!

21 septembrie 2020 - 16:42

BURSA OILOR. Un candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Laurenţiu Cosmin Balcu, propune înfiinţarea unei Burse Internaţionale a Oilor în Mărginimea Sibiului, zonă renumită pentru numărul foarte mare de crescători de ovine și pentru tradiția îndelungată în oierit.

CONFERINȚĂ USAMV CLUJ: PARTICIPĂ 250 DE CERCETĂTORI DIN 12 ȚĂRI!

CONFERINȚĂ USAMV CLUJ: PARTICIPĂ 250 DE CERCETĂTORI DIN 12 ȚĂRI!

21 septembrie 2020 - 15:28

EVENIMENT! Conferința anuală a USAMV Cluj-Napoca, denumită în 2020 ”Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabilă”, se va derula online, cu participarea a 250 de specialiști din țară și străinătate, anunță un comunicat USAMV Cluj, transmis pentru AGROINFO.

MADR ANUNȚĂ ASTĂZI: START PLATĂ AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APICULTORI!

MADR ANUNȚĂ ASTĂZI: START PLATĂ AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APICULTORI!

21 septembrie 2020 - 14:52

VIN BANII! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că Direcțiile Agricole Județene (DAJ) pot începe de marți – 22 septembrie plata ajutorului de minimis către apicultori.

MINISTRUL OROS, PLATA AJUTOARELOR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

MINISTRUL OROS, PLATA AJUTOARELOR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

21 septembrie 2020 - 11:09

AJUTOARE CRIZĂ. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, susține că toți crescătorii de animale primesc ajutoarele acordate în contextul crizei sanitare. Indiferent că e vorba de ferme de vaci cu peste 91 de capete de animale sau ferme care au sub 90 capete animale, toate vor beneficia de un ajutor de 100 de euro pe cap de animal. Dacă la vaci se știe cuantumul pe cap de animal, la ovine/caprine nu se știe. Șeful MADR nu a precizat însă diferențele dintre ajutoarele acordate fermelor mari și cele pentru fermele mici sau medii.

TINERII FUG DE FERMELE DE ANIMALE! TOT MAI PUȚINI ALEG SĂ FIE CRESCĂTORI DE ANIMALE!

TINERII FUG DE FERMELE DE ANIMALE! TOT MAI PUȚINI ALEG SĂ FIE CRESCĂTORI DE ANIMALE!

21 septembrie 2020 - 09:36

RENUNȚĂ LA CREȘTEREA ANIMALELOR. Muncă multă, bani puțini, producția de lapte și carne se vinde greu și la prețuri mici. Toate sunt motive pentru ca tinerii din România să nu-și dorească să devină proprietari ai unei ferme de animale. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, săptămâna trecută, în vizita făcută în județul Mureș, că pregătește, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, un ajutor din bani europeni care să-i motiveze pe crescătorii de animale, pe fermieri să angajeze tineri.

UN ȘEF APIA ANUNȚĂ DATA LA CARE AJUNG AJUTOARELE ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

UN ȘEF APIA ANUNȚĂ DATA LA CARE AJUNG AJUTOARELE ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

21 septembrie 2020 - 08:47

AJUTOARE PLĂTITE DE APIA. A început plata ajutorului de stat pentru fermierii ale căror culturi agricole însămânțate în toamna lui 2019 au fost afectate de secetă. Un director APIA anunță data la care vor ajunge banii în conturile fermierilor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Fermy Show Ep. 1 -  Legea Mirosurilor

Fermy Show Ep. 1 - Legea Mirosurilor

Premieră Națională! Inovație Totală! Jurnalistul Catalin Roba și Fermy, specialistul animat (sau Agri 4.0) al revistei Ferma, despică firul în patru: Este momentul să afli cum e percepută Legea Mirosurilor în lumea lui Fermy!

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Card dispărut

Card dispărut
N-am anunţat poliţia că mi-a dispărut cartea de credit, fiindcă indiferent cine a furat-o cheltuieşte mai puţin decât nevastă-mea. Detalii