Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

AMENINȚĂRI pentru OIERITUL DIN ROMÂNIA! DOCUMENT TRANSMIS LA BRUXELLES DE O FEDERAȚIE A OIERILOR!

Publicat: 22 aprilie 2019 - 21:19
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

DOCUMENT TRANSMIS LA COMISIA EUROPEANĂ! AGROINFO a descoperit la Comisia Europeană, la capitolul Agricultură, un document care subliniază care este cea mai mare amenințare pentru oieritul din România, punctele slabe, punctele tari, oportunitățile și prioritățile din sectorul ovin. Documentul a fost transmis către Comisia Europeană de Federația Crescătorilor de Ovine ROMOVIS.

Deși nu este datat, din cuprinsul acestui document reiese că este destul de recent, informațiile sunt cât se poate de actuale pentru sectorul ovin. AGROINFO vă pune la dispoziție conținutul acestui document pentru că face o analiză a sectorului ovin, vorbește despre efectivul de ovine din România, certificate de origine pentru berbeci, despre sprijinul cuplat la ovine, subvenția europeană cu cel mai mare cuantum, importul de berbeci, ajutoare de minimis pentru oieri, pășuni și chiar despre asociațiile /organizațiile crescătorilor de ovine despre care spune că au o "eficiență îndoielnică".

SECTORUL OVIN DIN ROMÂNIA

În abordarea unei strategii europene în domeniul creşterii ovinelor si caprinelor, trebuie să ţinem cont de direcţiile actuale şi de perspectivă, de exploatare a ovinelor si caprinelor, la nivelul UE, întrucât sectoarele ovinelor și caprinelor din Europa, sunt formate din întreprinderi agricole tradiționale importante, care susţin supraviețuirea a mii de producători și care furnizează produse de o excelentă calitate și cu caracteristici specifice, precum și produse derivate, având astfel o contribuție socio-economică esențială în zonele rurale ale UE;

După datele comunicate de FAO , structura medie a productiilor obţinute de la ovine în ţările UE este orientată preponderent spre producţia de carne (circa 72 %), urmând apoi laptele (23 %), pielicele (5-6 %) și lână(3-4%).

Din agricultura românească, sectorul de creştere a ovinelor a asigurat în totalitate necesarul intern de carne, brânzeturi, lână şi piei anual .

În opinia Federației ROMOVIS sectorul de creştere al ovinelor din România este un sector prioritar al agriculturii, care trebuie susţinut şi dezvoltat pe termen mediu şi lung, menţinerea şi dezvoltarea acestui sector fiind un proces complex, politic şi social dependent de îmbunătăţirea bazei furajere, a producţiei de carne, de lapte, pielicele, a perfecţionării pregătirii profesionale a oierilor şi a structurilor ajutătoare.

sector-ovin-document_b

Pe plan mondial, in cresterea si exploatarea ovinelor se inregistreaza o preocupare deosebita pentru pastrarea si marirea efectivelor de ovine. In Europa, avem o zonă geografica cu interes deosebit în tara noastra, exploatarea ovinelor cunoaste in ultimii ani cresteri spectaculoase a efectivelor si a productiilor.
Plecând de la aceste considerente, România este nevoită să-și schimbe radical viziunea privind agricultura, mai ales in contextul integrării europene.

Creșterea animalelor, în special cea a ovinelor și caprinelor, trebuie să se alinieze la direcția exploatării pentru producția de lapte și carne, producții pentru care țara noastră nu are un plafon limitat în capitolul VII Agricultura negociat cu UE.

În România se exploatează rase de ovine locale, nespecializate pe una din producțiile solicitate. Aceste rase timp de peste 50 de ani au fost selecţionate pentru sporirea şi îmbunătăţirea producţiei de lînă, producţiile de carne- lapte au fost neglijate, neexistînd până în 2015, programe de ameliorare aplicative a acestora. Singura rasa de ovine specializata pentru o anumită producție este Karakul de Botosani, rasă recunoscută pentru producția de pielicele.

In Romania, nu putem vorbi de exploatarea unei rase de ovine pentru productia de carne care sa corespunda sistemului de clasificare european a carcaselor (SEUROP). Astfel, carcasele de la rasa Merinos de Palas se incadreaza in clasele U şi R 20% ,O şi P 80%. Carcasele de la ovinele Tigaie se inscriu in clasele inferioare de calitate, respectiv U şi R 10% ,O şi P 90%. La rasa Turcana peste 95% din carcase se inscriu in clasele O.

Totuși, cerințele pe piața arabă a cărnii de oaie din România este foarte mare ceea ce este încurajator, nu în aceeași măsură a prețului care este foarte mic pe kg în viu. Un factor esențial în stabilirea prețului îl reprezintă calitatea carcasei.

Urmare a analizei SWOT au reieșit următoarele:

PUNCTE TARI

1. Conditiile geografice ale României sunt favorabile creșterii oilor . Două treimi din relief este alcătuit din dealuri și munți și aproximativ 33% din totalul terenului agricol este pășune,
2. Existenta zonelor traditionale de crestere a oilor , in aceasta ocupatie fiind angrenata majoritatea populatiei din mediul rural,
3. Tendinta de crestere a efectivelor de ovine , ce ne permite locul 4/5 in UE dupa Marea Britanie, Spania si Gecia.
4. Efectivul total de ovine al Romaniei se cifreaza la 11.500.000 capete din care 7.500.000 cap.matca.
5. Patrimoniul natural reprezintă un capital ecologic important, care contribuie la bunăstarea omenirii, inclusiv creșterea raselor tradiționale din specia ovine,
6. Suprafata de pasune din Romania poate gazdui cca 18 mil. cap ovine ceea ce arata ca in prezent suntem la 52,7% din capacitate,
7. Romania contribuie decisiv la nivelul UE la o mai bună utilizare a resurselor naturale şi limitarea degradării biodiversităţii,
8. Beneficiile aduse de catre OIERIT pentru mediul înconjurător, cel social si cel economic.

PUNCTE SLABE

1. Lipsa unui program privind lucrările de intreținere și ameliorare a păşunilor,
2. Rasele de ovine din România sunt deficitare la toate caracterele care condiţionează calitatea carcasei şi în consecinţă se încadrează în grupa claselor de conformaţii medii R si O. a UE,
3. Lipsa raselor ameliorate pentru productia de lapte şi a subvenţiei pe litru de lapte predat la procesare (0 lei/l la oaie şi capră, ) au determinat pe foarte mulţi crescători de oi să renunțe la aceasta producție.
4. Cheltuieli mari pentru producerea laptelui si a cărnii de ovine
5. Lipsa investitiilor, in special in infrastructura de baza, de asemenea lipsesc fermele de îngrășare,finisare tineret.
6. Producții mici , desfacerea slabă a producțiilor obtinute prin lipsa abatoarelor de capacitate mică (centre de sacrificare locale, puncte de sacrificareîn preajma fermelor mari), în vederea creșterii consumului intern de carne de oaie.
7. Costuri mari privind identificarea animalelor, totodată aplicarea a două crotalii este inutilă

AMENINȚĂRI

1. Exportul de miei de lapte, riscul este foarte scăzut,
2. Sectorul cresterii ovinelor este tratat în mod nejustificat ca un consumator inutil de fonduri bugetare,
3. Un risc major reprezintă pentru rasele românesti existente, importurile de berbeci reproducători fără certificate de origine, necontrolate. Fără o încurajare a fermierului prin orientarea spre achiziții de reproducători cu CERTIFICAT DE ORIGINE și finanțare de la bugetul național, poate conduce la o diminuare considerablă a animalelor în rasă curată și care în mod evident duce spre sensibilizarea ovinelor la mediu , climă, precum și la apariția bolilor ce amenință sănătatea animalelor.
4. Riscul privind dispariția ocupatiilor legate de oierit,
5. Abandonarea exploatațiilor,
6. Abandonarea zonei de munte si de deal
7. Pierderea tradițiilor
8. Diferența de abordare a instituțiilor statului privind oieritul ,
9. Lipsa de implicare si de experiență în creșterea ovinelor de către tineri.

OPORTUNITĂȚI

1. Sectorul de creştere a ovinelor /caprinelor este participant activ la dezvoltarea economică şi socială, asigură venituri si locuri de muncă pentru c.c.a. un million de persoane în România,.
2. Piaţa europeană şi mondială este foarte favorabilă pentru brânzeturile de calitate din lapte de oaie.
3. Dezvoltarea intensivă a sectorului ovin , având în vedere disponibilitatea de 47,3 % procent privind diferența de capete ovine care poate fi găzduit de țara noastră .
4. Perfecţionarea sistemelor de distribuţie a alimentelor,
5. Introducerea noilor tehnologii, aplicarea biotehnologiilor etc.,
6. Ponderea României poate fi mărită în structura efectivelor și a producțiilor ovinelor în Europa.
7. Parlamentul European, recunoaște nevoia urgentă de a se întreprinde acțiuni de către Consiliul miniștrilor agriculturii şi Comisia Europeană pentru a asigura un viitor profitabil și durabil pentru sectorul producției de lapte și carne de origină ovină și caprină în UE,
8. Ameliorare genetică a efectivelor de ovine
9. Obținerea de produse atestate (BIO, IGP, DOC, STG si Zona Montană) si valorificarea lor,
10. Formarea profesională,informare, consiliere,cercetare si inovare- introducerea in COR si NC a ocupatiilor din Aria Ocupationala OIER ( îngrijitor de oi , Baci si Cioban )
11. Valorificarea pășunilor montane (potential ecologic)
12. Implicarea Instituțiilor statului in politicile de crestrea ovinelor (ASAS, STAȚIUNI DE CERCETARE)

PRIORITĂȚI

1. Regulament privind Pășunile: Neînțelegerile între Consiliile Locale și fermieri au condus la pierderea fondurilor în 2015 și implicit degradarea pășunilor de la an la an.
2. Reorganizare formelor asociative din sectorului ovin : despre legitimitatea așa zisele organizații reprezentative nu se poate discuta, eficiența acestora este îndoielnică și de aici declinul economic din sectorul ovin.
3. Activitatea de ameliorare susținută prin SCZ : Sumele alocate din fondurile UE să fie stabilite corect între statele UE. Implementarea acestor fonduri repartizate TREBUIE SĂ NE ARATE MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ DIN PARTE Comisiei Europene. Achiziția de reproducători: Continuare programului prin ajutor de minimis privind achiziționarea de reproducători specializați pentru producțiile de carne,lapte, pielicele.
4. Platformă unică IT : Registrele Genealogice la rasele din specia ovine, să fie situate pe o singură platformă IT , cunoașterea rapoartelor de către MADR- ANZ- Fermier este esențială în implementarea de politici zootehnice în acest sector.
5. Susținerea prin programe, înființarea de ferme de îngrășare și finisare tineret ovin, oi reformate: o producție finisată influențează prețul pe kg/ carne și implicit un venit în plus pentru fermier.
6. Organizarea de Misiuni Economice : Comisia Europeană să aloce fonduri privind schimbul de experiență între Organizațiiele Profesionale de profil ale UE . Fonduri privind promovarea produselor alimentare cu precădere cele din creșterea ovinelor și caprinelor
Cu deosebită considerație,
Secretar General , Federația ROMOVIS
CS.drd.ing. Ionică NECHIFOR

Vizualizat: 2075 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

VEȘTI PENTRU TINERII FERMIERI CARE AȘTEAPTĂ CELE 50 DE HECTARE DE TEREN!

VEȘTI PENTRU TINERII FERMIERI CARE AȘTEAPTĂ CELE 50 DE HECTARE DE TEREN!

28 mai 2020 - 11:27

OFICIAL MADR. Actul normativ pentru atribuirea celor 50 de hectare de teren agricol tinerilor fermieri este deja în avizare internă la Ministerul Agriculturii, anunță secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru. Cele 50 de hectare de teren agricol sunt la pachet cu ajutorul pentru instalarea tinerilor fermieri, un sprijin de maxim 50.000 de euro.

IMPORTĂM CARNE DE PORC ȘI PÂINE ȘI EXPORTĂM SUBVENȚII!

IMPORTĂM CARNE DE PORC ȘI PÂINE ȘI EXPORTĂM SUBVENȚII!

28 mai 2020 - 11:02

PORCUL ROMÂNESC PE CALE DE DISPARIȚIE! Pe primul loc în clasamentul importurilor de alimente pe care le face România este carnea de porc, urmată de pâine și alte produse de panificație.  Potrivit secretarului de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru, România importă, la acest moment, carne de porc în valoare de 700 milioane de euro.

SECRETAR DE STAT MADR: AM GREȘIT! AM DAT BANI FOARTE MULȚI LA FOARTE PUȚINI FERMIERI!

SECRETAR DE STAT MADR: AM GREȘIT! AM DAT BANI FOARTE MULȚI LA FOARTE PUȚINI FERMIERI!

28 mai 2020 - 10:03

BANI MULȚI LA PUȚINI FERMIERI! Accesul la sprijinul financiar din fondurile europene e dificil pentru mulți fermieri români. Ei se plâng că nu reușesc să obțină finanțare nerambursabilă. Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru, recunoaște că Ministerul Agriculturii a dat bani foarte mulți la foarte puțini fermieri. Oficialul MADR dezvăluie cum peste un miliard de euro trebuia să ajungă la 12.000 de fermieri, dar au ajuns bani doar la 1.700 de fermieri.

COȘMAR pentru CRESCĂTORI: NE UCID ZECI DE ANIMALE ÎN FIECARE AN!

COȘMAR pentru CRESCĂTORI: NE UCID ZECI DE ANIMALE ÎN FIECARE AN!

28 mai 2020 - 08:28

ATACUL ANIMALELOR SĂLBATICE! Crescătorii de animale din zona montană sunt disperați! Animalele sălbatice, urșii și lupii, le ucid zeci de animale în fiecare an. Zeci de oi și de vaci cad pradă urșilor și lupilor. Crescătorii nu au primit nici acum despăgubiri pentru animalele ucise de sălbăticiuni. Dosarele pentru despăgubiri s-au împotmolit la Ministerul Mediului.

ȘEFUL APIA, ANUNȚ PENTRU FERMIERII CARE AȘTEAPTĂ SUBVENȚIILE!

ȘEFUL APIA, ANUNȚ PENTRU FERMIERII CARE AȘTEAPTĂ SUBVENȚIILE!

27 mai 2020 - 18:15

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, invitat la o dezbatere DC News, a explicat circuitul subvențiilor APIA până să ajungă în contul fermierilor. Dacă pentru plățile directe pe hectar și pe cap de animal, circuitul e destul de anevoios, dar e mai scurt, pentru plățile compensatorii, de agro-mediu sau pentru zone defavorizate, agricultură ecologică, circuitul e de-a dreptul birocratic.

MICILE FERME DISPAR, ȚĂRANII NU MAI CRESC ANIMALE!

MICILE FERME DISPAR, ȚĂRANII NU MAI CRESC ANIMALE!

27 mai 2020 - 17:09

URGENȚĂ DE GRAD ZERO PENTRU SALVAREA ȚĂRANILOR! Micile ferme se vor autodizolva, fermierii nu vor mai crește animale, nu vor mai cultiva pământul. Oierii nu au unde să-și vândă mieii și lâna, crescătorii de vaci nu au unde să vândă laptele, gospodăriile țărănești sunt în pericol, avertizează astăzi senatorul PMP Maramureș Severica Covaciu, într-o interpelare pentru ministrul agriculturii, Adrian Oros.

ZECI DE HECTARE DE PĂȘUNE, DISTRUSE DE MISTREȚI!

ZECI DE HECTARE DE PĂȘUNE, DISTRUSE DE MISTREȚI!

27 mai 2020 - 10:09

LA CAPĂTUL PUTERILOR! Mistreții fac ravagii în mai multe comune din județul Alba. În Poiana Vadului, crescătorii de animale sunt la capătul puterilor. Zeci de hectare de pășune și fânațe sunt distruse de mistreți. În ritmul ăsta, crescătorii nu mai au unde să-și pășuneze animalele. Mulți localnici renunță să mai facă plângeri pentru că nu mai speră în despăgubiri. Gardul electric, sârma ghimpată nu mai sunt o piedică pentru sălbăticiuni. Prefectura Alba solicită ca 2.200 de mistreți să fie recoltați.

IMAGINI DE ASTĂZI! A NINS PUTERNIC ÎN JUDEȚUL ALBA!

IMAGINI DE ASTĂZI! A NINS PUTERNIC ÎN JUDEȚUL ALBA!

26 mai 2020 - 17:01

NINSOARE ÎN LUNA MAI! În comuna Livezile, județul Alba, a nins puternic astăzi ca în plină iarnă și s-a așternut un strat de zăpadă. Imaginile au fost postate pe Facebook.

LEGE PENTRU FERMIERI PROMULGATĂ ASTĂZI DE PREȘEDINTE!

LEGE PENTRU FERMIERI PROMULGATĂ ASTĂZI DE PREȘEDINTE!

26 mai 2020 - 15:57

OFICIAL! Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea pentru completarea art. 9 din legea apelor nr. 107/1996, care prevede ca utilizarea apelor subterane pentru irigaţii să fie scutită de la plata taxei specifice pentru perioada stării de urgenţă şi pentru încă şase luni.

DIRECTOR APIA: ELIBERAȚI URGENT ADEVERINȚELE pentru FERMIERI!

DIRECTOR APIA: ELIBERAȚI URGENT ADEVERINȚELE pentru FERMIERI!

26 mai 2020 - 14:15

URGENT SUBVENȚII APIA 2020! Primăriile trebuie să elibereze urgent adeverințele de la registrele agricole pentru fermierii care solicită subvenții agricole și să le transmită către Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Adeverința trebuie anexată obligatoriu la cererea unică depusă de fermieri pentru subvențiile din agricultură aferente acestui an.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!