Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

AMENINȚĂRI pentru OIERITUL DIN ROMÂNIA! DOCUMENT TRANSMIS LA BRUXELLES DE O FEDERAȚIE A OIERILOR!

Publicat: 22 aprilie 2019 - 21:19
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DOCUMENT TRANSMIS LA COMISIA EUROPEANĂ! AGROINFO a descoperit la Comisia Europeană, la capitolul Agricultură, un document care subliniază care este cea mai mare amenințare pentru oieritul din România, punctele slabe, punctele tari, oportunitățile și prioritățile din sectorul ovin. Documentul a fost transmis către Comisia Europeană de Federația Crescătorilor de Ovine ROMOVIS.

Deși nu este datat, din cuprinsul acestui document reiese că este destul de recent, informațiile sunt cât se poate de actuale pentru sectorul ovin. AGROINFO vă pune la dispoziție conținutul acestui document pentru că face o analiză a sectorului ovin, vorbește despre efectivul de ovine din România, certificate de origine pentru berbeci, despre sprijinul cuplat la ovine, subvenția europeană cu cel mai mare cuantum, importul de berbeci, ajutoare de minimis pentru oieri, pășuni și chiar despre asociațiile /organizațiile crescătorilor de ovine despre care spune că au o "eficiență îndoielnică".

SECTORUL OVIN DIN ROMÂNIA

În abordarea unei strategii europene în domeniul creşterii ovinelor si caprinelor, trebuie să ţinem cont de direcţiile actuale şi de perspectivă, de exploatare a ovinelor si caprinelor, la nivelul UE, întrucât sectoarele ovinelor și caprinelor din Europa, sunt formate din întreprinderi agricole tradiționale importante, care susţin supraviețuirea a mii de producători și care furnizează produse de o excelentă calitate și cu caracteristici specifice, precum și produse derivate, având astfel o contribuție socio-economică esențială în zonele rurale ale UE;

După datele comunicate de FAO , structura medie a productiilor obţinute de la ovine în ţările UE este orientată preponderent spre producţia de carne (circa 72 %), urmând apoi laptele (23 %), pielicele (5-6 %) și lână(3-4%).

Din agricultura românească, sectorul de creştere a ovinelor a asigurat în totalitate necesarul intern de carne, brânzeturi, lână şi piei anual .

În opinia Federației ROMOVIS sectorul de creştere al ovinelor din România este un sector prioritar al agriculturii, care trebuie susţinut şi dezvoltat pe termen mediu şi lung, menţinerea şi dezvoltarea acestui sector fiind un proces complex, politic şi social dependent de îmbunătăţirea bazei furajere, a producţiei de carne, de lapte, pielicele, a perfecţionării pregătirii profesionale a oierilor şi a structurilor ajutătoare.

sector-ovin-document_b

Pe plan mondial, in cresterea si exploatarea ovinelor se inregistreaza o preocupare deosebita pentru pastrarea si marirea efectivelor de ovine. In Europa, avem o zonă geografica cu interes deosebit în tara noastra, exploatarea ovinelor cunoaste in ultimii ani cresteri spectaculoase a efectivelor si a productiilor.
Plecând de la aceste considerente, România este nevoită să-și schimbe radical viziunea privind agricultura, mai ales in contextul integrării europene.

Creșterea animalelor, în special cea a ovinelor și caprinelor, trebuie să se alinieze la direcția exploatării pentru producția de lapte și carne, producții pentru care țara noastră nu are un plafon limitat în capitolul VII Agricultura negociat cu UE.

În România se exploatează rase de ovine locale, nespecializate pe una din producțiile solicitate. Aceste rase timp de peste 50 de ani au fost selecţionate pentru sporirea şi îmbunătăţirea producţiei de lînă, producţiile de carne- lapte au fost neglijate, neexistînd până în 2015, programe de ameliorare aplicative a acestora. Singura rasa de ovine specializata pentru o anumită producție este Karakul de Botosani, rasă recunoscută pentru producția de pielicele.

In Romania, nu putem vorbi de exploatarea unei rase de ovine pentru productia de carne care sa corespunda sistemului de clasificare european a carcaselor (SEUROP). Astfel, carcasele de la rasa Merinos de Palas se incadreaza in clasele U şi R 20% ,O şi P 80%. Carcasele de la ovinele Tigaie se inscriu in clasele inferioare de calitate, respectiv U şi R 10% ,O şi P 90%. La rasa Turcana peste 95% din carcase se inscriu in clasele O.

Totuși, cerințele pe piața arabă a cărnii de oaie din România este foarte mare ceea ce este încurajator, nu în aceeași măsură a prețului care este foarte mic pe kg în viu. Un factor esențial în stabilirea prețului îl reprezintă calitatea carcasei.

Urmare a analizei SWOT au reieșit următoarele:

PUNCTE TARI

1. Conditiile geografice ale României sunt favorabile creșterii oilor . Două treimi din relief este alcătuit din dealuri și munți și aproximativ 33% din totalul terenului agricol este pășune,
2. Existenta zonelor traditionale de crestere a oilor , in aceasta ocupatie fiind angrenata majoritatea populatiei din mediul rural,
3. Tendinta de crestere a efectivelor de ovine , ce ne permite locul 4/5 in UE dupa Marea Britanie, Spania si Gecia.
4. Efectivul total de ovine al Romaniei se cifreaza la 11.500.000 capete din care 7.500.000 cap.matca.
5. Patrimoniul natural reprezintă un capital ecologic important, care contribuie la bunăstarea omenirii, inclusiv creșterea raselor tradiționale din specia ovine,
6. Suprafata de pasune din Romania poate gazdui cca 18 mil. cap ovine ceea ce arata ca in prezent suntem la 52,7% din capacitate,
7. Romania contribuie decisiv la nivelul UE la o mai bună utilizare a resurselor naturale şi limitarea degradării biodiversităţii,
8. Beneficiile aduse de catre OIERIT pentru mediul înconjurător, cel social si cel economic.

PUNCTE SLABE

1. Lipsa unui program privind lucrările de intreținere și ameliorare a păşunilor,
2. Rasele de ovine din România sunt deficitare la toate caracterele care condiţionează calitatea carcasei şi în consecinţă se încadrează în grupa claselor de conformaţii medii R si O. a UE,
3. Lipsa raselor ameliorate pentru productia de lapte şi a subvenţiei pe litru de lapte predat la procesare (0 lei/l la oaie şi capră, ) au determinat pe foarte mulţi crescători de oi să renunțe la aceasta producție.
4. Cheltuieli mari pentru producerea laptelui si a cărnii de ovine
5. Lipsa investitiilor, in special in infrastructura de baza, de asemenea lipsesc fermele de îngrășare,finisare tineret.
6. Producții mici , desfacerea slabă a producțiilor obtinute prin lipsa abatoarelor de capacitate mică (centre de sacrificare locale, puncte de sacrificareîn preajma fermelor mari), în vederea creșterii consumului intern de carne de oaie.
7. Costuri mari privind identificarea animalelor, totodată aplicarea a două crotalii este inutilă

AMENINȚĂRI

1. Exportul de miei de lapte, riscul este foarte scăzut,
2. Sectorul cresterii ovinelor este tratat în mod nejustificat ca un consumator inutil de fonduri bugetare,
3. Un risc major reprezintă pentru rasele românesti existente, importurile de berbeci reproducători fără certificate de origine, necontrolate. Fără o încurajare a fermierului prin orientarea spre achiziții de reproducători cu CERTIFICAT DE ORIGINE și finanțare de la bugetul național, poate conduce la o diminuare considerablă a animalelor în rasă curată și care în mod evident duce spre sensibilizarea ovinelor la mediu , climă, precum și la apariția bolilor ce amenință sănătatea animalelor.
4. Riscul privind dispariția ocupatiilor legate de oierit,
5. Abandonarea exploatațiilor,
6. Abandonarea zonei de munte si de deal
7. Pierderea tradițiilor
8. Diferența de abordare a instituțiilor statului privind oieritul ,
9. Lipsa de implicare si de experiență în creșterea ovinelor de către tineri.

OPORTUNITĂȚI

1. Sectorul de creştere a ovinelor /caprinelor este participant activ la dezvoltarea economică şi socială, asigură venituri si locuri de muncă pentru c.c.a. un million de persoane în România,.
2. Piaţa europeană şi mondială este foarte favorabilă pentru brânzeturile de calitate din lapte de oaie.
3. Dezvoltarea intensivă a sectorului ovin , având în vedere disponibilitatea de 47,3 % procent privind diferența de capete ovine care poate fi găzduit de țara noastră .
4. Perfecţionarea sistemelor de distribuţie a alimentelor,
5. Introducerea noilor tehnologii, aplicarea biotehnologiilor etc.,
6. Ponderea României poate fi mărită în structura efectivelor și a producțiilor ovinelor în Europa.
7. Parlamentul European, recunoaște nevoia urgentă de a se întreprinde acțiuni de către Consiliul miniștrilor agriculturii şi Comisia Europeană pentru a asigura un viitor profitabil și durabil pentru sectorul producției de lapte și carne de origină ovină și caprină în UE,
8. Ameliorare genetică a efectivelor de ovine
9. Obținerea de produse atestate (BIO, IGP, DOC, STG si Zona Montană) si valorificarea lor,
10. Formarea profesională,informare, consiliere,cercetare si inovare- introducerea in COR si NC a ocupatiilor din Aria Ocupationala OIER ( îngrijitor de oi , Baci si Cioban )
11. Valorificarea pășunilor montane (potential ecologic)
12. Implicarea Instituțiilor statului in politicile de crestrea ovinelor (ASAS, STAȚIUNI DE CERCETARE)

PRIORITĂȚI

1. Regulament privind Pășunile: Neînțelegerile între Consiliile Locale și fermieri au condus la pierderea fondurilor în 2015 și implicit degradarea pășunilor de la an la an.
2. Reorganizare formelor asociative din sectorului ovin : despre legitimitatea așa zisele organizații reprezentative nu se poate discuta, eficiența acestora este îndoielnică și de aici declinul economic din sectorul ovin.
3. Activitatea de ameliorare susținută prin SCZ : Sumele alocate din fondurile UE să fie stabilite corect între statele UE. Implementarea acestor fonduri repartizate TREBUIE SĂ NE ARATE MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ DIN PARTE Comisiei Europene. Achiziția de reproducători: Continuare programului prin ajutor de minimis privind achiziționarea de reproducători specializați pentru producțiile de carne,lapte, pielicele.
4. Platformă unică IT : Registrele Genealogice la rasele din specia ovine, să fie situate pe o singură platformă IT , cunoașterea rapoartelor de către MADR- ANZ- Fermier este esențială în implementarea de politici zootehnice în acest sector.
5. Susținerea prin programe, înființarea de ferme de îngrășare și finisare tineret ovin, oi reformate: o producție finisată influențează prețul pe kg/ carne și implicit un venit în plus pentru fermier.
6. Organizarea de Misiuni Economice : Comisia Europeană să aloce fonduri privind schimbul de experiență între Organizațiiele Profesionale de profil ale UE . Fonduri privind promovarea produselor alimentare cu precădere cele din creșterea ovinelor și caprinelor
Cu deosebită considerație,
Secretar General , Federația ROMOVIS
CS.drd.ing. Ionică NECHIFOR

Vizualizat: 2236 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

SUBVENȚII APIA 2020! APIA ANUNȚĂ CĂ ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ!

SUBVENȚII APIA 2020! APIA ANUNȚĂ CĂ ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ!

30 noiembrie 2020 - 10:54

OFICIAL! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că din această săptămână, din data de 2 decembrie 2020, începe autorizarea la plata finală a fermierilor care au solicitat subvențiile agricole pentru anul 2020.

LACTATE ROMÂNEȘTI ARTESANA, CIFRĂ DE AFACERI ANUL ACESTA 3,7 MILIOANE DE EURO, VÂNDUTE ÎN 700 DE MAGAZINE!

LACTATE ROMÂNEȘTI ARTESANA, CIFRĂ DE AFACERI ANUL ACESTA 3,7 MILIOANE DE EURO, VÂNDUTE ÎN 700 DE MAGAZINE!

30 noiembrie 2020 - 10:08

COMUNICAT. Iubitorii de lactate românești, realizate din lapte integral, neomogenizat și pasteurizat la temperatură joasă, vor găsi la rafturile marilor rețele de retail din România, produsele Artesana cu noile etichete. Cu o cifră de afaceri estimată pentru anul 2020 la 3,7 milioane de euro, Artesana se află pe piața românească din august 2012, iar în retail-ul modern din august 2013. Produsele Artesana se găsesc în peste 700 de magazine în toată țara.

O TÂNĂRĂ FERMIERIȚĂ ȘI FERMA DE PĂSĂRI PĂȘUNATE!

O TÂNĂRĂ FERMIERIȚĂ ȘI FERMA DE PĂSĂRI PĂȘUNATE!

30 noiembrie 2020 - 09:48

TINERI FERMIERI. Programul Empowering Women in Agrifood, dezvoltat de EIT Food și implementat de Impact Hub Bucharest, și-a desemnat cele 2 câștigătoare care au primit finanțare totală de 15.000 de euro. Cea mai mare sumă, 10.000 de euro, a fost câștigată de  Cosmina Dinu, care este o tânără și frumoasă fermieriță și a pus pe picioare Ferma de păsări pășunate.

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

29 noiembrie 2020 - 08:39

AJUTOARE PENTRU ZONA MONTANĂ. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că sunt alocate 1,4 miliarde de euro pentru plățile compensatorii pe hectar și pe cap de animale destinate fermierilor din zona montană. Suma este alocată pentru următorul exercițiu financiar, 2021-2027.

CUM DEVINE RENTABILĂ O FERMĂ CU 18 VACI!

CUM DEVINE RENTABILĂ O FERMĂ CU 18 VACI!

29 noiembrie 2020 - 07:39

AFACERI AGRICULTURA. Un crescător de bovine din județul Suceava a reușit să-și transforme o fermă de 18 vaci de lapte într-o afacere rentabilă. Crescătorul și-a construit din bani europeni o făbricuță, organizată în trei containere modulare, unde produce brânzeturi, lapte acru, smântână, etc. Produsele lactate pot fi cumpărate direct de la făbricuță, iar în perioada următoare, fermierul va intra cu produsele lui într-un lanț de magazine cu produse tradiționale.

GUVERN: NOU SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI!

GUVERN: NOU SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI!

29 noiembrie 2020 - 06:38

OFICIAL. Guvernul a adoptat în ședința din 27 noiembrie 2020 o hotărâre prin care este instituit un nou ajutor financiar pentru fermieri, programul Agro Invest. Prin acest program de sprijin, fermierii pot să contracteze credite de la bănci cu garanții de stat și dobândă subvenționată.

ȘEFUL AFIR: PREFER SĂ DAU UN LEU ÎN PLUS PE UN PRODUS AUTOHTON CARE ARE GUST ȘI ESTE CURAT!

ȘEFUL AFIR: PREFER SĂ DAU UN LEU ÎN PLUS PE UN PRODUS AUTOHTON CARE ARE GUST ȘI ESTE CURAT!

28 noiembrie 2020 - 08:26

BANI PENTRU FERMIERI. Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, a anunțat suma care va fi la dispoziția fermierilor români pentru investițiile în ferme în următorii 7 ani. Totodată, șeful AFIR declară că este un susținător al produselor românești, provenite din fermele din România și militează pentru reducerea importurilor.

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

27 noiembrie 2020 - 18:32

TEREN AGRICOL PENTRU TINERII FERMIERI. Tânărul fermier Marcel Pop din județul Satu Mare este primul tânăr fermier care a semnat astăzi un contract cu Agenția Domeniilor Statului pentru atribuirea directă a celor 50 de hectare de teren agricol, promise tinerilor fermieri. Pentru celelalte suprafețe declarate disponibile în câteva județe, se vor organiza licitații publice.

 

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

27 noiembrie 2020 - 17:18

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2020.

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

FERMIERII ROMÂNI ÎNGENUNCHEAȚI DE DATORII ÎNCEP SĂ-ȘI VÂNDĂ TERENURILE ȘI UTILAJELE!

27 noiembrie 2020 - 09:49

DEZASTRU! Seceta și recoltele dezastruoase din Dobrogea îi forțează pe fermieri să își vândă utilajele și terenurile.Mulți nu mai au bani pentru salariile angajaților pe care i-au găsit foarte greu. Cornel Zamfir deţine peste 1300 de hectare în apropierea localităţii Cobadin, în Constanța. A scos la vânzare mai multe utilaje agricole ca să obţină banii pentru salariile angajaților. Dacă fermierii mari au probleme, cei mici nu vor rezista

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Peste 8 tone de orz la hectar în ferma lui Călin Tomescu! Ce a făcut diferenţa dintre orz şi grâu?

Peste 8 tone de orz la hectar în ferma lui Călin Tomescu! Ce a făcut diferenţa dintre orz şi grâu?

#AgrolinTCI #CalinTomescu #productieorz #orz2020 #campanie2020

Anul acesta, deşi a fost secetă, Călin Tomescu a obţinut cea mai bună producţie la cultura de orz de toamnă: a recoltat peste 8.000 kg/ha. Orzul l-a semănat în 10 octombrie, când era deficit mare de apă. Pe 16 ha - Jup, de la Caussade, iar pe alte 6 ha - orz bază de la Gherla.

Cultura premergătoare a fost grâu, ceea ce „nu e foarte indicat”, recunoaşte tânărul fermier, dar spune că „dacă orzul merge pentru furajare, nu este o problemă foarte mare”.

Seceta de anul acesta l-a determinat să se gândească serios ca de anul viitor să aplice îngrăşăminte lichide, care au o absorbţie mai bună în sol.

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Căsnicie

Căsnicie
Soţul intră în cameră şi-i spune soţiei: Detalii