Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

AMENINȚĂRI pentru OIERITUL DIN ROMÂNIA! DOCUMENT TRANSMIS LA BRUXELLES DE O FEDERAȚIE A OIERILOR!

Publicat: 22 aprilie 2019 - 21:19
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DOCUMENT TRANSMIS LA COMISIA EUROPEANĂ! AGROINFO a descoperit la Comisia Europeană, la capitolul Agricultură, un document care subliniază care este cea mai mare amenințare pentru oieritul din România, punctele slabe, punctele tari, oportunitățile și prioritățile din sectorul ovin. Documentul a fost transmis către Comisia Europeană de Federația Crescătorilor de Ovine ROMOVIS.

Deși nu este datat, din cuprinsul acestui document reiese că este destul de recent, informațiile sunt cât se poate de actuale pentru sectorul ovin. AGROINFO vă pune la dispoziție conținutul acestui document pentru că face o analiză a sectorului ovin, vorbește despre efectivul de ovine din România, certificate de origine pentru berbeci, despre sprijinul cuplat la ovine, subvenția europeană cu cel mai mare cuantum, importul de berbeci, ajutoare de minimis pentru oieri, pășuni și chiar despre asociațiile /organizațiile crescătorilor de ovine despre care spune că au o "eficiență îndoielnică".

SECTORUL OVIN DIN ROMÂNIA

În abordarea unei strategii europene în domeniul creşterii ovinelor si caprinelor, trebuie să ţinem cont de direcţiile actuale şi de perspectivă, de exploatare a ovinelor si caprinelor, la nivelul UE, întrucât sectoarele ovinelor și caprinelor din Europa, sunt formate din întreprinderi agricole tradiționale importante, care susţin supraviețuirea a mii de producători și care furnizează produse de o excelentă calitate și cu caracteristici specifice, precum și produse derivate, având astfel o contribuție socio-economică esențială în zonele rurale ale UE;

După datele comunicate de FAO , structura medie a productiilor obţinute de la ovine în ţările UE este orientată preponderent spre producţia de carne (circa 72 %), urmând apoi laptele (23 %), pielicele (5-6 %) și lână(3-4%).

Din agricultura românească, sectorul de creştere a ovinelor a asigurat în totalitate necesarul intern de carne, brânzeturi, lână şi piei anual .

În opinia Federației ROMOVIS sectorul de creştere al ovinelor din România este un sector prioritar al agriculturii, care trebuie susţinut şi dezvoltat pe termen mediu şi lung, menţinerea şi dezvoltarea acestui sector fiind un proces complex, politic şi social dependent de îmbunătăţirea bazei furajere, a producţiei de carne, de lapte, pielicele, a perfecţionării pregătirii profesionale a oierilor şi a structurilor ajutătoare.

sector-ovin-document_b

Pe plan mondial, in cresterea si exploatarea ovinelor se inregistreaza o preocupare deosebita pentru pastrarea si marirea efectivelor de ovine. In Europa, avem o zonă geografica cu interes deosebit în tara noastra, exploatarea ovinelor cunoaste in ultimii ani cresteri spectaculoase a efectivelor si a productiilor.
Plecând de la aceste considerente, România este nevoită să-și schimbe radical viziunea privind agricultura, mai ales in contextul integrării europene.

Creșterea animalelor, în special cea a ovinelor și caprinelor, trebuie să se alinieze la direcția exploatării pentru producția de lapte și carne, producții pentru care țara noastră nu are un plafon limitat în capitolul VII Agricultura negociat cu UE.

În România se exploatează rase de ovine locale, nespecializate pe una din producțiile solicitate. Aceste rase timp de peste 50 de ani au fost selecţionate pentru sporirea şi îmbunătăţirea producţiei de lînă, producţiile de carne- lapte au fost neglijate, neexistînd până în 2015, programe de ameliorare aplicative a acestora. Singura rasa de ovine specializata pentru o anumită producție este Karakul de Botosani, rasă recunoscută pentru producția de pielicele.

In Romania, nu putem vorbi de exploatarea unei rase de ovine pentru productia de carne care sa corespunda sistemului de clasificare european a carcaselor (SEUROP). Astfel, carcasele de la rasa Merinos de Palas se incadreaza in clasele U şi R 20% ,O şi P 80%. Carcasele de la ovinele Tigaie se inscriu in clasele inferioare de calitate, respectiv U şi R 10% ,O şi P 90%. La rasa Turcana peste 95% din carcase se inscriu in clasele O.

Totuși, cerințele pe piața arabă a cărnii de oaie din România este foarte mare ceea ce este încurajator, nu în aceeași măsură a prețului care este foarte mic pe kg în viu. Un factor esențial în stabilirea prețului îl reprezintă calitatea carcasei.

Urmare a analizei SWOT au reieșit următoarele:

PUNCTE TARI

1. Conditiile geografice ale României sunt favorabile creșterii oilor . Două treimi din relief este alcătuit din dealuri și munți și aproximativ 33% din totalul terenului agricol este pășune,
2. Existenta zonelor traditionale de crestere a oilor , in aceasta ocupatie fiind angrenata majoritatea populatiei din mediul rural,
3. Tendinta de crestere a efectivelor de ovine , ce ne permite locul 4/5 in UE dupa Marea Britanie, Spania si Gecia.
4. Efectivul total de ovine al Romaniei se cifreaza la 11.500.000 capete din care 7.500.000 cap.matca.
5. Patrimoniul natural reprezintă un capital ecologic important, care contribuie la bunăstarea omenirii, inclusiv creșterea raselor tradiționale din specia ovine,
6. Suprafata de pasune din Romania poate gazdui cca 18 mil. cap ovine ceea ce arata ca in prezent suntem la 52,7% din capacitate,
7. Romania contribuie decisiv la nivelul UE la o mai bună utilizare a resurselor naturale şi limitarea degradării biodiversităţii,
8. Beneficiile aduse de catre OIERIT pentru mediul înconjurător, cel social si cel economic.

PUNCTE SLABE

1. Lipsa unui program privind lucrările de intreținere și ameliorare a păşunilor,
2. Rasele de ovine din România sunt deficitare la toate caracterele care condiţionează calitatea carcasei şi în consecinţă se încadrează în grupa claselor de conformaţii medii R si O. a UE,
3. Lipsa raselor ameliorate pentru productia de lapte şi a subvenţiei pe litru de lapte predat la procesare (0 lei/l la oaie şi capră, ) au determinat pe foarte mulţi crescători de oi să renunțe la aceasta producție.
4. Cheltuieli mari pentru producerea laptelui si a cărnii de ovine
5. Lipsa investitiilor, in special in infrastructura de baza, de asemenea lipsesc fermele de îngrășare,finisare tineret.
6. Producții mici , desfacerea slabă a producțiilor obtinute prin lipsa abatoarelor de capacitate mică (centre de sacrificare locale, puncte de sacrificareîn preajma fermelor mari), în vederea creșterii consumului intern de carne de oaie.
7. Costuri mari privind identificarea animalelor, totodată aplicarea a două crotalii este inutilă

AMENINȚĂRI

1. Exportul de miei de lapte, riscul este foarte scăzut,
2. Sectorul cresterii ovinelor este tratat în mod nejustificat ca un consumator inutil de fonduri bugetare,
3. Un risc major reprezintă pentru rasele românesti existente, importurile de berbeci reproducători fără certificate de origine, necontrolate. Fără o încurajare a fermierului prin orientarea spre achiziții de reproducători cu CERTIFICAT DE ORIGINE și finanțare de la bugetul național, poate conduce la o diminuare considerablă a animalelor în rasă curată și care în mod evident duce spre sensibilizarea ovinelor la mediu , climă, precum și la apariția bolilor ce amenință sănătatea animalelor.
4. Riscul privind dispariția ocupatiilor legate de oierit,
5. Abandonarea exploatațiilor,
6. Abandonarea zonei de munte si de deal
7. Pierderea tradițiilor
8. Diferența de abordare a instituțiilor statului privind oieritul ,
9. Lipsa de implicare si de experiență în creșterea ovinelor de către tineri.

OPORTUNITĂȚI

1. Sectorul de creştere a ovinelor /caprinelor este participant activ la dezvoltarea economică şi socială, asigură venituri si locuri de muncă pentru c.c.a. un million de persoane în România,.
2. Piaţa europeană şi mondială este foarte favorabilă pentru brânzeturile de calitate din lapte de oaie.
3. Dezvoltarea intensivă a sectorului ovin , având în vedere disponibilitatea de 47,3 % procent privind diferența de capete ovine care poate fi găzduit de țara noastră .
4. Perfecţionarea sistemelor de distribuţie a alimentelor,
5. Introducerea noilor tehnologii, aplicarea biotehnologiilor etc.,
6. Ponderea României poate fi mărită în structura efectivelor și a producțiilor ovinelor în Europa.
7. Parlamentul European, recunoaște nevoia urgentă de a se întreprinde acțiuni de către Consiliul miniștrilor agriculturii şi Comisia Europeană pentru a asigura un viitor profitabil și durabil pentru sectorul producției de lapte și carne de origină ovină și caprină în UE,
8. Ameliorare genetică a efectivelor de ovine
9. Obținerea de produse atestate (BIO, IGP, DOC, STG si Zona Montană) si valorificarea lor,
10. Formarea profesională,informare, consiliere,cercetare si inovare- introducerea in COR si NC a ocupatiilor din Aria Ocupationala OIER ( îngrijitor de oi , Baci si Cioban )
11. Valorificarea pășunilor montane (potential ecologic)
12. Implicarea Instituțiilor statului in politicile de crestrea ovinelor (ASAS, STAȚIUNI DE CERCETARE)

PRIORITĂȚI

1. Regulament privind Pășunile: Neînțelegerile între Consiliile Locale și fermieri au condus la pierderea fondurilor în 2015 și implicit degradarea pășunilor de la an la an.
2. Reorganizare formelor asociative din sectorului ovin : despre legitimitatea așa zisele organizații reprezentative nu se poate discuta, eficiența acestora este îndoielnică și de aici declinul economic din sectorul ovin.
3. Activitatea de ameliorare susținută prin SCZ : Sumele alocate din fondurile UE să fie stabilite corect între statele UE. Implementarea acestor fonduri repartizate TREBUIE SĂ NE ARATE MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ DIN PARTE Comisiei Europene. Achiziția de reproducători: Continuare programului prin ajutor de minimis privind achiziționarea de reproducători specializați pentru producțiile de carne,lapte, pielicele.
4. Platformă unică IT : Registrele Genealogice la rasele din specia ovine, să fie situate pe o singură platformă IT , cunoașterea rapoartelor de către MADR- ANZ- Fermier este esențială în implementarea de politici zootehnice în acest sector.
5. Susținerea prin programe, înființarea de ferme de îngrășare și finisare tineret ovin, oi reformate: o producție finisată influențează prețul pe kg/ carne și implicit un venit în plus pentru fermier.
6. Organizarea de Misiuni Economice : Comisia Europeană să aloce fonduri privind schimbul de experiență între Organizațiiele Profesionale de profil ale UE . Fonduri privind promovarea produselor alimentare cu precădere cele din creșterea ovinelor și caprinelor
Cu deosebită considerație,
Secretar General , Federația ROMOVIS
CS.drd.ing. Ionică NECHIFOR

Vizualizat: 2203 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

SUMELE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

SUMELE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!

18 septembrie 2020 - 14:53

OFICIAL. Ministerul Agriculturii a stabilit, printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat astăzi pe site-ul oficial, sumele pentru plata ajutorului de stat, pentru anul 2020, pentru creșterea animalelor. Proiectul modifică Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE LEI FĂCUTĂ DE ANSVSA!

INVESTIȚIE DE 1,2 MILIOANE LEI FĂCUTĂ DE ANSVSA!

17 septembrie 2020 - 20:08

COMUNICAT ANSVSA. Dr. Robert Chioveanu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a inaugurat astăzi, 17 septembrie 2020. noua secție de biologie moleculară și analiză genetică din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș (DSVSA).

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ ASTĂZI: DE MÂINE ÎNCEP PLĂȚILE APIA!

MINISTRUL OROS ANUNȚĂ ASTĂZI: DE MÂINE ÎNCEP PLĂȚILE APIA!

17 septembrie 2020 - 16:11

CÂND AJUNG BANII ÎN CONTURILE FERMIRILOR? Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că de mâine, 18 septembrie 2020, începe plata ajutorului de stat pentru fermierii ale căror culturi agricole au fost afectate de secetă.

ȚĂRANUL ROMÂN E CĂUTAT ȘI-I SUNT ASCULTATE NECAZURILE DOAR ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ!

ȚĂRANUL ROMÂN E CĂUTAT ȘI-I SUNT ASCULTATE NECAZURILE DOAR ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ!

17 septembrie 2020 - 15:51

OPINIE. Vin domnii de la oraș să-l caute pe țăranul român și să-i asculte necazurile, să-i vadă truda doar în campanie electorală. Atunci vor toți să-i arate țăranului cât de tare îl sprijină și cât de tare le pasă de soarta lui. Toți vor să se fotografieze și să se filmeze alături de țăranul român de parcă ar fi un exponat într-un muzeu. Pentru că asta va ajunge dacă i se vor da doar vorbe, nu și fapte.

SUNTEM O FAMILIE DE TINERI, MUNCIM ÎN CEHIA ȘI VREM SĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ, SĂ AVEM FERMA NOASTRĂ!

SUNTEM O FAMILIE DE TINERI, MUNCIM ÎN CEHIA ȘI VREM SĂ NE ÎNTOARCEM ACASĂ, SĂ AVEM FERMA NOASTRĂ!

17 septembrie 2020 - 11:22

TINERI FERMIERI DIN DIASPORA. AGROINFO a primit o scrisoare de la o familie de tineri care muncește în Cehia. Cei doi soți și-ar dori să se întoarcă în România și să-și facă o fermă la ei acasă. Ne-au rugat să le spunem ce condiții trebuie să îndeplinească pentru ajutorul de 50.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri, varianta pentru tinerii români din diaspora.

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU OIERII ȘI VĂCARII!

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU OIERII ȘI VĂCARII!

17 septembrie 2020 - 09:36

AGENDA ȘEFULUI MADR! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, se află, în acest moment, la discuții cu crescătorii de oi și de vaci din localitatea Hida, județul Sălaj. Șeful MADR își publică zilnic agenda pe pagina sa oficială Facebook.

UN FERMIER AUSTRIAC RISCĂ PUȘCĂRIE PENTRU CĂ LE-A DAT SALARII PREA MICI MUNCITORILOR ROMÂNI!

UN FERMIER AUSTRIAC RISCĂ PUȘCĂRIE PENTRU CĂ LE-A DAT SALARII PREA MICI MUNCITORILOR ROMÂNI!

17 septembrie 2020 - 09:01

ANCHETAT CĂ-ȘI PLĂTEA PROST MUNCITORII. Un fermier austriac din Marchfeld riscă o amendă uriașă și chiar închisoarea, după ce autoritățile au aflat că îi plătea pe sezonierii din România și Serbia cu doar 4,20 euro pe oră, informează Digi24.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 17 - 23 SEPTEMBRIE 2020!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 17 - 23 SEPTEMBRIE 2020!

17 septembrie 2020 - 08:36

Caracteristici meteorologice. În primele zile va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, după care, spre sfârșitul perioadei se va produce o răcire treptată a vremii, la nivelul întregii țări.

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ pentru FERMELE DE ANIMALE!

SUBVENȚII APIA ZOOTEHNIE! CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ pentru FERMELE DE ANIMALE!

16 septembrie 2020 - 18:49

ANUNȚAȚI APIA DE URGENȚĂ! Nu sunteți excluși de la plata subvențiilor APIA, aferente acestui an, dacă aveți dovada cu care să demonstrați că ați avut un caz de forță majoră în ferma de animale sau o circumstanță naturală. Care sunt actele de care aveți nevoie și-n cât timp trebuie să anunțați Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)?

ACTE OBLIGATORII pentru SUBVENȚIILE APIA ALE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

ACTE OBLIGATORII pentru SUBVENȚIILE APIA ALE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

16 septembrie 2020 - 15:21

SUBVENȚII APIA 2020! Crescătorii de animale care au solicitat anul acesta ajutorul național tranzitoriu și sprijinul cuplat, subvențiile APIA din zootehnie, trebuie să prezinte la controlul efectuat de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) mai multe acte obligatorii pentru încasarea banilor de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). AGROINFO vă pune la dispoziție lista cu acte.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

Combina MF Beta 7360 PLI pentru profesioniști - Testimonial Ionut Socaciu, Colina Harvesting.

#tehnodiesel #masseyferguson #masseyferguson7360

Combina aparţine firmei Colina Harvesting, specializată în activităţi de recoltat şi fondată în 2019 de către Ionuţ Socaciu și Grațian Ştefănuţ. Combina Massey Ferguson Beta 7360 PLI a fost prima mare achiziţie a companiei. „Ne-am bazat mult pe nevoile fermierilor, de aceea am și ales o combină de recoltat performantă, de pantă, fiindcă zona unde activăm noi şi, în special, județul Cluj este o zonă de deal/colină - de aceea şi firma se numește Colina - de la zona unde activăm și Harvesting/recoltat", ne-a declarat Ionuţ Socaciu.

Massey Ferguson Beta 7360 PLI este pregătită pentru lucru în pantă şi dispune de un sistem de reglare şi "orizontalizare" automată electro-hidraulică până la: 20% transversal, 30% longitudinal ascendent şi 10% longitudinal descendent. Deşi headerul PowerFlow de 5,6 m poate fi considerat mic, pentru zona de deal este suficient. Sistemul de alimentare PowerFlow cu benzi transportoare nu lasă materialul să se adune la cuţite şi îl dirijează spre melc, care îl conduce la pick-up şi în aparatul de treierat.

Cabina SKYLINE cu încălzire şi aer conditionat, scaun operator Maximo Evolution cu suspensie pneumatică, cotieră şi joystick multifuncțional PowerGrip şi computer de bord Tech Touch oferă confort şi condiţii ideale de lucru. „Nu am avut niciodată probleme, doar reviziile și întreţinerea curentă.

Nu avem angajați, lucrăm doar noi şi o îngrijim bine... trebuie să fii atent, să ai ureche muzicală. Întreținerea nu este costisitoare, facem de 2 ori/an revizie capitală (filtre de aer, uleiul de motor, ulei grupuri, ulei hidraulic) și întreținerea zilnică în campanie - în fiecare dimineață combina este «suflată» şi gresată", precizează Ionuţ Socaciu.

Află detalii despre oferta de utilaje Tehnodiesel de la reprezentanții companiei.• Dudeștii Noi, jud. Timiș - tel. 0256378003• Bonțida, jud. Cluj - tel. 0373 550 105

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii