Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

APIA: AJUTOARE APICULTORI pentru MINIM 75 DE FAMILII DE ALBINE! CONDIȚII ȘI ACTE!

Publicat: 12 mai 2020 - 10:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SUBVENȚII APICULTURĂ 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță apicultorii că pot depune cererile pentru obținerea, anul acesta, de ajutoare pentru cumpărarea de cutii, echipamente de protecție, accesorii, remorci și mijloace de încărcare și descărcare a stupilor în pastoral. AGROINFO vă pune la dispoziție condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și actele necesare pentru obținerea ajutorului.

Ajutoarele financiare sunt acordate prin Programul Național Apicol 2020-2022, în vigoare din data de 7 mai 2020.

Pentru anul 2020, valoarea totală a ajutoarelor pentru măsura Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral, PNA 2020-2022, este de 2.543.753,59 de euro.

C. Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral

Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Condiții de eligibilitate generale:

1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;
2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;
3. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină, conform legislației în vigoare.

Documente justificative generale:

a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;
b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberat în funcție de forma de organizare;
d) adeverința eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor;
e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;
f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă mișcarea efectivelor de albine.

C.1. Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral

Pentru anul 2020, cuantumul total al ajutorului pentru achiziționarea de cutii este de 788.205,34 euro.

Condiții de eligibilitate specifice:

1. apicultorul să dețină minimum 75 de familii de albine;
2. cutiile noi trebuie să fie achiziționate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care produc și/sau comercializează cutii;
3. apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată și datată de către consiliul local/primărie, iar achiziția să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;
4. să achiziționeze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării Programului;
5. apicultorul are obligația înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziționate și păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plății sprijinului financiar.

Cheltuieli eligibile:
- prețul fără TVA pentru achiziția de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral de apicultor.

Documente justificative specifice:

a) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral înainte de data achiziției;
b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății cutiilor noi, întocmite potrivit legislației în vigoare;
c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului a furnizorilor de cutii noi.

C.2. Achiziționarea de accesorii apicole

Pentru anul 2020, cuantumul total al ajutorului pentru cumpărarea de accesorii apicole este de 644.895,28 euro.

Condiții de eligibilitate specifice:

1. să achiziționeze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator;
2. să achiziționeze colectoare de polen și/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar;
3. achiziționarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară și maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

Cheltuieli eligibile:

1. prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor cu familii de albine deținuți de apicultor la data eliberării adeverinței ANZ;
2. prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, cu condiția să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziționate, începând de la data achiziției.

Documente justificative specifice:

a) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislației în vigoare;
b) declarația pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziționate, respectiv uscătorul de
polen, încălzitorul de miere, topitorul de ceară, maturatorul;
c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole.

C.3. Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție

Pentru anul 2020, cuantumul total al ajutorului pentru cumpărarea de unelte apicole și echipamente de protecție este de 394.102,67 euro.

Condiții de eligibilitate specifice:

1. apicultorul poate achiziționa: combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;
2. să achiziționeze unelte și echipamente de protecție o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 2 bucăți din fiecare.

Cheltuieli eligibile:

- prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de unelte și echipamente de protecție apicole.

Documente justificative specifice:

- copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății uneltelor apicole și echipamentelor de protecție, întocmite potrivit legislației în vigoare.

C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare/descărcare a stupilor în pastoral

Pentru anul 2020, cuantumul total al ajutorului pentru cumpărarea de remorci și mijloace de încărcare/descărcare a stupilor este de 716.550,31 euro.

Condiții de eligibilitate specifice:

1. apicultorul trebuie să dețină cel puțin 75 de familii de albine;
2. apicultorul poate achiziționa: remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare- descărcare stupi;
3. să achiziționeze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;
4. să păstreze și să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare/descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;
5. apicultorul trebuie să depună înainte de achiziție cererea de intenție.

Cheltuieli eligibile:

- prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de mijloace de transport fără autopropulsie - remorci și de mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.

Documente justificative specifice:

a) cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă și/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor precum și copia facturii proforme a remorcii și/sau a mijloacelor de încărcare/descărcare a stupilor;
b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci) și a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislației în vigoare;
c) copia cărții de identitate a remorcii apicole;
d) copia cărții tehnice a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
e) declarația pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;
f) apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral avizată și datată de către consiliul local/primărie.

Vizualizat: 6554 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

MINISTRUL OROS, DISCUȚII CU CRESCĂTORII DESPRE DESCHIDEREA TÂRGURILOR DE ANIMALE!

MINISTRUL OROS, DISCUȚII CU CRESCĂTORII DESPRE DESCHIDEREA TÂRGURILOR DE ANIMALE!

20 septembrie 2020 - 10:31

ÎNTÂLNIRE CU CRESCĂTORII DE ANIMALE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a discutat, sâmbătă, 19 septembrie 2020, cu crescătorii de animale despre deschiderea târgurilor de animale, despre ameliorarea raselor la ovine și acordarea subvențiilor pe cap de animal, sprijin cuplat și ajutor național tranzitoriu. Șeful MADR a fost în mai multe comune din județul Cluj.

CINE ARE DREPTUL LA SUBVENȚIA APIA PE HECTAR?

CINE ARE DREPTUL LA SUBVENȚIA APIA PE HECTAR?

20 septembrie 2020 - 09:38

PROBLEMELE FERMIERILOR. Subvenția trebuie să o primească cel care lucrează pământul, nu proprietarul, iar situațiile care nu sunt conforme trebuie remediate, le-a spus ministrul agriculturii, Adrian Oros, fermierilor și crescătorilor de animale cu care a discutat sâmbătă în județul Cluj.

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ CĂ SCHIMBĂ O LEGE PENTRU CĂ PRIMEȘTE ZILNIC MESAJE DE LA FERMIERI!

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ CĂ SCHIMBĂ O LEGE PENTRU CĂ PRIMEȘTE ZILNIC MESAJE DE LA FERMIERI!

20 septembrie 2020 - 09:02

MODIFICARE LEGE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, doreşte modificarea legislaţiei din domeniul vânătorii, astfel încât fermierii care au terenuri ce se suprapun cu fonduri de vânătoare să le gestioneze și să poată ţine sub control problema mistreţilor care distrug culturile.

PIAȚA ROMÂNILOR! PRIMA PIAȚĂ CU PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI NATURALE EXCLUSIV ROMÂNEȘTI!

PIAȚA ROMÂNILOR! PRIMA PIAȚĂ CU PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI NATURALE EXCLUSIV ROMÂNEȘTI!

20 septembrie 2020 - 08:32

PRIMA PIAȚĂ A ROMÂNILOR. Sâmbătă, 19 septembrie 2020, s-a deschis în București Piaţa Românilor, fosta piaţă Colentina, fiind unicul loc unde se vor putea găsi cele mai multe alimente bio româneşti certificate, alături de produse tradiţionale şi naturale româneşti atestate.

SUMELE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

SUMELE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

18 septembrie 2020 - 14:53

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a stabilit, printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat astăzi pe site-ul oficial, sumele pentru plata ajutorului de stat, pentru anul 2020, pentru creșterea animalelor. Proiectul modifică Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE LEI FĂCUTĂ DE ANSVSA!

INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE LEI FĂCUTĂ DE ANSVSA!

17 septembrie 2020 - 20:08

COMUNICAT ANSVSA. Dr. Robert Chioveanu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a inaugurat astăzi, 17 septembrie 2020. noua secție de biologie moleculară și analiză genetică din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș (DSVSA).

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ ASTĂZI: DE MÂINE ÎNCEP PLĂȚILE APIA!

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ ASTĂZI: DE MÂINE ÎNCEP PLĂȚILE APIA!

17 septembrie 2020 - 16:11

CÂND AJUNG BANII ÎN CONTURILE FERMIRILOR? Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că de mâine, 18 septembrie 2020, începe plata ajutorului de stat pentru fermierii ale căror culturi agricole au fost afectate de secetă.

ȚĂRANUL ROMÂN E CĂUTAT ȘI-I SUNT ASCULTATE NECAZURILE DOAR ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ!

ȚĂRANUL ROMÂN E CĂUTAT ȘI-I SUNT ASCULTATE NECAZURILE DOAR ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ!

17 septembrie 2020 - 15:51

OPINIE. Vin domnii de la oraș să-l caute pe țăranul român și să-i asculte necazurile, să-i vadă truda doar în campanie electorală. Atunci vor toți să-i arate țăranului cât de tare îl sprijină și cât de tare le pasă de soarta lui. Toți vor să se fotografieze și să se filmeze alături de țăranul român de parcă ar fi un exponat într-un muzeu. Pentru că asta va ajunge dacă i se vor da doar vorbe, nu și fapte.

SUNTEM O FAMILIE DE TINERI, MUNCIM ÎN CEHIA ȘI VREM SĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ, SĂ AVEM FERMA NOASTRĂ!

SUNTEM O FAMILIE DE TINERI, MUNCIM ÎN CEHIA ȘI VREM SĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ, SĂ AVEM FERMA NOASTRĂ!

17 septembrie 2020 - 11:22

TINERI FERMIERI DIN DIASPORA. AGROINFO a primit o scrisoare de la o familie de tineri care muncește în Cehia. Cei doi soți și-ar dori să se întoarcă în România și să-și facă o fermă la ei acasă. Ne-au rugat să le spunem ce condiții trebuie să îndeplinească pentru ajutorul de 50.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri, varianta pentru tinerii români din diaspora.

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU OIERII ȘI VĂCARII!

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU OIERII ȘI VĂCARII!

17 septembrie 2020 - 09:36

AGENDA ȘEFULUI MADR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, se află, în acest moment, la discuții cu crescătorii de oi și de vaci din localitatea Hida, județul Sălaj. Șeful MADR își publică zilnic agenda pe pagina sa oficială Facebook.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

#tehnodiesel #masseyferguson #masseyferguson7360

Combina aparţine firmei Colina Harvesting, specializată în activităţi de recoltat şi fondată în 2019 de către Ionuţ Socaciu și Grațian Ştefănuţ. Combina Massey Ferguson Beta 7360 PLI a fost prima mare achiziţie a companiei. „Ne-am bazat mult pe nevoile fermierilor, de aceea am și ales o combină de recoltat performantă, de pantă, fiindcă zona unde activăm noi şi, în special, județul Cluj este o zonă de deal/colină - de aceea şi firma se numește Colina - de la zona unde activăm și Harvesting/recoltat", ne-a declarat Ionuţ Socaciu.

Massey Ferguson Beta 7360 PLI este pregătită pentru lucru în pantă şi dispune de un sistem de reglare şi "orizontalizare" automată electro-hidraulică până la: 20% transversal, 30% longitudinal ascendent şi 10% longitudinal descendent. Deşi headerul PowerFlow de 5,6 m poate fi considerat mic, pentru zona de deal este suficient. Sistemul de alimentare PowerFlow cu benzi transportoare nu lasă materialul să se adune la cuţite şi îl dirijează spre melc, care îl conduce la pick-up şi în aparatul de treierat.

Cabina SKYLINE cu încălzire şi aer conditionat, scaun operator Maximo Evolution cu suspensie pneumatică, cotieră şi joystick multifuncțional PowerGrip şi computer de bord Tech Touch oferă confort şi condiţii ideale de lucru. „Nu am avut niciodată probleme, doar reviziile și întreţinerea curentă.

Nu avem angajați, lucrăm doar noi şi o îngrijim bine... trebuie să fii atent, să ai ureche muzicală. Întreținerea nu este costisitoare, facem de 2 ori/an revizie capitală (filtre de aer, uleiul de motor, ulei grupuri, ulei hidraulic) și întreținerea zilnică în campanie - în fiecare dimineață combina este «suflată» şi gresată", precizează Ionuţ Socaciu.

Află detalii despre oferta de utilaje Tehnodiesel de la reprezentanții companiei.• Dudeștii Noi, jud. Timiș - tel. 0256378003• Bonțida, jud. Cluj - tel. 0373 550 105

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii