Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

ADOPTAT DE SENAT! UN AJUTOR DE STAT DE 30 MILIOANE DE EURO PENTRU FERMIERII CARE REVIN LA CREȘTEREA ACESTOR ANIMALE!

Publicat: 26 martie 2018 - 10:35
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

LEGE PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE! Senatul României a adoptat pe 14 martie 2018 Legea privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor. Programul se va derula pe doi ani, 2018-2020, iar bugetul total alocat pentru acest ajutor de stat este de 30 de milioane de euro.

În forma adoptată de Senat, ajutorul de stat se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare crescătorilor de bivolițe, persoane juridice și/sau PFA, și/sau IF, și/sau II, care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care desfășoară activități de creștere și reproducție. Ajutorul de stat se acordă pentru realizarea a maximum 200 de locuri noi de cazare, pentru un beneficiar, o singură dată.  Locurile de cazare trebuie populate cu animale de reproducție de rasă pură din specia bubaline, adică femele din specia bubaline, ai căror părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care trebuie să fie înscrise, înregistrate sau măcar să îndeplinească criteriile de înscriere în registrul genealogic.

VALOAREA TOTALĂ A PROGRAMULUI PENTRU PERIOADA 2018-2020 ESTE DE 30 MILIOANE DE EURO. BANII SE ASIGURĂ DE LA BUGETUL DE STAT!

Beneficiarii ajutorului trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în Program. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

CHELTUIELI ELIGIBILE

- construcția locurilor de cazare;
- achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și de echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
- costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță;
- costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță.

Ajutorul de stat este de maximum 40% din costul eligibil pentru locul nou de cazare, adică din totalitatea cheltuielilor eligibile pentru un loc de cazare, dezvoltat în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, inclusiv cheltuiala cu achiziția animalelor de reproducție sau producția de animale de reproducție pentru prima populare, aferente locurilor noi de cazare.

Nivelul ajutorului poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăși 90 de puncte procentuale din costul standard pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor;
- investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
- cooperative.

ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT, ACTE

Odată cu intrarea în vigoare a Legii, ajutorul de stat pentru bubaline va putea fi accesat de fermieri prin depunerea unei cereri de înscriere în Program la direcțiile județene pentru agricultură.

ACTE ATAȘATE CERERII

- împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
- copie de pe actul constitutiv;
- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- pentru terenurile pe care se realizează investiția și pentru cele cu care se asigură baza furajeră, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- plan cadastral;
- copie de pe autorizația/înregistrarea sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate.

După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile județene pentru agricultură, unde au înregistrat cererile de înscriere.

ACTE ATAȘATE CERERII DE FINANȚARE

- studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
- extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
- certificat de urbanism.

Direcțiile județene pentru agricultură, după verificarea cererilor de finanțare, vor efectua controale la beneficiari în termen de 7 zile lucrătoare, de la depunerea cererilor.

Pentru acordarea unui avans, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:
- autorizația de construcție;
- studiul geotehnic;
- aviz sanitar-veterinar;
- aviz de mediu, după caz;
- aviz emis de direcția de sănătate publică județeană, după caz;
- declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri.

După acordarea avansului, beneficiarii justifică utilizarea acestuia, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat, prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și să se încadreze în cheltuielile eligibile.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, fabricată din material rezistent și amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă. Pe placă se inscripționează - investiție beneficiară a Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor, conform cererii nr... de la direcția pentru agricultură a județului...

Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 1 an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului cu maximum 6 luni.

Beneficiarii ajutorului trebuie să desfășoare activitatea de creștere și reproducție a bivolițelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției se realizează cu preluarea obligației de menținere a activității.

Cu o pondere de numai 3-5% din efectivul de bovine crescute la noi în țară, bubalinele au fost neglijate o perioadă lungă de timp, fără a beneficia de un sistem de protejare și de stimulare a crescătorilor. Bubalinele crescute în țara noastră se pretează în egală măsură, atât pentru producția de carne, dar tendințe de creștere prioritară sunt pentru producția de lapte. Populația de bubaline este răspândită în proporție de peste 90% în zona de centru și nord-vest a țării, cu pondere în Sălaj, Cluj, Brașov și Maramureș, se arată în Expunerea de motive la această lege inițiată de Grupul parlamentar PSD.

adresa-bubaline_b

Propunerea legislativă se află în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

 


Vizualizat: 4761 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

ANUNȚUL MINISTRULUI OROS DESPRE BANII PENTRU FERMIERI!

11 aprilie 2021 - 20:47

AJUTOARE EUROPENE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că în maxim 10 zile vor fi lansate în consultare publică o parte dintre ghidurile pentru accesarea ajutoarelor europene din agricultură.

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

OIER: CONTROALE ȘI SUPRACONTROALE PÂNĂ SE DISTRUG FERMELE DE ANIMALE!

11 aprilie 2021 - 09:26

VOCEA CRESCĂTORULUI! Crescătorul de ovine Vasile Turculeț, Asociația Crescătorilor Montani de Ovine „Dealu Negru” Bistrița Năsăud, a transmis o scrisoare către AGROINFO în care spune cu amărăciune că atâtea controale și supracontroale vor duce la distrugerea fermelor de animale și nu la sprijinirea lor pentru a se dezvolta. Oierul subliniază cu ironie aberațiile impuse de autorități crescătorilor.

CRESCĂTORI DE ANIMALE, VOCEA VOASTRĂ TREBUIE AUZITĂ ACUM LA BRUXELLES PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU!

CRESCĂTORI DE ANIMALE, VOCEA VOASTRĂ TREBUIE AUZITĂ ACUM LA BRUXELLES PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU!

09 aprilie 2021 - 08:26

TREZIȚI-VĂ! Crescătorii de animale din România trebuie să se trezească până nu e prea târziu! Trebuie să-și facă acum vocea auzită la Bruxelles! Deocamdată, acolo se aude acum doar vocea unor organizații care fac presiuni mari pentru interzicerea exportului de animale vii din România și reducerea numărului de animale crescute în ferme. Crescătorul de oi Iancu Polifronie din Dobrogea a declarat miercuri că pregătește o scrisoare către Comisia Europeană și Guvernul României.

AMENINȚARE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

AMENINȚARE PENTRU FERMELE DE ANIMALE!

09 aprilie 2021 - 06:47

CE LI SE PREGĂTEȘTE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE! De la interzicerea exportului și transportului animalelor vii la interzicerea înființări de noi ferme de animale sunt dezbaterile fierbinți de acum de la Bruxelles. Comisia Europeană urmărește să limiteze consumul de carne, să-l înlocuiască cu consumul de viermi și insecte, a anunțat europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, care a organizat joi o dezbatere live cu crescători și exportatori de animale din România.

ASTĂZI, ÎN DIRECT! ZOOTEHNIA ROMÂNEASCĂ, SUB ASALT!

ASTĂZI, ÎN DIRECT! ZOOTEHNIA ROMÂNEASCĂ, SUB ASALT!

08 aprilie 2021 - 10:08

DEZBATERI. Eurodeputata Carmen Avram, membră a Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European (AGRI), organizează joi, 8 aprilie, de la ora 13:00, o dezbatere live, pe Facebook, pe tema provocărilor și amenințărilor la adresa zootehniei din România.

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI!

COMUNICAT APIA DE ASTĂZI!

08 aprilie 2021 - 08:52

OFICIAL! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2021, au fost înregistrate un număr de 395.027 cereri, pentru o suprafață de 2.232.129 ha.

MESAJUL FERMIERILOR: VENIM CU TRACTOARELE LA BUCUREȘTI!

MESAJUL FERMIERILOR: VENIM CU TRACTOARELE LA BUCUREȘTI!

08 aprilie 2021 - 08:40

PROTEST! Fermierii care au scos miercuri, 7 aprilie 2021, tractoarele în stradă la Iași și Botoșani anunță că vor merge cu utilajele agricole la București dacă nu le sunt rezolvate cererile. Asociația Producătorilor de Porumb din România a transmis un comunicat către AGROINFO.

SUBVENȚIILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRAȚII FERMIER! DEFINIȚIA NOULUI FERMIER!

SUBVENȚIILE TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA ADEVĂRAȚII FERMIER! DEFINIȚIA NOULUI FERMIER!

08 aprilie 2021 - 08:07

SUBVENȚII AGRICOLE. A fost introdus conceptul privind noul fermier care va avea acces mult mai ușor la fonduri europene, la fel ca tânărul fermier. “Noul fermier” este definit astfel încât să includă următoarele elemente: condițiile pentru a fi „șeful exploatației”; formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare; o limită de vârstă de peste 40 de ani, anunță europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Com AGRI, Parlamentul European.

ASOCIAȚIE DIN ZOOTEHNIE, PEDEPSITĂ PENTRU SUBVENȚII APIA ÎNCASATE PE ACTE ȘI DECLARAȚII FALSE!

ASOCIAȚIE DIN ZOOTEHNIE, PEDEPSITĂ PENTRU SUBVENȚII APIA ÎNCASATE PE ACTE ȘI DECLARAȚII FALSE!

08 aprilie 2021 - 07:47

COMUNICAT DNA. Asociația Agro-zootehnica Nemira din Bacău și alte două persoane au recunoscut în fața procurorilor DNA că au încasat ilegal de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenții pe suprafață și plăți compensatorii pentru zona montană în valoare de 800.000 de lei, circa 170.000 de euro.

ANSVSA: INTERZISĂ VÂNZAREA CĂRNII DE LA MIEII SACRIFICAȚI ÎN GOSPODĂRIE!

ANSVSA: INTERZISĂ VÂNZAREA CĂRNII DE LA MIEII SACRIFICAȚI ÎN GOSPODĂRIE!

07 aprilie 2021 - 20:03

OFICIAL! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță, într-un comunicat transmis acum pentru AGROINFO, că este interzisă vânzarea cărnii de la mieii sacrificați în gospodăriile țărănești, stâne. Carnea provenită de la mieii sacrificați în gospodărie se va folosi numai pentru consumul familial.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură

Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură

Proprietarul uneia dintre cele mai mari ferme de bovine Scottish Highland din România, Nicolae Ibăşfălean, vrea să-şi lichideze afacerea înființată în urmă cu 12 ani. Pare cumva greu de înţeles, însă după ce am stat de vorbă cu fermierul, am convingerea că nu prea e cale de întoarcere. Lipsa motivaţiei, înaintarea în vârstă şi mai ales faptul că îi este tot mai greu să găsească oameni de încredere care să se ocupe de activitatea din fermă l-au determinat pe cel mai cunoscut crescător de vaci Highland din judeţul Sibiu să ia foarte serios în calcul opţiunea de a renunța la efectivul de animale. Printre argumente s-ar mai putea adăuga, desigur, şi dezinteresul românilor pentru carnea de vită premium. Pentru că, până la urmă, degeaba ai un produs de calitate dacă nu îl poţi valorifica.

Un reportaj de LIVIU GORDEA

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi Cositorile EasyCut de la KRONE în acțiune!

Bancul zilei

Reprezentanţa auto

Reprezentanţa auto
Am intrat într-o reprezentanţă auto şi i-am spus managerului: Detalii