KWS+
Reclama header after big part 2

ADOPTAT DE SENAT! UN AJUTOR DE STAT DE 30 MILIOANE DE EURO PENTRU FERMIERII CARE REVIN LA CREȘTEREA ACESTOR ANIMALE!

Publicat: 26 martie 2018 - 10:35
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

LEGE PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE! Senatul României a adoptat pe 14 martie 2018 Legea privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor. Programul se va derula pe doi ani, 2018-2020, iar bugetul total alocat pentru acest ajutor de stat este de 30 de milioane de euro.

În forma adoptată de Senat, ajutorul de stat se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare crescătorilor de bivolițe, persoane juridice și/sau PFA, și/sau IF, și/sau II, care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care desfășoară activități de creștere și reproducție. Ajutorul de stat se acordă pentru realizarea a maximum 200 de locuri noi de cazare, pentru un beneficiar, o singură dată.  Locurile de cazare trebuie populate cu animale de reproducție de rasă pură din specia bubaline, adică femele din specia bubaline, ai căror părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care trebuie să fie înscrise, înregistrate sau măcar să îndeplinească criteriile de înscriere în registrul genealogic.

VALOAREA TOTALĂ A PROGRAMULUI PENTRU PERIOADA 2018-2020 ESTE DE 30 MILIOANE DE EURO. BANII SE ASIGURĂ DE LA BUGETUL DE STAT!

Beneficiarii ajutorului trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în Program. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

CHELTUIELI ELIGIBILE

- construcția locurilor de cazare;
- achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și de echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
- costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță;
- costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță.

Ajutorul de stat este de maximum 40% din costul eligibil pentru locul nou de cazare, adică din totalitatea cheltuielilor eligibile pentru un loc de cazare, dezvoltat în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, inclusiv cheltuiala cu achiziția animalelor de reproducție sau producția de animale de reproducție pentru prima populare, aferente locurilor noi de cazare.

Nivelul ajutorului poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăși 90 de puncte procentuale din costul standard pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor;
- investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
- cooperative.

ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT, ACTE

Odată cu intrarea în vigoare a Legii, ajutorul de stat pentru bubaline va putea fi accesat de fermieri prin depunerea unei cereri de înscriere în Program la direcțiile județene pentru agricultură.

ACTE ATAȘATE CERERII

- împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
- copie de pe actul constitutiv;
- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- pentru terenurile pe care se realizează investiția și pentru cele cu care se asigură baza furajeră, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- plan cadastral;
- copie de pe autorizația/înregistrarea sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate.

După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile județene pentru agricultură, unde au înregistrat cererile de înscriere.

ACTE ATAȘATE CERERII DE FINANȚARE

- studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
- extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
- certificat de urbanism.

Direcțiile județene pentru agricultură, după verificarea cererilor de finanțare, vor efectua controale la beneficiari în termen de 7 zile lucrătoare, de la depunerea cererilor.

Pentru acordarea unui avans, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:
- autorizația de construcție;
- studiul geotehnic;
- aviz sanitar-veterinar;
- aviz de mediu, după caz;
- aviz emis de direcția de sănătate publică județeană, după caz;
- declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri.

După acordarea avansului, beneficiarii justifică utilizarea acestuia, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat, prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și să se încadreze în cheltuielile eligibile.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, fabricată din material rezistent și amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă. Pe placă se inscripționează - investiție beneficiară a Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor, conform cererii nr... de la direcția pentru agricultură a județului...

Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 1 an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului cu maximum 6 luni.

Beneficiarii ajutorului trebuie să desfășoare activitatea de creștere și reproducție a bivolițelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției se realizează cu preluarea obligației de menținere a activității.

Cu o pondere de numai 3-5% din efectivul de bovine crescute la noi în țară, bubalinele au fost neglijate o perioadă lungă de timp, fără a beneficia de un sistem de protejare și de stimulare a crescătorilor. Bubalinele crescute în țara noastră se pretează în egală măsură, atât pentru producția de carne, dar tendințe de creștere prioritară sunt pentru producția de lapte. Populația de bubaline este răspândită în proporție de peste 90% în zona de centru și nord-vest a țării, cu pondere în Sălaj, Cluj, Brașov și Maramureș, se arată în Expunerea de motive la această lege inițiată de Grupul parlamentar PSD.

adresa-bubaline_b

Propunerea legislativă se află în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

 


Vizualizat: 4691 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

NOU! GHID APIA PLĂȚI BUNĂSTAREA ANIMALELOR!

NOU! GHID APIA PLĂȚI BUNĂSTAREA ANIMALELOR!

20 ianuarie 2021 - 20:57

PLĂȚI CRESCĂTORI! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat astăzi, 20 ianuarie 2021, GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 14 –„BUNĂSTAREA ANIMALELOR” DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ PNDR 2020 -PACHETUL A) – PLĂȚI ÎN FAVOAREA BUNĂSTĂRII PORCINELOR.

SUME MAI MARI PENTRU INVESTIȚIILE ÎN FERMELE DIN ZOOTEHNIE!

SUME MAI MARI PENTRU INVESTIȚIILE ÎN FERMELE DIN ZOOTEHNIE!

20 ianuarie 2021 - 19:46

BANI PENTRU ZOOTEHNIE! În zootehnie vom avea sume consistente pentru investițiile în ferme, a anunțat astăzi, 20 ianuarie 2021, ministrul agriculturii Adrian Oros. Ajutoarele pentru fermele din zootehnie vor fi alocate distinct de sumele cu care vor fi finanțate fermele din sectorul vegetal în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care se vor lansa în acest an.

BANI ÎN PLUS DE LA APIA ANUL ACESTA PENTRU FERMIERI!

BANI ÎN PLUS DE LA APIA ANUL ACESTA PENTRU FERMIERI!

20 ianuarie 2021 - 18:57

OFICIAL. Fermierii români vor beneficia și anul acesta de plățile compensatorii pe hectar și pentru animale acordate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurale. Sunt menținute și pentru anul 2021 Măsura 10 - Agro-mediu și climă, Măsura 11 - Agricultură ecologică și Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul agriculturii Adrian Oros, la o conferință de presă susținută la minister.

MODIFICARE SUBVENȚIE! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU PLĂTIT ANUL ACESTA CELOR CARE DEȚIN ANIMALE REALE!

MODIFICARE SUBVENȚIE! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU PLĂTIT ANUL ACESTA CELOR CARE DEȚIN ANIMALE REALE!

20 ianuarie 2021 - 14:25

SUBVENȚII APIA CRESCĂTORI DE ANIMALE! Ajutorul național tranzitoriu (ANT) acordat crescătorilor români de bovine, pentru anul 2021, va fi modificat. Anunțul a fost făcut astăzi, 20 ianuarie 2021, de către ministrul agriculturii Adrian Oros. Noua dată de referință, iunie 2018, nu e o garanție că banii nu ajung la cei care nu mai au animale, dar le-au avut în 2018.

MINISTRUL OROS, ASTĂZI: LISTĂ AJUTOARE MINIMIS ACORDATE ÎN 2021 FERMIERILOR ROMÂNI!

MINISTRUL OROS, ASTĂZI: LISTĂ AJUTOARE MINIMIS ACORDATE ÎN 2021 FERMIERILOR ROMÂNI!

20 ianuarie 2021 - 14:00

AJUTOARE PENTRU FERMIERI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi, 20 ianuarie 2021, o listă de ajutoare de minimis de care vor beneficia fermierii români în acest an. De asemenea, fermierii din vegetal și crescătorii de animale vor beneficia și anul acesta de ajutoarele naționale tranzitorii.

MINISTRUL OROS, ASTĂZI: CUANTUM PE HECTAR SUBVENȚII APIA PENTRU ACEST AN!

MINISTRUL OROS, ASTĂZI: CUANTUM PE HECTAR SUBVENȚII APIA PENTRU ACEST AN!

20 ianuarie 2021 - 13:36

SUBVENȚIILE APIA 2021! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi, 20 ianuarie 2021, că fermierii români vor beneficia în acest an de schemele de plată pe hectar de care au beneficiat în anul 2020. Șeful de la Agricultură a menționat, pentru fiecare plată, cuantumul pe hectar.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 20 - 26 Ianuarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 20 - 26 Ianuarie 2021!

20 ianuarie 2021 - 08:57

Caracteristici meteorologice. Pe ansamblu, în această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, în aproape toată țara. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între -5...11°C, abaterile termice pozitive fiind de 1...10°C, în majoritatea zonelor de cultură.

MADR: CERERE SUBVENȚII APIA PENTRU ANUL 2021!

MADR: CERERE SUBVENȚII APIA PENTRU ANUL 2021!

20 ianuarie 2021 - 08:27

CEREREA UNICĂ PENTRU SUBVENȚII! Ministerul Agriculturii anunță într-un proiect de ordonanță de urgență, publicat pe site-ul oficial, data la care va începe anul acesta campania de depunere a cererilor unice de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Fermierii și crescătorii de animale care vor să obțină subvențiile agricole vor trebui să completeze la APIA această cerere.

MINISTRUL AGRICULTURII, DECLARAȚII ASTĂZI!

MINISTRUL AGRICULTURII, DECLARAȚII ASTĂZI!

20 ianuarie 2021 - 07:44

ANUNȚ. Ministerul Agriculturii organizează astăzi, 20 ianuarie 2021, de la ora 12, o conferinţă de presă referitoare la derularea programului POCA ''Consolidarea capacităţii MADR de a elabora politici şi reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic naţional pentru trasabilitatea şi integritatea produselor agroalimentare''.

PLATA AJUTOARELOR NAȚIONALE TRANZITORII AR PUTEA ÎNCEPE ÎN FEBRUARIE!

PLATA AJUTOARELOR NAȚIONALE TRANZITORII AR PUTEA ÎNCEPE ÎN FEBRUARIE!

19 ianuarie 2021 - 20:04

PLATĂ SUBVENȚII 2021! Ajutorul național tranzitoriu, ANT, sau subvenția mică, cum îi spun crescătorii de animale, este cea mai populară subvenție. Achitarea acestei subvenții pentru anul 2020 către fermierii din vegetal și crescătorii de animale nu poate demara înainte de aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021. Vicepremierul Dan Barna a anunțat că bugetul ar putea fi dezbătut în Parlament în prima parte a lunii februarie.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia Syngenta în cultura mărului - testimonial Octavian Drăgan, jud. Bistrița Năsăud

Tehnologia Syngenta în cultura mărului - testimonial Octavian Drăgan, jud. Bistrița Năsăud

Octavian Drăgan administrează de 35 de ani o fermă pomicolă de măr, prun și cireș, aflată în localitatea Ghinda din județul Bistrița Năsăud. Ferma are o suprafaţă de 42ha, din care plantațiile de măr ocupă o suprafață de 26ha, iar în fiecare sezon, Octavian apelează cu încredere la produsele Syngenta pentru protecția plantelor.

 

Cei mai de bază aliați ai săi împotriva bolilor și dăunătorilor din livadă sunt

Alături de Syngenta, Octavian se simte ca într-o familie și apreciază recomandările echipei tehnice, care l-au ajutat să ofere pe piață mere sănătoase și de calitate.

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii