Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

ADOPTAT DE SENAT! UN AJUTOR DE STAT DE 30 MILIOANE DE EURO PENTRU FERMIERII CARE REVIN LA CREȘTEREA ACESTOR ANIMALE!

Publicat: 26 martie 2018 - 10:35
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

LEGE PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE! Senatul României a adoptat pe 14 martie 2018 Legea privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor. Programul se va derula pe doi ani, 2018-2020, iar bugetul total alocat pentru acest ajutor de stat este de 30 de milioane de euro.

În forma adoptată de Senat, ajutorul de stat se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare crescătorilor de bivolițe, persoane juridice și/sau PFA, și/sau IF, și/sau II, care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care desfășoară activități de creștere și reproducție. Ajutorul de stat se acordă pentru realizarea a maximum 200 de locuri noi de cazare, pentru un beneficiar, o singură dată.  Locurile de cazare trebuie populate cu animale de reproducție de rasă pură din specia bubaline, adică femele din specia bubaline, ai căror părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care trebuie să fie înscrise, înregistrate sau măcar să îndeplinească criteriile de înscriere în registrul genealogic.

VALOAREA TOTALĂ A PROGRAMULUI PENTRU PERIOADA 2018-2020 ESTE DE 30 MILIOANE DE EURO. BANII SE ASIGURĂ DE LA BUGETUL DE STAT!

Beneficiarii ajutorului trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în Program. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de această lege.

CHELTUIELI ELIGIBILE

- construcția locurilor de cazare;
- achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și de echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli;
- costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță;
- costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță.

Ajutorul de stat este de maximum 40% din costul eligibil pentru locul nou de cazare, adică din totalitatea cheltuielilor eligibile pentru un loc de cazare, dezvoltat în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, inclusiv cheltuiala cu achiziția animalelor de reproducție sau producția de animale de reproducție pentru prima populare, aferente locurilor noi de cazare.

Nivelul ajutorului poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăși 90 de puncte procentuale din costul standard pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor;
- investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
- cooperative.

ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT, ACTE

Odată cu intrarea în vigoare a Legii, ajutorul de stat pentru bubaline va putea fi accesat de fermieri prin depunerea unei cereri de înscriere în Program la direcțiile județene pentru agricultură.

ACTE ATAȘATE CERERII

- împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
- copie de pe actul constitutiv;
- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- pentru terenurile pe care se realizează investiția și pentru cele cu care se asigură baza furajeră, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
- plan cadastral;
- copie de pe autorizația/înregistrarea sanitară veterinară pentru exploatațiile în activitate.

După înscrierea în Program, pentru obținerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile județene pentru agricultură, unde au înregistrat cererile de înscriere.

ACTE ATAȘATE CERERII DE FINANȚARE

- studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
- extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
- certificat de urbanism.

Direcțiile județene pentru agricultură, după verificarea cererilor de finanțare, vor efectua controale la beneficiari în termen de 7 zile lucrătoare, de la depunerea cererilor.

Pentru acordarea unui avans, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:
- autorizația de construcție;
- studiul geotehnic;
- aviz sanitar-veterinar;
- aviz de mediu, după caz;
- aviz emis de direcția de sănătate publică județeană, după caz;
- declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri.

După acordarea avansului, beneficiarii justifică utilizarea acestuia, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat, prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și să se încadreze în cheltuielile eligibile.

În termen de 3 zile de la încasarea avansului, beneficiarii marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, fabricată din material rezistent și amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă. Pe placă se inscripționează - investiție beneficiară a Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor, conform cererii nr... de la direcția pentru agricultură a județului...

Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 1 an și 6 luni de la încasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului cu maximum 6 luni.

Beneficiarii ajutorului trebuie să desfășoare activitatea de creștere și reproducție a bivolițelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției se realizează cu preluarea obligației de menținere a activității.

Cu o pondere de numai 3-5% din efectivul de bovine crescute la noi în țară, bubalinele au fost neglijate o perioadă lungă de timp, fără a beneficia de un sistem de protejare și de stimulare a crescătorilor. Bubalinele crescute în țara noastră se pretează în egală măsură, atât pentru producția de carne, dar tendințe de creștere prioritară sunt pentru producția de lapte. Populația de bubaline este răspândită în proporție de peste 90% în zona de centru și nord-vest a țării, cu pondere în Sălaj, Cluj, Brașov și Maramureș, se arată în Expunerea de motive la această lege inițiată de Grupul parlamentar PSD.

adresa-bubaline_b

Propunerea legislativă se află în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

 


Vizualizat: 4613 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APROBAT DE GUVERN! CUANTUM SUBVENȚIE APIA OVINE/CAPRINE 17,9 EURO/ANIMAL!

APROBAT DE GUVERN! CUANTUM SUBVENȚIE APIA OVINE/CAPRINE 17,9 EURO/ANIMAL!

01 octombrie 2020 - 21:32

OFICIAL! Guvernul a aprobat astăzi o Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine. Cuantumul sprijinului cuplat la ovine și caprine este 17,9 euro/cap de animal.

BANII ÎN CONTURILE FERMIERILOR! LISTA APIA CU FERMIERII DIN FIECARE JUDEȚ ȘI SUMELE PLĂTITE!

BANII ÎN CONTURILE FERMIERILOR! LISTA APIA CU FERMIERII DIN FIECARE JUDEȚ ȘI SUMELE PLĂTITE!

01 octombrie 2020 - 21:09

OFICIAL APIA! Agenția de Plăți și intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștință opiniei publice, situația rezultată în urma finalizării tuturor controalelor administrative și a plăților aferente Schemei de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, pentru fiecare județ în parte.

ANUNȚ APIA DE ULTIMĂ ORĂ! APIA MODIFICĂ MĂSURA 21!

ANUNȚ APIA DE ULTIMĂ ORĂ! APIA MODIFICĂ MĂSURA 21!

01 octombrie 2020 - 20:17

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari ai Măsurii 21 « Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza Covid-19«, că doar în data de 2 octombrie 2020, va SUSPENDA TEMPORAR  activitatea de primire a cererilor.

NU AM TEREN LA APIA, DAR AM ANIMALE, AM DREPTUL LA AJUTORUL COVID-19? RĂSPUNSUL ÎL DĂ UN ȘEF APIA!

NU AM TEREN LA APIA, DAR AM ANIMALE, AM DREPTUL LA AJUTORUL COVID-19? RĂSPUNSUL ÎL DĂ UN ȘEF APIA!

01 octombrie 2020 - 14:42

EXCLUSIV AGROINFO. Nu am teren la APIA, am doar animalele înregistrate, am dreptul la ajutorul Covid-19? Am teren la APIA, cresc animale, dar nu am animalele înregistrate la APIA, am dreptul la ajutorul Covid-19? AGROINFO a primit o avalanșă de astfel de mesaje, cu diferite situații, de la crescătorii de animale. Toate răspunsurile le dă, exclusiv pentru AGROINFO, un șef Serviciu Măsuri Specifice din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

DOCUMENTUL OBLIGATORIU PENTRU AJUTORUL DE MAXIM 2.500 DE EURO PE FERMA DE OVINE SAU DE CAPRINE!

DOCUMENTUL OBLIGATORIU PENTRU AJUTORUL DE MAXIM 2.500 DE EURO PE FERMA DE OVINE SAU DE CAPRINE!

01 octombrie 2020 - 11:53

AJUTOR MĂSURA 21. Atenție! Fără acest document nu beneficiați de ajutorul de maxim 2.500 de euro/ferma de ovine și/sau caprine. Această adeverință trebuie prezentată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) de către toți crescătorii de oi și/sau capre care depun cererea pentru ajutorul excepțional acordat în cadrul Măsurii 21 Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor afectați în mod deosebit de criza Covid-19.

DATA DE REFERINȚĂ AJUTOR APIA MĂSURA 21 PENTRU OVINE, CAPRINE ȘI BOVINE!

DATA DE REFERINȚĂ AJUTOR APIA MĂSURA 21 PENTRU OVINE, CAPRINE ȘI BOVINE!

01 octombrie 2020 - 11:00

AJUTOR EXCEPȚIONAL PENTRU FERMELE DE ANIMALE. AGROINFO a primit mesaje de la mai mulți crescători de animale. Aceștia ne întreabă ce înseamnă data de referință pentru ajutoarele excepționale din cadrul Măsurii 21, de care beneficiază crescătorii de animale care au avut pierderi cauzate de criza sanitară. Cuantumul maxim al acestui ajutor este de 7.000 de euro/fermă.

TERMEN SUBVENȚII APIA 31 OCTOMBRIE 2020! ACTE OBLIGATORII PENTRU AJUTORUL DE STAT!

TERMEN SUBVENȚII APIA 31 OCTOMBRIE 2020! ACTE OBLIGATORII PENTRU AJUTORUL DE STAT!

01 octombrie 2020 - 08:18

PLĂȚI FERMIERI. Până la data de 31 octombrie 2020 inclusiv, fermierii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020 (trim. III al anului 2020), a transmis APIA o informare pentru AGROINFO.

PLATA AVANSULUI APIA 2020! SUMA MAXIMĂ PE HECTAR ESTIMATĂ LA 169 EURO/HA!

PLATA AVANSULUI APIA 2020! SUMA MAXIMĂ PE HECTAR ESTIMATĂ LA 169 EURO/HA!

01 octombrie 2020 - 07:49

SUBVENȚII APIA 2020! Fermierii români beneficiază și-n acest an de un avans la plățile directe pe suprafață cuvenite pentru anul de cerere 2020. Plata avansului va începe la data de 16 octombrie 2020. AGROINFO a estimat suma pe hectar pe care APIA le-o va plăti în avans fermierilor din cuantumul plăților directe pe suprafață.

SUBVENȚIA DE 100 DE EURO! LISTA APIA CU CRESCĂTORII DE ANIMALE DIN FIECARE JUDEȚ!

SUBVENȚIA DE 100 DE EURO! LISTA APIA CU CRESCĂTORII DE ANIMALE DIN FIECARE JUDEȚ!

30 septembrie 2020 - 18:47

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI! Situația finală a cererilor depuse pentru ajutoarele de stat aferente susținerii  activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol și suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19!

ASTĂZI! SUMA AUTORIZATĂ LA PLATĂ DE APIA PENTRU ZOOTEHNIE!

ASTĂZI! SUMA AUTORIZATĂ LA PLATĂ DE APIA PENTRU ZOOTEHNIE!

30 septembrie 2020 - 16:08

COMUNICAT APIA. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru cererile depuse în luna august 2020, aferente serviciilor prestate în luna iulie 2020, anunță astăzi APIA, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Stiai că o singură linguriță de sol productiv conține în general între 100 de milioane și 1 miliard de bacterii? Despre sol, sămânță și tratamente, în episodul 3 al ”Fermy Show”!

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Peste 8 tone de orz la hectar în ferma lui Călin Tomescu! Ce a făcut diferenţa dintre orz şi grâu?

Bancul zilei

La audieri

La audieri
La audieri, suspecta blondă: Detalii