Reclama header big full
Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

SPRIJIN FINANCIAR pentru APICULTORI! SCHIMBĂRI ÎN LEGE!

Publicat: 02 aprilie 2018 - 08:57
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

CE S-A SCHIMBAT ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL! Întâlnirile de lucru ale reprezentanților apicultorilor din România cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au determinat câteva modificări în Programul Național Apicol 2017-2019. Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește valoarea sprijinului financiar pentru apicultori și regulile pentru încasarea acestui ajutor. AGROINFO vă pune la dispoziție aceste modificări în lege.

Hotărârea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 4 iulie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3.Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 99.340.166,281 lei, din care suma de 49.670.083,1405 lei reprezintă contribuţia Uniunii
Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1.102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:

a) pentru anul 2017: 32.542.000 lei;
b) pentru anul 2018: 33.399.106,433 lei;
c) pentru anul 2019: 33.399.059,848 lei.”

Cursul euro este stabilit la valoarea de 4,5390 lei, pentru plăţile aferente anului 2017, respectiv la valoarea de 4,6585 lei pentru plățile aferente anului 2018.

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul I A, „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox”, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Documente transmise după plata ajutorului: depunerea anuală până la data de 1 martie, pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea maturatorului, centrifugei, topitorului de ceară cu abur din inox, a proceselor-verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate. În cazul netrasmiterii proceselor-verbale în
termenul prevăzut se va recupera de la cooperativă sprijinul financiar acordat prin Program.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică”, alineatul (3), după punctul 4 se introduce un nou punct,
punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei și maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităților/dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică”, alineatul (4), se modifică și va avea următorul cuprins:

Cheltuieli eligibile:

În cazul apiculturii convenţionale:
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

În cazul apiculturii ecologice:
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică”, alineatul (5), litera f) se modifică și va avea următorul
cuprins:

„f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor, copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul II B, „Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică”, alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă literă,
lit.h), cu următorul cuprins:

„h) copia documentului care atestă autorizarea sanitar veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, Secțiunea 1 C.1 „Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în
urma deplasării în pastoral”, alineatul (3), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, conform modelului din anexă, avizată şi datată de către consiliul local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;”

comunicare-pastoral_b

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, Secțiunea 1 C.1 „Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”, alineatul (5), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) copia facturii de achiziţie și a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor, întocmite potrivit codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, Secțiunea 1 C.1 „Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”, alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins:

„h) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a furnizorilor de cutii.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, Secțiunea 2 C.2 „Achiziţionarea de accesorii apicole”, alineatul (4) se modifică și
va avea următorul cuprins:

Cheltuieli eligibile:

1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziției;
2. până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen și/sau încălzitor miere, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziției.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul III C, „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral”, Secțiunea 2 C.2 „Achiziţionarea de accesorii apicole”, alineatul (5), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) copia facturii de achiziţie și a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (3), punctul 5 se abrogă.

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (3), punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât și cel achiziționat.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

Cheltuieli eligibile:

1. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de albine şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin maxim 75 familii de albine la data eliberării adeverinței ANZ ;
2. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine;
3. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, în cazul apicultorilor care deţin maxim 75 familii de albine;
4. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 familii de albine.”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică”, alineatul (5), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor și/sau familiilor de albine, întocmite potrivit codului fiscal în vigoare la data efectuării plății;”

La anexa nr.1, Capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, Subcapitolul IV D, „Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune”, Secțiunea 1 „Achiziţionarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică”, litera h) a alineatului (5) și alineatul (6) se abrogă.

La anexa nr.2, articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru evitarea creării condițiilor artificiale, furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019. De asemenea, un solicitant prin Program care este și furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin nu este eligibil.”

La anexa nr.2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. Termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an.”

Procesele-verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate se vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri.

Proiectul de hotărâre este în dezbatere publică pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

Vizualizat: 7556 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Farmall, o opţiune pentru fermele mici

Farmall, o opţiune pentru fermele mici

Una dintre noutăţile cu care Titan Machinery s-a prezentat anul acesta la Agromalim a fost tractorul Farmall 75 A, soluţia cu care producătorul Case IH vine să acopere o nişă de piaţă din ce în ce mai solicitată.

Rareş Vădan, manager regional de vânzări la Titan Machinery

Reporter AgroInfo: Liviu Gordea
Operator imagine: Claudiu Borobei

Maschio Gaspardo la Agromalim 2019 Cons DDA la Agromalim 2019 Mewi la Agromalim 2019

Bancul zilei

Vine barza

Vine barza
Doctorul întreabă pe o viitoare mamă tânără: Detalii