Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

PRODUSUL ROMÂNESC din FERMĂ, supus unor REGULI ASPRE!

Publicat: 09 iunie 2016 - 09:55
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

REGULI NOI. Fermierii care vând hrană pentru oameni sau animale trebuie să fie foarte atenți în ce condiții produc această hrană. Odată cu adoptarea de către deputați a legii produsului românesc, un proiect de act normativ vine și fixează reguli severe  pentru fermierii români. Sancționarea fermierilor se face, în primul rând, prin tăierea de la plata subvențiilor!

Ministerul Agriculturii modifică regulile pentru subvenții! Fermierii care furnizează hrana pe piață vor fi obligați să respecte norme extrem de stricte de care depinde și încasarea subvențiilor din agricultură.

SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare.

Fermierii care desfăşoară activităţi de producţie, prelucrare şi punere pe piaţă a alimentelor şi a hranei pentru animale au următoarele obligaţii generale:

a) să pună pe piaţă numai alimente sigure;
b) să pună pe piaţă numai alimente adecvate consumului uman;
c) să respecte măsurile impuse de autoritatea competentă cu privire la punerea pe piaţă a unui aliment sau la retragerea de pe piaţă a acestuia, în cazul în care există suspiciunea că alimentul respectiv este nesigur;
d) hrana pentru animale nu va fi pusă pe piaţă sau utilizată în hrana animalelor destinate producţiei de alimente decât dacă este sigură;
e) să utilizeze în hrana animalelor numai produse (furaje, aditivi şi ingrediente furajere) care îndeplinesc cerinţele de siguranţă a hranei pentru animale;
f) materialele utilizate pentru împachetare, modul de prezentare şi cadrul în care sunt dispuse, precum şi informaţiile difuzate prin orice mijloace nu trebuie să inducă în eroare consumatorul;
g) să păstreze evidenţa furnizorilor şi a produselor pe care le achiziţionează în scopuri alimentare sau în scopul hrănirii animalelor pentru a asigura trasabilitatea acestora;
h) să informeze autoritatea competentă în cazul în care consideră că un produs alimentar pus pe piaţă poate fi dăunător pentru sănătatea consumatorilor şi să ia măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru consumatorul final;
i) să pună la dispoziţia autorităţii competente informaţiile solicitate în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului determinat de alimentele pe care le furnizează sau le-a furnizat.

Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul alimentar trebuie să respecte următoarele cerinţe privind igiena alimentelor şi a hranei pentru animale:

a) să se asigure că produsele alimentare şi hrana pentru animale sunt protejate împotriva oricărei contaminări, având în vedere toate etapele de prelucrare la care produsele primare vor fi supuse;

b) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind combaterea riscurilor în producţia primară şi activităţile conexe, inclusiv măsurile privind controlul contaminării din aer, sol, apă, furaje, îngrăşăminte, medicamente de uz veterinar, produse de protecţia plantelor şi biocide sau din depozitarea, manipularea, colectarea şi prelucrarea deşeurilor, precum şi măsurile privind sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor care au implicaţii asupra sănătăţii umane, inclusiv programe pentru monitorizarea şi combaterea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici;

c) în cazul fermierilor care cresc, colectează sau vânează animale, ori care obţin produse primare de origine animală trebuie să respecte măsurile specifice de igienă, astfel:
- să menţină în bună stare orice facilităţi utilizate în legătură cu producţia primară şi cu operaţiunile asociate acesteia, incluzând facilităţi utilizate pentru depozitarea şi manipularea furajelor, să le cureţe şi, după cazi să le dezinfecteze după curăţare într-o manieră corespunzătoare;
- să cureţe echipamentele, containerele, boxele, vehiculele şi vasele şi, după caz, să le dezinfecteze după curăţare într-o manieră corespunzătoare;
- să asigure, pe cât posibil, curăţenia animalelor care urmează să fie sacrificate şi, după caz, a animalelor de reproducţie;
- să utilizeze apă potabilă sau apă curată oricând este necesar pentru a preveni contaminarea;
- să se asigure că personalul care manipulează produsele alimentare este în stare bună de sănătate şi este instruit cu privire la riscurile pentru sănătate;
- să evite, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să determine producerea contaminării;
- să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele periculoase astfel încât să prevină contaminarea;
- să prevină introducerea şi răspândirea bolilor contagioase transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv luarea de măsuri de precauţie la introducerea unor animale noi şi raportarea suspiciunilor de focare de boli către autoritatea competentă;
- să ţină cont de rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe, ce au importanţă pentru sănătatea publică, şi să utilizeze corect aditivii furajeri şi produsele medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- să utilizeze corect aditivii furajeri şi produsele medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislaţia aferentă;

d) în cazul fermierilor care produc sau recoltează produse vegetale, trebuie să ia măsuri adecvate de igienă, astfel:
- să menţină curate facilităţile, echipamentul, containerele, lăzile, vehiculele şi vasele şi, atunci când este necesar, să le dezinfecteze după curăţare într-o manieră corespunzătoare;
- să asigure, după cum este necesar, condiţii igienice de producţie, de transport şi de depozitare, precum şi curăţenia produselor vegetale; să utilizeze apă potabilă sau apă curată oricând este necesar pentru a preveni contaminarea;
- să se asigure că personalul care manipulează produsele alimentare este în stare bună de sănătate şi este instruit cu privire la riscurile pentru sănătate;
- să prevină, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să determine producerea contaminării;
- să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele periculoase, astfel încât să prevină contaminarea;
- să ţină cont de rezultatele oricăror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe, importante pentru sănătatea publică şi să utilizeze corect produsele pentru protecţia plantelor şi biocidele, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au fost informaţi despre probleme identificate în timpul controalelor oficiale.

Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul alimentar au următoarele obligaţii cu privire la documentele de evidenţă:

a) să întocmească şi să păstreze documentele referitoare la măsurile puse în aplicare pentru a controla pericolele, într-o manieră şi pentru o perioadă corespunzătoare, proporţional cu natura
şi mărimea activităţii din domeniul alimentar;
b) să pună la dispoziţia autorităţii competente (direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti) şi, după caz, celorlalte autorităţi competente şi a operatorilor din sectorul alimentar, la cererea acestora, informaţiile din aceste registre.

Fermierii care cresc animale sau obţin produse primare de origine animală trebuie să întocmească şi să păstreze documente de evidenţă cu privire la: natura şi originea furajelor, utilizate în hrana animalelor; produsele medicale de uz veterinar sau alte tratamente. administrate animalelor, datele de administrare şi perioadele de aşteptare; apariţia de boli care pot afecta siguranţa produselor de origine animală; rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe prelevate pentru stabilirea diagnosticului, importante pentru sănătatea publică şi orice rapoarte aferente verificărilor efectuate asupra animalelor sau produselor de origine animală.

Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale care sunt puse pe piaţă sau care sunt proprii pentru a fi puse pe piaţă trebuie să se asigure ca acestea sunt etichetate şi identificate în mod adecvat pentru a facilita trasabilitatea acestora, prin intermediul documentaţiei şi a informaţiilor relevante, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.

Se interzice deţinerea de către crescătorii de animale a substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste. Deţinătorii animalelor de fermă (animale domestice din speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, păsări şi iepuri, precum şi animalele sălbatice din aceste specii şi rumegătoarele sălbatice care au fost crescute într-o exploataţie) sau de acvacultură au obligaţia de nu administra în tratamentul animalelor de fermă, indiferent prin ce mijloace, produse medicinale veterinare ce conţin substanţe interzise, cum ar fi: substanţe tireostatice, stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora, respectiv 17 betaestradiol şi derivaţii esterificaţi ai acestuia, precum şi produse medicinale veterinare ce conţin substanţe care au acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17 betaestradiol şi derivaţii esterici ai acestuia.

Exploataţiile comerciale cu animale de fermă au obligaţia să cunoască şi să respecte următoarele norme sanitare veterinare:

a) administrarea în scopuri terapeutice sau zootehnice a testosteronului, progesteronului şi a derivaţilor acestora, precum şi a substanţelor betaagoniste se efectuează numai la animale identificate şi numai de către sau sub responsabilitatea directă a unui medic veterinar care va consemna tratamentul efectuat în registrul de consultaţii şi tratamente;
b) produsele medicinale veterinare care conţin testosteron, progesteron şi derivaţii acestora, precum şi substanţele betaagoniste administrate în scop terapeutic/zootehnic trebuie să fie autorizate pentru comercializare conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;
c) este interzis tratamentul terapeutic cu substanţele hormonale, tireostatice şi betaagoniste al animalelor de interes economic şi al animalelor de reproducţie la sfârşitul vieţii reproductive a acestora;
d) să permită accesul medicului veterinar oficial pentru prelevarea de probe în vederea realizării controlului anumitor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele acestora;
e) medicul veterinar înregistrează toate utilizările de hormoni terapeutici în registrul de consultaţii şi tratamente sanitare veterinare unde se consemnează şi perioada de aşteptare;
f) să respecte perioadele de aşteptare specificate în datele înscrise de medicul veterinar care a efectuat tratamentul terapeutic cu substanţe hormonale, tireostatice sau betaagoniste.

SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).

Fermierii care deţin animale rumegătoare au următoarele obligaţii:

1. Să nu hrănească animalele rumegătoare cu proteine de origine animală, inclusiv cu proteine de origine animală procesate sau cu preparate furajere ce conţin astfel de proteine;
2. Să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice îmbolnăvire a animalelor şi/sau despre moartea animalelor aflate în proprietate ori îngrijire sau în timpul transportului, conform normelor sanitare veterinare în vigoare;
3. Să respecte interdicţia privind mişcarea animalelor în şi din exploataţie, atunci când în exploataţie există animale îmbolnăvite sau suspecte de infecţie cu encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) şi exploataţia este plasată de medicul veterinar sub control oficial veterinar, fiind supusă unor restricţii oficiale de circulaţie până la aflarea rezultatelor examinării;
4. Să permită aplicarea şi să respecte măsurile stabilite de medicul veterinar în caz de suspiciune sau confirmare a EST prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
5. Să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice intenţie de a pune pe piaţa internă bovine, ovine ori caprine aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea completării certificatului de sănătate de către medicul veterinar;
6. Să nu sacrifice bovinele în exploataţii/gospodării individuale, ci la abatoarele autorizate sanitar-veterinar, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care animalul poate fi sacrificat în exploataţie, sub supravegherea medicului veterinar, urmate de recoltarea de probe de laborator în vederea testării pentru EST.

(Sursa: Ministerul Agriculturii, Anexa Proiectului de act normativ care modifică Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România)

Vizualizat: 3888 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

ANSVSA: BANI PENTRU CRESCĂTORII CARE-ȘI SACRIFICĂ ANIMALELE DIN CAUZA UNOR BOLI!

ANSVSA: BANI PENTRU CRESCĂTORII CARE-ȘI SACRIFICĂ ANIMALELE DIN CAUZA UNOR BOLI!

07 iulie 2020 - 21:19

DESPĂGUBIRI PENTRU LAPTE, CARNE. ANIMALE PLĂTITE LA PREȚUL PIEȚEI. Crescătorii de animale din România sunt despăgubiți la prețul pieței, atât pentru animalele sacrificate, cât și pentru pagubele colaterale, lapte, carne, etc. în cazul în care sacrificarea animalelor s-a făcut din cauza unor boli, anunță Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al instituției.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

07 iulie 2020 - 19:06

ATENȚIE, ITM ÎN CONTROL! Inspectoratele Teritoriale de Muncă din toată țara desfășoară o amplă acțiune de control care vizează, printre alte nereguli, munca la negru, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă. În atenția inspectorilor, este munca în agricultură, fermele din vegetal și cele de creștere a animalelor.

FABRICI DE LAPTE ÎNCHISE!

FABRICI DE LAPTE ÎNCHISE!

07 iulie 2020 - 17:26

COMUNICAT. Închiderea fabricilor de lapte de la Vatra Dornei şi Floreni arată cât de mult sprijină autorităţile locale şi judeţene companiile care investesc la nivel local - adică deloc, a declarat astăzi deputatul Daniel Popescu (USR), membru în Comisia de agricultură din Parlamentul României.

FERMIER UCIS DE TAUR!

FERMIER UCIS DE TAUR!

07 iulie 2020 - 12:34

TRAGEDIE. Un taur furios a omorât luni seara un bărbat și a rănit grav un altul, animalul fiind, în cele din urmă, împușcat. S-a întâmplat la o fermă din comuna Săvădisla din județul Cluj, a confirmat pentru Mediafax primarul localității, Tamas Gebe.

S-A DUS VREMEA CÂND ȚĂRANUL ÎȘI VINDEA PORCUL DIN BĂTĂTURĂ!

S-A DUS VREMEA CÂND ȚĂRANUL ÎȘI VINDEA PORCUL DIN BĂTĂTURĂ!

07 iulie 2020 - 10:59

LEGEA PORCULUI! Țăranii pot să crească porci, dar să nu-i vândă. Țăranii pot să crească porci, dar cu respectarea unor măsuri de biosecuritate. Vremea când țăranii vindeau câte un porc din bătătură s-a dus. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, spune că răul cel mai mare îl fac cei care plimbă porcii din poartă-n poartă, numiți de șeful MADR samsari. Ei sunt cei care ar răspândi pesta porcină africană. Legea porcului, în pregătire, va stabili câți porci pot să crească țăranii, ce reguli să respecte.

MINISTRUL OROS: DIN MULTE FERME S-AU VÂNDUT MAI MULȚI BERBECI DECÂT OI MAME ERAU!

MINISTRUL OROS: DIN MULTE FERME S-AU VÂNDUT MAI MULȚI BERBECI DECÂT OI MAME ERAU!

07 iulie 2020 - 09:36

CU BERBECII LA VERIFICAT! Din multe ferme de ovine, s-au vândut mai mulți berbeci decât oi mame erau. Scandalul iscat în jurul berbecilor cu certificate de origine suspecte trebuie să se stingă, spune ministrul agriculturii, Adrian Oros. Pentru ca discuțiile din oierit în jurul acestui subiect să fie încheiate, un procent de 3% din berbecii înscriși în registrele genealogice, cu certificate de origine, este supus anul acesta genotipării și testelor de filiație. Niciun berbec nu se mai vinde fără să fie genotipat.

OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

06 iulie 2020 - 19:45

SCHEMĂ NOUĂ DE AJUTOR DE STAT. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial proiectul Ordonanței de Urgență pentru schema de ajutor acordată fermierilor care au avut pierderi din cauza secetei extreme din acest an. Fermierii care nu au depus cererea unică la APIA pentru subvențiile aferente acestui an nu se încadrează pentru plata ajutorului la secetă.

LIBER LA EXPORTUL DE OVINE VII!

LIBER LA EXPORTUL DE OVINE VII!

06 iulie 2020 - 19:21

VOCEA FERMIERULUI. AGROINFO a primit mesaje de la mai mulți crescători de ovine îngrijorați că exportul de ovine vii ar fi suspendat. Samsarii, intermediarii, cei care achiziționează miei pentru export ar fi răspândit zvonuri că exportul de ovine vii s-a închis pentru a scădea prețul pe kilogramul în viu la mieii pentru export.

CRESCĂTORII DE BOVINE REVOLTAȚI DE ORDINUL MADR! ESTE ABERANT!

CRESCĂTORII DE BOVINE REVOLTAȚI DE ORDINUL MADR! ESTE ABERANT!

06 iulie 2020 - 13:25

VOCEA CRESCĂTORULUI DIN ROMÂNIA! Asociația Crescătorilor de Bovine de Carne din România (ACBCR) a transmis astăzi către AGROINFO o adresă pe care a depus-o la cabinetul ministrului agriculturii, Adrian Oros. Crescătorii de bovine sunt revoltați de prevederile Ordinului MADR care stabilește regulile pentru monta naturală autorizată. Ei susțin că este aberant acest Ordin și că au fost autorizați la montă tauri aduși din Polonia, Franța, fără certificate zootehnice.

REPLICA EUROPARLAMENTARULUI CARMEN AVRAM pentru APICULTORII ROMÂNI!

REPLICA EUROPARLAMENTARULUI CARMEN AVRAM pentru APICULTORII ROMÂNI!

06 iulie 2020 - 11:38

DREPT LA REPLICĂ! Europarlamentarul român Carmen Avram (S&D) a transmis către AGROINFO un Drept la replică la Scrisoarea deschisă a apicultorilor, publicată de noi săptămâna trecută. Publicăm integral replica europarlamentarului.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Cristian Epure
|
06. 10, 2016. Friday 10:41

De acord! E o chestiune de bun simt sa vinzi produse ok. Sper ca inainte de a intra in vigoare hotararea, sa se apuce de controlat( de facut analize) si produsele alimentare din sutele de tiruri care intra in Romania.

Asa ...pentru grija cetatenilor.

Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA

Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA

De vorbă cu Ovidiu Ranta despre medalia de aur de la AGRITECHNICA.John Deere si Joskin au obtinut din partea juriului DLG (din care a facut parte si conf. dr. Ovidiu Ranta) singura medalie de aur pentru inovatie acordata la aceasta editie de Agritechnica, pentru proiectul comun eAutoPower cu sistemul inteligent e8WD - prima cutie de viteze electro-mecanica. Tehnologie care promite sa revolutioneze mediul de operare tractor-implement... #IPSO Agricultură #DLG Intermarketing #John Deere #Joskin#AGRITECHNICA

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Căsnicie

Căsnicie
Soţul intră în cameră şi-i spune soţiei: Detalii